Chào mừng bạn đến blog Kế Toán.VN Trang Chủ

Table of Content

Báo cáo kiểm tra giám sát đảng viên 2023 ✅ Mới nhất

Kinh Nghiệm về Báo cáo kiểm tra giám sát đảng viên 2023 Mới Nhất

Cao Ngọc đang tìm kiếm từ khóa Báo cáo kiểm tra giám sát đảng viên 2023 được Cập Nhật vào lúc : 2022-10-05 21:50:19 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi đọc nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Sáng nay (ngày 25/4/2022), Uỷ ban Kiểm tra Trung ương tổ chức hội nghị toàn quốc giao ban công tác thao tác kiểm tra, giám sát quý I/2022 (theo hình thức trực tuyến) để sơ kết công tác thao tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng quý I/2022, triển khai trách nhiệm quý II /2022; quán triệt, triển khai thực hiện một số trong những nội dung về công tác thao tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Tại điểm cầu Thủ đô Tp Hà Nội Thủ Đô, dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm UBKT Trung ương và những đồng chí trong Thường trực UBKT Trung ương. Cùng dự có những đồng chí Thành viên UBKT Trung ương cùng toàn thể lãnh đạo những vụ, đơn vị và cán bộ, công chức Cơ quan UBKT Trung ương tại Thành phố: Tp Hà Nội Thủ Đô, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh và Cần Thơ và những điểm cầu tại những tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương.

Tại điểm cầu Tỉnh Quảng Ngãi, tham dự Hội nghị có những đồng chí: Đinh Thị Hồng Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Võ Văn Quỳnh, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, những đồng chí Phó Chủ nhiệm, Thành viên UBKT Tỉnh ủy; chủ nhiệm, phó chủ nhiệm UBKT cấp huyện và toàn thể cán bộ, công chức Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.

Báo cáo kiểm tra giám sát đảng viên 2023

Hội nghị đã nghe đại diện UBKT Trung ương thông qua báo cáo sơ kết công tác thao tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng quý I và phương hướng, trách nhiệm quý II/2022; quán triệt, triển khai “Chiến lược công tác thao tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030”; Quy định về xử lý kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm; Kết luận của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác thao tác luân chuyển cán bộ kiểm tra sang công tác thao tác ở những ngành, những cấp và luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý những ngành, những cấp về làm công tác thao tác kiểm tra, giám sát.

  Trong Qúy I/2022, cấp ủy và UBKT những cấp trong toàn nước đã dữ thế chủ động xây dựng, tổ chức thực hiện Chương trình, kế hoạch thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và khối mạng lưới hệ thống chính trị. Chủ động rà soát, tương hỗ update và phát hành mới những quy định, quy chế về công tác thao tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; trong đó, UBKT Trung ương đã tham mưu, phát hành Chiến lược công tác thao tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030; Quy định xử lý kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm; Quy trình kiểm tra, giám sát, xử lý và xử lý tố cáo, khiếu nại, thi hành kỷ luật của cấp ủy những cấp.

Các cấp ủy, tổ chức đảng đã dữ thế chủ động phát hành Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022 và tiến hành kiểm tra 2.043 tổ chức đảng và 8.718 đảng viên (1.521 cấp ủy viên); giám sát chuyên đề 1.920 tổ chức đảng và 2.887 đảng viên; xem xét, xử lý và xử lý khiếu nại kỷ luật đảng của 06 đảng viên. Trong số đó, những cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ tỉnh Tỉnh Quảng Ngãi tiến hành kiểm tra 04 tổ chức đảng và 08 đảng viên, giám sát chuyên đề 07 tổ chức đảng và 05 đảng viên.

UBKT những cấp kiểm tra 311 tổ chức đảng và 923 đảng viên khi có tín hiệu vi phạm; kiểm tra việc thực hiện trách nhiệm kiểm tra, giám sát 1.700 tổ chức đảng; kiểm tra việc thi hành kỷ luật trong Đảng 836 tổ chức đảng; kiểm tra tài chính đảng 332 tổ chức đảng; giám sát chuyên đề 1.043 tổ chức đảng và 3.426 đảng viên; xem xét, xử lý và xử lý tố cáo 11 tổ chức đảng và 160 đảng viên; xử lý và xử lý khiếu nại kỷ luật đảng của 14 đảng viên. Trong số đó, UBKT những cấp trong Đảng bộ tỉnh Tỉnh Quảng Ngãi kiểm tra 03 tổ chức đảng và 04 đảng viên khi có tín hiệu vi phạm; kiểm tra việc thực hiện trách nhiệm kiểm tra, giám sát 14 tổ chức đảng; kiểm tra việc thi hành kỷ luật trong Đảng 07 tổ chức đảng; kiểm tra tài chính đảng 16 tổ chức đảng; giám sát chuyên đề 08 tổ chức đảng và 08 đảng viên; xem xét, giải quyết tố cáo 03 đảng viên.

Cấp ủy, ủy ban kiểm tra những cấp và chi bộ đã thi hành kỷ luật 58 tổ chức đảng (33 khiển trách và 25 cảnh cáo) và 2.970 đảng viên (1.882 khiển trách; 549 cảnh cáo; 96 không bổ nhiệm và 443 khai trừ). Trong số đó, cấp ủy, ủy ban kiểm tra những cấp và chi bộ trong Đảng bộ tỉnh Tỉnh Quảng Ngãi thi hành kỷ luật 01 tổ chức đảng bằng hình thức cảnh cáo và 09 đảng viên (04 khiển trách, 02 cảnh cáo, 01 không bổ nhiệm và 02 khai trừ).

Kết luận Hội nghị, UBKT Trung ương đề nghị những cấp ủy, UBKT những cấp tập trung thực hiện tốt một số trong những trách nhiệm đa phần sau:

Một là, dữ thế chủ động, tích cực và quyết liệt hơn trong lãnh đạo, chỉ huy và tổ chức thực hiện công tác thao tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; tập trung chỉ huy, thực hiện kiểm tra khi có tín hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng, đảng viên có liên quan đến vi phạm trong công tác thao tác phòng, chống dịch Covid-19; tăng cường kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên có biểu lộ suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa, vi phạm những điều đảng viên không được làm; kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, người đứng đầu, cán bộ chủ chốt để xảy ra tham nhũng, tiêu cực. Kiểm tra, xử lý kịp thời, nghiêm minh những tổ chức đảng, đảng viên vi phạm trong những vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực và ban thường vụ cấp ủy theo dõi, chỉ huy.

Hai là, tiếp tục tham mưu xây dựng, hoàn thiện thể chế về công tác thao tác kiểm tra, giám sát, công tác thao tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; quán triệt, triển khai “Chiến lược công tác thao tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030”; Quy định và Hướng dẫn thực hiện Quy định về xử lý kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm...

Ba là, tăng cường chỉ huy, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát của UBKT cấp trên đối với cấp ủy, UBKT cấp dưới về công tác thao tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; khắc phục tình trạng bao che, giấu giếm ở những địa phương, cơ quan, đơn vị; nâng cao chất lượng công tác thao tác kiểm tra chấp hành và công tác thao tác giám sát.

Bốn là, dữ thế chủ động thực hiện công tác thao tác quy hoạch, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ kiểm tra những cấp; đồng thời, tiếp tục thực hiện tốt công tác thao tác tuyên truyền kết quả kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, những quyết định, kết luận của UBKT trên những phương tiện thông tin đại chúng, góp thêm phần giáo dục, răn đe ngăn ngừa, phòng ngừa những hành vi vi phạm.

V.L

Tải thêm tài liệu liên quan đến nội dung bài viết Báo cáo kiểm tra giám sát đảng viên 2023 programming 2023

Review Báo cáo kiểm tra giám sát đảng viên 2023 ?

Bạn vừa tham khảo tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Báo cáo kiểm tra giám sát đảng viên 2023 tiên tiến nhất

Chia Sẻ Link Download Báo cáo kiểm tra giám sát đảng viên 2023 miễn phí

Hero đang tìm một số trong những Chia SẻLink Download Báo cáo kiểm tra giám sát đảng viên 2023 miễn phí.

Thảo Luận thắc mắc về Báo cáo kiểm tra giám sát đảng viên 2023

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Báo cáo kiểm tra giám sát đảng viên 2023 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha #Báo #cáo #kiểm #tra #giám #sát #đảng #viên - 2022-10-05 21:50:19

Post a Comment