Chào mừng bạn đến blog Kế Toán.VN Trang Chủ

Table of Content

Qua mỗi điểm trong điện trường chỉ vẽ một đường sức điện. ✅ Mới nhất

Kinh Nghiệm Hướng dẫn Qua mỗi điểm trong điện trường chỉ vẽ một đường sức điện. 2022

Khoa Năng Tùng đang tìm kiếm từ khóa Qua mỗi điểm trong điện trường chỉ vẽ một đường sức điện. được Cập Nhật vào lúc : 2022-08-10 00:40:10 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi tham khảo nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Đường sức điện là đường mà tiếp tuyến tại mỗi điểm của nó là giá của vectơ cường độ điện trường tại điểm đó. Nói cách khác, đường sức điện là đường mà lực điện tác dụng dọc theo nó.

Nội dung chính
    Mục lụcHình ảnh những đường sức điệnHình dạng đường sứcCác đặc điểm của đường sức điệnĐiện trường đềuVideo liên quan

Mục lục

    1 Hình ảnh những đường sức điện 2 Hình dạng đường sức 3 Các đặc điểm của đường sức điện 4 Điện trường đều

Hình ảnh những đường sức điện

Qua mỗi điểm trong điện trường chỉ vẽ một đường sức điện.

Người ta chứng tỏ được rằng, những hạt nhỏ đã bị nhiễm điện và nằm dọc theo phương của lực điện. Tập hợp những hạt nhỏ sẽ nằm dọc theo những đường mà tiếp tuyến tại mỗi điểm nằm theo phương của vectơ cường độ điện trường tại đó. Mỗi đường đó gọi là một đường sức điện.

Hình dạng đường sức

Qua mỗi điểm trong điện trường chỉ vẽ một đường sức điện.

Điện tích điểm (a;b)
Phương pháp chụp hình và vẽ theo ảnh chụp (c;d)

Các đặc điểm của đường sức điện

    Qua mỗi điểm trong điện trường có một và chỉ một đường sức điện mà thôi. Đường sức điện là những đường được bố trí theo hướng. Hướng của đường sức điện tại một điểm là vị trí hướng của vectơ cường độ điện trường tại điểm đó. Đường sức điện của điện trường tĩnh điện là đường không khép kín. Nó đi ra điện tích dương và kết thúc ở điện tích âm. Tuy những đường sức từ là dày đặc nhưng người ta chỉ vẽ một số trong những ít đường theo quy tắc sau: Số đường sức đi qua một điện tích nhất định đặt vuông góc với đường sức điện tại điểm mà ta xét thì tỉ lệ với cường độ điện trường tại điểm đó.

Điện trường đều

Qua mỗi điểm trong điện trường chỉ vẽ một đường sức điện.

Điện trường đều là điện trường mà vectơ cường độ điện trường tại mọi điểm đều có cùng phương, cùng chiều, và cùng độ lớn; đường sức điện là những đường thẳng song song cách đều.

Điện trường trong một điện môi đồng chất nằm ở giữa hai bản sắt kẽm kim loại phẳng đặt song song với nhau và điện tích bằng nhau, trái dấu là một điện trường đều

You are using an out of date browser. It may not display this or other websites correctly.
You should upgrade or use an alternative browser.

    Thread starter ThịThúy Hiền Start date Jun 21, 2022

Câu phát biểu nào sau đây đúng?

A.Qua mỗi điểm trong điện trường vẽ được vô số những đường sức

B.Các đường sức của điện trường không cắt nhau

C.Đường sức của điện trường bao giờ cũng là đường thẳng

D.Đường sức của điện trường tĩnh khép kín

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.Morbi adipiscing gravdio, sit amet suscipit risus ultrices eu.Fusce viverra neque purus laoreet consequa.Vivamus vulputate posuere nisl quis consequat.

Create an account

I. Điện trường

1. Môi trường truyền tương tác điện

Giả sử ta đặt hai quả cầu tích điện trái dấu trong một bình kín rồi hút hết không khí ra thì lực hút giữa hai quả cầu mạnh lên. Như vậy, phải có một môi trường tự nhiên thiên nhiên nào đó truyền tương tác điện giữa hai quả cầu. Môi trường đó là điện trường

2. Điện trường

Điện trường là một dạng vật chất (môi trường tự nhiên thiên nhiên) xung quanh điện tích và gắn liền với điện tích. Điện trường tác dụng lực điện lên những điện tích khác đặt trong nó.

II. Cường độ điện trường

1. Khái niệm cường độ điện trường

Giả sử có một điện tích điểm Q. nằm tại điểm O. Điện tích này tạo ra một điện trường xung quanh nó. Để nghiên cứu và phân tích điện trường của Q. tại điểm M, đặt tại đó một điện tích điểm thử q và xét lực điện tác dụng lên q. Theo định luật Cu-lông, q càng nằm xa Q. thì lực điện càng nhỏ. Ta nói điện trường tại những điểm càng xa Q. càng yếu. Từ đó có khái niệm cường độ điện trường: cường độ điện trường đặc trưng cho việc mạnh, yếu của điện trường tại một điểm.

2. Định nghĩa

Cường độ điện trường tại một điểm là đại lượng đặc trưng cho tác dụng lực của điện trường tại điểm đó. Nó được xác định bằng thương số của độ lớn lực điện F tác dụng lên một điện tích thử q (dương) đặt tại điểm đó và độ lớn của q.

$E = fracFq$

E là cường độ điện trường tại điểm mà ta xét.

3. Vectơ cường độ điện trường

Cường độ điện trường được biểu diễn bằng một vectơ gọi là vectơ cường độ điện trường.

$overrightarrow E  = fracoverrightarrow F q$

Vectơ cường độ điện trường $overrightarrow E $ có:

- phương và chiều trùng với phương và chiều của lực điện tác dụng lên điện tích thử q dương;

- chiều dài (môđun) biểu diễn độ lớn của cường độ điện trường theo một tỉ xích nào đó.

4. Đơn vị đo cường độ điện trường

Đơn vị đo cường độ điện trường là vôn trên mét (kí hiệu là V/m).

5. Cường độ điện trường của một điện tích điểm

Cường độ điện trường của một điện tích điểm Q. trong chân không:

$E = fracFq = kfrac Q. rightr^2$

6. Nguyên lí chồng chất điện trường

Các điện trường $overrightarrow E_1 ,overrightarrow E_2 $ đồng thời tác dụng lực điện lên điện tích q một cách độc lập với nhau và điện tích q chịu tác dụng của điện trường tổng hợp $overrightarrow E $:

$overrightarrow E  = overrightarrow E_1  + overrightarrow E_2 $

Các vectơ cường độ điện trường tại một điểm được tổng hợp theo quy tắc hình bình hành.

Qua mỗi điểm trong điện trường chỉ vẽ một đường sức điện.

III. Đường sức điện

1. Hình ảnh những đường sức điện

Đặt hai quả cầu sắt kẽm kim loại trong một bể nhỏ hình hộp chữ nhật, có thành bằng thuỷ tinh trong suốt, trong đựng dầu cách điện. Cho một ít những hạt cách điện (như mạt cưa) nằm lơ lửng trong dầu. Khuấy đều những hạt cách điện rồi tích điện trái dấu cho hai quả cầu. Ta sẽ thấy những hạt cách điện nằm dọc theo những đường nối hai quả cầu gọi là đường sức điện.

2. Định nghĩa

Đường sức điện là đường mà tiếp tuyến tại mỗi điểm của nó là giá của vectơ cường độ điện trường tại điểm đó. Hay, đường sức điện là đường mà lực điện tác dụng dọc theo đó.

3. Hình dạng đường sức của một số điện trường

-  Ta chỉ vẽ được những đường sức điện trong những trường hợp đơn giản như: đường 

sức điện trong điện trường của một điện tích điểm như hình sau:

Qua mỗi điểm trong điện trường chỉ vẽ một đường sức điện.Qua mỗi điểm trong điện trường chỉ vẽ một đường sức điện.

-  Trong những trường hợp khác thì phải chụp hình và vẽ theo ảnh chụp 

như hình sau:

Qua mỗi điểm trong điện trường chỉ vẽ một đường sức điện.Qua mỗi điểm trong điện trường chỉ vẽ một đường sức điện.

4. Các đặc điểm của đường sức điện

a) Qua mỗi điểm trong điện trường chỉ có một đường sức điện.

b) Đường sức điện là những đường được bố trí theo hướng. Hướng của đường sức điện tại một điểm là vị trí hướng của vectơ cường độ điện trường tại điểm đó.

c) Đường sức điện của điện trường tĩnh điện là đường không khép kín. Nó đi ra từ điện tích dương và kết thúc ở điện tích âm. Nếu chỉ có một điện tích thì những đường sức đi từ điện tích dương ra vô cực hoặc đi từ vô cực đến điện tích âm.

d) Tuy những đường sức điện là dày đặc, nhưng ta chỉ vẽ một số ít đường theo quy ước: Số đường sức đi qua một diện tích nhất định đặt vuông góc với đường sức điện tại điểm mà ta xét thì tỉ lệ với cường độ điện trường tại điểm đó.

5. Điện trường đều

Là điện trường mà vectơ cường độ điện trường tại mọi điểm đều có cùng phương, chiều và độ lớn; đường sức điện là những đường thẳng song song cách đều.

Page 2

Qua mỗi điểm trong điện trường chỉ vẽ một đường sức điện.

SureLRN

Qua mỗi điểm trong điện trường chỉ vẽ một đường sức điện. Tải thêm tài liệu liên quan đến nội dung bài viết Qua mỗi điểm trong điện trường chỉ vẽ một đường sức điện.

Review Qua mỗi điểm trong điện trường chỉ vẽ một đường sức điện. ?

Bạn vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Qua mỗi điểm trong điện trường chỉ vẽ một đường sức điện. tiên tiến nhất

Share Link Download Qua mỗi điểm trong điện trường chỉ vẽ một đường sức điện. miễn phí

Người Hùng đang tìm một số trong những Share Link Cập nhật Qua mỗi điểm trong điện trường chỉ vẽ một đường sức điện. miễn phí.

Hỏi đáp thắc mắc về Qua mỗi điểm trong điện trường chỉ vẽ một đường sức điện.

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Qua mỗi điểm trong điện trường chỉ vẽ một đường sức điện. vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha #Qua #mỗi #điểm #trong #điện #trường #chỉ #vẽ #một #đường #sức #điện - 2022-08-10 00:40:10

Post a Comment