Chào mừng bạn đến blog Kế Toán.VN Trang Chủ

Table of Content

Bài giảng ngày mồng một tết ✅ Đã Test

Kinh Nghiệm Hướng dẫn Bài giảng ngày mồng một tết Chi Tiết

Dương Thế Tùng đang tìm kiếm từ khóa Bài giảng ngày mồng một tết được Cập Nhật vào lúc : 2022-12-26 11:15:11 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tham khảo Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.
              Có go hì có gặ. Chúa rao ban cho con ngườ kĩ năng và hờ gan, ấ cả mọ nguồn sung úc đã có sẵng rong hên nhên. Thên Chúa đã đặ để rong hên nhên ấ cả mọ nguồn qú hếm, con ngườ cần lao động để kếm ìm và snh lợ. Không có gì là ự nhên mà có, ấ cả đều được Chúa quan phòng và xếp đặ. Chúng a cùng âng lờ ạ ơn Thên Chúa rong mọ sự. Các bà suy nệm Lễ Gao Thừa và Mồng Mộ Tế

31/01/2022 CHIA SẺ LỜI CHÚA, LỜI CHÚA

Nội dung chính Show
    Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị mTìm kếm Nước Thên ChúaTế rong Chúa…

Shar

    FacbookTwrSumbluponLnkInPnrs

Chuỗ Knh cầu nguyện rong cơn Đạ ịch Cov-19

LỄ GIAO THỪA: Ds 6,22-27, 1 Tx 5,16-26.28, M 5,1-10

Bà đọc 1: Ds 6,22-27

Nguyện Đức Chúa chúc lành và gìn gữ anh m !

Bà rích sách Dân số.

Đức Chúa phán vớ ông Mô-sê :  “Hãy nó vớ A-ha-ron và những con ông ấy rằng : Kh chúc lành cho con cá Í-ra-n, anh m hãy nó hế này :

‘Nguyện Đức Chúa chúc lành và gìn gữ anh m !
Nguyện Đức Chúa ươ né mặ nhìn đến anh m,
và ủ lòng hương anh m !
Nguyện Đức Chúa ghé mắ nhìn,
và ban bình an cho anh m !’

Chúc như hế là đặ con cá Í-ra-n ướ quyền bảo rợ của anh Ta, và Ta, Ta sẽ chúc lành cho chúng.”

Bà đọc 2: 1 Tx 5,16-26.28

Hãy cầu nguyện không ngừng nghỉ. Hãy ạ ơn Chúa rong mọ thực trạng.

Bà rích hư hứ nhấ của hánh Phao-lô ông đồ gử ín hữu Thê-xa-lô-n-ca.

Thưa anh m, anh m hãy vu mừng luôn mã  và cầu nguyện không ngừng nghỉ.  Hãy ạ ơn rong mọ thực trạng. Anh m hãy làm như vậy, đó là đều Thên Chúa muốn rong Đức K-ô Gê-su.

Anh m đừng ập ắ Thần Khí.  Chớ khnh hường ơn nó ên r.  Hãy xem xét mọ sự : đều gì ố hì gữ ;  còn đều xấu ướ bấ cứ hình hức nào hì lánh cho xa.

Nguyện chính Thên Chúa là nguồn mạch bình an, hánh hoá oàn ện con ngườ anh m, để hần rí, âm hồn và hân xác anh m, được gìn gữ vẹn oàn, không gì đáng rách, rong ngày Đức Gê-su K-ô, Chúa chúng a, quang lâm.  Đấng kêu gọ anh m là Đấng rung hành : Ngườ sẽ hực hện đều đó.

Thưa anh m, xn anh m cũng cầu nguyện cho chúng ô nữa.  Tấ cả anh m hãy hôn chào nhau mộ cách hánh hện.  Chúc anh m được đầy ân sủng của Đức Gê-su K-ô, Chúa chúng a.

Tn Mừng Chúa Gê-su K-ô ho hánh Má-hêu (M 5,1-10)

1 Kh ấy, hấy đám đông, Đức Gê-su lên nú. Ngườ ngồ xuống, những môn đệ đến gần bên. 2 Ngườ lên ếng ạy họ rằng :

3“Phúc hay a có âm hồn nghèo khó,
vì Nước Trờ là của tớ.
4Phúc hay a hền lành,
vì họ sẽ được Đấ Hứa làm ga nghệp.
5Phúc hay a sầu khổ,
vì họ sẽ được Thên Chúa ủ an.
6Phúc hay a khá khao nên ngườ công chính,
vì họ sẽ được Thên Chúa cho hoả lòng.
7Phúc hay a xó hương ngườ,
vì họ sẽ được Thên Chúa xó hương.
8Phúc hay a có âm hồn rong sạch,
vì họ sẽ được nhìn hấy Thên Chúa.
9Phúc hay a xây ựng hoà bình,
vì họ sẽ được gọ là con Thên Chúa.
10Phúc hay a bị bách hạ vì sống công chính,
vì Nước Trờ là của tớ.”

TÁM MỐI PHÚC THẬT

Trong không khí rạo rực đón ngày xuân mớ, ngườ ngườ chúc nhau phá à phá lộc, khỏan ệc lnh đình.Cùng lúc ấy hộ hánh là hầy ạy khôn ngoan đã rưng ra lờ ạy của Chúa Gêsu, chỉ đường cho nhân lọa, đó là 8 mố phúc hậ,hay gọ là hến chương nước rờ.

Nó đến 8 mố phúc hậ, a nhớ đến vị hánh nữ rẻ : Têrêsa hà đồng Gêsu. Ngà sống cách chúng a không xa, chỉ sống nơ òng kín có 9 năm mà qua đờ gữa 24 uổ xuân. Đờ chị chẳng sở hữu cho mình gì nhều, ngoà đức n, đức cậy, đức mến nồng nàn,lòng nhệ huyế cầu nguyện hầu cứu rỗ những lnh hồn, vớ ấm hân bệnh ậ luôn phó hác cho Thên chúa.Thế mà Hộ hánh đã phong Ngà là vị hánh ến sĩ, bổn mạng những nơ ruyền gáo.Chị là mộ ấm gương sống 8 mố phúc hậ cho mọ ngườ.

Phúc cho a có nh hần nghèo khó,những ngườ nhận ra mình chẳng là gì, ấ cả đều bở Thên chúa mà có, ừng gây ừng phú mọ loà còn ồn ạ đều nhờ bở Chúa. Phúc cho tất cả những ngườ đang nghèo khó, đau khổ vậ chấ mà vẫn vu lòng vớ những đau khổ ấy , vì đặ Chúa là sản nghệp uy nhấ của đờ mình.

Phúc hay những a hền lành, hay xó hương, bế xây ựng hòa bình, họ co hế gớ này là mộ ga đình nhân lọa có Chúa là chủ, là cha, họ yêu hương nhau như anh m ruộ hị, họ luôn xây ựng không khí hòa hợp vu ươ.Tâm hồn họ không biến thành ràng buộc bở vậ chấ rần hế ,âm hồn họ luôn hướng hượng ớ Thên chúa, là cha rên rờ

Phúc cho những a có âm hồn rong sạch, đó là ngườ ngh lờ Chúa. “Anh m hãy nên hoàn hện, như cha của anh m rên rờ là đấng hoàn hện”, họ sống sa lánh mọ ộ lỗ,để luôn có Chúa ở cùng rên mọ nẻo ởng đường đờ,luôn luôn được bình an.

Cuố cùng là lờ chúc phúc hứ ám, phúc cho những a bị bắ bớ vì công lý. Những ngườ này đã vấ vả rao ruyền chân lý n mừng, đm lạ nềm vu niềm sung sướng đờ naỳ, đờ sau cho nhân loạ.Nhưng nó đố nghịch vớ hế gan, vớ hế lực ác hần, nên bị cấm cách bắ bớ. Như vậy ược Chúa bênh đỡ và hứa ban phần hưởng bộ hậu Nước rờ.

Lạy Chúa! Xn cho chúng con luôn nhận ra những phúc hậ cho con ngườ mà Chúa đã công bố vớ những ông đồ xưa, để chúng con mến mộ hực h những mố phúc ấy,hầu có mộ ấm hẻ để được bước vào nước rờ Amn.

LỜI CHÚA MỒNG MỘT: S 1,14-18, Pl 4,4-8, M 6, 25-34

Bà đọc 1: S 1,14-18

Phả có những vầng sáng … xác định những đạ lễ, ngày và năm.

Bà rích sách Sáng hế.

Thên Chúa phán : “Phả có những vầng sáng rên vòm rờ, để phân rẽ ngày vớ đêm, để làm ấu chỉ xác định những đạ lễ, ngày và năm.  Đó sẽ là những vầng sáng rên vòm rờ để chếu so mặ đấ.” Lền có như vậy.  Thên Chúa làm ra ha vầng sáng : vầng sáng to hơn để đều khển ngày, vầng sáng nhỏ hơn để đều khển đêm ; Ngườ cũng làm ra những ngô sao.  Thên Chúa đặ những vầng sáng rên vòm rờ để chếu so mặ đấ,  để đều khển ngày và đêm, và để phân rẽ ánh sáng vớ bóng ố. Thên Chúa hấy hế là ố đẹp.

Bà đọc 2: Pl 4,4-8

Anh m hãy vu luôn rong nềm vu của Chúa. Tô nhắc lạ : vu lên anh m !

Bà rích hư của hánh Phao-lô ông đồ gử ín hữu Ph-líp-phê.

Thưa anh m, anh m hãy vu luôn rong nềm vu của Chúa. Tô nhắc lạ : vu lên anh m !  Sao cho mọ ngườ hấy anh m sống hền hoà rộng rã, Chúa đã gần đến.  Anh m đừng lo ngại gì cả, nhưng rong mọ thực trạng, anh m cứ đm lờ cầu khẩn, van xn và ạ ơn, mà gã bày rước mặ Thên Chúa những đều anh m hỉnh nguyện.  Và bình an của Thên Chúa là bình an vượ lên rên mọ hểu bế, sẽ gữ cho lòng rí anh m được kế hợp vớ Đức K-ô Gê-su.  Ngoà ra, hưa anh m, những gì là chân hậ, cao quý, những gì là chính rực nh uyền, những gì là đáng mến và đm lạ anh hơm ếng ố, những gì là đức hạnh, đáng khn, hì xn anh m hãy để ý.

MỒNG MỘT: Ga 14, 23-27 hoặc M 6, 25-34

✠ Tn Mừng Chúa Gê-su K-ô ho hánh Má-hêu (M 6, 25-34)

25 Kh ấy, Đức Gê-su nó vớ những môn đệ rằng : “Thầy bảo cho anh m bế : đừng lo ngại cho mạng sống : lấy gì mà ăn ; cũng đừng lo ngại cho hân hể : lấy gì mà mặc. Mạng sống chẳng rọng hơn của ăn, và hân hể chẳng rọng hơn áo mặc sao ? 26 Hãy xm chm rờ : chúng không go, không gặ, không hu ích vào kho ; hế mà Cha anh m rên rờ vẫn nuô chúng. Anh m lạ chẳng quý gá hơn chúng sao ? 27 Hỏ có a rong anh m có hể nhờ lo ngại mà kéo à đờ mình hêm được ù chỉ mộ gang không ?

28 Còn về áo mặc cũng hế, lo ngại làm gì ? Hãy ngắm xm hoa huệ ngoà đồng mọc lên hế nào : chúng không làm lụng, không kéo sợ ; 29 hế mà, Thầy bảo cho anh m bế : trong cả vua Sa-lô-môn, ù vnh hoa ộ bậc, cũng không mặc đẹp bằng mộ bông hoa ấy. 30 Vậy nếu hoa cỏ ngoà đồng, nay còn, ma đã quẳng vào lò, mà Thên Chúa còn mặc đẹp cho như hế, hì huống hồ là anh m, ô những kẻ kém lòng n !

31 Vì hế, anh m đừng lo ngại ự hỏ : a sẽ ăn gì, uống gì, hay mặc gì đây ? 32 Tấ cả những hứ đó, ân ngoạ vẫn ìm kếm. Cha anh m rên rờ hừa bế anh m cần ấ cả những hứ đó. 33 Trước hế hãy ìm kếm Nước Thên Chúa và đức công chính của Ngườ, còn ấ cả những hứ ka, Ngườ sẽ hêm cho. 34 Vậy, anh m đừng lo ngại về ngày ma : ngày ma, cứ để ngày ma lo. Ngày nào có cá khổ của ngày ấy.

Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị m

Gh nhớ:

“Trước hế hãy ìm kếm Nước Thên Chúa và đức công chính của Ngườ, còn ấ cả những hứ khác, Ngườ sẽ hêm cho”. (M 6,34).

Suy nệm:

Bạn Thông nó vớ bạn Toán rằng:

Tao đố mày câu này, nếu mày rả lờ đúng, ao sẽ cho mày mườ vên kẹo sữa.

Toán bảo:

Mày đố đ.

Trong Thánh lễ, ừ bình an được lập đ lập lạ mấy lần?

Toán ngẫm nghĩ mộ hồ rồ nó:

Để ma ao rả lờ được không?

Đâu đã có được. Tao sẽ cho mày năm phú mà hô.

Sau năm phú, Toán nó:

Thường hì có ấ cả bảy hoặc ám lần. Đúng không?

Nhưng Thông không chịu nó nó:

Mày phả chưng ra cách cụ hể, chứ đâu có nó chung chung vậy được!

 Được hô. Mày ngh đây.  Đầu lễ: Chủ ế đọc:”Nguyện xn ân sủng và bình an của Thên Chúa…” nếu là Gám mục, ngà chào: “Bình an của Chúa ở cùng anh chị m”. Đến phần Rước lễ: Sau Knh Lạy Cha: “Lạy Chúa xn cứu chúng con cho khỏ mọ sự ữ, xn đoá hương cho những ngày chúng con đang sống được bình an”…Lạy Chúa Gê-su K-ô, Chúa đã nó vớ những Tông đồ rằng: “Thầy để lạ bình an cho những con, Thầy ban bình an của Thầy cho những con”…

Thô được rồ:  Thông nó –  Tao phục  rí nhớ của mày rồ. Và nó móc rong ú ra đưa cho Toán mườ vên kẹo sữa.

Hôm nay là ngày đầu ên của năm mớ Nhâm Dần âm lịch. Gáo Hộ muốn chúng a ành rêng ra ngày này để cầu nguyện xn ơn bình an. Bở lẽ Hộ Thánh là Mẹ chúng a ý hức rằng: Bình An là đều ên quyế và cần hế cho con cá mình nó rêng và cho oàn hể nhân loạ nó chung, được sống niềm sung sướng. Ngườ a có hể sống rong hếu hốn, nghèo khổ. Thậm chí bệnh ậ… nhưng con ngườ sẽ rở hành bấ hạnh kh phả sống rong những nỗ lo âu,  sự sợ hã và bị đ oạ…

Nhưng làm gì để đã có được sự bình an. Thên Chúa làm chủ ấ cả, chỉ nơ Ngườ mớ có sự bình an đích hực. Chính vì hế, ngay ừ những gây phú đầu ên rong măn mớ, chúng a chạy đến cùng Chúa xn Ngườ ban cho chúng a và mọ ngườ đang snh sống rên hành nh  này được bình an là vệc làm chính đáng. Bên cạnh lờ hế ha cầu nguyện ấy, chúng a mỗ ngườ cần phả nỗ lực sống nh hần Phúc Âm hì chắc như đinh lờ nguyện cầu sẽ được Chúa đồng ý và ban bình an của Ngườ cho chúng a.

Bà Tn Mừng ngày hôm nay, hướng chúng a đến lòng ín hác hoàn oàn vào sự quan phòng cách nhệm mầu của Thên Chúa.  Chm rờ không go, không gặ, không ích rữ, vậy mà Chúa không để cho con nào bị chế đó! Chúng a còn đáng gá hơn gấp răm ngàn lần chúng hì lẽ nào Chúa bỏ mặc chúng a sao? Thậ vậy, ví dụ như chúng a có lo nghĩ, có ính oán có chạy chọ ìm đủ mọ phương pháp để kéo à đờ sống của tớ bao nhêu đ chăng nữa hì đến gờ Chúa đã ấn định hì con vẫn phả ra đ! Đành “bó ay”mà hô. Lờ Chúa ạy chúng a ngày hôm nay để gúp chúng a sống rong  an vu, hoả má.

Thực hện ho lờ Ngườ ạy, hì ấ cả chúng a sẽ ìm được an vu, hoả má, bở vì mọ sự đã được Chúa an bà rồ. Nó như hế không nghĩa là chúng a sống rong hụ động, không ra sức phấn đấu để vượ qua nghịch cảnh và hử hách. Trong môi trường tự nhiên thiên nhiên sống đời thường hằng ngày chúng a vẫn phả nỗ lực phấn đấu để vượ qua mọ trở ngại vất vả, mọ hách hức của môi trường tự nhiên thiên nhiên sống đời thường.

Trọng âm của bà Tn Mừng ngày hôm nay là: Trước hế chúng a phả ìm kếm Nước Thên Chúa và đức công chính của Ngườ. Nhưng hế nào là ìm kến Nước Thên Chúa và đức công chính của Ngườ. Thưa đó là vệc chu oàn bổ phận của tớ. Chẳng hạn là ngườ cha, ngườ chồng hì phả có bổn phận và rách nhệm vớ vợ-con mình là yêu hương, chăm sóc, ạy ỗ và xây ựng an hoà huận hảo rong ga đình. Ngườ mẹ hay ngườ vợ hì phả bế cộng ác vớ chồng để mang lạ niềm sung sướng ấm êm cho những con và gáo ục chúng nên ngườ bế hếu hảo và vâng lờ cha mẹ…Nó óm lạ. Là mỗ ngườ hãy chu oàn bổn phận của tớ rước ên đố vớ Thên Chúa, sau nữa là đố vớ mọ ngườ sống chung quanh và sau hế đố vớ chính bản hân mình.

Cầu nguyện:

Lạy Chúa. Hôm nay là ngày đầu năm mới, chúng con xn phó âng lên Chúa những ngày háng rong ương la, xn Chúa gữ gìn và bảo vệ để chúng con luôn luôn được sống rong sự bình an của Chúa. Xn Chúa cho chúng con rong năm mớ này bế mộ lòng phó hác vào Chúa và  luôn ìm kếm  Nước Trờ bằng phương pháp ra sức làm vệc hện và sống xứng đáng vớ va rò và địa vị mộ ngườ Ky-ô hữu mà chúng con đã nhận lãnh kh chịu phép rửa ộ, để sau này, xứng đáng được Chúa cho hưởng mùa Xuân bấ ệ rên Thên Đàng. Sau nữa, chúng con xn Chúa hực hện những đều ố lành mà chúng con đã cầu chúc lẫn nhau nhân ịp đầu năm mớ này. Chúng con cầu xn nhờ Danh Chúa Gê-su- K-ô. Chúa chúng con. Amn.

Sống Lờ Chúa:

Thăm hỏ và chúc uổ họ hàng cùng lố xóm.

 Đamnh. Trần Văn Chính.

Tìm kếm Nước Thên Chúa

Hôm nay, ngày vu ế của ân ộc Vệ Nam, Hộ hánh đã ùng bà Tn Mừng này cho a suy nghĩ, n ưởng mà đm lạ cho mọ ngườ nềm vu bình an kỳ vọng nơ Chúa.Tn Mừng ngày hôm nay là mộ bà à và nổ ếng rong Tn Mừng. Nổ ếng vì có nhều những kến hức hâm sâu rong đó, nhưng cũng nổ ếng vì lờ ạy của Chúa như đố ngược vớ những suy nghĩ của rần gan.Cuộc đờ con ngườ a, họ ành ấ cả hờ gan, sức lực, rí uệ để mưu ìm ền của vậ chấ, địa vị anh vọng để phục vụ cho việc sống con ngườ họ. Thế mà ngày hôm nay Chúa lạ ạy ngh có nghịch lý chăng?: “Đừng lo cho mạng sống: lấy gì mà ăn; cũng đừng lo cho hân hể: lấy gì mà mặc. Mạng sống chẳng rọng hơn của ăn,, và hân hể chẳng rọng hơn áo mặc sao?”. Nhưng đố vớ ngườ có đức n vào Thên Chúa hì chỉ việc suy nghĩ mộ chú hì sẽ hấy ngay đó là những lờ chân lý. Thên Chúa yêu hương – Đấng quyền phép, oàn năng đã ạo ựng hân xác lnh hồn con ngườ mộ ạo vậ uyệ hảo như vậy, cho họ ca rị muôn loà muôn vậ như Ngườ đã phán, hì lẽ nào Chúa lạ không lo sợ ngại cho họ được sống và ồn ạ sung mãn được. Ở đây Chúa đã ẫn chứng về “chm rờ… hoa huệ”, để a cũng ễ àng hểu được. Chúa bảo “đừng lo” không nghĩa là Chúa bảo a nằm há mệng chờ sung, mà vẫn phả ùng con m, khố óc, sức lực Chúa đã ban cho mà hực hện chương rình đờ a. Nhưng Chúa ạy a đừng lo quá sức, đừng cậy vào mình ấ cả,  vì kh gặp hử hách lớn lao ễ ra ngườ hấ vọng, đau khổ, nhưng ạy a bế cậy nhờ vào Đấng Tạo Hóa quyền phép yêu hương. Chúa Gêsu cũng chỉ cho a những yếu đuố, bấ oàn của con ngườ. Mọ sự ở hế gan này đều là của Chúa, Ngườ ban cho a, hay Ngườ lấy đ ùy ý muốn của Ngườ.Chúa cũng chỉ cho a chân lý bấ ệ xưa nay: ừ nhà khoa học đến ngườ ân đn, chưa a có hể làm cho mình cao hêm mộ “gang ay” hay kéo à uổ họ của tớ mộ gờ mộ ngày. Vì vậy nếu có “lo ngại, hu ích” mà không hợp vớ hánh ý, vớ chương rình của Thên Chúa hì cũng vô ích, Ngườ sẽ phá bỏ. Xưa nay đờ vẫn có câu: “Khở sự ạ nhân, hành sự ạ Thên”, nghĩa là vệc làm hì o con ngườ, còn kết quả đó ra sao hì o Trờ, o Chúa quyế định nữa.Vậy ngày hôm nay đều chính yếu ố cần Chúa muốn a lo, a làm đó là: “Hãy ìm kếm Nước Thên Chúa và đức công chính của Ngườ, còn ấ cả những hứ ka Ngườ sẽ hêm cho”. Ngh ho lờ Chúa như hế, a cảm hấy nhàn nhã, hanh hao hản an vu và kỳ vọng nữa. Vì như mộ nửa gánh nặng đờ ngườ Chúa đã hứa lo, đảm bảo cho a.

Mộ lần được cha sẻ vớ mộ số oanh nhân về đọan Lờ Chúa này. Họ snh ra ừ những  ga đình nghèo khổ xưa mà mớ gàu đã có được khoảng chừng mươ năm nay. Mộ câu hỏ rấ đơn gản làm họ âm đắc, yêu quý: “Cách đây ha chục năm, có anh chị nào ám quả quyế rằng mình sẽ được gàu có, lạ được nhều ngườ gúp vệc, đến cả mấy răm công nhân làm vệc…như ngày hôm nay chăng?”. Chẳng a ám – và đúng là vệc Chúa làm cho họ.

Thánh nữ Têrêsa vớ  25 uổ đờ, 9 uổ òng, hế mà chị được phong là hánh ến sĩ. Chị co tôi chỉ  là đứa rẻ mớ ha ba uổ chập chững bước đ mà đang được ngườ bố là chính Thên Chúa ắ chị. Thế hì còn sợ gì ngã, hay xuống hố, mà  mặc cho ngườ Cha ẫn đ đâu cũng vu sướng, yên âm. Vậy hì ngườ con cá Chúa càng rưởng hành hì càng phả nhận ra mình nhỏ bé. Như Chúa đã nó: “Nếu anh m không rở nên như những rẻ nhỏ anh m sẽ không được vào Nước Thên Chúa.” (M 18,1-4).

Tìm kếm “Nước Thên Chúa và đức công chính của Ngườ” là ìm kếm học hỏ, hực h lờ Chúa Gêsu, ngô ha Thên Chúa được sa đến hế gan ạy ỗ và cứu chuộc a.

Lạy Chúa! Con được cảm nhận rằng: chỉ có“lo ìm kếm Nước Thên Chúa và đức công chính của Ngườ” là đm lạ nềm vu, bình an cho con ở đờ này và ngày sau được niềm sung sướng vên mãn rong Nước Chúa như lờ Ngườ đã hứa. Xn cho con mã đắc hủ ơn rọng ấy. Amn.

Gus Ngọc Năng 

Tế rong Chúa…

Tế Nguyên đán là ịp ga đình vu vầy sum họp, cha s̉ nềm vu và những lờ chúc ụng, mừng uổ ông bà để bày ỏ lòng hếu hảo, ình hương yêu của mọ ngườ rong ga đình, vớ nềm mong ước có mộ năm mớ an vu, như mong ước và niềm sung sướng.

Đố vớ ngườ K-ô hữu, ngoà vệc ḱnh nhớ ông bà ổ ên; hánh hóa công ăn vệc làm suố năm; h̀ Tế còn là ̣p kế oán đờ sống đức Tn của cá nhân. Kế oán xm suố mộ năm a đã làm được g̀ cho Chúa, cho ha nhân. Từ đó, hoạch đ̣nh sống cho cả mộ năm mớ:

Ưu ên rước hế là ành cho vệc ̀m kếm Nước Thên Chúa và đức công ch́nh của Ngườ (x. M 6,33); còn những lo ngại “ăn gì, uống gì, lấy gì mà mặc” h̀ Chúa đã bế rõ.

Kế đến là sống n ưởng vào sự quan phòng của Chúa. Tạ ơn Chúa rong mọ hoàn cảnh (x. 1Tx 5,18); Chúa s̃ ùy ngh đ̣nh lệu và s̃ ban ư đầy cho những a rung hếu vớ |Ngườ.

Sau cùng, hãy sống nh hần ngh̀o khó để nên gống Đức Gê-su K-ô, Con Thên Chúa đã hoàn oàn rú bỏ vnh quang mặc lấy hân nô lệ, rở nên ngườ phàm (x. Pl  2,7)

Lạy Chúa Gê-su là Thên Chúa Tình Yêu, xn ban cho chúng con mộ năm mớ an bình và ban hêm đức Tn cho chúng con; để chúng con luôn n ưởng phó hác, ám ấn hân xây ựng Nước Chúa rong lòng mọ ngườ và rong gòng đờ ngày hôm nay. Amn.

CÁT BIỂN

Ưu ên lo ngại…

Tế là cộ mốc chuyển gao gữa mộ năm cũ đã qua và mộ năm mớ vừa bắ đầu.

Tế là ịp để mỗ ngườ K-ô cần nhìn lạ mộ năm qua để hấy ấ cả là hồng ân mà Thên Chúa ành cho mình, kể cả những gì ngườ đờ co là hấ bạ, hua hệ, và bấ hạnh.

Tuy nhên, đứng rước hềm Năm Mớ, con ngườ a không ránh khỏ lo ngại về ương la.

Có nhều nỗ lo ngại. Từ những lo ngại nh hần, cho tới những lo ngại về vậ chấ.

Đố mặ vớ những lo ngại đó, con ngườ a nhận ra mình quá đỗ hấp bé, mong manh, và làm cho âm bấ an.

Trong bà Tn Mừng ngày hôm nay, Chúa Gê-su rấn an những môn đệ đừng quá lo ngại những sự đờ như: Cơm ăn, áo mặc, ền bạc, sức khỏ, hay uổ họ cuộc đờ. Nhưng “Trước hế hãy ìm kếm Nước Thên Chúa và đức công chính của Ngườ, còn ấ cả những hứ ka, Ngườ sẽ hêm cho” (M 6,33)

Qua đó, Chúa Gê-su muốn những con cá Chúa hãy ín hác đờ mình cho Chúa như mộ đứa con ngồ rong lòng cha, luôn n ưởng cha mình là rên hế, và luôn n rằng mọ sự khác sẽ được cha của tớ xếp đặ, lo lệu.

Lạy Chúa Gê-su, xn cho con bế phó hác đờ con cho Chúa rong năm mớ này. Xn Chúa cho con bế khôn ngoan ưu ên lo ngại cho những gì là hế yếu cho lnh hồn con. Amn.

CÁT BIỂN

Mùa Xuân, mùa Hy Vọng, mùa Đức Công Chính.

CHUYỆN CỦA NGỐ

Ngố là mộ cô nàng rấ hền lành. Hền lành và đơn sơ đến nỗ bố của cô gọ là “Ngố”.

Ngố có khuôn mặ ễ hương, nụ cườ ươ hắm, ánh mắ ịu hền, hân hình mảnh ma.

Hồ bé, Ngố hay hương ngườ. Mộ hôm, Ngố đó, bố cho 500 ra mua gó mì. Đến đầu đường, Ngố hấy mộ cụ bà đ xn, Ngố cho bà 500.

Về nhà, Ngố đó, ba lạ phả cho Ngố 500 khác.

Lớn lên, Ngố càng xnh đẹp. A cũng khn Ngố: cá nế của Ngố hương ngườ mộ cách đơn sơ hánh hện.

Ngố làm ăn marketing thương mại rấ vả nhưng luôn huận buồn xuô gó, buôn may bán đắ hàng, được nhều ngườ ủng hộ. Ngố rở nên gàu có. Nhưng ngày nào Ngố cũng đến nhà hờ để ham ự hánh lễ và Rước Thánh Thể.

Ngố làm được bao nhêu ền, chỉ để ch vừa đủ nhu yếu ga đình, còn lạ Ngố đm cho ngườ nghèo, ngườ khốn khổ và nuô ưỡng ơn gọ.

Ngố âm sự: Chúa cho Ngố snh ra rên đờ này để sử ụng của tất cả Chúa ban mà làm sáng anh Chúa.

Cả những ngườ ăn xn đầu đường họ cũng khn Ngố đẹp ngườ đẹp nế.

Ngố luôn vu ươ chẳng ích rữ ngày ma, vì ngày ma Chúa đã lo cho Ngố rồ.

Suy nệm: 

Ngày đầu xuân bao ngườ đ xa, cũng về vớ ga đình, cũng về vớ ân ình…

Ngày xuân ngày kỳ vọng, ngày Xuân ngày rở về: rở về vớ chính nơ tôi đã ra đ; rở về vớ cộ nguồn; rở về vớ Đấng Tình Yêu đã ựng nên a.

Ngườ đ xa, họ đ xa ận đâu? Có ngườ đ rấ xa nhà, có ngườ đ không xa lắm, nhưng chung quy họ đ xa nơ họ xuấ phá, nơ họ snh ra. Họ đ xa để ìm kế snh nha cho môi trường tự nhiên thiên nhiên sống đời thường. Họ đ xa để bận rộn vớ những lo oan hường ngày.

Họ sẵn sàng bỏ nhà bỏ ngườ hân, bỏ quê hương xóm làng hân yêu để đ kếm ìm ền bạc, vậ chấ hầu mong có môi trường tự nhiên thiên nhiên sống đời thường gàu sang, hanh hao nhàn.

Gữa nhưng bộn bề lo oan rần hế, có a đã ìm được sự an nhàn rong âm hồn, hay càng ìm kếm vậ chấ hì lòng càng lo oan bấ an. Tấ cả hầu như đã vộ vàng vớ hờ gan, sáng ma mở mắ đã nghĩ về công vệc, chều àn lạ lo ngại cho ngày ma. Mộ chú hờ gan ành cho Chúa cũng vộ vàng: đến nhà hờ đúng lúc cha ra âng Thánh Lễ, chưa kế húc Bình an đã vộ vàng ra về. Cả đờ họ lo oan.

Chúa Gê-su đã nó: “Thầy bảo cho anh m bế: đừng lo ngại cho mạng sống: lấy gì mà ăn; cũng đừng lo ngại cho hân hể: lấy gì mà mặc. Mạng sống chẳng rọng hơn của ăn, và hân hể chẳng rọng hơn áo mặc hay sao?

Sau mộ năm dạt dẹo lo oan vấ vả, họ lạ vộ vã rở về vớ ga đình, về nơ xuấ phá, để cùng ngườ hân vu chơ vộ vã ăm ba ngày, ăn xà cho hỏa hích để bù lạ cả năm lo oan vấ vả.

Vộ vã đến nhà hờ hưa vớ Chúa rằng con đã về bình an; vộ vã hắp nén nhang rên bàn hờ ổ ên; vộ vã ra nghĩa rang hăm mộ ông bà ngườ hân, rồ rờ về nhà. Họ vu chơ để ìm quên đ những háng ngày qua, nhưng rong âm họ vẫn bấ an. Càng ìm quên âm càng bấ an. Bấ an kh đ xa rên đường sẽ gặp nhều rủ o; bấ an vì công vệc năm mớ chẳng hơn gì năm cũ; ngườ nghèo hì bấ an lo roan kếm vệc; ngườ gàu có bấ an vì lo oan gữ của.

“Vì hế, anh m đừng lo ngại ự hỏ: a sẽ ăn gì, uống gì, hay mặc gì đây? 32 Tấ cả những hứ đó, ân ngoạ vẫn ìm kếm.” (M 6, 31-32)

Hầu hế mọ ngườ đều quên rằng: Tấ cả mọ sự rên đờ này đều o Chúa ạo hành mà có. Vì hế, đ ìm của tất cả rần hế, lo oan cho việc sống đờ này đều không hể ìm được sự bình an.

Hãy rở về nơ xuấ phá, nơ ấy đã ạo ựng nên a; nơ ấy ban phá mọ hứ cho a; nơ ấy bảo vệ a; nơ ấy có kho àng không hư mấ; nơ ấy có sự sống đờ đờ. Nơ ấy đó đó là Thên Chúa Tình Yêu.

Chúa Gê-su nó: “Trước hế hãy ìm kếm Nước Thên Chúa và đức công chính của Ngườ, còn ấ cả những hứ ka, Ngườ sẽ hêm cho. (M 6, 33)

Nhân ịp đầu năm Mậu Tuấ, chúng a hãy học cùng Thánh Tến Sĩ Têrêsa Hà Đồng Gêsu đã ạy chúng a mộ con phố nên Thánh, rấ đơn gan a cũng luôn có thể có hể nên hánh: “Đường hơ ấu hêng lêng.”

Cả cuộc đờ, Thánh nữ luôn sống bình an rong Chua. Thánh nữ Têrêsa luôn cầu nguyện: “Tô ở như đứa rẻ không bế chữ. Tô cứ đơn sơ hậ hà rần ình vớ Chúa những đều ô muốn nó và bao gờ ô cũng khá được Chúa cảm hông”.

Thánh Nữ đã rở về vớ Tn Mừng. Trở về vớ Đấng Yêu Thương đã ựng nên mình. Trở về vớ Mùa Xuân Vĩnh Vễn rên Trờ. Thánh nhân luôn ìm những sự đẹp lòng Chúa, để rồ, Thên Chúa ô đểm vẻ đẹp lỗng lẫy bằng chếc áo hào quang hên quốc mà rần gan không còn gì sánh bằng.

Nếu chúng a muốn kéo à đờ sống hêm mộ gang, hay mộ ngày, mà hờ gan đó lạ không huộc về Chúa, hì a có ích ch? Hay chính hờ gan kéo à hêm đó đã làm cho chính a mấ nước Thên Đàng.

“Vậy, anh m đừng lo ngại về ngày ma: ngày ma, cứ để ngày ma lo. Ngày nào có cá khổ của ngày ấy. (M 6, 34)

Cầu nguyện:

Lạy Chúa Gêsu, xn cho con đừng vộ vã lo oan vớ cuộc đờ này, để rồ ừng ngày lòng con bấ an. Xn cho con nhận ra ấ cả là của Chúa, ấ cả là hồng ân, để con ừng gây phú luôn ìm Nước Thên Chúa và sự Công Chính của Ngườ.

Lạy Chúa, con n ưởng và ín hác nơ Chúa. Amn./.

****MỤC LỤC1. Quê hương hậ (Ga 14,23-27)

2. Thờ gan (M 6,25-34)

3. Nhìn lạ và nhìn đ (M 5,1-12)

4. May mắn (M 5,1-10)

5. Tn ưởng vào Chúa Quan Phòng (M 6, 25-34)

6. Hạnh phúc (M 6,25-34)

7. Nềm vu và nỗ buồn (M 6, 25-34)

8. Suy nệm của ĐTGM. Ngô Quang Kệ

9. Năm mớ bình an và niềm sung sướng (M 6,25-34)

10. Tô là ngườ niềm sung sướng nhấ – M 6,25-34

11. Thên Chúa hay hần à?

12. Xn ơn bình an – ĐGM. J.B. Bù Tuần

13. Thánh Lễ Tạ Ơn ấ nên

14. Thánh Lễ Gao Thừa

15. Bình an

16. Chúng a là ngườ hành khấ

17. Gây phú lnh hêng

18. Lờ cảm ạ r ân

19. Hạnh phúc ho Tám Mố Phúc Thậ

20. Lễ Tân Nên- Cầu Bình An Cho Năm Mớ

21. Lờ hứa năm mớ

22. Xn cho ấ cả đều mớ

23. Thánh Lễ Gao Thừa (M 5, 1-10)

24. Gây phú hêng lêng (M 5, 1-10)

25. Cầu bình an cho năm mớ – M 5, 1-10

26. Thánh Lễ Gao Thừa

27. Thánh Lễ Mnh Nên (M 6, 25-34)

28. Hãy ìm Nước Thên Chúa (M 6, 25-34)

29. Chúa Gê-su là ngày xuân của nhân loạ

30. Thánh Lễ Mnh Nên (M 6, 25-34)

31. “Những Dấu lặng của Mùa Xuân”!

32. Vạn sự như ý… Chúa

33. Hạnh phúc đích hậ

34. Ngày đầu năm – R. Vras

35. Gao Thừa Đoàn Tụ – Lm. Jos Tạ Duy Tuyền

36. Năm mớ cầu gì? – Lm. Jos Tạ Duy Tuyền

37. Bình An Năm Mớ – M 6, 25-34

38. Bàn gao năm cũ – M 5, 1-10

39. Tế cho mọ ngườ – Lm Jos Nguyễn Hữu An

40. Hạnh phúc rường snh

41. Hạnh phúc đầu năm (M 5,1-10)

42. Bình an và niềm sung sướng

43. Xuân Tạ Ơn (M 5, 1-10)

44. Vệc gì phả lo, có Chúa an bà (M 6, 25-34)

45. Nước Thên Chúa và sự công chính của Ngườ

46. Tám Mố Phúc (M 6,25-34)

47. Ơn Bình An (M 6,25-34)

48. Đừng lo ngại gì cả (Mc 6, 25-34)

49. Cầu bình an rong năm mớ

50. Bình An – Quà Tặng Năm Mớ

51. Những né đẹp Tn Mừng của ngày ế

52. Mộ năm mớ ố đẹp

53. Mùa Xuân là Mùa của Hy Vọng

 

1. Quê hương hậ (Ga 14,23-27)

Trong những ngày Tế, chúng a hường cầu chúc lẫn nhau được khoẻ mạnh, được nhều như mong ước, được gặ há những hành quả ố đẹp. Thế rồ kh năm mớ bắ đầu, chúng a hường ra sức làm vệc, nhưng phần lớn là để ìm lấy những vnh quang, những lợ ích cho rêng mình. Và nếu có lỡ hấ bạ, chúng a cảm hấy buồn chán, và nhấ là chúng a hậm hực ức ố kh ngườ khác rổ vượ hơn chúng a. Chính vì hế, đây là lúc chúng a phả đặ lạ vấn đề, phả xác định phương hướng cho cuộc đờ chúng a. Chúng a sống là để làm gì? Và đâu mớ là quê hương hậ của chúng a? Trả lờ cho những câu hỏ này chúng a mớ có hể đ đúng con phố mà Chúa muốn chúng a đ cũng như mớ có hể ìm hấy được những gá rị rường ồn và vĩnh cửu.

Kh ông Roosvl còn làm ổng hống nước Mỹ, có lần đã đ nghỉ hè ận Ph Châu để săn những con hươu cao cổ. Trên chuyến bay ừ Ph Châu rở về Hoa Kỳ, có mộ nhà ruyền gáo đã hy snh phục vụ những ân Ph Châu suố 40 năm rờ. Kh ph cơ hạ cánh, nhà ruyền gáo ấy chứng kến đông đảo ân chúng cùng mộ phá đoàn cao cấp rong chính phủ nước nhà ra đón mừng ổng hống rở về bằng yên, không a để ý ớ nhà ruyền gáo đang lủ hủ mộ mình. Bấy gờ nhà ruyền gáo han hở vớ Chúa rong cõ lòng của tớ: Lạy Chúa, Chúa bế không, mộ vị ổng hống đ nghỉ hè rở về mà được nhều ngườ đón rước như vậy. Còn con đây, con đã hy snh vì Chúa để phục vụ những ngườ anh m cùng khổ ạ Ph Châu suố 40 năm hế mà gờ đây, kh rở về, lạ không mộ a hèm nhớ đến con. Quả là bấ công và ủ hổ cho hân phận của con. Thế nhưng lúc đó, ường như có ếng Chúa rả lờ rong âm hồn nhà ruyền gáo: Này con, đừng vộ hấ vọng, vì con chưa rở về quê hương hậ của con cơ mà.

Có hể đô lúc chúng a cũng han phền vớ Chúa như hế. Và câu rả lờ của Chúa cho nhà ruyền gáo cũng là câu rả lờ cho mỗ ngườ chúng a: Con chưa rở về quê hương hậ của con. Trần gan chỉ là nơ ạm gở và vnh quang của nó ựa cánh hoa đồng nộ, sớm nở chều àn. Vì hế, đừng quá bận âm ớ ền bạc vậ chấ, địa vị anh vọng, cũng đừng ganh ỵ vớ những như mong ước của kẻ khác, nhưng hãy nỗ lực ạo cho mình mộ kho àng hêng lêng, có gá rị rường cửu, để nhờ đó chúng a sẽ được Chúa đón nhận vào quê hương Nước Trờ.

Vớ những cha sẻ ngắn ngủ rên, ô xn cầu chúc anh chị m mộ năm mớ bình an và niềm sung sướng rong ình yêu hương của Thên Chúa.

 

2. Thờ gan (M 6,25-34)

Mộ năm mớ đã bắ đầu, nhưng cũng mộ năm cũ đã qua đ rong òng đờ của chúng a. Vậy đâu là ý nghĩa của hờ gan, của cuộc đờ chúng a đang sống?

Ngườ xưa đã bảo: hờ gờ hấm hoá ho đưa. Mộ kh đã qua đ hì không bao gờ rở lạ. Cũng như chẳng a ắm ha lần ở cùng mộ òng sông. Cuộc đờ chúng a rả à 60 năm hay 100 năm là cùng. Thế nhưng 60 năm ấy, 100 năm ấy có là gì so vớ khoảng chừng hờ gan bát ngát của vũ rụ. Bở đó, ngườ xưa đã phả hố lên mộ cách não nề kh nghĩ đến cuộc đờ ngắn ngủ: Ô nhân snh là hế ấy, như bóng đèn, như mây nổ, như gó hổ, như chêm bao. Ba vạn sáu ngàn ngày là mấy, cảnh phù u rông hấy cũng nực cườ. Và Thánh Vịnh đã và đang sánh ví: Cuộc đờ như cánh hoa đồng nộ, sớm nở chều àn.

Bở đó, ự ngàn xưa và cho tới ngày ngày hôm nay, con ngườ đã ìm mọ phương pháp để kéo à môi trường tự nhiên thiên nhiên sống đời thường và khá vọng được sống vĩnh cửu vẫn là nềm ay ứ nhấ của con ngườ. Ngày xưa, có những ngườ đã phả vào ận rừng sâu để ìm cho được rá đào rường họ. Có những ngườ đã phả khổ công u luyện để chến bến cho được những vên huốc bấ ử. Có mộ ông vua, đã phả xây những ngọn háp cao vú để hứng lấy những gọ sương huần khế nhấ mà uống vì nghĩ rằng những gọ sương huần khế ấy có sức kéo à sự sống con ngườ. Ngày nay y khoa luôn nỗ lực ìm ra những phương huốc hệu nghệm ăng hêm uổ họ cho con ngườ. Tuy nhên cá chế vẫn là mộ hách hức, mộ hực ạ ngàn đờ không hể lẩn rách và ước vọng được sống mã vẫn còn ở ngoà ầm ay của chúng a, nếu không thích nó là mộ huyền hoạ, mộ ảo vọng như câu truyện ướ đây đã mnh chứng:

Thờ Chến quốc, có ngườ đm âng vua nước Sở mộ vị huốc bấ ử. Ngườ đó bưng huốc vào hì vên canh cửa bèn hỏ: Vị huốc này còn có ăn được không? Ngườ ấy đáp: Ăn được. Tức hì vên canh cửa bèn gậ lấy vị huốc ấy mà ăn. Nhà vua bế được câu truyện hì gận lắm, bèn ruyền bắ vên quan ấy mà đm đ chém đầu. Vên quan ấy kêu lên rằng: Thần đã hỏ ngườ đm âng và được bế đó là mộ vị huốc bấ ử, nghĩa là ăn vào hì sẽ không chế nữa. Thế mà hần vừa mớ ăn, hì đã phả ộ chế. Như vậy, đây là huốc ử huốc chế, chứ sao lạ gọ là bấ ử cho được. Nhà vua gế hần là bắ lỗ mộ con ngườ vô ộ, đồng hờ ỏ ra rằng hên hạ ố gạ nhà vua mà nhà vua vẫn n. Ngh nó có lý, nhà vua bèn ha cho vên canh cửa.

Câu chuyện rên muốn chứng ỏ rằng: Có snh hì phả có ử. Thuốc bấ ử chỉ là chuyện bịa đặ mà hô. Tuy nhên, ước vọng được sống mã, được sống đờ đờ vẫn còn đó. Mỗ độ xuân về, chúng a hường cầu chúc lẫn nhau được rường họ khang an, bách nên ga lão. Và những bức ranh bình ân của mấy ngày ế là gì, nếu không phả là ễn ả ba nềm vu lớn của con ngườ, là Phúc Lộc Thọ. Cho ù cuộc đờ có cay đắng hì sự sống vẫn là mộ cá gì quý gá cần phả bảo vệ. Còn sự chế vẫn là mộ cá gì đáng lo sợ.

Chúng a bấ lực rước khá vọng được sống mã và ngườ khác cũng không hể hực hện cho chúng a lờ chúc rường họ. Chỉ mình Chúa mớ là Đấng ư quyền năng và ình hương để làm cho chúng a được sống như lờ Ngà đã phán: “Ta là Đường, là sự việc hậ và là sự việc sống. A n Ta sẽ không phả chế, nhưng sẽ được sống đờ đờ. Ta đến để họ được sống và được sống ồ ào”. Thực vậy, Thên Chúa đã xuống hế làm ngườ để chỉ cho chúng a con phố ẫn đến sự sống. Đạo của chúng a là đạo của Tn Mừng, của nềm vu, của sự việc sống. Vậy muốn được sống, chúng a phả đ rên con phố Chúa đã chỉ vẽ. Phả uân gữ những đều Ngà đã ruyền ạy, phả hực h cá đạo mà Ngà đã ỏ lộ. Con đường ấy, cá đạo ấy gồm ha chều kích: hàng ọc và hàng ngang.

Trước hế, hàng ọc là phả kính mến Chúa vì đó đó đó là bổn phận của mộ kẻ nhận ơn đố vớ Đấng đã ban ơn, của hụ ạo đố vớ Đấng ạo hoá, của kẻ làm con đố vớ ngườ cha của tớ: Hãy kính mến Thên Chúa hế âm hồn, hế rí khôn như Chúa đã ạy. Tếp đến, hàng ngang đó là phả yêu hương mọ ngườ như chính mình, không rừ mộ a, kể cả kẻ hù địch như Chúa đã ạy: Hãy yêu hương kẻ hù và làm ơn cho kẻ ghé mình. Phả đủ cả ha mớ là đạo. Vì nếu chỉ mến Chúa mà không yêu ngườ, hì chúng a là người nó ố. Còn nếu chỉ yêu ngườ mà không mến Chúa, hì mọ hành vi của chúng a đều rống rỗng và vô nghĩa như ếng não bạ ầm vang. Ngườ vô hần không n hờ Chúa, chúng a gọ họ là người vô đạo. Còn chúng a, mặc ù đã n Chúa, nhưng lạ không yêu hương anh m, hì chúng a cũng chỉ là mộ hứ vô đạo mà hô.

Hãy mến Chúa và yêu ngườ, để nhờ đó, lờ cầu chúc rường họ của chúng a sẽ được Chúa hực hện cho thành viên chúng a cũng như cho những ngườ mà chúng a cầu chúc.

************

3. Nhìn lạ và nhìn đ (M 5,1-12)

Chúng a đã bước qua ranh của năm cũ và đang đứng ở đầu ranh của năm mớ. Năm cũ là mộ đoạn đường à và năm mớ cũng tiếp tục là mộ đoạn đường à. Đứng ở gáp ranh ha đoạn đường à ấy, chúng a hường có ha hướng nhìn. Mộ là nhìn lạ, ha là nhìn đ. Nhưng đâu là ý nghĩa mà ha cá nhìn ấy muốn gử đến vớ chúng a rong gây phú lnh hêng này?

Trước hế kh nhìn lạ, chúng a ngh vọng lên nỗ nềm bế ơn. Đúng hế, hãy bế ơn những gì đã lãnh nhận. Nếu suy nghĩ, chúng a sẽ hấy rong năm qua chúng a đã lãnh nhận rấ nhều mà cho đ chẳng bao nhêu, vì chúng a là những kẻ hếu hốn luôn cần đến ngườ khác. Cần để sống, cần để nên ngườ, cần để hắng lợ. Từ đồng bạc cắc đến mộ sản nghệp. Từ nụ cườ đến ình hương, ừ lờ chào đến ếng khuyên. Tấ cả những gì chúng a nhận lãnh đều là những vên gạch xây ựng cuộc đờ chúng a. Đừng chỉ co những gì sung sướng hay lớn lao mớ là ơn. Dù cuộc đờ chúng a có như chếc x đò ồn ào, đông đảo, chn lấn, nhưng sau cùng x lạ rống rơn, hì chúng a cũng đừng cho mình là đơn độc vì hực sự chúng a đã lãnh nhận rấ nhều.

Dù cuộc đờ chúng a có như mộ cành ma báo hệu ngày xuân, nhưng chính mình lạ không còn ngày xuân vì mau àn vộ héo, hì cũng đừng cho mình là phù hoa chẳng chịu ơn, vì hực sự chúng a đã và đang lãnh nhận rấ nhều. Dù cuộc đờ chúng a có như mộ khúc sông, nuô ưỡng bao nhêu ruộng đồng, hì cũng đừng kêu hãnh nhận định rằng chỉ có mình, vì khúc sông này bao gờ cũng mắc nợ những khúc sông khác, nhấ là mắc nợ vớ nguồn mạch yêu hương. Dù cuộc đờ chúng a có như mộ ngô nhà lộng lẫy, hì cũng đừng ự đắc nhận định rằng ấ cả là o ở mình, vì ngô nhà vẫn mắc nợ vớ ừng hạ cá, ừng vên gạch, ừng gọ mồ hô và bế bao những công lao vấ vả. Dù cuộc đờ chúng a có như Saolô ngã ngựa hì cũng đừng nhận định rằng mình vô phước, vì hực sự chúng a đã lãnh nhận rấ nhều, và bế đâu chính vì sự ngã ngựa ấy, lạ là mộ ơn huệ.

Tóm lạ, cuộc đờ của chúng a là kế nh của bế bao công ơn. Mà đã chịu ơn hì phả bế ơn. Còn bế ơn những a, hì mỗ ngườ có hể ự rả lờ. Hãy bế ơn, đó là ếng vọng chúng a ngh được kh nhìn lạ quá khứ. Còn kh nhìn đến ương la, chúng a gh nhận những gì?

Tô xn hưa, đó là hãy ến bộ, hãy phá rển, bở vì sống là ến bộ, sống là phá rển. Không ến ức lù, không nỗ lực bơ hì sẽ bị gòng nước cuốn rô. Phá rển không phả chỉ về phần xác, o bề ngang, cao bề đứng, nhưng còn về nh hần. Tến bộ không phả chỉ về sản xuấ mà còn về đạo đức. Cặp mắ phả bế nhìn cuộc đờ mộ cách hực ế hơn, không để mình bị ru ngủ bở những ảo vọng hão huyền. Con m phả bế khử rừ những ngh kỵ hận hù, để đoàn kế và mở rộng cánh cửa hương yêu. Trí khôn phả bế n ưởng vào Chúa và rú ra ừ lòng cuộc đờ những bà học có ích cho âm hồn. Bản hân phả bế bấu víu vào Đấng có hể an ủ mình ở đờ này và ban cho mình niềm sung sướng ở đờ sau, cũng như phả bế hu ích những sự hêng lêng không bao gờ hư mấ.

Dĩ vãng kêu gọ chúng a hãy bế ơn, ương la kêu gọ chúng a hãy ến bộ, đó là sứ đệp mà chúng a gh nhận rong ịp đầu xuân, kh chúng a đứng gáp ranh gữa năm cũ và năm mớ vậy.

***********

4. May mắn (M 5,1-10)

Trong ịp đầu xuân, ngườ a hường gử lẫn nhau những ấm hệp vớ lờ nguyện chúc ố đẹp nhấ. Rồ rong những ngày ế, bước chân ra đường, chúng a sẵn sàng nở mộ nụ cườ hậ ươ và không ngần ngạ cầu chúc lẫn nhau mộ năm mớ nhều như mong ước. Đó cũng là lờ cầu chúc ô xn hành hậ gử đến cho anh chị m. Thế nhưng chúng a cần phả ìm hểu xm sự như mong ước là gì? Bở vì năm ngườ hì mườ ý, mỗ ngườ hểu sự như mong ước ho mộ quan nệm rêng.

Thực vậy, nếu ô hỏ bác nông ân:

– Mộ năm mớ nhều như mong ước là gì?

Bác sẽ vuố chòm râu bạc hay lau khô những gọ mồ hô rên rán và rả lờ:

– Đó là mộ năm mưa huận gó hòa, mùa màng ố ươ, lúa hóc đầy bồ.

Nếu ô hỏ mộ cô gá đ buôn:

– Thế nào là mộ năm mớ nhều như mong ước?

Chắc hẳn cô a sẽ rả lờ:

– Đó là mộ năm rúng mánh, đ chuyến nào ró lọ chuyến ấy, không bao gờ bị bắ và nếu có bị bắ, hì cũng gã đầu gã a, năn nỉ ỉ ô mà xn lạ được.

Nếu ô hỏ đô vợ chồng rẻ:

– Năm mớ nhều như mong ước là gì?

Họ sẽ rả lờ:

– Đó là mộ năm không bao gờ xảy ra cá cảnh nồ nêu xoong chảo, chổ cùn rế rách bay ra ngoà sân, hay hượng cẳng chân hạ cẳng ay vớ nhau. Rồ đầu năm snh con ra và không chừng cuố năm snh con gá. Hay là rúng số cặp ha, đẻ snh đô, nuô luôn mộ hể.

Cá được gọ là như mong ước của nhều ngườ hờ nay là gì, nếu không phả là những hành công, những ến bộ. Và nhấ là ền bạc phả rủng rỉnh. Bở vì rong mọ snh hoạ, hì vấn đề đầu ên bao gờ cũng là vấn đề ền đâu.

Dĩ nhên chúng a phả nghĩ đến snh kế làm ăn và mong ước đã có được mộ môi trường tự nhiên thiên nhiên sống đời thường ương đố đầy đủ. Thế nhưng hành công rong nghề nghệp, chếm được mộ địa vị khả quan ngoà xã hộ, lãnh được mộ số lương hậu hĩnh, ạo được những hành ích sáng chó mà hô chưa đủ để nó được rằng: đó là mộ năm mớ nhều như mong ước. Đều quan rọng hơn hế là phả bế kế hệp vớ Chúa, phả bế làm vệc cho Ngà, để mỗ hành vi của chúng a đã có được mộ gá rị vĩnh cửu. Những vệc còn lạ sẽ không mấy quan rọng, vì ấ cả rồ sẽ qua đ.

Thực vậy, Chúa đã phán:

– Được lờ lã cả hế gan mà mấ lnh hồn hì có ích lợ ch.

Phúc âm đã kể lạ câu truyện về ông phú nông như sau: Năm đó, mưa huận gó hòa, mùa màng rúng lớn. Ông a hu ích không bế cơ man nào lúa hóc. Cho nên ông a đã quyế định phá kho lẫm cũ nhỏ bé, để xây kho lẫm mớ o to hơn nhều. Rồ đưa mắ nhìn về ương la gữa lúc ông cảm hấy được bảo vệ hì lờ Chúa vang lên:

– Hỡ kẻ đên khùng và ạ ộ, nếu như đêm ngày hôm nay ngườ a đến đò lnh hồn ngươ, hì ngươ sẽ ăn nó làm thế nào bây gờ, và những của tất cả ngươ chắ chu hu ích sẽ để lạ cho a?

Thánh nữ Têrêxa Avlla đã nó:

– Tấ cả sẽ qua đ, chỉ mình Chúa mớ ồn ạ muôn đờ.

Vớ Chúa, chúng a sẽ đã có được mọ sự. Mộ mình Chúa mà hô, hì đã và đang đủ. Gữa những lao công vấ vả, gữa những gọ mồ hô và nước mắ, gữa những quyến ũ rần gan, hì đô mắ chúng a vẫn hướng nhìn về Chúa. Chỉ có mộ sự cần đó là sống cho Chúa để cứu rỗ lnh hồn mình.

Ngày ka quận công Toscan đ ham ự hánh lễ ạ nhà hờ chính òa. Ông a nhìn hấy những m bé được rước lễ lần đầu đang quỳ cầu nguyện hậ số sắng, nên sa mộ ên cận vệ bí mậ rèo lên nóc hánh đường, rỡ mộ vên ngó, rồ ừ đó ném xuống những đồng ền vàng. Những đồng ền vàng rơ rên nền gạch, ạo hành những ếng động rong bầu khí hnh lặng, rang nghêm và hánh hện này, rồ lăn đ khắp mọ nơ… Tuy nhên, không mộ m nhỏ nào đã cú xuống lượm những đồng ền vàng ấy. Không mộ m nhỏ nào đã cha rí và lo ra.

Chú nữa đây rong hánh lễ vị lnh mục sẽ mờ gọ chúng a:

– Hãy nâng âm hồn lên.

Và chúng a đáp lạ:

– Chúng con đang khuynh hướng về Chúa.

Đúng hế, mọ ư ưởng, mọ lờ nó, mọ vệc làm của chúng a phả qu khuynh hướng về Chúa, để rồ chúng a có hể nó lên như hánh Phaolô:

– Tô sống, nhưng không hề là một ô sống, mà là chính Đức Kô sống rong ô.

Trá đấ xoay quanh mặ rờ hế nào, hì bản hân và cuộc đờ chúng a cũng phả xoay quanh Đức Kô như vậy. Nghĩa là chúng a phả sống cho Chúa, bở vì Chúa là niềm sung sướng, Chúa là ấ cả. Mộ kh mấ Chúa hì cũng tiếp tục mấ mọ sự và chẳng còn lạ gì nữa.

Và như hế, mộ lần nữa, ô xn cầu chúc mỗ ngườ chúng a mộ năm mớ nhều như mong ước.

 

5. Tn ưởng vào Chúa Quan Phòng (M 6, 25-34)

Ngày Tế là ngày a nấy đều no đủ, kể cả những ngườ nghèo nhấ rong xã hộ, vì ho ruyền hống văn hóa của ân ộc, ù quanh năm có đó khá, úng hếu hì ngày Tế cũng phả là ngày no say, đầy đủ nhấ. Thế nghĩa là đố vớ nhều ngườ, vấn đề cơm-áo-gạo-ền vẫn còn là một vấn đề nhức nhố và ưu phền nhấ. Sau hơn ha ngàn năm, ù khoa học ến bộ đã đưa con ngườ lên không gan và sống rên đó mộ hờ gan à, hì con ngườ vẫn chưa gả quyế được vấn đề ăn và uống cơ bản của tớ. Thế gớ vẫn đang phả vậ lộn vớ vấn đề nước sạch, lương hực ố hếu và huốc mn cần hế.

Tạ sao vậy? Tạ vì có ình rạng quá chênh lệch về sở hữu của tất cả rần gan rong những xã hộ: mộ số ngườ lòng ham không đáy, ìm hế mọ cách – kể cả những cách ô nhục và hấp hèn – để chếm đoạ à sản chung của xã hộ và nhân loạ. Còn mộ số ngườ khác không làm thế nào đã có được những đều kện ố hểu để sống cho ra ngườ. Ở Vệ Nam chúng a hãy nghĩ đến những số ền hấ hoá rong những công rình xây ựng hạ ầng cơ sở ở khắp toàn nước và số lượng chạy vào ú rêng cán bộ huộc những sở, ban, ngành, công y, ỉnh, huyện, xã v.v… hì chúng a hểu ạ sao ân Vệ Nam vẫn còn bị xếp vào loạ những nước nghèo nhấ rên hế gớ ù chến ranh đã chấm ứ gần 28 năm rồ!

Vậy hử hỏ vệc n ưởng vào Thên Chúa Quan Phòng mà Đức Gêsu ạy chúng a ngày hôm nay có ý nghĩa gì rong mộ bố cảnh xã hộ và hế gớ như hế? Chắc đố vớ những ngườ có “của ăn của để” hì không hành vấn đề vì họ đâu có bao gờ phả lo ngày ma sẽ sống ra sao, ngày mố sẽ lấy đâu ra ền để mua gạo cho ga đình, để rả ền học phí cho con hoặc rả ền bệnh vện cho cha hay mẹ gà! Nhưng đố vớ những ngườ ố ngày phả vậ lộn vớ môi trường tự nhiên thiên nhiên sống đời thường (chỉ để sống, chưa nó đến làm gầu) hì quả là vô cùng khó mà n vào lờ của Đức Gêsu! Lờ ấy có xa vờ và vển vông không? Lờ ấy có sức ru ngủ không? Lờ ấy chỉ để đánh lừa những kẻ nhẹ ạ ễ n? Hay Lờ ấy là Lờ hằng sống và chân hậ?

Nếu đ sâu vào đờ sống của gáo ân và kể cả lương ân, chúng a sẽ hấy có không í ngườ nghèo xác ín rằng họ được Thên Chúa hay Trờ Phậ chăm sóc cho môi trường tự nhiên thiên nhiên sống đời thường ga đình của tớ. Họ là những ngườ chịu hương chịu khó làm vệc chứ không phả là những hạng ươn lườ bếng nhác. Nhưng cứ nó ho cách bình hường hì họ không hể có đủ ền đủ bạc để lo cho vợ chồng con cá vì thực trạng o hẹp và công ăn vệc làm hu nhập chẳng là bao. Thế mà rên hực ế họ vẫn sống. Họ vừa lao động vừa cậy rông vào Chúa, vào Trờ Phậ. Và ga đình họ vẫn bình yên niềm sung sướng, vì họ ám lều mà gao phó mọ sự cho Thên Chúa, cho Trờ Phậ (rờ snh vo rờ snh cỏ) nên họ cảm nghệm được là có mộ bàn ay vô hình hu xếp, gả quyế mọ trở ngại vất vả cho họ.

Ngày đầu năm mà suy nghĩ mộ chú về vấn đề vậ chấ rong môi trường tự nhiên thiên nhiên sống đời thường chắc không phả là vô bổ. Nếu chúng a không phả chạy ăn chạy uống hì chúng a đừng quên cảm ạ Thên Chúa Quan Phòng. Cách hể hện lòng bế ơn ố nhấ, đẹp lòng Thên Chúa nhấ, là chúng a bế cha sẻ mộ phần của tất cả mà tôi đã nhận được cho những ngườ úng hếu hơn chúng a. Còn nếu chúng a đang sống rong cảnh nghèo úng, hì chúng a hãy mạnh ạn phó âng và n ưởng ở Lờ của Thên Chúa. Chỉ cần Đức Tn nhỏ bằng hạ cả là chúng a sẽ chứng kến chuyện động rờ và bấ ngờ hú vị: Thên Chúa không bỏ a phả đó, phả khổ! Bình an cho Năm Mớ không phả được bảo vệ bằng của tất cả vậ chấ mà bằng sự n ưởng phó hác vào Đấng Thên Chúa là Cha yêu hương bế chúng a cần gì và không bao gờ làm ngơ rước những nhu yếu đích hực của chúng a.

 

6. Hạnh phúc (M 6,25-34)

Trong gờ phú gao hừa, nghĩa là rong lúc năm cũ sắp qua đ, nhường bước cho năm mớ, chúng a khuynh hướng về Đức Kô, Đấng vẫn là mộ, ngày hôm qua cũng như ngày hôm nay, và như vậy mã đến muôn đờ, đồng hờ rao phó cho Ngà vận mạng của chúng a, của loà ngườ và của tất cả vũ rụ. Chúng a phó hác cho Ngà cuộc đờ và những ự phóng của chúng a: Tấ cả những gì chúng a đang hực hện và muốn ếp ục hoàn hành, ấ cả những gì chúng a muốn làm nhưng chưa muốn hay chưa ám kở công, cũng như ấ cả những gì mớ chỉ là những mơ ước, những nguyện vọng. Chúng a phó hác cho Ngà ấ cả mọ ngườ hân yêu, bè bạn.

Chúng a xn Ngà bảo vệ cho những lờ nguyện chúc của chúng a được rở hành sự hậ. Nhưng đồng hờ, chúng a cũng phả bế no gương Chúa Gêsu, nghĩa là đừng chỉ chúc suông lẫn nhau niềm sung sướng mà phả hực sự cha sẻ hay í ra nếu chúng a chưa tồn tại niềm sung sướng để cha sẻ, hì cũng bế cùng nhau xây ựng niềm sung sướng lẫn nhau.

Chúng a đừng chỉ chúc hay hứa lẫn nhau niềm sung sướng vĩnh cửu rên hên đàng, uy đó là niềm sung sướng hậ nhưng có lẽ rằng vẫn còn xa. Chúa không riêng gì có hứa cho chúng a niềm sung sướng hậ đờ sau, nhưng đàng khác, Ngà cũng không thích chúng a phả khổ cực ở đờ này, hay muốn chúng a shopping niềm sung sướng ương la bằng phương pháp rả gá quá đắ là những đau khổ ngày hôm nay.

Thên Chúa là Cha của chúng a ngay ừ bây gờ, ngay ngày hôm nay, chứ không là ngườ Cha của ương la mà hô. Vì hế, Ngà muốn chúng a ngay ừ ngày hôm nay phả được niềm sung sướng. Chỉ có đều là niềm sung sướng đó, niềm sung sướng của ngày hôm nay, niềm sung sướng ạ đờ này cũng chỉ có hể xây ựng bằng mồ hô nước mắ, bằng sự nhọc nhằn, hậm chí bằng đau khổ. Thế nhưng, ình yêu sẽ làm vơ bớ đau hương và còn tồn tại hế bến đổ gánh nặng của chúng a hành nhẹ nhàng êm á.

Mộ cách cụ hể, chúc lẫn nhau được niềm sung sướng rong ngày đầu xuân, tránh việc chỉ là phá bểu rên đầu mô chó lưỡ, mà là ự hâm âm, ự đáy lòng, chúng a cam kế đm lạ niềm sung sướng đó bằng phương pháp quyế âm sống đơn sơ, nghèo khó, hền ừ, bế xó hương, bế sẵn sàng chịu đau khổ vì Chúa, vì anh m đồng loạ.

Chúng a không hể cầu chúc lẫn nhau niềm sung sướng, nếu cứ ếp ục sống ích kỷ, để mạc anh m phả đó khổ. Chúng a không hể cầu chúc lẫn nhau được niềm sung sướng, nếu cứ ếp ục sống àn bạo, độc ác, hay sống bấ chính, bấ công vớ mộ âm hồn khô cằn sỏ đá, chẳng bế xó hương. Chúng a không hể chúc lẫn nhau được niềm sung sướng, nếu không sẵn sàng chịu gan khổ để gúp đỡ, gả hoá họ khỏ ình rạng đó nghèo, khỏ cảnh bị bóc lộ, hay là không ìm cách gỡ họ ra khỏ cảnh cha rẽ và hù oán.

Đừng để những lờ gả ố hố ra ừ mô mệng chúng a rong những gờ phú đầu ên của năm mớ. Trá lạ hãy đm ró cả âm ình mà cầu chúc lẫn nhau bế đón nhận niềm sung sướng mà chỉ mộ mình Thên Chúa mớ có hể đm lạ cho chúng a.

Lờ cầu chúc đầy ý nghĩa nhấ đố vớ ngườ Kô hữu đó là cầu chúc lẫn nhau bế lắng ngh và hực h Lờ Chúa, và đó đó đó là chếc chìa khoá đm lạ cho mỗ ngườ niềm sung sướng đích hực.

 

7. Nềm vu và nỗ buồn (M 6, 25-34)

Không gì cần hế cho chúng a bằng nềm vu. Phả, nềm vu cũng cần phải hế như cơm để ăn, áo để mặc và khí rờ để hở. Nềm vu được bểu lộ nơ ánh mắ, nơ nụ cườ, phản ảnh cho mộ âm hồn rong sạch và mộ rá m nhệ hành. Vì hế mà ngườ a đã bảo:

– Mộ ông hánh buồn là mộ ông hánh đáng buồn vậy.

Thế nhưng đâu là chếc chìa khóa đm lạ nềm vu cho chúng a?

Sau kh Chúa Gêsu sống lạ, vấn đề quan rọng đố vớ những ông đồ đó đó là nềm vu, bấy gờ âm hồn những ông ngập ràn niềm sung sướng, bở vì Chúa Gêsu vẫn còn đó, cạnh bên những ông. Nhưng rồ những ông sẽ phả buồn phền vì Chúa Gêsu sẽ ừ gã những ông mà về cùng Chúa Cha. Đều cần hế cho những ông đồ cũng là đều cần hế cho chúng a, những ngườ ín hữu, đó là nềm vu được kế hệp vớ Chúa.

Thực vậy, bao lâu xa cách Chúa, âm hồn chúng a sẽ phả khắc khoả u sầu. Tạ sao lạ như hế?

Trước hế vì Chúa Gêsu là Đấng đm lạ cho chúng a nềm vu đích hực. Có mộ ga đình gàu sang, sẵn sàng sẵn sàng cho cô gá ú của tớ rong ngày rước lễ lần đầu. Bà mẹ đã may cho cô nàng những bộ quần áo lộng lẫy. Cô bé yên lặng suy nghĩ, rồ vớ cặp mắ lộng lẫy, cô nàng nó:

– Xn mẹ cứ mặc cho con những bộ quần áo bình hường như những nhỏ bạn nghèo khổ của con. Nềm vu của con đó đó là được gặp gỡ và kế hệp vớ Chúa rong ngày rọng đạ ấy.

Phả, mộ kh ngự vào âm hồn chúng a, Chúa sẽ đm đến nềm vu và sự bình an. Vì hế, chỉ có mộ nỗ buồn ay ứ, đó là chúng a bị xa cách Chúa bở ộ lỗ mà hô.

Vua hánh Lous hồ còn nhỏ, hường ngồ ướ chân mẹ là hoàng hậu Blanch Casll, ngước mắ nhìn mẹ và chú ý lắng ngh những lờ mẹ ạy. Ngày ka, ngườ mẹ đặ mộ ay lên va con rồ nghẹn ngào nó:

– Hẳn con bế rằng mẹ yêu con nhều lắm, nhưng hà rằng mẹ hấy con chế ướ chân mẹ còn hơn là hấy con phạm mộ ộ rọng mấ lòng Chúa.

Cậu bé yên lặng và suy nghĩ, rồ rên khuôn mặ cậu bé bểu lộ mộ đều ốc quyế hậ can cảm:

– Thà chế chẳng hà phạm ộ.

Vớ những ông đồ rất lâu rồi, hẳn rằng Chúa Gêsu đã chếm mộ địa vị quan rọng. Các ông không hể sống hếu vắng Ngà. Và Ngà đã là ấ cả cho những ông. Thế nhưng ngày này, không hếu gì những ín hữu và trong cả chúng a nữa, chỉ vì mộ lợ lộc nhỏ mọn, chỉ vì mộ vu hú ầm hường, chúng a đã bỏ Chúa như những môn đệ, đã bán Chúa như Guđa và đã chố Chúa như Phêrô. Mặc ù rong ngày chịu phép Rửa ộ và hằng năm rong đêm hánh vọng Phục snh chúng a đã hề hứa: Từ bỏ ma quỉ, ừ bỏ những công vệc và những quyến ũ của nó, để kế hệp vớ Chúa mã mã. Nhưng rồ chúng a lạ mau quên đ những lờ hề hứa ấy, bỏ mặc Chúa rong sự quên lãng.

Nếu chẳng may ộ lỗ làm cho chúng a xa lìa Chúa, hì hãy mau mắn chạy đến nơ òa cáo gả vớ âm ình sám hố ăn năn, để được ha hứ, để được hòa gả vớ Ngà hầu lấy lạ sự bình an và nềm vu.

Chúng a không bế mình sẽ sống được bao lâu: Bảy ám chục năm hay chỉ mộ và bữa nữa mà hô. Tuy nhên, những háng ngày hện ạ không hể nào sánh vớ môi trường tự nhiên thiên nhiên sống đời thường vĩnh cửu, kh chúng a được rở về nhà Chúa, được nhìn hấy Ngà mặ đố mặ. Lúc đó, nềm vu của chúng a sẽ ràn đầy, niềm sung sướng của chúng a sẽ rọn hảo, và chẳng mộ a có hể lấy mấ được.

Đạo của Chúa là đạo của nềm vu. Tn mà Chúa đm đến là Tn mừng. Vì hế, xn cầu chúc cho mỗ ngườ chúng a luôn gắn bó mậ hế vớ Chúa, để hện ạ chúng a được hưởng mộ năm mớ ngập ràn nềm vu và ma ngày chúng a sẽ được hưởng mộ ngày xuân vĩnh cửu rong ình hương của Chúa.

 

8. Suy nệm của ĐTGM. Ngô Quang Kệ

PHẤN ĐẤU TẠO MÙA XUÂN

Mùa Xuân là màu của hoa. Những bông hoa góp thêm phần làm hành né đẹp của ngày Tế. Ngày Tế mà hếu hoa sẽ mấ đ rấ nhều vẻ đẹp đẽ vu ươ.

Tạ Vệ nam, ha loạ hoa êu bểu cho ngày Tế là ma và đào. Trong Nam, ma rộ nở như ganh đua vớ nắng vàng rực rỡ. Ngoà Bắc, rong cá buố gá của mùa Đông kéo à, những cành đào ươ hắm chn gữa đám lộc non xanh bếc là mộ cánh hệp báo n vu mùa Xuân đến.

Nhìn những cánh hoa ươ hắm như đang cườ đùa vớ nắng Xuân, mấy a nghĩ rằng những cánh hoa ka đã phả rả qua mộ quá rình phấn đấu gan nan.

Thậ vậy, rước kh mùa Xuân đến, những cây đào rơ rụ như những xác chế không hồn. Những cây ma cũng trở nên uố sạch lá để rơ những cành khẳng khu nom đến ộ nghệp.

Nhưng a đã rồng hoa đều có knh nghệm là càng uố sạch lá càng có nhều hoa. Chính những hân cây khẳng khu rơ rụ ấy đã góp thêm phần làm ra những bông hoa ươ đẹp rang đểm cho mùa Xuân, đm nềm vu đến cho con ngườ, rở hành ấu hệu của niềm sung sướng, của hành công.

Mùa Xuân, a hường chúc nhau hành công, niềm sung sướng. Đã hấy những cành cây rơ rụ ngày đông, rồ nhìn những bông hoa rực rỡ ngày hôm nay, ô hểu rằng hành công và niềm sung sướng a đạ được cũng phả rả qua những phấn đấu như loà hoa. Để đạ được những hành công hêng lêng và hạnh phục vĩnh cửu, a càng phả no gương loà hoa mà phấn đấu rấ nhều.

Phấn đấu loạ bỏ những gì xưa cũ. Nếu những cây hoa không chịu ước bỏ lớp lá cũ gà nua xấu xí hì làm thế nào đã có được những cánh lá non mơn mởn và nhấ là làm thế nào đã có được những nụ hoa lộng lẫy vào ngày xuân?

Tương ự như hế, muốn đờ sống hêng lêng snh hoa kết quả đó, a cũng phả ừ bỏ những gì xưa cũ rong bản hân. Những gì xưa cũ là những gì không phù hợp vớ Phúc Âm, những gì ngăn cản a ến bước như hó lườ bếng, hó gận hờn ganh ghé, hó ích kỷ, hó cha rẽ bấ hoà, hó ự kêu ư đạ.

Phấn đấu ồn hế năng lực vào mục êu chính. Mùa đông, ngườ làm vườn uố lá, ỉa cành để kh mùa đến, nhựa cây phong phú không phả ốn phí nuô ưỡng những chếc lá gà nua, những cành cây hừa hã vô bổ, nhưng ồn hế sức sống cho hoa, cho lá mớ. Nhờ hế hoa càng hêm ươ, lá càng hêm xanh.

Con ngườ cũng hế, muốn hành công và niềm sung sướng, phả loạ bỏ những gì êu phí năng lực, để ồn hế năng lực vào mục êu chính. Mục êu chính của a là ập luyện lòng mến Chúa yêu ngườ, là sống ho Tám mố phúc hậ. Chuyên âm vào mục êu chính, a sẽ ễ hành công.

Sau cùng, phả phấn đấu vượ qua mọ gan khổ. Kh uố lá những cây ma, ô hầm nghĩ: Nếu cây ma bế nó, chắc nó sẽ kêu lên đau đớn. Tuố lá, ỉa cành làm cho cây đau đớn, mấ má, xấu xí khó co. Nhưng chính nhờ vượ qua được những gan nan hử hách ấy mà cây hoa mớ đạ đến ngày xuân ươ đẹp đm hương sắc cho đờ.

Để loạ bỏ những gì xưa cũ và ồn hế năng lực vào mục êu chính, con ngườ cũng phả phấn đấu rấ nhều. Phấn đấu ừ bỏ mình. Không hành vi ho bản năng, ục vọng. Không hành vi ho ý rêng. Chỉ ìm hánh ý Thên Chúa. Những phấn đấu ừ bỏ mình làm cho a đớn đau. Nhưng chính những đớn đau đó góp thêm phần ạo nên ngày xuân ươ đẹp.

Năm Mớ, ô cầu chúc ấ cả anh chị m được nhều ơn chúa để có sức phấn đấu, ạo nên mộ ngày xuân ươ đẹp cho ga đình, cho đấ nước và cho nước Trờ.

 

9. Năm mớ bình an và niềm sung sướng (M 6,25-34)

Mộ năm cũ đã qua và mộ năm mớ đã ớ,rong gây phú lnh hêng này, chúng a hường làm gì? Tô xn hưa: Chúng a hường gử đến lẫn nhau những lờ cầu chúc. Thế nhưng, nhều ngườ đã không ý hức được ập ục ố đẹp này. Họ không hề nghĩ ớ những đều họ nó, để rồ những lờ cầu chúc ấy rở hành bô bác.

Còn chúng a hì sao? Chúng a cầu chúc lẫn nhau những gì? Và chúng a nghĩ sao về những lờ cầu chúc ấy? Tô xn hưa: Chúng a cầu chúc lẫn nhau mộ năm mớ niềm sung sướng. Vậy hế nào là mộ năm mớ niềm sung sướng?

Kh m bé nhặ được mộ ờ gấy bạc rên hè phố, ụ bạn sẽ bảo m là mộ ngườ niềm sung sướng và như mong ước. Kh chúng a rúng số độc đắc, bà con lố xóm cũng bảo chúng a là ngườ niềm sung sướng và như mong ước. Tạ sao lạ như hế? Vì đố vớ nhều ngườ, niềm sung sướng hệ ạ gàu sang, ền nhều bạc lắm.

Nhưng ho ô, đó mớ chỉ là mộ hứ niềm sung sướng gả hệu và hờ gan của nó kéo à không thật mộ kếp của con hêu hân, như lờ mộ câu anh ngôn đã bảo:

– Hạnh phúc của ngườ gàu cũng ễ bể như mộ chếc ly hủy nh.

Chẳng hạn vì chến ranh, vì bệnh ậ, vì a ương hoạn nạn…mà nhều ngườ đã mấ đ ấ cả sản nghệp đã được chắ chu gầy ựng: Bừng con mắ ậy hấy mình ay không. Đều đó chứng ỏ rằng gàu sang không đủ đảm bảo và đm lạ cho chúng a nềm niềm sung sướng.

Đố vớ nhều ngườ khác, mộ năm mớ niềm sung sướng sẽ là mộ năm mớ khỏ mạnh, gặp nhều như mong ước rong công ăn vệc làm. Đúng hế, khỏ mạnh và như mong ước cũng là những đều chúng a hường cầu chúc lẫn nhau, nhưng vẫn chưa phả là nềm niềm sung sướng đích hực.

Nếu sức khỏ là nềm niềm sung sướng, hì chắc chắn là những lực sĩ sẽ là những ngườ niềm sung sướng nhấ. Thế nhưng, không phả vậy. Bở vì có những ngườ đau yếu, sức khỏ hì èo uộ, hế mà nụ cườ vẫn ươ nở rên cặp mô khô héo của tớ.

Còn về sự như mong ước rong công ăn vệc làm, nếu quả đúng như vậy, kẻ nào càng kếm được nhều ền, hì càng niềm sung sướng. Thế nhưng, rong môi trường tự nhiên thiên nhiên sống đời thường, những ngườ kếm được í ền chưa chắc đã là những kẻ khổ đau, vì như chúng a hường bảo:

– Lòng ham hì vô đáy…Đứng nú này rông nú nọ…Được vo đò ên…

Và như hế, khá vọng này nảy snh ra khá vọng khác và sẽ chẳng bao gờ được hỏa mãn. Rấ nhều ngườ đã mong ước đã có được mộ vệc làm ễ ã, khả ĩ kếm được nhều ền, nhều bạc để rồ sống mộ môi trường tự nhiên thiên nhiên sống đời thường an nhàn và niềm sung sướng, vì họ hầm nghĩ:

– Có ền mua ên cũng khá được.

– Tền là ên là phậ,

Là sức bậ của uổ gà,

Là cá đà của anh vọng,

Là cá lọng để ch hân,

Là cán cân của công lý.

Có ền là sẽ có nhà lầu x hơ, là sẽ có Tv ủ lạnh và nhấ là sẽ được mọ ngườ kính nể. Thế nhưng, họ đã lầm. Tô xn đưa ra mộ hí ụ đẻ chứng mnh cho việc hậ rên.

Paul Gy là ông chủ mộ hãng ầu lớn nhấ ạ Anh Quốc. Khu đấ ông ở rộng bốn mươ mẫu ây. Tà sản của ông rị gá hàng ỷ mỹ km. Thế mà mỗ ngày ông đều phả làm vệc ừ ba gờ sáng. Chung quanh ông có ớ mườ cảnh sá bảo vệ. Mỗ ngày, ông nhận được hàng răm bức hư hăm ọa sẽ ám sá và ông đã phả hố lên:

– Tô là ngườ chẳng bao gờ bế đến niềm sung sướng.

Thí ụ rên cho chúng a hấy: Hạnh phúc hậ không hệ ạ nơ ền bạc vậ chấ. Vậy chúng a phả đ ìm niềm sung sướng ở đâu bây gờ?

Hẳn chúng a đã bế: Con ngườ không phả chỉ có hân xác, mà còn tồn tại lnh hồn. Bở đó, không phả chỉ việc có của tất cả vậ chấ bên ngoà, mà còn cần phả có những nhu yếu hêng lêng, xuấ phá ự bên rong. Và như hế, nềm niềm sung sướng đích hậ hệ ạ sự bình an rong âm hồn.

Nhìn vào đờ sống những hánh, chúng a sẽ hấy được đều đó. Chẳng hạn hánh Gus và Mẹ Mara. Chắc hẳn những ngà không còn nhều ền bạc, không ở rong những òa nhà ráng lệ và ện ngh. Trá lạ, những ngà sống rấ nghèo nàn, đến nỗ không ìm được mộ chỗ rú chân. Dầu vậy, những ngà vẫn niềm sung sướng. Tạ sao lạ như hế? Tô xn hưa: Vì Chúa Gêsu luôn ở vớ những ngà.

Thực vậy, nơ nào có Chúa, nơ ấy có niềm sung sướng. Và a yêu mến Chúa, ngườ ấy sẽ được niềm sung sướng hực sự. Bở vậy, muốn được niềm sung sướng, chúng a cần phả có Chúa ở cùng, nghĩa là âm hồn chúng a phả rong sạch, xứng đáng làm nơ cho Chúa ngự rị.

Nếu ró sa lỗ vấp phạm, chúng a hãy chạy đến vớ bí ích của lòng khoan ung vớ âm ình sám hố, để được ha hứ, bở vì sự bình an phả là kết quả đó của vệc hòa gả gữa chúng a vớ Thên Chúa và gữa chúng a vớ nhau.

Nềm niềm sung sướng của mộ âm hồn rong sạch và có Chúa ở cùng, cũng đó đó là nềm niềm sung sướng chúng a cần phả cầu chúc lẫn nhau rong năm mớ này.

Thực vậy, ù năm mớ này còn có nhều khổ đau và cay đắng, nhưng nếu âm hồn chúng a hực sự có Chúa ở cùng, chúng a vẫn cảm hấy vu mừng và kỳ vọng. Chính rong ý nghĩ ấy mà rong gây phú lnh hêng này, ô xn cầu chúc cho anh chị m mộ năm mớ bình an và niềm sung sướng.

 

10. Tô là ngườ niềm sung sướng nhấ – M 6,25-34

Mộ ông vua gàu có nọ không bao gờ cảm hấy hỏa mãn, bở vì ấ cả à sản mà ông có đều o sự mễn cưỡng đóng góp của hần ân. Ông ự so sánh mình vớ những ngườ hành khấ: ngườ hành khấ nhận được ền của o lòng hương của ngườ khác, còn ông, ông nhận được ền o sự cưỡng bách.

Ngày nọ, ông vua gàu có đã quyế định làm mộ vệc áo bạo: đó là cả rang hành ngườ hành khấ để cảm nghệm được những đồng ền bố hí… Thế là mỗ ngày Chúa Nhậ, ông bến mình hành mộ ngườ ăn xn lê lế rước cửa gáo đường. Ông cho ấ cả những ền ăn xn được vào mộ chếc hộp nhỏ. Tuy không là bao so vớ cả kho àng của ông, nhưng có lẽ rằng nó vẫn có gá rị hơn… Ông ự nghĩ: bây gờ a nớ hực sự là ngườ gàu có nhấ rên đờ, bở vì ền của a nhận được là o lòng hương xó của con ngườ, chứ không o mộ sự cưỡng bách nào.

Kh đã gom góp được mộ số ền khá lớn sau trong năm háng ăn xn rước cửa những gáo đường, ông đã xn ừ chức khỏ nga vàng và đ đến mộ phương xa, nơ không a có hể nhận ra ông. Ông mua mộ mảnh đấ, và ự ay cấ được mộ ngô nhà ranh đơn sơ. Không mấy chốc, o sự hòa nhã, vu ươ của ông, mọ ngườ rong lố xóm đều mến hương ông, nhấ là những m bé. Ông kể chuyện cho chúng ngh, ông đm chúng đ câu cá, ông ạy chúng ca há.

Trong đám rẻ nhỏ, có mộ cậu bé ga đình còn nghèo hơn hết ông nữa. Cậu bé chỉ có vỏn vẹn mộ con chm họa m. Ngh n ông đau nặng, cậu bé đã vộ vàng mang con chm đến ặng ông, vớ kỳ vọng rằng con chm sẽ hó cho ông được khuây khỏa.

Đón nhận món quà, con ngườ đã ừng là vua của mộ nước mớ hố lên: “Từ rước đến nay, ấ cả những gì ô có, ô đều lãnh nhận o lòng hương xó của ngườ khác. Ngườ a cho ô, nhưng không phả là cho ô mà là cho mộ ngườ hành khấ. Gờ đây, vớ món quà ặng là con chm này, ngườ a ặng cho ô vớ ấ cả ấm lòng yêu hương… Chắc chắn, ô là ngườ niềm sung sướng nhấ rên rần gan”.

Mộ hờ gan sau đó, rong vùng, có mộ ngườ áđền nghèo bị ngườ chủ đ ọa lấy nhà và rục xuấ ra khỏ mảnh vườn đang canh ác. Nghĩ đến cảnh ha vợ chồng và 7 đứa con ạ bị đuổ ra khỏ nhà, ông vua không hể nào ăn ngủ được… Cuố cùng, ông quyế định ặng chính mảnh vườn và ngô nhà đất của tớ cho ga đình ngườ á đền nghèo… Và mộ lần nữa, không mộ đồng xu ính ú, ông lên đường rẩy đ mộ nơ khác.

Bù ngù vì phả cha ay vớ những ngườ qun bế rong vùng, nhưng ông cảm hấy niềm sung sướng vô cùng, bở vì lần đầu ên ông cảm nghệm được nềm vu của sự việc ban ặng. Ông hểu được rằng cho hì có phúc hơn là nhận lãnh… Lần này, ông hố lên vớ ấ cả xác ín: “Tô là ngườ niềm sung sướng nhấ rên rần gan này”.

Câu chuyện của ông vua đ ìm niềm sung sướng rên đây có hể gợ lên cho chúng a về hình ảnh của chuyến đ cuộc đờ của chúng a… Ngườ Kô là mộ ngườ lữ hành đ ìm niềm sung sướng. Và niềm sung sướng đích hực của chúng a là gì nếu không phả là rao ặng, rao ặng cho tới lúc rống rỗng, nhưng bù lạ, chúng a được lấp đầy bằng chính Chúa.

 

11. Thên Chúa hay hần à?

(Suy nệm của Lm Nguyễn Hồng Gáo)

Trong bà Phúc Âm M 6, 24-34 mà chúng a ngh đọc rong Chúa Nhậ 8 Thường Nên năm A, và rong ịp ế nguyên đán, Đức Gêsu ùng ba ví ụ rấ nên hơ gợ cảm để chỉ cho chúng a hấy mộ sự lo ngại há quá về đờ sống vậ chấ là vô lý nếu như chúng a còn n có Thên Chúa là Cha chúng a. Ví ụ hứ nhấ: chm rờ không go, không gặ nhưng chúng vẫn được Cha rên rờ nuô sống. Ví ụ hứ ha: cuộc đờ của mỗ ngườ chúng a có mộ quảng hờ gan nhấ định sống ở rần gan này, – đều đó chúng a không hay đổ được, ù có lo ngại cũng chẳng kéo à đờ mình hêm mộ và gang ấc! Và cuố cùng: hoa huệ ngoà đồng không làm lụng, không kéo sợ, hế mà ù vua Sa-lo-mon vnh hoa ộ bậc cũng không mặc đẹp bằng nó. Kế luận của ba ví ụ là: nếu như Thên Chúa quan âm nuô sống chm rờ và ban áo mặc cho hoa đồng cỏ nộ, hì lẽ nào Chúa lạ không lo sợ ngại lắng cho con ngườ hơn gấp bộ sao? Kế húc bà gảng, Chúa Gêsu uyên bố: “Vậy đừng quá lo ngại về ngày ma. Ngày ma cứ để ngày ma lo. Ngày nào có cá khổ của ngày đó”

Chúng a đồng ý rằng lờ Chúa Gêsu ạy chúng a ngày hôm nay hậ là hấp ẫn. Có gì đáng mong ước hơn là có Cha Trên Trờ lo ngại cho a? Tuy nhên, càng suy nghĩ và đ sâu vào hực ế, chúng a càng hấy mọ sự chẳng đơn gản chú nào.

Những lo ngại chính đáng

Con ngườ hờ đạ a cũng như mọ hờ đạ, đều có răm ngàn nỗ lo, và những nỗ lo chính đáng. Đừng nó gì xa xô, chỉ nguyên những nhu yếu ố hểu của môi trường tự nhiên thiên nhiên sống đời thường đã làm đên đầu nhều bậc cha mẹ ga đình: lo sao cho có cá ăn, cá mặc, cho căn phòng ở khỏ gộ ná kh ớ mùa mưa, cho con cá được học tập, cho có huốc hang kh bệnh ậ, cho gá cả đừng ăng vọ, mùa màng không hấ hoá… Những nỗ lo như hế phá xuấ ừ rách nhệm của mỗ ngườ, đều chính đáng và đẹp lòng Chúa.

Chúa Gêsu không thích cho chúng a lườ bếng hoặc sống vô rách nhệm. Chm rờ cũng phả vấ vả ìm mồ. Có những hứ chm phả bay hậ xa mớ ớ chỗ có hức ăn. Hoa huệ ngoà đồng cũng luôn có thể có kh phả đâm rễ ln lỏ gữa sỏ đá để ìm chấ nuô sống. Đàng khác chính Chúa cũng nó rằng: “Ngày nào có cá khó, cá khổ của ngày đó”. Vậy khó nhọc, gan khổ là đều có hực, gắn vào hân phận con ngườ.

Không những Chúa không thích a sống lườ bếng, vô lo, vô rách nhệm, mà còn muốn a phả làm vệc để cùng vớ Ngườ hoàn hện hế gớ này và góp thêm phần vào công cuộc cứu độ hế gớ. Ngay lúc vừa mớ ựng nên loà ngườ, Thên Chúa đã ra lệnh cho họ phả canh ác rá đấ và làm chủ vạn vậ. Trong ụ ngôn về những nén bạc (x. M 25, 15-25), Chúa Gêsu đã hỏ mỗ ngườ đã ùng à năng Chúa ban mà làm lợ cho Ngườ được bao nhêu, chứ không phả đã chôn gấu nó an oàn như hế nào. Thế hì a có quyền và có bổn phận phả lo ngại, ính oán, phả có kế hoạch, phả phòng xa. Đều Chúa khước từ là chúng a lo ngại về đờ sống vậ chấ như hể đó đã là cùng đích của đờ sống, là uyệ đố cho đờ mình.

Thên Chúa hay Thần Tà?

Câu hn chố nhấ của bà Phúc Âm ngày hôm nay là: “Tên vàn hãy lo ìm kếm Nước Chúa và đờ sống công chính như Nguờ đò hỏ, còn những hứ ka (nghĩa là của tất cả vậ chấ), Ngườ sẽ hêm cho.” Tên vàn hãy ìm kếm Nước Thên Chúa: đây mớ là vấn đề ưu ên.

Nỗ lo số mộ của ngườ môn đệ Chúa Gêsu là nước Thên Chúa. Mọ sự khác cũng cần phải hế. Nhưng không được đặ lên rên Nước Thên Chúa. Phả ành ưu ên cho Nước Thên Chúa, rồ mớ đến những hứ khác. Đó là rậ ự phả ôn rọng. Nhưng đây không phả là vấn đề hờ gan sau rước nhưng là vấn đề gá rị mà kh cần phả lựa chọn, a phả bế đâu là hế yếu đâu là hứ yếu.

Lờ ạy của Chúa Gêsu là hệ rọng. Và nó cũng phù hợp vớ knh nghệm sống của chúng a. Ngườ a hường lấy của tất cả vậ chấ làm ưu ên số mộ và nhận định rằng của tất cả gàu sang sẽ gả quyế được mọ vấn đề của xã hộ và của con ngườ. Nhưng hực ế luôn luôn chứng mnh rằng suy nghĩ và hành vi như hế là sa lầm. Xã hộ ư bản lấy sự sản xuấ của tất cả hàng hoá ư ậ và sự hưởng hụ ự o làm mục êu, và bắ mọ sự khác phả phục vụ cho mục êu ấy, nên đã rơ vào khủng hoảng rủi ro cục bộ về nh hần, về lý ưởng sống. Và vì mục êu ấy, ngườ a kha hác những à nguyên hên nhên mộ cách vô độ và ngày này hên nhên quay lạ “rả hù” con ngườ, đ ọa môi trường tự nhiên thiên nhiên sống đời thường rên rá đấ. Ở những nước xã hộ chủ nghĩa rước đây, ho lý huyế ngườ a co knh ế là yếu ố quyế định mọ sự khác, và uy vẫn nó knh ế phả phục vụ con ngườ, nhưng rên hực ế con ngườ và những gá rị đạo đức bị chà đạp rầm rọng… Sau kh hàng loạ nước xã hộ chủ nghĩa Đông Âu sụp đổ, những nước khác đã quay sang knh ế hị rường và cũng đang phá rển ho hướng phương Tây, lệu có ránh nổ những êu cực gắn lền vào ư bản chủ nghĩa không? Của cả vậ chấ là ông chủ không ễ gì khuấ phục nổ. Tnh hần hường ỏ ra yếu đuố và không hấp ẫn bằng của tất cả gàu sang. Ở Vệ Nam xã hộ chủ nghĩa “hờ Open”, đều đó cũng đang được chứng mnh.

Của cả là cần hế. Nhưng của tất cả ự nó không mang lạ niềm sung sướng cho con ngườ. Nó phả là mộ phương ện, mộ ngườ ô ớ. Nhưng khốn hay, ên đầy ớ này rấ có uy quyền, rấ ễ rở hành ông chủ của con ngườ, để con ngườ phục ịch nó vớ bấ cứ gá nào.

“Tên vàn hãy ìm kếm Nước Thên Chúa và đờ sống công chính như Ngườ đò hỏ”: Sống ho ưu ên đó, nghĩa là chúng a vẫn phả làm vệc, phả vấ vả, phả lo ngại và bế ên lệu, nhưng chúng a sẽ không nô lệ vậ chấ, sẽ không bán rẻ lương âm vì đồng ền bá gạo, sẽ co rọng con ngườ hơn của tất cả và đặ những gá rị luân lý đạo đức lên rên những gá rị vậ chấ.

Sống ho ưu ên của Nước Thên Chúa, ngườ Kô hữu sẽ gữ được sự ự o hanh hao hoá và bình an ngay gữa những nhệm vụ nặng nề nhấ, vì họ bế có Chúa là Cha yêu hương cùng lo cho họ và vớ họ, và chỉ có Ngườ mớ đm lạ cho họ nềm niềm sung sướng đích hực mà người ta hằng mong ước.

 

12. Xn ơn bình an – ĐGM. J.B. Bù Tuần

Để mừng Xuân mớ, ho hông lệ, ô xn Chúa ban cho đạ ga đình chúng a mộ Lộc hánh.

Lộc hánh nó đây là Lờ Chúa. Lờ Chúa sẽ mang lạ cho a nguồn ánh sáng và kỳ vọng. Đó là lợ lộc ố nhấ cho hành rình môi trường tự nhiên thiên nhiên sống đời thường a rong năm mớ.

Vậy, Lộc hánh mà Chúa gở chung cho chúng a đầu năm nay là Lờ nào của Chúa? Thưa là lờ Chúa Gêsu đã chào chúc những môn đệ yêu ấu của Ngườ chều Phục snh. Lờ đó là: “Bình an cho những con” (Ga 20,20).

Tho ô, bình an là đều mà chúng a luôn rấ cần. Bình an là món quà ặng quý nhấ cho mọ thực trạng đờ a.

Nhưng, để lờ chào chúc bình an của Chúa rở hành mộ mùa Xuân hêng lêng hực sự cho a, a nên đón nhận ý Chúa đ lền vớ ơn bình an.

Ý Chúa là hế này:

Ngay sau lờ chào chúc bình an cho những môn đệ, Chúa Gêsu đã hân mậ ruyền đạ rõ ràng quyế định của Ngườ: “Như Cha đã sa Thầy, Thầy cũng sa những con” (Ga 20,21).

Như vậy, ơn bình an luôn gắn lền vớ ơn gọ sa đ. Phả sống đúng ơn gọ sa đ, mớ đón nhận được ơn bình an. Xn nó ngay rằng: Mọ ngườ chúng a, a cũng khá được Chúa sa đ. Sa vào đờ. Sa vào nơ mình ở và làm vệc. Sa vào lịch sử của Đấ Nước và của Hộ Thánh đang nuôi nấng mình.

Chúa sa a đ để làm gì? Chúa phán: “Các con hãy đ loan báo Tn Mừng cho mọ loà họ ạo” (Mc 16,15). Tn Mừng Chúa bảo chúng a loan báo là “Sám hố, để được ơn ha ộ” (Lc 24,53), và đ ho Ngườ “là đường, là sự việc hực và là sự việc sống” (Ga 14,6) hầu được về vớ “Thên Chúa là ình yêu” (1 Ga 4,8).

Chúng a loan báo Tn Mừng đó í ra bằng phương pháp chúng a hực hện Tn Mừng đó nơ bản hân a. Nếu a hểu ơn gọ là như vậy, hì, ngay ngày đầu năm mới, a đã có mộ cá nhìn đúng về hướng đ đờ a rong năm Ấ Dậu này.

Năm Ấ Dậu này, cho ù đang được mở đầu vớ những vẻ đẹp huy hoàng và vớ những hứa hẹn ố, nó vẫn không ch gấu được nhều do dự, nhều lo ngại, nhều răn rở của bế bao ngườ, nhấ là của những ngườ hện âm, hện chí.

Thực ế cho hấy:

Có những cá mong manh cạnh bên những cá ổn định. Những mố đ oạ sá lền vớ những hành công. Những cá a ự chọn có hể bị lung lay và an vỡ bở những gì vượ khỏ ý muốn và kĩ năng của a.

Trên đây là chú nhìn xa. Không b quan, nhưng là sự việc hực. Nhận hức sự hực này, để bế sống ơn gọ của tớ, ho hánh ý Chúa, đó là cách a đón nhận ơn bình an của Chúa. Mộ sự bình an không đồng nghĩa vớ nghỉ ngơ, nhưng là phấn đấu, là làm vệc, là n cậy, ho ơn gọ của tớ. Chúa Gêsu phán: “Như Cha Thầy luôn làm vệc, hì Thầy cũng luôn làm vệc” (Ga 5,17). Chúng a cũng làm vệc và phấn đấu, rong hánh ý Chúa như vậy.

Vớ và âm ình rên đây, ô xn cùng vớ Đức Cha Cố Mca và Đức Cha Gus Gám mục gáo phận xn ha hế cầu chúc anh chị m mộ năm mớ đầy bình an của Chúa.

*********

13. Thánh Lễ Tạ Ơn ấ nên

(Lm. Gus Trương Đình Hền)

(Is 63,7-9; 1Co 1,3-9; Lc 1, 39-45)

Dẫn nhập đầu lễ:

Anh chị m hân mến,

Chều ngày hôm nay, cộng đoàn chúng a họp nhau cử hành Thánh Lễ Tạ Ơn nhân ngày Tấ Nên, ngày kế húc mộ năm cũ, năm Gáp Thân 365 ngày của năm cũ sắp đ qua mang ho bao nhêu vu buồn sướng khổ, những gọ mồ hô lẫn nước mắ, những nụ cườ hoan vu lẫn xó xa cay đắng. Chúng a xn âng lên Thên Chúa ấ cả để hệp cùng của lễ cực hánh là chính hến Tế của Chúa Kô làm hành Lờ Ca Tụng Tạ Ơn ôn vnh Thên Chúa, như chính Đức Kô đã hến âng của lễ Tạ Ơn Chúa Cha là cả cuộc đờ rong Hy Tế Thập Gá mà chúng a đang á ễn qua Thánh Lễ nầy.

Gờ đây, chúng a hãy nhìn nhận ộ lỗ chúng a để xứng đáng cử hành Thánh Lễ.

Gảng Lờ Chúa:

Đã lắm phn và bằng nhều cách, Thên Chúa đã ạy bảo loà ngườ chúng a phả bế sống há độ ạ ơn. Qua bao nhêu bà Thánh Vịnh, hánh h rong cựu ước chúng a gặp không bế bao nhêu lờ ạ ơn đã được cấ lên: “Hãy ạ ơn Chúa vì Chúa nhân ừ

Muôn ngàn đờ Chúa vẫn rọn ình hương (Tv 136)

Lạy Chúa xn âng lờ cảm ạ

Ngà ã ngh lờ mệng con xn (Tv 138)

Hãy âng Chúa bà ca cảm ạ

Gảy khúc hạc cầm mừng Thên Chúa chúng a (Tv 147)

Ngay rong Bà Đọc 1 ngày hôm nay, sứ ngôn I-sa--a đã hay lờ Thên Chúa nó vớ muôn hế hệ nhân loạ rằng:

Tô xn nhắc lạ ân nghĩa Chúa, âng lờ ca ụng Chúa, vì ấ cả những gì Chúa hực hện cho chúng ô, vì lòng nhân hậu lớn lao của ngườ đố vớ nhà Í-ra-n, vì những gì Ngườ đã hực hện, bở lòng Ngườ đầy lòng hương xó và lắm nghĩa gàu ân”.

Nhưng để có mộ lờ Tạ ơn cao cả nhấ, rọn vẹn nhấ phả đợ đến kh Thên Chúa sa Con Mộ mình! Vâng, chỉ có ngườ Con nhân loạ và đó đó là Con Thên Chúa, đã đến để ẫn ắ con ngườ đ vào quỹ đạo của ình yêu ạ ơn, đ vào há độ hếu nghĩa n yêu ành cho Thên Chúa mộ cách rọn hảo qua chính cuộc đờ Ngà.

1. Đức Kô hế lập nghĩa cử ạ ơn bằng cuộc đờ vâng phục:

Nếu ân ộc của Gao ước cũ đã mnh chứng nềm n và lòng r ân hếu hảo đố vớ Thên Chúa qua những của lễ chên bò, hy snh và ạ ộ; hì rong rậ ự của Gao Uớc Mớ, của lễ uyệ hảo nhấ, lờ ạ ơn rọn vẹn nhấ ành cho Thên Chúa lạ đó đó là Con Ngườ của Đức Kô, là cuộc đờ và oàn bộ môi trường tự nhiên thiên nhiên sống đời thường của Ngà, mộ cuộc đờ rọn vẹn vâng phục hánh ý Chúa Cha:

Vì vậy, kh vào rần gan, Đức Kô đã nó: “Chúa đã không ưa hy lễ và hến ế, nhưng đã ạo cho con mộ hân hể. Chúa cũng chẳng hích lễ oàn hêu và lễ xá ộ. Bấy gờ con mớ hưa: lạy Thên Chúa, nầy con đây, con đến để hực h ý Ngà, như Sách Thánh đã chép về con.” (D 10,5)

Thậ vậy, Đức Kô đã đến gữa rần gan và đã bến cả vũ rụ rở nên mộ “đền hờ vĩ đạ” và đã qu ụ oàn nhân loạ chung quanh Ngà để làm ra mộ cuộc “đạ hờ phượng”, mộ cuộc ạ ơn và phụng hờ Thên Chúa vượ qua mọ bên gớ không gan, xuyên suố mọ hờ gan. Bở vì đó là cuộc hờ phượng Thên Chúa rong Thánh Thần và Chân lý:

“Nầy chị, hãy n ô: đã đến gờ những ngườ sẽ hờ phượng Chúa Cha, không phả rên nú nầy hay ạ Gê-ru-sa-lm…..Nhưng gờ đã đến – và đó đó là lúc nầy đây – gờ những ngườ hờ phượng đích hức sẽ hờ phượng Chúa Cha rong hần khí và sự hậ, vì Chúa Cha ìm kếm những a hờ phượng Ngườ như hế.” (Ga 4,21-24)

Qua những chỉ ẫn của Tn Mừng, chúng a còn bế được rằng: há độ ạ ơn, âm ình r ân cảm ạ lạ đó đó là há độ cố yếu của nh hần “Tám mố Phúc hậ”, nh hần “nghèo khó, khêm hạ, yêu hương…”, nh hần luôn bế đưa ay hướng mắ về phía Thên Chúa vớ nềm n yêu phó hác của những con ngườ như Bà Góa bị loạn huyế 18 năm xứ Canaan, của ngườ phung hủ ngoạ bang được chữa lành, của vên sĩ quan có ngườ ô ớ đau nặng, của ngườ đàn bà ộ lỗ mếu máo ăn năn, của những ngườ hu huế bị loạ rừ như Ga-kê, Lê-v, của những rẻ hơ xúm quanh để chờ được chúc lành hay của ngườ kẻ rộm sắp sửa đ về bên ka hế gớ vớ kỳ vọng sẽ được cứu độ rong Vương quốc phục snh…

Rồ cũng chúng a cũng bế được rằng: rên mô mệng của Đức Kô luôn vang lên lờ r ân cảm ạ: “Lạy Cha, con ạ ơn Cha, vì Cha đã ấu…”

Và còn hơn hế nữa Ngà đã ạ ơn bằng chính 1 cuộc đờ vâng phục mà chỉ rọn vẹn kh Ngà nó lờ “Con phó hác hồn con rong ay Cha”. Đó đó đó là lờ ạ ơn rọn hảo nhấ bằng Hy Tế Thập Gá mà ngày hôm nay rên mọ bàn hờ chúng a đang á ễn mỗ ngày.

2. Đức Trnh Nữ Mara và lờ Tạ Ơn Magnfca:

Cảm ạ hồng ân của Thên Chúa rong Đức Kô, nhờ Đức Kô và vớ Đức Kô đó đó là con phố đức n của Dân Chúa ngày hôm qua, ngày hôm nay và mã mã. Và như mong ước hay, rong suố chều à lịch sử của nhân loạ suố 2000 năm nay, đã có mộ “bà ca ạ ơn”, đã có mộ “cuộc đờ ạ ơn” ho cung cách ấy. Đó đó đó là bà ca “Magnfca”, đó đó đó là “cuộc đờ của Trnh nữ Mara”. Quả hậ cuộc đờ của Đức Mẹ được phản ảnh qua bà Magnfca mà Tn Mừng ngày hôm nay vừa nhắc tới là quy mô sống động, là mẫu gương sáng ngờ để nhân loạ bước đ rong “con phố ạ ơn” Thên Chúa, rên nẽo đường đáp rả hồng ân.

– Tạ ơn: rước hế là như Đức Mara âng lên lờ ngợ khn Thên Chúa và hân hoan vì hồng ân cứu độ Ngà đã ân ban: “Lnh hồn ô ngợ khn Chúa….”

– Tạ ơn: phả chăng như Đức Mara nhận ra “những vệc lạ lùng Thên Chúa đã hực hện nơ ô”.

– Tạ ơn phả chăng như Đức Mara luôn bế nhận ra bàn ay Thên Chúa đưa ra nâng đỡ hân phận yếu hèn, lòng quảng đạ Chúa mở ra để ban cho ư đầy ơn phúc.

-Tạ ơn phả chăng là luôn xác ín mãnh lệ và đầy lòng rông cậy vững vàng rước lờ hứa và kế hoạch yêu hương của Thên Chúa: “Chúa độ rì Í-ra-n, ô ớ Ngườ, như đã hứa cùng cha ông chúng a. Vì Ngườ nhớ lạ lòng hương xó ành cho ổ phụ Áp-ra-ham và cho con cháu đến muôn đờ”.

Và Mẹ đã hoàn ấ lờ ạ ơn uyệ ệu đó vào Chều Thứ Sáu rên đồ Can-vê kh Mẹ hay cho nhân loạ âng hến lễ Tạ Ơn đầu ên cùng vớ Con yêu ấu rên bàn hờ Thánh Gá.

3. Sống chều kích Tạ Ơn rong nhỏ nhặ đờ hường:

Qua lờ knh Tạ Ơn Magnfca của Đức Mara, và nhấ là, qua cuộc đờ đã rở nên Hy Tế TẠ Ơn của chính Đức Kô, chúng a cảm nhận được rằng:

– Thá độ Tạ Ơn, môi trường tự nhiên thiên nhiên sống đời thường Tạ Ơn không riêng gì có là mộ hành v mang ính “hờ sự’, “cơ hộ” độ xuấ (như được khỏ cơn bệnh hểm nghèo, hoá qua cơn hoạn nạn, ránh được hểm nguy, làm ăn marketing thương mại rúng mánh, rúng số độc đắc…), nhưng “Tạ Ơn” phả là mộ há độ, mộ nhịp sống, mộ cử hành hường xuyên, ừng phú gây, mọ bến cố, rên mọ nẽo đường môi trường tự nhiên thiên nhiên sống đời thường. Đó đó đó là cách ứng xử mà mấy ngàn năm rước, ông hánh Góp đã ừng nêu gương: “Chúa cho, Chúa cấ lấy, xn cảm ạ ơn Chúa!”. Dĩ nhên, có những hờ đểm, có những bến cố ễ gợ mở âm ình chúng a khuynh hướng về Thên Chúa rong há độ ạ ơn đặc bệ…Nhưng không phả, chỉ ạ ơn rong những thực trạng, những hờ đểm đặc bệ hô, còn ngoà ra hì “bàn ay a làm ra ấ cả”, có nhờ vả a đâu, có khấn xn gì nào mà phả ạ ơn cám ơn…

– Bở vì, chính kh chúng a cử hành môi trường tự nhiên thiên nhiên sống đời thường rong há độ ạ ơn, chúng a sẽ hấy cuộc đờ mình nhỏ lạ, khêm hạ hơn, khó nghèo hơn, rá m kêu căng hợm hĩnh sẽ được bến đổ để rở nên nhỏ bé hền lành, và ừ đó con mắ âm hồn sẽ mày mò ra muôn vạn hồng ân của Cha rên rờ vây bọc xung quanh. Ngày ngày hôm nay, hơn lúc nào hế, cá nảo rạng ‘đương nhên” của chủ nghĩa uy vậ vô hần đang âm hầm hay mãnh lệ ln lỏ vào mọ ngỏ ngách của môi trường tự nhiên thiên nhiên sống đời thường. Vì đã lý luận như hế: “đương nhên rá cấm nầy huộc về ô, địa đàng nầy là của ô, ô cóc cần Thên Chúa vớ những luậ lệ của Ngà…” mà A-đam và E-Va đã đẩy nhân loạ vào vũng lầy nguyên ộ. Cũng vì lý luận như hế: ô khỏ phung cù chắc là o số phận run rủ, là ớ lúc phả được như hế, chứ ông Gêsu nào có can hệp gì đâu… nên chín ngườ phung cù được khỏ bệnh đã không hèm rở lạ ạ ơn Chúa Gêsu! Còn chúng a ngày hôm nay hì sao. Có hấy được “phép lạ ình yêu của Thên Chúa” gh ấu ấn rên đờ hường môi trường tự nhiên thiên nhiên sống đời thường mỗ ngày để ngước mắ ạ ơn, hay chỉ là những hở à oán rách Chúa vì đã van xn bao đều mà sao vẫn cứ hoà vô vọng. Có hấy bàn ay quan phòng của Thên Chúa ế nhị ấp yêu rên mọ bến cố cuộc đờ để cảm ạ r ân, hay chỉ hấy mọ sự là “đương nhên” để cóc cần phả ính sổ vớ Thên Chúa.

Trong gờ phú hêng lêng kh rờ đấ sắp sửa gao mùa, chúng a có ịp ngồ lạ vớ nhau rước mặ Chúa để nhờ ánh sáng của Lờ Ngà mà nhìn lạ môi trường tự nhiên thiên nhiên sống đời thường, mà cảm nhận muôn vạn hồng ân Chúa đã ân ban rong suố mộ năm. Và đều quan rọng hơn hế, phả chăng là chúng a được cùng vớ Đức Kô âng Hy Tế Tạ Ơn nầy như mộ nghĩa cử của lòng hếu hảo mến yêu, của âm ình r ân cảm mến; và cũng chính qua sứ đệp của lờ knh ạ ơn Magnfca của Đức Trnh Nữ Mara, chúng a được gọ mờ ừ ngày hôm nay, bế mở lòng đón nhận và mày mò muôn đều kỳ ệu Chúa đã làm, để ừ đó bến môi trường tự nhiên thiên nhiên sống đời thường rở hành “Lờ ca khn cảm ạ Magnfca”:

Hồn ô án ụng Chúa Trờ,

Lòng ô hoan hỷ âng lờ ạ ơn,

Tạ ơn Chúa chuộc khoan nhân,

Thương ngườ ỳ nữ, hương hân phận hèn.

Từ nay hên hạ ca khn,

Rằng ô có phúc, có uyên lạ lùng.

Rằng ô bé mọn khêm cung,

Được bàn ay Chúa oa hùng đểm rang,

Cho ô nên rọng nên sang,

Cho Danh Thánh Chúa hển vang muôn đờ (SĐTT, NXV)

 

14. Thánh Lễ Gao Thừa

(Bà đọc 1: Ds 6, 22-27, Bà đọc 2: 1 Tx 5, 16-26. 28, Tn mừng: M 5, 1-10)

Lờ ạ ơn

Vậy là chúng a đang ở vào những gờ phú cuố cùng của năm Gáp Thân, sẵn sàng sẵn sàng bước vào năm mớ Ấ Dậu. Và cũng ho lệ hường không bế đã có ừ bao gờ, đây là gây phú để ấ cả chúng a cùng nhìn lạ môi trường tự nhiên thiên nhiên sống đời thường của chúng a rong suố mộ năm qua. Đồng hờ, cũng là lúc chúng a hướng mộ cá nhìn vào năm mớ.

Nhìn lạ những gì đã lãnh nhận rong năm cũ và khuynh hướng về những đều sẽ được ban rong Năm mớ, có lẽ rằng âm ình hích hợp và đúng đắn nhấ của mỗ ngườ ín hữu chúng a là âm ình ạ ơn như lờ mờ gọ của hánh Phaolô: “Anh m hãy vu mừng luôn… Hãy ạ ơn rong mọ thực trạng”.

1. Nhìn về năm cũ:

Cha ông chúng a vẫn hường nó: “Ôn cố, r ân”. Do đó, để có hể bước vào năm Mớ mộ cách hành công, đều đầu ên chúng a cần làm là “ôn cố”, nghĩa là nhìn lạ môi trường tự nhiên thiên nhiên sống đời thường chúng a rong suố mộ năm qua. Trong suố 365 ngày vừa qua, chắc chắn là đã xảy ra bế bao nhêu chuyện rong cuộc đờ của mỗ ngườ chúng a: chuyện vu cũng luôn có thể có, mà chuyện buồn chắc cũng không hếu. Mộ năm vớ nhều hành công và chắc cũng luôn có thể có nhều vấp váp lỗ lầm. Nhưng cho ù vu hay buồn, hành công hay hấ bạ, hì đó cũng là chuyện đã xảy ra rong cuộc đờ của mỗ chúng a. Gờ đây, kh nhìn lạ môi trường tự nhiên thiên nhiên sống đời thường của tớ rong năm cũ, Gáo Hộ mượn lờ hánh Phaolô khuyên bảo con cá mình: “Hãy xem xét mọ sự: đều gì ố hì gữ lấy; còn đều xấu ướ bấ cứ hình hức nào hì lánh cho xa”.

Vâng, đều gì ố hì gữ lạ và phá huy, đều gì xấu hì loạ bỏ và lánh xa, đó đó đó là há độ của những ngườ khôn ngoan, hức hờ, đó là há độ nên phải có của mỗ ngườ chúng a rong gờ phú Gao hừa này.

Nhìn lạ mộ năm, có lẽ rằng đều mà mỗ ngườ chúng a có hể cảm nhận được, đó là hồng ân Thên Chúa đang bao trùm cuộc đờ của ừng ngườ và cả gáo xứ chúng a. Vâng, kh nhìn lạ mộ năm qua, có lẽ rằng nhều ngườ chúng a phả rùng mình vì không bế ạ sao chúng a lạ đứng vững và vượ qua được nhều hử hách gan nan đến hế. Có những bến cố chúng a không ngờ, những a nạn ưởng chừng như không hể ránh khỏ. Vậy mà không bế bằng phương pháp nào, chúng a đã vượ qua ấ cả. Đố vớ những ngườ không n, đó có hể là sự việc như mong ước, nhưng hậ ra, chẳng có cá gì là vô ình. Chính vì hế, rong gờ phú cuố năm này, Gáo Hộ mượn lờ Thánh vịnh nhắc bảo ừng ngườ chúng a: “Chúa gữ gìn bạn khỏ mọ đều bấ hạnh, gữ gìn cho snh mệnh an oàn. Chúa gìn gữ bạn lúc ra vào lu ớ, ừ gờ đây cho tới mã muôn đờ”. Như hế, mọ sự xảy ra rong đờ sống chúng a chẳng phả là vô ình, nhưng ấ cả đều nằm rong sự quan phòng yêu hương của Thên Chúa. Và đó chẳng phả là hồng ân uyệ vờ mà Thên Chúa ban cho chúng a đó sao?

Chính vì cảm nghệm được hồng ân Thên Chúa rong cuộc đờ mình, ác gả Thánh vịnh đã cấ ếng ca khn Thên Chúa: “Ơn phù hộ ô đến ự nơ nao? Ơn phù hộ ô đến ừ Đức Chúa, là Đấng ựng nên cả đấ rờ”. Và nếu quả hậ “ơn phù hộ của chúng a đến ừ Đức Chúa, Đấng ựng nên cả đấ rờ”, hì hánh Phaolô có lý kh mờ gọ chúng a: “Anh m hãy vu mừng luôn mã và cầu nguyện không ngừng nghỉ. Hãy ạ ơn rong mọ thực trạng. Anh m hãy làm như vậy, đó là đều Thên Chúa muốn rong Đức Gêsu Kô”.

Tóm lạ, kh nhìn về năm cũ, không phả để chúng a chán nản bở vì đã không được như ý của chúng a, hay ự mãn vì những đều xm ra hành công, nhưng đây là gây phú để chúng a nhận ra ình yêu của Thên Chúa rong cuộc đờ mình và hế lòng âng lờ cảm ạ Ngà, vì những gì Ngà đã làm cho chúng a rong mộ năm qua.

2. Nhìn về ương la:

Mặ khác, Gao hừa không riêng gì có là ịp để chúng a suy gẫm vệc đã qua, nhưng còn là một hờ gan để chúng a sẵn sàng sẵn sàng hướng ớ ương la. Có lẽ vớ năm háng rô qua, càng ngày chúng a càng cảm nghệm rõ hơn về gớ hạn của chính bản hân và của những ngườ chung quanh, nó chung là gớ hạn của con ngườ. Con ngườ gớ hạn phần vì “lực bấ òng âm”, phần vì ính ích kỷ của mỗ ngườ. Trong năm qua, đã bế bao lần chúng a hứa hay nhận được lờ hứa, nhưng rố cuộc chẳng hực hện được là bao. Lắm kh những ngườ chúng a n ưởng nhấ lạ là những ngườ làm chúng a hấ vọng nhấ. Do đó, n ưởng nơ Chúa quả hậ là đều cần hế và là mộ bảo vệ chắc như đinh nhấ cho niềm sung sướng của mỗ ngườ chúng a. Chính Đức Gêsu kh ngh ngườ a khn ngợ: “Phúc cho lòng ạ nuôi nấng ông, và vú ông đã bú!”, hì Ngà đã lập ức uyên bố: “Hạnh phúc hay kẻ lắng ngh và uân gữ Lờ Thên Chúa” (Lc 11, 27-28).

Hướng về năm mớ, chúng a nên phải có mộ cá nhìn ươ vu và n ưởng vào Thên Chúa. Đây không phả là sự việc vu mừng hay là mộ nềm n mù quáng, ễ ã của những âm hồn yếu đuố, nhưng là nềm vu và nềm n của những âm hồn mạnh mẽ và tự tin. Đó là nềm vu của những ngườ bế rõ những trở ngại vất vả, hử hách vẫn còn đó, nhưng vì n có Chúa ở cùng, nên họ vẫn luôn vu vẻ, nhìn ra mặ ích cực của những sự kện để bước ớ rong n ưởng. Nhìn lên bầu rờ đầy mây đn u ám, họ không buồn vì mây ch mấ mặ rờ, nhưng vẫn vu vì ánh sáng của mặ rờ vẫn đủ để họ nhìn hấy được đám mây đn. Chính rong nềm n đó, Gáo Hộ đã muốn chúng a suy nệm về những mố phúc rong Thánh lễ Gao hừa ngày hôm nay. Thậ vậy, rong năm mớ sắp ớ, cho ù có nghèo khổ, đó khá, hay bị bách hạ đ chăng nữa, hì ga nghệp Nước Trờ đang ành sẵn đó cho những a hế lòng n ưởng cậy rông.

Đồng hờ, không riêng gì có là hụ động đón nhận những hử hách, Đức Gêsu còn mờ gọ chúng a sống hền lành, bế cảm hương và sẵn sàng cha sẻ vớ những nỗ bấ hạnh của anh chị m mình để rồ đến lượ mình, chúng a cũng khá được Thên Chúa xó hương. Ngà còn muốn chúng a đến gặp gỡ Thên Chúa và được Thên Chúa nhận làm con, kh mờ gọ chúng a sống rong sạch và kến ạo hòa bình cho hế gớ ngày hôm nay. Và nhờ luôn ở rong Thên Chúa, chúng a sẽ được niềm sung sướng. Chính rong nềm n này, hánh Phaolô đã cầu xn cho chúng a: “Nguyện chính Thên Chúa là nguồn mạch bình an hánh hóa oàn ện con ngườ anh m, để hần rí, âm hồn và hân xác anh m được gìn gữ vẹn oàn, không gì đáng rách, rong ngày Đức Gêsu Kô, Chúa chúng a quang lâm”.

Cuố cùng nhờ “Ôn cố r ân”, mà chúng a nhận ra rằng: Thành quả mà gáo xứ chúng a đã có được ngày ngày hôm nay đó đó là kết quả đó của bế bao hế hệ cha ông, những ngườ còn sống cũng như đã qua đờ xây ựng nên. Do đó, gờ phú Gao Thừa cũng là cơ hộ huận ện để mỗ ngườ chúng a cầu nguyện cho những ngà. Đồng hờ, đây cũng là ịp nhắc nhở mỗ ngườ chúng a ngày hôm nay cần phả chung sức góp công của tớ, để vun đắp cho cộng đoàn gáo xứ chúng a ngày càng rở nên mộ cộng đoàn sống yêu hương và hệp nhấ rong ình yêu của Thên Chúa. Và không riêng gì có ừng lạ ở cộng đoàn Gáo xứ, cách ố nhấ để chúng a ỏ lòng bế ơn ông bà, cha mẹ, đó là ếp bước những ngà, loan ruyền Tn mừng của Thên Chúa cho ấ cả mọ ngườ chúng a gặp gỡ rong môi trường tự nhiên thiên nhiên sống đời thường hường ngày.

Để kế húc bà cha sẻ này, ô xn mượn lạ lờ Chúa rong bà đọc mộ để cầu chúc cho quý OBACE: “Nguyện Đức Chúa ban phúc lành và gìn gữ anh chị m! Nguyện Đức Chúa ươ né mặ nhìn đến anh chị m và ủ lòng hương anh chị m!” rong suố Năm Mớ này. Amn.

 

15. Bình an

(Bà đọc 1: S 1, 14-18; Bà đọc 2: Pl 4, 4-8; Tn mừng: M 6, 25-34)

Mộ rong những né đẹp của nền văn hoá Á Đông nó chung và của Vệ Nam chúng a nó rêng, đó là phong ục đ chúc Tế rong những ngày đầu năm mới. Trong những ngày đầu năm mới này, chúng a luôn cầu chúc lẫn nhau những lờ chúc ố đẹp nhấ. Chúng a ước mơ và chúc lẫn nhau rong năm mớ này được hịnh vượng, như mong ước, làm ăn phá à…và nhều đều như mong ước khác nữa, nhưng có lẽ rằng đều mà ấ cả ừng ngườ chúng a đây ước mơ nhều nhấ và cũng khá được cầu chúc nhều nhấ là sự việc bình an rong năm mớ. Vâng, ha chữ “bình an” đó đó là ước vọng sâu xa nhấ của ừng ngườ chúng a. Nếu suy xé kỹ, chúng a sẽ hấy rằng ấ cả mọ vệc chúng a làm ựu rung cũng là để đã có được sự bình an. Thế nhưng, hực ế, chúng a vẫn chưa tồn tại được sự bình an hực sự.

Do đó, rong gờ cha sẻ này, ô muốn cùng quý ông bà anh chị m ựa vào ánh sáng của Lờ Chúa để ìm ra phương hế đạ được sự bình an đích hực rong năm mớ này.

1. Thên Chúa, nguồn bình an:

Trước kh nó đến sự bình an, có lẽ rằng chúng a cũng cần phải nhìn qua những lý o làm cho chúng a mấ bình an. Lý o hì nhều, nào là làm ăn hấ bạ, bị hểu lầm, gặp a ương, bệnh ậ…, nhưng xâu xa hơn, có lẽ rằng vì mọ vệc không xảy ra đúng vớ ý muốn, ự định của chúng a nên chúng a bấ an. Hay nó mộ cách khác, chúng a nghĩ rằng mình là chủ môi trường tự nhiên thiên nhiên sống đời thường của tớ và mình có hể kểm soá được ấ cả mọ vệc, nên kh có mộ đều gì đó không đúng vớ chương rình của tớ, chúng a lền rất khó chịu bấ an.

Do đó, ô hế nghĩ để có sự bình an hậ sự, ừng ngườ chúng a cần xác ín vớ nhau mộ đều: Thên Chúa là Đấng quan phòng, làm chủ mọ sự. Chính Ngà là Đấng ạo ựng muôn loà, như rình huậ của sách Sáng Thế: “Thên Chúa phán: Phả có những vầng sáng rên vòm rờ…. Lền có như vậy…. Ngườ cũng làm ra những ngô sao. Thên Chúa hấy hế là ố đẹp”. Không chỉ là Đấng Sáng Tạo, Thên Chúa còn là một ngườ Cha đầy yêu hương sẵn sàng lo cho chúng a mọ sự. Chính Đức Gêsu đã xác định vớ chúng a đều này như chúng a vừa ngh rong bà Tn mừng: “Anh m đừng lo ngại ự hỏ: a sẽ ăn gì, uống gì, hay mặc gì đây? Tấ cả những hứ đó, ân ngoạ vẫn ìm kếm. Cha anh m rên rờ hừa bế anh m cũng cần phải ấ cả những hứ đó”. Cha chúng a hừa bế chúng a cần gì và Ngà sẵn sàng ban cho chúng a đều chúng a cần. Đều quan rọng là chúng a có ám đặ mình vào bàn ay quan phòng của Thên Chúa, và để cho Ngà lo hay là không mà hô. Thậ vậy, knh nghệm hằng ngày cho hấy: rong hân phận làm con hì đều quan rọng nhấ là ngoan ngoãn vâng lờ cha mẹ, rồ cha mẹ sẽ lo cho con ấ cả mọ sự. Và lúc đó, chúng a sẽ có bình an, vì mọ chuyện đã có cha mẹ lo cho rồ.

Như hế, để đã có được sự bình an, đều đầu ên mỗ ngườ chúng a cần hực hện đó là phía âm hồn và con ngườ chúng a lên Thên Chúa, nhận Ngà là chủ mọ sự kể cả cuộc đờ của mỗ ngườ chúng a. Đây là mộ sự hậ cơ bản đầu ên làm nền ảng cho mộ âm hồn bình an.

2. Con đường bình an:

Hướng âm hồn lên vớ Thên Chúa, đó đó là luôn gắn bó vớ Chúa là nguồn bình an, lúc đó chúng a sẽ nhận được sự bình an. Tuy nhên, hánh Phaolô nhắc nhở mỗ ngườ chúng a: “Anh m hãy vu luôn rong nềm vu của Chúa. Tô nhắc lạ: Vu lên anh m”. Đều đó cho hấy, nềm n ưởng và phó hác của chúng a nơ Chúa không mễn rừ cho chúng a những trở ngại vất vả, rở ngạ rong môi trường tự nhiên thiên nhiên sống đời thường hện ạ, nhưng sẽ gúp chúng a đã có được sức mạnh nộ âm và làm cho âm hồn chúng a được hanh hao hản để vượ qua những trở ngại vất vả đó. Như vậy, cho ù ngoạ cảnh bên ngoà không làm cho chúng a vu, nhưng rong Chúa, chúng a vẫn có hể vu được. Đây đó đó là knh nghệm của Đức Mara: gữa những trở ngại vất vả của môi trường tự nhiên thiên nhiên sống đời thường nghèo khổ, và án ử có hể đến vì mang ha rong lúc chưa về nhà chồng. Mẹ vẫn cấ ếng ca vang: “Lnh hồn ô ngợ khn Đức Chúa, hần rí ô hớn hở vu mừng rong Thên Chúa, Đấng Cứu Độ ô”. Mẹ đã vu vì Mẹ luôn n ưởng vào quyền năng và ình yêu của Thên Chúa. Mẹ n chắc chắn là, Chúa sẽ có phương pháp để gả quyế vấn đề của Mẹ. Tác gả Thánh vịnh rong bà đáp ca cũng xác ín như hế kh nó: “Cứ n ưởng vào Chúa và làm đều hện, hì sẽ được ở rong đấ nước và sống yên hàn. Hãy lấy Chúa làm nềm vu của bạn, Ngườ sẽ cho được phỉ chí oạ lòng”. Vịnh ga còn mờ gọ chúng a: “Hãy ký hác đường đờ cho Chúa, n ưởng vào Ngườ, Ngườ sẽ ra ay”.

Kế đến, sự bình an hậ sự chỉ có nơ những âm hồn hanh hao sạch, bở vì “cây ngay không sợ chế đứng”. Những ngườ công chính luôn cậy rông vào Chúa có hể vẫn còn phả gặp những trở ngại vất vả bên ngoà, nhưng chắc như đinh họ không cùng đường, uyệ vọng, âm hồn họ vẫn luôn bình an, vì họ n vào lờ hứa của Đức Gêsu: “Trước hế hãy ìm kếm Nước Thên Chúa và đức công chính của Ngườ; còn ấ cả những hứ ka, Ngườ sẽ hêm cho”. Thậ vậy, vớ knh nghệm của tớ chắc chắn là mỗ ngườ rong chúng a có cùng xác ín của ác gả Thánh vịnh: “Từ nhỏ ạ ớ nay ô gà cả, chưa hấy ngườ công chính bị bỏ rơ, hoặc òng gống phả ăn mày hên hạ”. Do đó, để có bình an hậ sự rong âm hồn, chúng a cần lánh xa ộ lỗ và hực hành những đều công chính như lờ ạy của hánh Phaolô: “Những gì là chân hậ, cao quý, những gì là chính rực, nh uyền, những gì là đáng mến và mang lạ anh hơm ếng ố, những gì là đức hạnh đáng khn hì xn anh m hãy để ý”.

 

16. Chúng a là ngườ hành khấ

“Chúng a là ngườ hành khấ!” lờ âm sự này Marnô Luhrô, cha đẻ của đạo Tn lành Thệ Phản bên Đức, đã hố lên năm 1546 vào những ngày cuố cùng môi trường tự nhiên thiên nhiên sống đời thường rên rần gan của ông. Lờ âm sự này của ông bểu lộ nềm n mố ương gao gữa Thên Chúa và con ngườ. Ngườ có âm hồn nềm n vào Thên Chúa rông mong đợi đợ đón nhận ừ nơ Ngà, những sự cần hế cho đờ sống. Và đồng hờ cũng nó lên âm ình nềm n: Thên Chúa là Đấng ban phá mọ ân đức ặng phẩm cho đờ sống, con cám ơn Ngà! “Chúng a là ngườ hành khấ!” âm ình này cũng luôn có thể có hể là mộ suy ư gợ ý vào những gờ phú cuố cùng của năm hện ạ đang đ vào qúa khứ. Nhưng ạ sao lạ đm âm ình này vào đờ sống ngày cuố năm?

Kh ngh đến “hành khấ” a nghĩ ngay ớ nghèo khổ, đó khá, úng hếu, yếu đau, bơ vơ không nhà cửa… Không lẽ môi trường tự nhiên thiên nhiên sống đời thường chỉ êu cực như hế sao? Không, chúng a không ừng lạ ở đểm êu cực đó. Ngày nay, nơ nhều quốc ga ình rạng xóa đó, gảm nghèo, vệ snh bệnh ậ đang ần à được đẩy mạnh bà rừ cả ến. Và mức sống no cơm ấm áo ần được nâng cao, cho xứng vớ phẩm gía con ngườ. Trong môi trường tự nhiên thiên nhiên sống đời thường, lẽ ĩ nhên rấ nhều ngườ, nhấ là ở rong xã hộ văn mnh đầy đủ hay đang Open phá rển, đã đạ được những hành công rực rỡ về mặ chính rị, knh ế, học tập, nghề nghệp, y ế, của tất cả à sản, môi trường tự nhiên thiên nhiên sống đời thường ga đình hòa hợp êm ấm… Những đều đó đố vớ ngườ có lòng n vào Thên Chúa, kh nhìn lạ cũng luôn có thể có âm ình gần gống như của Marnô Luhrô: Vâng, chúng con là ngườ hành khấ!

Tâm ình này muốn nó lên: Con cám ơn Thên Chúa đã ban cho chúng con cơ hộ sống, cơ hộ góp thêm phần vào môi trường tự nhiên thiên nhiên sống đời thường. Những gì con có hay đạ được, là những ân đức qùa ặng Thên Chúa ban cho. Cuộc sống xã hộ và đờ sống ừng ngườ không riêng gì có có mặ sáng đẹp đó. Nhưng còn tồn tại mặ vớ nhều bóng ố êu cực nữa: chến ranh, hên a, lo âu, a nạn, đau khổ bệnh ậ, chạy loạn ỵ nạn ha hương … Trước những cảnh ượng đó, không a muốn, nhưng chúng xảy ra đó và mọ ngườ phả đố ện vớ! Trong cơn uyệ vọng như hế, đâu đâu vào hờ đạ nào, hầu như bấ cứ a cũng đều cú đầu hướng âm hồn lên rất cao, hành âm khấn vá xn Thên Chúa, xn Thượng Đế, xn Trờ phù hộ cho đờ sống, cho hế gớ khỏ cơn khốn khó đó.Tâm ình này càng vẽ rõ né hơn “Chúng a là ngườ hành khấ!” Ngườ n vào Thên Chúa, kh nhận lãnh mộ n lành bằng an, mộ n vu, họ đều hắp sáng cây nến lòng bế ơn cho Đấng đã ban cho mình ân đức cao qú đó và cho ngườ nào đó đã lên đớ rao ặng gúp đỡ mình. Cung cách sống đạo đức ình ngườ này muốn nó lên: “Chúng a là ngườ hành khấ!”

Trước ngưỡng cửa Năm Mớ đang ến ần vào hện ạ, nềm vu mừng đang khơ ậy rong lòng. Nhưng nào a có hể bế đươc ương la ngày ma rong năm mớ sẽ đến như hế nào. Rồ rong đờ sống vào nhều thực trạng ga đoạn môi trường tự nhiên thiên nhiên sống đời thường, chúng a hường lâm vào cảnh ngõ bí đường cùng, không bế nên làm thế nào nữa… Là ngườ có nềm n, a đặ nềm n ưởng nơ Thên Chúa, Đấng bế sự gì cần hế cho đờ sống của a. Chúng a hường cầu nguyện cùng Đức Chúa Thánh Thần: lạy Cha kẻ trở ngại vất vả bần hàn, xn đến rợ gúp ban cho chúng con ân đức gìn gữ môi trường tự nhiên thiên nhiên sống đời thường ngày hôm nay và ngày ma! Đó cũng là âm ình: “Chúng a là ngườ hành khấ!”

 

17. Gây phú lnh hêng

(Lm Jos. Nguyễn Hưng Lợ)

Th sĩ Hàn Mạc Tử đã vế mộ câu hơ rấ ý nghĩa:” Gây phú lnh hêng đã khở đầu…”. Xuân về được bắ đầu bằng gây phú gao hừa. Ngườ ngườ, nhà nhà, mọ ga đình, mọ ngườ đón chào gây phú lnh hêng khở đầu mộ năm mớ rước bàn hờ hương rầm ngh ngú bay. Gây phú kế nố gữa những ngày đã qua và những ngày mớ bắ đầu. Ngườ Kô hữu ạ ơn Thên Chúa Ba Ngô vì bao hồng ân Chúa ban và cầu sự an bình cho mộ năm mớ đã ló rạng. Đây là khở đểm của hờ gan khến con ngườ gợ nhớ về sự sáng ạo mà Thên Chúa rao ban cho vũ rụ, cho con ngườ.

GIAO THỪA, ĐẤT TRỜI GIAO CẢM:

Thờ gan đêm gao hừa rấ lnh hêng, huyền nhệm. Ngườ a nâng cốc chúc nhau sức khỏ, như mong ước và bình an rong lúc đón chào Chúa xuân đến vớ kỳ vọng năm mớ sẽ có những đều mớ, an lành và niềm sung sướng hơn. Năm mớ đến có lên quan đến vận mệnh của ừng con ngườ. Rêng đố vớ ngườ Kô hữu, gây phú gao hừa, hờ đểm bàn gao gữa năm cũ và năm mớ còn mang ý nghĩa cao vờ: con ngườ sẽ nhớ ớ Đấng là Mùa Xuân vĩnh cửu, Đấng ạo ựng đấ rờ, ựng nên con ngườ. Đấng ấy là Thên Chúa, là ình yêu. Đêm gao hừa làm cho ngườ Kô hữu nhớ đến Đấng Emmanul, Thên-Chúa-ở-cùng nhân loạ, ở vớ con ngườ, ở vớ mỗ ngườ. Thên Chúa đã sa Con của Ngườ là Đức Gêsu ớ rần gan cũng vào mộ đêm, đêm mà Con Thên Chúa và loà ngườ hợp nghĩa kế gao. Đêm mà những hên hần loan báo cho những mục đồng, đạ ện cho oàn nhân loạ n vu về vệc Con Thên Chúa đến vớ họ và ở lạ vớ họ để ban an bình, và hứa vớ họ sẽ ở vớ họ cho ớ ngày ận cùng hế gớ.

VẪN LÀ GIÂY PHÚT LINH THIÊNG:

Gây phú gao hừa là hờ đểm của mộ năm mớ, là lúc rờ đấ gao hòa, là nơ Thên Chúa gặp gỡ con ngườ. Chính rong gây phú huyền ệu của đêm gao hừa, con ngườ chỉ có hể nó lên:” Cú xn Đấng ạo hành rờ đấ, xuống cho đoàn con muôn ngàn phúc cả ừ nú hánh Son”(Tv 133, 3) hoặc ” Ơn phù hộ ô đến ừ Đức Chúa là Đấng ựng nên cả đấ rờ”. Đón xuân về, rong gây phú gao hừa uy lnh và huyền nhệm, con ngườ vẫn nhớ ớ cảnh đoàn ụ, ấm cúng của ga đình, nhưng vẫn còn những ga đình, những kẻ hếu như mong ước không còn đều kện, cơ hộ để đón gao hừa. Chúa là ngày xuân vĩnh cửu. Ngườ Kô hữu được mờ gọ sống n, yêu và sứ mạng của tớ là loan báo Mùa Xuân vĩnh cửu cho mọ ngườ.

Chúa là ngày xuân vĩnh cửu. Con ngườ bế cha sẻ, bế quảng đạ, bế cảm hông và loan báo Đức Gêsu Kô, Đấng là ngày xuân bấ ận cho ngườ khác là họ đã sống gây phú lnh hêng nhấ của mộ năm vì họ có Chúa ở cùng, và như vậy kh mộ âm hồn có Chúa ở cùng là mộ rờ xuân bấ ận (hánh Goan Vanny).

Lạy Thên Chúa là Đấng vô hủy vô chung, là căn nguyên và cùng đích vạn vậ, rong gờ phú gao hừa này, chúng con hướng âm hồn lên Chúa. Cú xn Chúa rộng ban cho chúng con mộ năm ồ ào phúc lộc, và đầy lòng hăng há làm vệc lành để ôn vnh Danh Thánh (Lờ nguyện nhập lễ, hánh lễ gao hừa)

.

18. Lờ cảm ạ r ân

(Lm. Jos. Nguyễn Hưng Lợ)

Ngày cuố của mộ năm, hường con ngườ vẫn có hó qun ngồ lạ để ính sổ vớ Chúa, vớ đờ xm tôi đã làm được gì, chưa làm được gì và rồ con ngườ ù hế nào đ nữa vẫn phả nó lên lờ ạ ơn Thên Chúa vì o ình hương của Ngà mà con ngườ vẫn còn ồn ạ.

CUỘC ĐỜI PHẢI LÀ LỜI CẢM TẠ:

Nhìn lạ mộ năm vớ bao bến cố xẩy ra rong đờ: buồn có, vu có, trở ngại vất vả có, như mong ước có, con ngườ vẫn ự nhủ ạ sao mình còn hện ện? Tạ sao mình còn hở, còn snh hoạ được, còn đ ứng, ăn uống, ngủ nghỉ được? Chắc chắn vớ lòng n sẵn có, ngườ Kô hữu luôn ý hức Thên Chúa đang ếp ục làm phép lạ rong cuộc đờ của tớ. Như vậy, âm ình của con ngườ là ạ ơn. Thánh Phaolô rong hư gử ín hữu Êphêsô đã vế:” Đàn há lên! Nhờ Thánh Thần lnh hứng, ró âm ình, âng Thên Chúa là Cha. Luôn cảm a Ngườ, nhân anh Thánh Tử vì Ngườ ban muôn phúc lộc chan hòa”(Eph 5, 19-20). Vâng, Thên chúa đã ban cho nhân loạ, cho mỗ ngườ muôn vàn hồng phúc. Những ân huệ cao quí, Thên Chúa ặng ban cho con ngườ quả không kể xế. Con ngườ chỉ có hể hểu được những đều quí hóa ấy kh họ bế hồ ỉnh, suy nghĩ và cầu nguyện. Hồ ỉnh để hấy tôi đã lãnh nhận quá nhều ân phúc mà chỉ Thên Chúa mớ có hể rao ban. Suy nghĩ để con ngườ nhận ra họ được niềm sung sướng có Thên Chúa là Cha nhân ừ không nỡ cho con ngườ con bọ cạp hoặc hòn đá kh họ xn bánh ăn. Cầu nguyện để hân mậ rao đổ và cám ơn Thên Chúa vì ình hương vô bên Chúa đã ặng ban cho con ngườ. Chính vì hế, con ngườ phả luôn có âm ình như Chúa Gêsu vì cuộc đờ của Ngà là bà ca cảm ạ r ân Thên Chúa Cha. Chúa luôn cảm ạ Chúa Cha rong mỗ bến cố cuộc đờ: kh làm phép lạ cho cá và bánh hóa nên nhều, kh lập bí ích Thánh Thể, kh chọn những môn đệ và nhều vệc Chúa Gêsu làm rong đờ của Ngà. Bao gờ, Chúa cũng nó lên lờ ạ ơn Thên Chúa Cha. Tạ ơn là đều ố hệ rọng rong đờ Chúa Gêsu. Mẹ Mara cũng hế, Mẹ đã nó lên lờ xn vâng và ạ ơn rong cả cuộc đờ của Mẹ. Bà knh Magnfca Mẹ cấ lên ngày hôm nay là mộ lờ cảm ạ Thên Chúa Cha. Mẹ mờ gọ mỗ ngườ Kô hữu hãy cùng Mẹ há bà ạ ơn vì chính Mẹ và con cá của Mẹ đã được Thn Chúa rao ban quá nhều hồng phúc.

NGÀY CUỐI NĂM LUÔN LÀ LỜI TẠ ƠN:

Nhìn lạ mộ quãng đờ, suy nghĩ về mộ đoạn đường đã qua, con ngườ chỉ bế hố lên như Mẹ:”…Đấng oàn năng đã làm cho Tô bế bao đều kỳ ệu”. Đờ con ngườ là mộ huyền nhệm. Chúa đã ạo ựng nên con ngườ gống hình ảnh Ngà, Ngà lạ ban cho con ngườ bế bao hồng phúc khến con ngườ không hể nào hểu hế sự lạ lùng của Thên Chúa. Con ngườ chỉ có hể cùng vớ ác gả hánh vịnh:’ Bế lấy ch đền đáp Chúa bây gờ, vì mọ ơn lành Ngườ đã ban cho? Tô xn nâng chén mừng ơn cứu độ và kêu cầu hánh anh Đức Chúa”(Tv 115, 12-13)

Ngày cuố năm, ngườ Kô hữu luôn phả ngồ lạ để suy nghĩ, đều chỉnh âm hồn và nó lờ ạ ơn Thên Chúa. Đây là ịp rấ ố để con ngườ hồ ỉnh xm đều gì tôi đã làm được ố, đều gì mình chưa làm ố và đều còn hếu xó để rồ trấn áp và chấn chỉnh đều chưa ố và nhân lên càng nhều càng ố đều ố lành tôi đã làm được. Đều quan rọng con ngườ cần phả xé ớ xm tôi đã có quan hệ hế nào đố vớ Thên Chúa và có há độ ra sao đố vớ ha nhân? Chúa luôn mờ gọ mỗ ngườ quay rở về vớ Thên Chúa và làm hòa vớ anh m. Như hế, ngày cuố năm là ịp để hồ ỉnh, rở về vớ Chúa và hắp sáng đức n cho anh m. Những vệc làm ỏa sáng vẫn là những vệc Chúa mờ gọ con ngườ hực hện để làm vnh anh Chúa và nố kế anh m. Ngày cuố năm cũng là ngày ạ lỗ Chúa và ạ lỗ mọ ngườ. Tạ lỗ là nó lên lòng sám hố, ăn năn và ạ ơn.

Lạy Thên Chúa oàn năng hằng hữu, rong suố cả năm nay, Chúa đã hương ban phù rợ cho hồn xác chúng con an oàn. Gờ đây năm cũ sắp qua, chúng con cùng họp nhau âng lên Chúa lờ cảm ạ r ân, và xn Chúa hứ ha ộ lỗ, để chúng con được hư há bình an rước hềm năm mớ (Lờ nguyện nhập lễ, lễ ấ nên).

 

19. Hạnh phúc ho Tám Mố Phúc Thậ

(Marn Lê Hoàng Vũ)

Gao hừa, đêm rừ ịch, đêm 30 háng chạp âm lịch là hờ khắc hêng lêng nhấ rong năm. Bở vì đêm nay có mộ sự chuyển gao của hờ gan: Mộ năm cũ ra đ và năm mớ lạ đến. Chính vì vậy ngườ Vệ Nam ù quanh năm đ làm ăn xa cũng nỗ lực hu xếp rở về vớ ga đình rước đêm nay để cùng vớ ngườ hân đón mộ năm mớ lạ đến. Đêm gao hừa còn là một hờ khắc “ngừng chến” để con ngườ ận hưởng bầu khí ấm áp của ình nghĩa ga đình, gữa anh chị m vớ nhau và gữa cha mẹ vớ con cá, họ ạm quên đ môi trường tự nhiên thiên nhiên sống đời thường đầy ẫy đều ích kỷ, bon chn, sự vộ vã, vấ vả. Trong gờ phúc chuyển gao gữa năm cũ và năm mớ a rong chúng a cũng kỳ vọng năm mớ ớ mọ sự sẽ ố đẹp hơn, đều niềm sung sướng sẽ đến vớ mình và ga đình.

Cùng hòa chung vớ nềm vu đón năm mớ của ân ộc, đêm nay ngườ Kô hữu Vệ Nam hướng lòng về Thên Chúa là nguồn mạch của mọ sự Thện hảo, cầu xn Ngà ban mọ đều ố lành rong năm mớ. Trong nềm n ở Chúa là chủ hể của hờ gan, là Đấng đều khển mọ vận hành của hờ vũ rụ, là An-pha và Ô-mê-ga, nghĩa là khở đầu và ận cùng của lịch sử, hì đố vớ chúng a gây phúc gao hừa là ịp của r ân và cảm ạ. Chúng a cảm ạ Chúa vì suố mộ năm qua đã cho chúng a được sống, đã gìn gữ chúng a rước mọ nguy bến của cuộc đờ và đã ặng ban muôn vàn ơn phúc ư đầy. Thên Chúa luôn quảng đạ ban ơn cho con ngườ. Hạnh phúc cũng là mộ ân ban của Thên Chúa.

Đặc bệ hánh lễ đêm gao hừa được cử hành ho ruyền hống ân ộc là ịp đoàn ụ của mộ ga đình rộng to hơn, ga đình con cá Thên Chúa, họ cùng n Thên Chúa là Cha và cùng nhận mọ ngườ là anh chị m vớ nhau, họ ngồ lạ bên nhau để ôn la những vệc đã qua rong năm cũ và hướng tới năm mớ.

Bà Tn Mừng được đọc rong đêm ngày hôm nay hánh sử Mahêu gh lạ bà gảng Tám mố phúc hậ mà Chúa Gêsu đã công bố rện mộ ngọn nú. Lắng ngh đoạn Tn Mừng này và cùng suy nghĩ rước gờ phú hêng lêng kh bước sang mộ năm mớ chúng a sẽ hểu được hế nào là niềm sung sướng.

Tám mố phúc hậ được công bố ở rên mộ ngọn nú. Đều này gợ cho chúng a nhớ đến Thập Gớ mà Thên Chúa ban cho ân Isral qua Môsê. Tám mố phúc hậ là Bản Hến Chương của Nước Trờ, là lờ mờ gọ rong đờ sống của mỗ ngườ ín hữu phả bế vươn lên. Cho nên ấ cả những a đ ho Chúa Gêsu, và muốn vào Nước Trờ hì không hể không đ qua con phố của Tám mố phúc hậ.

Gờ đây cùng nhau suy nệm về niềm sung sướng ướ ánh sáng của Lờ Chúa chúng a nhận ra được nhều đều.

Ngày nay rong môi trường tự nhiên thiên nhiên sống đời thường có rấ nhều hứ niềm sung sướng gả ạo hay còn được gọ là hứ niềm sung sướng ảo đang lô cuốn chúng a, Chúng có nhều hình ạng, có vẻ như đẹp, có sức quyến rũ và hứa hẹn mộ môi trường tự nhiên thiên nhiên sống đời thường ễ ã, luôn muốn được hỏa mãn, muốn hường hụ môi trường tự nhiên thiên nhiên sống đời thường vớ những đam mê hấp hèn ho bản năng, sẵn sàng quên ngườ để chỉ ìm sự sung sướng cho rêng mình. Họ nhấ định phả “hạ gục nhanh êu ệ gọn” ngườ khác, nhấ là đố hủ của tớ để đã có được địa vị, anh vọng, nhưng xm ra kh đạ được ấ cả những đều đó niềm sung sướng vẫn là đều xa vớ. Nhều ngườ cũng nhận định rằng mộ ga đình niềm sung sướng là rong đó những hành vên phả có mức lương cao, quan hệ rộng, có ếng ăm, có hế lực,nhà cửa đầy đủ ện ngh, nhều ền,nhưng chưa chăc niềm sung sướng lạ ở rong ga đình đó. Hạnh phúc không bao gờ được xây đắp bằng vậ chấ.

Tho Chúa Gêsu ạy rong Tám mố phúc hì niềm sung sướng đó đó là ám sống nghèo, sống hền hòa, sống ngay hẳng, sống yêu hương, xây ựng hòa bình, và có hể vì Chúa mà chịu khổ đau. Tám mố phúc hậ mà Chúa Gêsu ngày hôm nay mờ gọ chúng a sống ho không phả là mộ lý huyế suông hay là không phả là đều không hể hực hện mà đó là vệc cần làm ngay rong năm mớ ớ đây, là bản ự kểm cho chúng a rong suố mộ năm qua. Chính kh sống ho những đều ấy chúng a lạ ìm được niềm sung sướng đích hực.

Cuố cùng vế hứ ha của những lờ chúc phúc nó về phần hưởng mà Thên Chúa ban cho những ngườ sống ho Tám mố phúc. Hạnh phúc là được vào rong Nước Trờ. Hạnh phúc là được nhìn hấy Thên Chúa. Hạnh phúc là được hên Chúa ủ an. Hạnh phúc là được Thên Chúa yêu hương.Hạnh phúc là được làm con Thên Chúa …. Tấ cả những đều đó phả là mố lo ngại của chúng a rong đêm gao hừa này.Mỗ ngườ cần ự hỏ lệu: năm mớ ớ đây chúng a đã có được những đều Chúa hứa ban như rong Tám mố phúc hậ hay là không?

Tớ đây để kế bà, chúng a cùng để âm suy nghĩ mộ lờ chúc của mộ ác gả ngườ Pháp không rõ ên được đăng rên CG và DT những ngày mới gần đây như sau:

“Nhân ịp năm mớ đang đến,

Tô xn chúc bạn.

Không phả là sự việc hành công rong công ăn vệc làm.

Nhưng là ếp rước đón nhận.

Trong rá m và rong môi trường tự nhiên thiên nhiên sống đời thường.

Từng ngày mộ và ừng bước mộ,

Tình yêu của Chúa đang mang lại ý nghĩa cho việc hện hữu.

Tô chúc bạn không phả là không gặp những hấ bạ,

Nhưng bế đón nhận như mộ món quà bấ xứng.

Sức mạnh gúp bạn đứng vững, ù cho những gan lao nặng nề,

Tô chúc bạn không phả những ngày êm ả, nhưng là kĩ năng để cho ngườ khác quấy rầy,

Và đón nhận ngườ khác bệ vớ mình như mộ sứ gả của Chúa.

Tô chúc bạn không phả là có câu rả lờ cho mọ vấn nạn.

Nhưng là bế đón nhận những câu hỏ của ngườ khác,

Bế mang rong lòng bạn những trở ngại vất vả âu lo, những xung độ bế ắc của tớ.

Để được gần gũ họ như mộ ngườ chị, mộ ngườ anh m bế lên đớ.

Như mộ ngườ bế cha sẻ và ro rắc an bình”.

Lạy Chúa Gêsu rong gờ phú gao hừa này chúng con xn hế lòng cảm ạ ình yêu hương của Chúa đã ban muôn ơn lành và gìn gữ chúng con rong suố mộ năm qua. Xn cho chúng con rong năm mớ bế hoàn oàn sống cho Chúa và vì Chúa mà sẵn sàng ừ bỏ mọ hứ lợ lộc rần hế,bở không đều gì niềm sung sướng cho chúng con bằng phần hưởng Nước Trờ và được ở vớ Chúa. Xn Chúa chúc lành cho năm mớ Gáp Thân 2004. Amn

 

20. Lễ Tân Nên- Cầu Bình An Cho Năm Mớ

ĐỊNH HƯỚNG

Năm hế ế đến, a rong chúng a mà lạ chẳng cảm hấy mộ chú gì náo nức: rẻ m hì mong đợ những bộ quần áo mớ và những đồng ền lì xì mừng uổ, ngườ lớn hì ính sổ công vệc làm ăn rong năm qua và hoạch định chương rình cho hờ gan sắp ớ. Mọ ngườ đều ạm gác những âu lo hường ngày để hăm vếng, để gặp gỡ và chúc mừng nhau mộ năm mớ nhều như mong ước và niềm sung sướng.

Thế nhưng gờ đây, chúng a hãy bỏ qua những náo nức ấy để suy nghĩ mộ chú. Năm cũ đã rô qua như mộ gấc chêm bao và năm mớ lạ rở về. Chúng a sống hêm mộ năm, nhưng cũng mấ đ mộ năm rong òng đờ của chúng a. Vậy đâu là phía đ, đâu là ý nghĩa, đâu là rọng âm của cuộc đờ, để nhờ đó chúng a sẽ đạ ớ nềm niềm sung sướng vĩnh cửu?

Có lẽ chúng a đã đánh mấ phần nào cá rọng âm của cuộc đờ. Trọng âm ấy đó đó là Thên Chúa. Thực vậy, chúng a ừ bỏ Thên Chúa để chạy ho những hần ượng gả rá, o những đam mê, những ước vọng rêng ư của tớ ạo nên. Bở đó, chúng a dạt dẹo vấ vưởng rên òng hờ gan, như huyền không lá, như ngựa không cương. Kh hì chúng a ìm cá này, lúc hì chúng a kếm cá ka. Vì hế, cuộc đờ chúng a chấ đầy như bồn chồn và lo ngại. Chúng a lo sợ ương la có nhều bấ rắc, vì hế mớ cầu chúc lẫn nhau được như mong ước. Có ngườ còn cẩn hận kêng cữ để khỏ rước cá xu vào nhà.

Tuy nhên, những như mong ước và nềm niềm sung sướng chúng a cầu chúc lẫn nhau lạ không ro rên đỉnh cây nêu, cũng không nằm rong những ấm hệp. Ngay cả những lờ cầu chúc chân hành và nồng hậu nhấ cũng không phả là những vị sứ gả mang lạ niềm sung sướng.

Thực vậy, niềm sung sướng không o những ện ngh vậ chấ đm đến, vì những ện ngh này nay còn ma mấ. Hạnh phúc không o bản hân chúng a gầy ựng nên, vì bản hân chúng a vốn đã chìm ngập rong khổ đau và nghèo úng. Hạnh phúc ấy cũng không o ngườ khác ạo hành vì ngườ khác không còn đủ quyền năng và ình hương để hực hện những mộng ước của tớ và của chúng a.

Như hế, chúng a nhận ra rằng chỉ mình Chúa mớ là Đấng có hể đm lạ niềm sung sướng cho chúng a mà hô. Chỉ mình Chúa mớ là Đấng có hể hực hện được những lờ mừng chúc của chúng a mà hô. Thực vậy, hánh Augusnô đã nó:

– Lnh hồn ô chỉ được nghỉ yên kh nó nằm gọn rong lòng bàn ay của Chúa.

Bao lâu chúng a còn chạy ho những ảo ảnh của đam mê và ục vọng, hì lâu nay cuộc đờ chúng a vẫn còn vấ vưởng và xao xuyến. Khá vọng như mộ hứ rượu nồng, càng uống lạ càng khá. Chúng a sẽ đ ừ khá vọng này đến khá vọng khác và chẳng bao gờ được no hỏa.

Nềm niềm sung sướng đích hực đó đó là sự việc bình an rong âm hồn. Và sự bình an này chỉ đã có được kh chúng a đã ở rong ình hương của Chúa, kh chúng a đã hòa gả vớ Ngà. Vì hế, Thên Chúa phả là rọng âm của cuộc đờ chúng a, phả là cùng đích của mọ vệc chúng a làm. Trá đấ xoay quanh mặ rờ hế nào, hì mọ ư ưởng, mọ lờ nó và mọ vệc làm của chúng a cũng phả xoay quanh Thên Chúa như vậy. Có nghĩa là suố ọc cuộc đờ, chúng a phả bước đ rong quĩ đạo của Thên Chúa.

Ngà là Đấng nhân ừ và hay hương xó. Sống rong Ngà, chúng a sẽ không hề lo âu và sợ hã, như mộ câu anh ngôn đã bảo:

– Có Chúa hì màng nhện cũng tiếp tục rở nên ường hành, còn không còn Chúa, hì ường hành cũng chỉ là màng nhện mà hô.

Dướ mắ Ngà, không còn gì là như mong ước hay xu xẻo. Những đều chúng a gọ là hên hay xu, hực ra chỉ là ha ên gọ của cùng mộ hực ạ, đó là ình yêu của Chúa. Hay nó mộ cách khác: ấ cả đều là hồng ân của Ngà.

Hướng đ và ý nghĩa, rọng âm và niềm sung sướng của cuộc đờ chúng a là chính Thên Chúa. Bở vì Ngà là ơn cứu độ, là ình yêu, là sức sống của chúng a. Ý hức được như vậy, nên những hánh bao gờ cũng bắ đầu công vệc bằng há độ cầu nguyện, kêu xn Chúa.

Mộ ngày sống được khở đầu như hế, chắc như đinh sẽ niềm sung sướng hơn nhều so vớ kh chúng a bắ đầu bằng mộ đếu huốc lá, bằng mộ ly rượu mạnh hay bằng phương pháp lo láng đưa mắ nhìn lên ờ lịch và nghĩ ngay đến những món nợ phả rả, những công vệc phả làm hay những vu hú phả kếm.

Gả như rong đêm gao hừa, kh chuông đồng hồ vừa đổ mườ ha ếng cuố cùng của năm cũ, mọ ngườ chúng a hãy uyệ đố yên lặng rong gây lá, rồ sau đó mớ mở ệc và mừng chúc nhau. Trong khoảng chừng khắc hnh lặng này, chúng a sẽ nhận ra đâu là mục tiêu, đâu là phía đ chúng a cần phả hực hện và ho đuổ cho năm mớ, cũng như cho suố cả cuộc đờ chúng a.

Chính rong ý nghĩa ấy, ô xn hành hực cầu chúc cho mỗ ngườ mộ năm mớ ngập ràn niềm sung sướng rong ình yêu hương của Chúa.

 

21. Lờ hứa năm mớ

Đứng rước hềm ngưỡng cửa Năm Mớ, nềm vu mừng hân hoan bừng lên ừ rong âm hồn rá m a, lộ hện ra nơ khuôn mặ ánh mắ. Đàng sau nềm vu mừng hân hoan đó ẩn ấu nềm rông mong đợi đợ: lờ cầu chúc ố đẹp, qùa ặng và lờ hứa. Nềm n ôn gáo nó cho a: Thên Chúa là Đấng làm chủ, rao ặng hờ gan năm mớ cho con ngườ vũ rụ.Chúa Gêsu, con Thên Chúa, ừ rờ cao hạ snh làm ngườ là lờ cầu chúc bình an ố đẹp cho nhân loạ: Bình an ướ hế cho ngườ Chúa hương.Lờ Chúa đã được loan uyền qua Chúa Gêsu cho con ngườ rong mọ thực trạng môi trường tự nhiên thiên nhiên sống đời thường. Lờ Ngà là lờ hứa, là hức ăn cho môi trường tự nhiên thiên nhiên sống đời thường âm hồn nềm n con ngườ.

Vớ Bạn Trẻ lờ hứa của Chúa nó vớ họ: Các Bạn hân yêu, hờ gan Năm Mớ là cơ hộ ố đẹp cho môi trường tự nhiên thiên nhiên sống đời thường của uổ rẻ đang vươn lên. Các Bạn là nềm kỳ vọng, là ương la của xã hộ, của Hộ Thánh, của ga đình, của nhân loạ, của phá rển. Các Bạn hãy cùng Thầy bước đ vào Năm Mớ vớ những mơ ước, đích đểm mong đợi, vớ lòng khao khá và cả vớ những lo ngạ áy náy hay cả vớ nỗ nềm lo âu sợ sệ của những Bạn. Cho ù hế nào đ chăng nữa, những Bạn không đ mộ mình và đó chưa phả là ấ cả đâu!Thầy hằng cùng đồng hành cạnh bên rợ gúp Bạn!

Vớ những ngườ lớn uổ, lờ hứa của Chúa cũng là hành rang cho họ cùng bước vào năm mớ: Các Ông, những Bà là những ngườ đã sống rả qua nhều đoạn đường đờ sống ừ hăng chục năm, có ngườ gần hế kỷ vớ nhều hăng rầm buồn vu, hành công hấ bạ, cay đắng nọ bù, đau khổ bệnh ậ khoẻ mạnh, gánh nặng lo âu và được an ủ… Nhưng những Ông Bà đã sẵn có knh nghệm mộ đờ sống hản nhên, hãy cùng con cháu, cùng mọ ngườ và vớ nềm n vào Thên Chúa bước đ vào hờ gan năm mớ. Xn những Ông Bà đừng quên những gì đã xảy ra rong đờ mình, cho ù là cay đắng hấ bạ. Vì đó là những ân đức gúp xây ựng môi trường tự nhiên thiên nhiên sống đời thường qúa khứ để có ngày ngày hôm nay và ngày ma.

Thầy đến mang sự an ủ và ơn cứu rỗ cho con ngườ. Thầy hông cảm và luôn hằng cùng ở cạnh bên rợ gúp nềm n nh hần cho con ngườ: Hỡ những a gánh nặng mệ nhọc, hãy đến cùng Thầy, để sẽ an ủ bồ bổ sức lực cho âm hồn. Vớ mọ ngườ lờ hứa của Chúa nhắn gử: Hãy đạ nềm n ưởng phó hác vào Thầy. Trong đờ sống hờ gan năm mớ cũng như trong năm háng đã qua, chúng a, mọ ngườ sẽ sống rả qua cảnh hầu như đơn độc, nhìn xung quanh đâu có hấy gì ngoà mình, âm hồn chán nản. Lúc đó sao chẳng hấy Thên Chúa đồng hành Cha không để con mộ mình!

“Có đêm ô nằm mơ: hấy mình cùng Chúa đ ọc bờ bển. Những hình ảnh đờ ô hện ần ra rước mắ, hình ảnh nào ô cũng hấy có những ấu chân n rên cá. Thường hường ô hấy rõ ấu chân của ha ngườ, nhưng đô lúc lạ chỉ hấy ấu chân mộ ngườ.Tô phân vân, vì những lúc chỉ hấy ấu chân của mộ ngườ như hế là những lúc đờ ô gặp hấ bạ, lo âu và pền muộn. Vì hế ô quay sang hỏ Chúa: Lạy Cha, Cha đã hứa vớ con là nếu con ho Cha, Cha luôn luôn ở bên con. Nhưng sao rong những lúc trở ngại vất vả nhấ đờ con, con chỉ hấy ấu chân mộ ngườ. Những kh con cần Cha như vậy, sao Cha không ở bên con? húa quay sang bảo ô: “Con ơ! ấu chân của mộ ngườ đó là ấu chân Cha. Vì rong những lúc con gặp trở ngại vất vả, chịu đau khổ, Cha đâu có bỏ con mộ mình, nhưng Cha đã cõng con rên va Cha!”. Nềm n vào lờ hứa của Chúa đồng hành rong Năm mớ, ấ nhên không làm a gàu có hêm ền bạc của tất cả, nhà cửa vườn ược. Nhưng lờ hứa cùng đồng hành rợ gúp của Chúa rong Năm mớ làm nh hần âm hồn a phấn khở, vu ươ hăng há vượ qua những trở ngại vất vả hử hách rong môi trường tự nhiên thiên nhiên sống đời thường. Đều này cần hế cho môi trường tự nhiên thiên nhiên sống đời thường con ngườ vớ Chúa và con ngườ vớ nhau.

 

22. Xn cho ấ cả đều mớ

(Lm. Jos Nguyễn Hưng Lợ)

Đêm gao hừa khở đầu mộ năm mớ. Ngườ Vệ Nam có ục xông nhà, xông đấ những ga chủ mong có ngườ hền, nhanh nhẹn, ử ế đến xông nhà đầu ên để ga đình có ngườ ố đặ chân đầu ên sẽ gặp những đều mớ, đều ố lành rong năm mớ. Ngườ Kô hữu cũng luôn có thể có ập ục, ruyền hống rấ quí quá là âng ngày đầu năm mới cho Thên Chúa. Dâng những gây phú đầu của mộ năm, ngườ Kô hữu mong Chúa đổ mớ và chúc lành cho năm mớ.

NHỮNG ƯỚC NGUYỆN MỚI CHO MỘT NĂM MỚI:

Ngay ca nhập lễ hánh lễ mnh nên đã vế:” Nguyện Chúa Trờ ủ hương và chúc phúc, xn ỏa ánh ôn nhan rạng ngờ rên chúng con, cho tất cả hoàn cầu bế đường lố Chúa, và muôn nước bế ơn cứu độ của Ngà”(Tv 66, 2-3). Từ cá gây phú lnh hêng của đêm gao hừa kh rờ đấ gao hòa, năm cũ bàn gao cho năm mớ.

Con ngườ rước bàn hờ ngh ngú hương rầm bay đã cầu xn Thên Chúa uôn đổ muôn vàn ơn phúc cho năm mớ và qua những chén rà, ly rượu chúc mừng, con ngườ đã muốn cầu chúc lẫn nhau sức khỏ, đều lành, đều ố. Và chính ngay lúc khở đầu của những ngày mớ, con ngườ quả đã muốn mọ sự cũ phả được qua đ, cá mớ, cá đẹp phả loé rạng, ỏa sáng. Trong hánh lễ ân nên, ngườ Kô hữu luôn đặ n ưởng, cậy rông và phó hác. Mọ sự đều o Chúa, đều bở Ngà vì hế như lờ hánh vịnh vế:” Hãy ký hác đường đờ cho Chúa, n ưởng vào Ngườ sẽ ra ay. Chính nghĩa bạn, Chúa sẽ làm rực rỡ ựa bình mnh, công lý bạn, Ngườ sẽ cho huy hoàng như chính ngọ” và như Tn Mừng đọc rong hánh lễ này, hánh sử Mahêu đã vế:” Trước hế hãy ìm kếm Nước Thên Chúa và đức công chính của Ngườ, còn ấ cả những hứ ka, Ngườ sẽ hêm cho”. Ngày mồng mộ và suố cả năm mớ, ngườ Kô hữu luôn ước nguyện làm ho ý Chúa và n ưởng, phó hác cho Chúa vì mọ sự sự đều o Ngà, bở Ngà. Thánh Phaolô nhấn mạnh vấn đề:” Anh m hãy vu luôn rong nềm vu của Chúa. Tô nhắc lạ: vu lên anh m!”. Nguyện ước cho mọ sự được mớ, cho ấ cả ỏa sáng rong Chúa, cho mọ ngườ được an lành, vu khỏ. Đó là những ước nguyện chân hực của con ngườ…

TRÊN HẾT MỌI SỰ HÃY VUI LÊN:

“Hãy lấy Chúa làm nềm vu của bạn, Ngườ sẽ cho được phỉ chí oạ lòng”(Tv 36).Để đã có được lòng n ỏa chếu, ngườ Kô hữu ngoà những nguyện ước bình hường cho cuộc đờ hường ngày, họ còn phả có lòng ín hác uyệ đố cho Thên Chúa, Đấng ác snh nên họ và họ phả đ đến chỗ n ưởng phó hác:” …ngày ma, cứ để ngày ma lo. Ngày nào có cá khổ của ngày ấy”. Năm mớ, ngườ Kô hữu cầu xn cho được sức khỏ, an bình và hịnh vượng, nhưng đều chính yếu họ sống n, yêu, cậy rông và phó hác:” Vì Cha anh m rên rờ hừa bế anh m cần ấ cả những hứ đó “(M 6, 32).

Lạy Thên Chúa ừ b nhân hậu, rong ngày đầu năm mới mớ chúng con họp nhau đây để âng lò chúc ụng ngợ khn Chúa. Cú xn Chúa mở lượng hả hà, ban cho hế mọ ngườ chúng con rong năm 2004 này được bình an mạnh khỏ, càng hêm uổ càng hêm nhân đức hầu đáng hưởng phúc lộc ồ ào”(Lờ nguyện nhập lễ, hánh lễ mnh nên).

 

23. Thánh Lễ Gao Thừa (M 5, 1-10)

(Lm Gus Nguyễn Hưng Lợ)

Thế là 365 ngày đã qua đ. Đêm nay rờ và đấ như gao hòa, kế uyên. Gây phú mà h sĩ Hàn Mạc Tử đã nó:” Gây phú hêng lêng đã khở đầu”. Gờ này, nhân loạ, con ngườ đố ện vớ Thên Chúa, Đấng là chủ hờ gan, là Chúa của vũ rụ, của nhân loạ, của con ngườ. Vào phú gây huyền ệu này, hờ gan cũ như ngừng lạ, bàn gao cho mộ hờ gan mớ, mộ năm mớ. Con ngườ chỉ từ bế âng lên Thên chúa, vua ngày xuân lờ cảm ạ sâu xa và ha hế xn Chúa gáng phúc lành cho năm mớ được phúc lộc mên rường.

GIÂY PHÚT LINH THIÊNG

Con ngườ rong đêm hêng lêng của sự việc gao hòa đấ rờ, luôn cảm nghệm có mộ cá gì đó rấ đờ hường nhưng cũng vô cùng lnh hêng. Cá gờ phú những ngày cũ của mộ năm cũ đã qua đ. Thờ gan như đ mã, đ hoà và hầu như không ừng lạ. Nhưng gữa cá mốc đểm của đêm gao hừa huyền nhệm: đêm đẩy lù quá khứ khuynh hướng về ương la, đêm lnh hánh báo hệu những ngày mớ của mộ năm mớ đã ló rạng. Đêm mà con ngườ đố ện vớ Thên Chúa, Chúa của ngày xuân, Chúa của lịch sử, Chúa của loà ngườ, đêm gao hừa, con ngườ chỉ có hể khẩn cầu Thên Chúa như hánh vịnh 133, 3 đã vế:” Cú xn Đấng ạo hành rờ đấ, xuống cho đoàn con muôn ngàn phúc cả ừ nú hánh Son” và như ca nhập lễ đêm gao hừa đã hố lên: “rong gờ phú gao hừa này, chúng con hướng âm hồn lên Chúa. Cú xn Chúa rộng ban cho chúng con mộ năm ồ ào phúc lộc, và đầy lòng hăng há làm vệc lành để ôn vnh Danh Thánh”. Đêm ngày hôm nay, rong cõ u ịch của sự việc bàn gao hờ gan, con ngườ chỉ có hể hểu được: Vũ Trụ, Xuân, Hạ, Thu, Đông luôn vần xoay, xoay chuyển và con ngườ có là gì đều o Thên Chúa. Nên, âm ình đầu ên rong gây phú lnh hánh của đêm gao hừa là sám hố, ạ ơn. Sám hố để luôn đón nhận Chúa và ạ ơn để hểu mọ sự đều bở Chúa. Sách ân số 6, 22-27 đã vế:”.kh chúc lành cho con cá Í-ra-n, anh m hãy nó hế này: nguyện Đức Chúa ban phúc lành và gìn gữ anh m! Nguyện Đức Chúa ươ né mặ nhìn đến anh m và ủ lòng hương anh m! Nguyện Đức Chúa ghé mắ nhìn và ban bình an cho anh m!”. Chúc như hế là đặ con cá Í-ra-n ướ quyền bảo rợ của Danh Ta, và Ta, Ta sẽ chúc lành cho chúng. Đêm gao hừa rong gây phú hêng lêng nhấ: phú gây rờ đấ gao hòa, con ngườ hãy hướng cả âm hồn của tớ lên Thên Chúa, Chúa của ngày xuân vĩnh cửu để ạ ơn và xn Chúa chúc lành:” Nguyện Đức Chúa ban phúc lành và gìn gữ anh m, gìn gữ mọ ngườ”(Dân số 6, 22-27).

HÃY TẠ ƠN VÀ CẦU NGUYỆN KHÔNG NGỪNG

Thánh Phaolô đã vế:” Anh m hãy vu mừng luôn mã và cầu nguyện không ngừng nghỉ. Hãy ạ ơn rong mọ thực trạng”(1hs. 5, 16). Con ngườ và nhân loạ rong gây phú hêng lêng của đêm gao hừa hãy ạ ơn Chúa, kế hệp mậ hế vớ Chúa bằng lờ cầu nguyện lên lỉ. Những ngày háng năm cũ, chắc như đinh có những lúc a gặp những đều huận lợ, nhưng có nhều lúc a gặp những sự bấ rắc, hử hách trở ngại vất vả. Tấ cả những đều đó là những hánh đố của mỗ ngườ. Con ngườ ù có hêm uổ, ù gánh nặng chồng chấ rên va, ù có sự hay đổ của uổ ác, của rí uệ, của kĩ năng, của sức khỏ. Nhưng, ấ cả đều là ân huệ của Chúa. Tấ cả đều làm vnh quang cho Ngà. Và rồ, con ngườ chỉ có hể đứng vững kh họ bế bước rên ừng nấc hang của ám mố phúc hậ. Và như hế, con ngườ sẽ vĩnh vễn ở rước mặ Chúa cho ù hờ gan có đ qua. Con ngườ không riêng gì có sống đơn độc mộ mình, họ còn tồn tại mộ má ấm ga đình. Gờ phú lnh hêng của mộ năm mớ đã khở đầu: xn Chúa hánh hóa những ga đình và để những ga đình có hể gần gũ Chúa, phương hế những ga đình phả hực hện là lần chuỗ mân cô. Xn cho ừng ngườ và mọ ngườ, mọ ga đình bế ạ ơn Chúa không ngừng nghỉ và cầu nguyện lên lỉ để ý Chúa được hực hện ướ đấ cũng như rên rờ. Có như hế, hờ gan sẽ rở hành vĩnh cửu và xuân sẽ là cá mốc cho con ngườ càng lúc càng gần Thên Chúa.

Lạy Chúa là Chúa xuân vĩnh cửu:” Tô ngước mắ nhìn lên rặng nú, ơn phù hộ ô đến ự nơ nao? Ơn phù hộ ô đến ừ Đức Chúa là Đấng ựng nên cả đấ rờ”(Tv 120,1.).

Xn Chúa ban cho chúng con bế bến gây phú lnh hêng đêm gao hừa này rở nên lờ ca ngợ ình hương vô bên của Chúa.

Lạy Chúa, xn nhìn đến lòng n của chúng con mà luôn luôn ch chở gữ gìn, hầu suố cả năm nay chúng con được sống rong ình hương của Chúa (lờ nguyện hệp lễ, lễ gao hừa).

 

24. Gây phú hêng lêng (M 5, 1-10)

Cứ mỗ gao hừa, ô lạ có những cảm nghệm về gây phú lnh hêng, gây phú bàn gao gữa năm cũ và năm mớ. Mà sao không lạ lùng và hồ hộp kh năm cũ nhường bước cho những gây phú lnh hêng nhấ, gây phú đẹp nhấ cho mộ năm mớ khở đầu. Và Hàn Mạc Tử đã không ngần ngạ vế những câu hơ hậ ruyền cảm, nhẹ nhàng như đưa hồn cao ngườ vào chốn lnh hêng, uyệ ệu:” Đây phú hêng lêng đã khở đầu. Trờ mơ rong cảnh hực huyền mơ! Trăng sao đắm đuố rong sương nhạ. Như đón ừ xa mộ ý hơ “.

GIÂY PHÚT LINH THIÊNG CỦA MỘT ĐÊM KHAI MÀO NĂM MỚI: Sự lnh hánh của đêm gao hưa như gợ rong rí của mỗ ngườ về gây phú hế sức huyền ệu, gây phú hế sức lnh hánh, gây phú đong đưa gữa cá cũ và cá mớ. Lờ hánh vịnh:” Cú xn Đấng ạo hành rờ đấ, xuống cho đoàn con muôn ngàn phúc cả ừ nú hánh Son ” (Tv 133, 3).

Lờ hánh vịnh này là lờ khẩn cầu Thên Chúa ướ xuống muôn hồng ân để con ngườ, mỗ ngườ được sống rong nềm vu, niềm sung sướng và sự an bình.Gây phú gao hừa vẫn là gây phú đẹp, gây phú hêng lêng, gây phú mà mỗ ngườ đều cảm hấy như có mộ cá gì đó hô húc, như có mộ cá gì đó níu kéo con ngườ và làm cho con hướng âm hồn lên rất cao, hướng âm hồn lên Thên Chúa để xn Thên Chúa ga ân gáng phúc cho cho mọ ngườ, mọ nhà hầu con ngườ được sống rong hòa bình và sống rong yêu hương. Đêm gao hừa, ngườ a vẫn có ục lệ khấn vá cầu xn ơn rên đổ muôn ơn hồng phúc xuống cho con ngườ. Đố vớ vớ ngườ công gáo, đêm gao hừa sẽ là đêm ngườ Kô hữu ngước mặ lên Chúa và cầu khẩn nguyện xn:” Trong gờ phú gao hừa này, chúng con hướng âm hồn lên Chúa. Cú xn Chúa rộng ban cho chúng con mộ năm ồ ào phúc lộc, và đầy lòng hăng há làm vệc lành để ôn vnh Danh Thánh “. Gây phú gao hừa là gây phú rờ đấ gao hòa: Năm cũ nhường cho năm mớ. Mộ năm mớ đã mở ra và mọ ngườ sống gây phú này rong nềm n, rong kỳ vọng và sống rong sự yêu hương bở chính Thên Chúa là ình yêu.

GIÂY PHÚT GIAO HÒA GIỮA THIÊN CHÚA VÀ CON NGƯỜI: Trong đêm gao hừa, rong gây phú lnh hêng, con ngườ đứng rước bàn hờ, âng lên Thên Chúa lờ cảm ạ r ân vì muôn vàn hồng ân Thên Chúa đã ban cho con ngườ, đã ban cho ừng ngườ rong suố mộ năm qua. Gây phú gao hòa rờ đấ là gây phú con ngườ gặp gỡ Thên Chúa, con ngườ gặp gỡ Đấng vô cùng hánh hện. Thên Chúa đang ở vớ con ngườ, sống vớ con ngườ và sống vì con ngườ.Trong gây phú Thên Chúa gặp con ngườ và con ngườ đố ện vớ Thên Chúa. Con ngườ hệp vớ Hộ Thánh ca ụng ình hương vô bên của Thên Chúa:” Lạy Cha Chí hánh là Thên Chúa oàn năng hằng hữu, chúng con ạ ơn Cha mọ nơ mọ lúc, hậ là chính đáng, phả đạo và snh ơn cứu độ cho chúng con. Trong Cha chúng con được hện hữu, được sống và hoạ động. Ngay rên cõ đờ này, chẳng những chúng con hằng nghệm hấy hệu quả ình hương của Cha, mà còn nhận bảo chứng sự sống muôn đờ. Quả vậy, chúng con được nhận lãnh ân huệ mở đầu là Chúa Thánh Thần, nhờ Ngườ, Cha đã cho Đức Kô sống lạ ừ cõ chế; o đó, chúng con kỳ vọng, muôn đờ được sống lạ ừ cõ chế”

(Lờ Tền Tụng Chúa Nhậ IV hường nên). Gây phú Thên Chúa và con ngườ là gây phú hánh hêng, gây phú niềm sung sướng nhấ vì Thên Chúa là Tình Yêu, là Mùa Xuân vĩnh cửu.

MUÔN ĐỜI VẪN LÀ LỜI CẢM TẠ: Cảm ạ là mộ hồng ân. Chính vì hế, con ngườ, mỗ ngườ luôn phả nó lờ r ân cảm ạ. Bở vì, Thên Chúa không cần lờ cảm ạ của chúng a, nhưng nó lên lờ cảm ạ lạ là mộ hồng ân Chúa ban.

Chúng a cảm ạ Chúa vì Chúa ban sự sống cho chúng a.

Chúng a cảm ạ Chúa vì phép lạ lớn nhấ Thên Chúa đang làm cho chúng a là cho chúng a còn sống ớ gờ phú này.

Chúng a cảm ạ Chúa vì Chúa còn cho chúng a hấy ngày khở đầu của mộ năm mớ.

Chúng a cảm ạ Chúa vì Chúa còn cho chúng a gặp gỡ mọ ngườ.

Tình hương của Chúa đờ con ca ụng (Tv 88). Lờ Thánh vịnh này luôn húc bách chúng a hãy ạ ơn ình hương vô bên, ình hương uyệ vờ của Chúa.

Lạy Chúa Gêsu, rong gây phú gao hừa lnh hêng đêm nay, xn củng cố đức n cho chúng con, để chúng con luôn nhìn ra ình hương uyệ vờ của Chúa và để chúng con nhận ra những gây phú mở đầu của ngày mớ là gây phú quý hóa nhấ cho mộ năm mớ ố đẹp và rong lành. Amn.

 

25. Cầu bình an cho năm mớ – M 5, 1-10

(Lm Gus Nguyễn Hưng Lợ)

Thánh lễ gao hừa là những gây phú hậ cảm động, lnh hêng, bở vì đây là gờ phú năm cũ và năm mớ gao hoa, là gây phú năm cũ sắp sửa bàn gao cho năm mớ.Vị chủ ế âng lên Thên Chúa lờ cảm ạ r ân của Ngà và của oàn hể bà con gáo ân rong xứ đạo bở vì suố mộ năm cũ mọ ngườ đã nhận lãnh bế bao ân huệ ừ nơ Thên Chúa. Th sĩ Hàn Mạc Tử đã vế mộ câu hơ hậ chí lý, hậ ý nghĩa:” Đây phú lnh hêng đã khở đầu…”.

Trong gờ phú hậ lnh hêng, Chủ ế và bà con gáo ân cùng nhau âng lờ ạ ơn.Thánh vịnh đáp ca vế:” Ơn phù hộ ô đến ừ Đức Chúa là Đấng ựng nên cả đấ rờ “. Thánh Phaolô vế cho ín hữu Thssalonca:” Hãy cầu nguyện không ngừng nghỉ. Hãy ạ ơn Chúa rong mọ thực trạng”. Thánh vịnh 133,3 lạ vế:” Cú xn Đấng ạo hành rờ đấ, xuống cho đoàn con muôn ngàn phúc cả ừ nú hánh Son “. Gây phú lnh hêng nhà hơ họ Hàn vế là gây phú huyền ệu, gây phú lnh hánh. Trờ và đấ gao hòa. Những gây phú này là gây phú cảm ạ ngợ khn. Tình hương Chúa đờ đờ con ca ngợ. Gây phú lnh hêng như Đức Cố Hồng Y Phanxcô Xav Nguyễn Văn Thuận là gây phú Ngà muốn hưa vớ Chúa rằng:” Lạy Chúa Gêsu, con yêu mến Chúa, môi trường tự nhiên thiên nhiên sống đời thường của con sẽ luôn luôn là ” mộ gao ước mớ và gao ước vĩnh cửu ” vớ Chúa.

Mỗ gây phú con muốn há lên cùng vớ oàn hể Gáo Hộ:” Vnh anh Cha, và Con và Thánh Thần ‘. Gây phú lnh hêng, gây phú mớ của những gây phú đầu ên sẽ là khoảnh khắc đầu ên, khoảnh khắc cuố cùng, khảnh khắc uy nhấ.

Vâng, những gây phú khở đầu của mộ năm mớ mở ra những gây phú ân lộc. Và chúng a hãy ký hác đường đờ cho Chúa. Gây phú gao hừa là gây phú mở ra mộ chân rờ mớ, mở ra nềm n, nềm kỳ vọng và cậy rông bở vì ấ cả đều là hồng ân, đều là ân lộc của Chúa như lờ nguyện nhập lễ ễn ả:” Lạy Thên Chúa là Đấng vô hủy vô chung, là căn nguyên và cùng đích vạn vậ, rong gờ phú gao hừa này, chúng con hướng âm hồn lên Chúa. Cú xn Chúa rộng ban cho chúng con mộ năm ồ ào phúc lộc, và đầy lòng hăng há làm vệc lành để ôn vnh anh Chúa “.

Như Đức cố Hồng y Phanxcô Xav Thuận, chúng a hãy ín hác cho Chúa những gì huộc về quá khứ.

” Ô phú hện ạ, ngươ hoàn oàn ùy huộc ở nơ a.

Ta ước muốn sử ụng ngươ rong quyền hạn của a.

Vì hế, con ín hác nơ lòng nhân ừ Chúa,

Con ến bước rong đờ con như mộ rẻ m.

Và mỗ ngày con âng cho Chúa rá m con

Nồng cháy ình yêu để anh Chúa được cao cả hơn”

Gờ lnh hêng là những gây phú hện ạ, Gờ con mèo lu đ để con rồng hện ện. Đó là nó ho cách hông hường của ngườ rần. Còn xé ho mặ lnh hêng. Gây phú gao hừa là gây phú Chúa đang nhìn ngắm con ngườ và ngược lạ con ngườ đang cầu khẩn Chúa. Knh ền ụng hánh lễ gao hừa vế: ” Trong Cha, chúng con được hện hữu, được sống và hoạ động. Ngay rên cõ đờ này, chẳng những chúng con nghệm hằng hấy hệu quả ình hương của Cha, mà còn được nhận lãnh bảo chứng sự sống muôn đờ. Quả vậy, chúng con được nhận lãnh ân huệ mở đầu là Chúa Thánh Thần, nhờ Ngườ, Cha đã cho Đức Gêsu sống lạ ừ cõ chế; o đó, chúng con kỳ vọng muôn đờ được hưởng ơn Phục Snh “.

Trong Đức Gêsu, chắc như đinh mùa xuận Nhầm Thìn sẽ mang lạ nhều niềm sung sướng bở vì Đức Gêsu Kô vẫn là mộ, ngày hôm qua cũng như ngày hôm nay, và như vậy mã đến muôn đờ (D 13, 8)

Lạy Chúa, rong đêm gao hừa này, Chúa đã cho cộng đoàn chúng con được ham ự ệc hánh. Xn nhìn đến lòng n của chúng con mà luôn luôn ch chở gữ gìn hầu suố cả năm nay, chúng con được sống rong ình hương của Chúa (Lờ nguyện hệp lễ, lễ Gao hừa, cầu bình an cho năm mớ).

GỢI Ý ĐỂ CHIA SẺ:

1. Thánh lễ Gao hừa nó lên gì?

2. Gây phú lnh hêng là gây phú gì?

3. Tạ sao lạ nó Trờ Đấ gao hòa?

4. Đầu năm mớ ngườ a hường chúc lẫn nhau những gì?

5. Ân lộc là gì?

 

26. Thánh Lễ Gao Thừa

Trong những ngày này và cách rêng rong những gờ phú lnh hêng của năm cũ sắp qua đ, nhường chỗ cho hờ gan năm mớ đến, ự nhên mỗ ngườ, mỗ ga đình và oàn xã hộ đều muốn có cá nhìn ổng kế mọ mặ về mộ năm đã qua. Tấ nhên anh chị m cũng muốn chúng ô rình bày mộ bản báo cáo ổng kế về Gáo Xứ để định hướng cho ương la. Nhưng những báo cáo ổng kế chúng a hường hấy ường như không phản ảnh những gì mà Lờ Chúa đò hỏ.

Trước hế Bà Sách Dân Số, chúng a vừa ngh công bố, muốn xác định môi trường tự nhiên thiên nhiên sống đời thường mỗ ngườ, mỗ ga đình và của tất cả Dân Tộc, ấ cả đều ùy huộc vào CHÚC LÀNH của Thên Chúa. Nó cách khác hờ gan là HỒNG ÂN Thên Chúa rao ban cho con ngườ. Và vì hế cũng là Thờ Gan mà con ngườ phả công bố Phúc Lành của Thên Chúa cho mọ ngườ. Hơn hế nữa, Lờ Chúa còn xác định hậ rõ ràng: Chúc Lành của Thên Chúa đó đó là vệc “Chúa ỏ Nhan Thánh Chúa”, là vệc “Chúa ghé mặ lạ”. Nhan Thánh Chúa là Nhan Thánh của lòng hương xó, khuôn mặ Chúa là khuôn mặ của bình an. Tấ nhên, những công rình vậ chấ như nhà cửa, ruộng vườn, công ăn vệc làm, những ngày lễ, ngày hộ… ấ cả đều có hể là những ấu chỉ của hồng ân, nhưng không phả là chính Hồng Ân nếu chúng không vén mở cho chúng a hấy NHAN THÁNH CỦA LÒNG THƯƠNG XÓT VÀ KHUÔN MẶT CỦA BÌNH AN của Chúa. Vớ quan đểm ấy, chúng a hấy rong năm đã qua, Chúa đã ỏ Nhan Thánh Lòng Thương Xó Chúa qua rấ nhều cơ hộ cách đặc bệ ành cho Gáo Xứ chúng a. Nhưng kh đón nhận Hồng Ân Nhan Thánh, chúng a cách nào đó lạ đã ch lấp Nhan Thánh mà phô rương khuôn mặ rần ục vnh vang của xác hị. Chúng a đã xúc phạm Nhan Thánh.

Để hấy rõ sự sa lạc của tớ, chúng a hãy ngh Thánh Phaolô mnh gả về những Hồng Ân Chúa ban. Tho hánh Tông Đồ, mọ Hồng Ân đều đã được ban ặng cho chúng a rong Chúa Gêsu Kô. Và Hồng Ân rong Đức Gêsu đó đó là Thánh Thần và Lờ Thên Chúa. Hồng ân Thánh Thần và Lờ Thên Chúa nhằm mục đích hanh hao ẩy chúng a, bến đổ chúng a nên mộ hân hể rong Đức Kô. Lẽ ra kh đón nhận những ấu chỉ của Hồng Ân, hánh Phaolô nó chúng a phả ránh xa sự ữ ướ mọ hình hức, và gữ lạ những đều gì ố, nhưng hực ế xm ra không được như hế: kh sự ữ ngày càng xâm chếm môi trường tự nhiên thiên nhiên sống đời thường chúng a.

Hồng ân Chúa nhằm mục đích đưa môi trường tự nhiên thiên nhiên sống đời thường của Chúa Gêsu Kô vào rong môi trường tự nhiên thiên nhiên sống đời thường chúng a để chúng a được nên đồng hình đồng ạng vớ Ngườ. Con ngườ mà chính Ngườ đã ễn ả rong bà Tn Mừng: đó là mộ ngườ nghèo, mộ ngườ hền lành, mộ ngườ han khóc, mộ ngườ đó khá công chính, mộ ngườ bế hương xó, mộ ngườ rong sạch, mộ ngườ kến ạo hòa bình, mộ ngườ đồng ý bị bách hạ vì lẽ công chính. Thế nhưng, mặc ù có hể được qúa nhều ấu chỉ của hồng ân, nhưng chúng a lạ bến những ấu chỉ rở hành quyền lực của bản hân, để ự cao ự đạ, để áp bức và khnh kh ha nhân! Và nhấ là làm suy gảm sự hệp nhấ rong Gáo Xứ.

Vậy làm thế nào ô có hể làm bản ổng kế của Gáo Xứ này rong năm qua. Thánh Phaolô cũng ừng nó vớ gáo ân của tớ “Anh chị m đó đó là rều hên của ô, anh chị m đó đó là chứng hư của ô rước Nhan Thánh Chúa”. Nhưng rều hên ô có, chứng hư ô cầm rong ay là gì đây?

Nhìn lạ năm cũ hực ế là như vậy, nhưng ô không b quan, ô vẫn khuynh hướng về năm sắp ớ vớ âm ình r ân và đền ạ, đồng hờ vẫn kên vững rong nềm kỳ vọng Chúa là Đấng Trung Tín, chính Ngườ sẽ hực hện đều Ngườ muốn cho Gáo Xứ.

Dẫu sao rong ư cách là chủ chăn rêng của Gáo Xứ, ô nhận mình có phần rách nhệm chính yếu về những yếu kém của Gáo Xứ, o những hếu só và ộ lỗ của chính mình. Vì vậy lẽ ra như hư Do Thá đã vế, hằng ngày ô phả âng của lễ đền ộ bản hân đã lỗ phạm và cũng đền ộ cho ân chúng nữa. Nhưng có lẽ rằng chính những lễ âng đền ộ này chưa đủ đẹp lòng Chúa, vậy ô xn anh chị m ha hế cầu nguyện cách rêng cho ô ngay ừ gây phú này và rong năm mớ bế âng lên những lễ ế xuấ phá ừ “ấm lòng an ná gày vò” để Chúa chẳng khnh chê mà ban cho Gáo xứ rực rỡ ánh Tôn Nhan Thương Xó và Bình An của Ngườ, để Gáo Xứ rở nên ấu chỉ và hực ạ của sự việc hệp nhấ yêu hương của Chúa gữa lòng xã hộ ngày hôm nay. Amn

 

27. Thánh Lễ Mnh Nên (M 6, 25-34)

(Lm Gus Nguyễn Hưng Lợ)

Thánh vịnh 66, 2-3 có vế:” Nguyện Chúa Trờ ủ hương và chúc phúc, xn ỏa ánh Tôn Nhan rạng ngờ rên chúng con, cho tất cả hoàn cầu bế đường lố Chúa, và muôn nước bế ơn cứu độ của Ngà “. Mộ năm mớ ớ: 365 ngày cứ xoay đổ vần xoay, luân chuyển không ngừng nghỉ. Khắp nơ rên quê hương Vệ Nam hân yêu, gờ này ngườ a đang hân hoan mừng năm mớ Quí Mù. Năm mớ, ô nghệm ra xuân hay nó nôm na là Ân Huệ, là Phúc, là Lộc, là Thọ.

XUÂN LÀ MỘT ÂN HUỆ CHÚA TRAO BAN

Gọ là Ân Huệ vì con ngườ có cơ hộ nghỉ ngơ, gãn xả và sống cá âm ình cảm ạ, bế ơn Thên Chúa, Đấng ạo hóa vô cùng ệu vợ, vô cùng hánh hêng, vô cùng quyền phép. Nó ho mộ cách nào đó, Thên Chúa là Đấng cực kỳ quyền năng. Vậy, sống ngày đầu xuân, con ngườ hướng rọn âm ình và cuộc đờ của tớ để ạ ơn Thên Chúa vì mộ năm qua đ rong ình hương ch chở của Chúa. Tạ ơn, bế ơn vì những hấ bạ, những chua cay, đau khổ ưởng rằng sẽ vù ập con ngườ, cuộc đờ rong bể âu, hê lương, nhưng ạ ơn vì Chúa cho qua đ những ngày đn ố và cả những ngày niềm sung sướng ràn đầy. Bế ơn Chúa để quên đ quá khứ mà lao ớ ương la mà ương la có hể sẽ vô cùng vô ận, sẽ kéo à mã rong những ngày sắp ớ và rong cả đờ ngườ. Nên, đờ là mộ cuộc r ân, bế ơn lên lỉ đố vớ Chúa của ngày xuân vĩnh cửu là Đức Gêsu Kô.

Gọ là Ân Huệ vì con ngườ có ịp, có gây ra phú gọ là hảnh hơ để ừng lạ ẫu chỉ là mộ hoáng để nhìn lạ quãng đường đã đ rong cuộc hành rình cuộc đờ để xm những gì cần nhân lên, cần làm cho ỏa sáng hay những gì cần phả khắc phục sửa đổ và như hế cuộc đờ là mộ cuộc quay rở về không ngừng nghỉ để hoán cả, ăn năn và làm mớ nộ âm để sống ố hơn, đẹp hơn.

Gọ là Ân Huệ vì con ngườ sẽ có cơ hộ sống ình hân, ình máu mủ ruộ hị, sống cá ình đầm ấm ga đình: rở về vớ cộ nguồn, ông bà, cha mẹ, anh m, họ hàng để ỏ ình hếu hảo, báo đáp nghĩa ình vớ ổ ên, ông bà, cha mẹ. Và như hế rấ hích hợp vớ đều 04 của 10 hập gớ:” Hãy hảo kính cha mẹ”. Sống âm ình ấy là phù hợp mã mã vớ Đạo của Chúa và làm ỏa sáng năm hánh hóa ga đình.

Gọ là Ân Huệ vì con ngườ có ịp sống âm ình cha sẻ, làm qun, sống ình làng nghĩa xóm hà hòa để nâng cao ình ngườ và sống rọn kếp ngườ như Chúa đã sống vớ những ông đồ xưa. Đó là hồng ân cao cả Thên Chúa rao ban cho con ngườ để con ngườ sống nềm vu, sự niềm sung sướng và lòng quảng đạ hầu con ngườ mã mã sống con phố làm ngườ của Con-Thên-Chúa là Đức Gêsu Kô.

Sống Ân Huệ Chúa ban là con ngườ sống cá Phúc, cá Lộc, cá Thọ mà Thên Chúa ành rêng cho con ngườ.

Nhân ịp năm mớ, xn cho mọ ngườ được ấm cá lòng, no cá bụng, đẹp cá mặ, má cá ạ và như hế là con ngườ sống ngày xuân vĩnh cửu, ngày xuân múc ừ ngọn nguồn Tình Yêu là Chúa Gêsu Kô, Đấng là Mùa Xuân bấ ệ.

LỜI CẦU NGUYỆN

Lạy Thên Chúa ừ b nhân hậu, rong ngày đầu năm mới mớ, chúng con họp nhau đây để âng lờ chúc ụng ngợ khn Chúa. Cú xn Chúa mở lượng hả hà, ban cho hế mọ ngườ chúng con rong năm Quí Mù này được bình an mạnh khỏ, càng hêm uổ càng hêm nhân đức hầu đáng hưởng phúc lộc ồ ào(Lờ nguyện nhập lễ, lễ Mnh Nên).

Lạy Chúa, xn cho mọ ngườ chúng con bế ký hác đường đờ cho Chúa. Tn ưởng vào Ngườ, Ngườ sẽ ra ay(Tv 36,3-4.5-6.23-24.25-26).

 

28. Hãy ìm Nước Thên Chúa (M 6, 25-34)

(Lm Jos Nguyễn Hưng Lợ)

Lạ mộ ngày xuân qua đ nhường chỗ cho những ngày mớ kha mở mộ năm mớ vớ bế bao ước vọng, vớ bế bao ự kến, bế bao mơ ước và những kế hoạch, ự phóng cho mộ năm mớ. Ngày xuân vớ bao lờ chúc ụng lẫn nhau, chúc nhau an bình, hịnh vượng, như mong ước. Đố vớ ngườ Công gáo, ngày xuân ngoà những lờ nguyện chúc bình hường mà bấ cứ ngườ nào thì cũng luôn có thể có hể chúc ụng nhau được hì ngườ Kô hữu còn chúc lẫn nhau được ràn đầy ơn Chúa, gữ vững đức n và luôn sống đờ sống của Chúa như Thầy đã yêu (Ga 15, 12).

ĐỔI MỚI VÀ MÃI MÃI ĐỔI MỚI: Năm cũ đã qua: năm con chuộ đ vào quá khứ vớ những nềm vu, nỗ buồn. Năm con chuộ có nhều bến cố ố đẹp nhưng cũng luôn có thể có những đều không được đố vớ ừng ngườ, đố vớ mọ ngườ. Nhưng phả công nhận năm Mậu ý qua đ bình ị và vu ươ, niềm sung sướng.Năm mớ kỳ vọng vớ những ước mơ, vớ những ự ính xm ra sáng sủa và ố đẹp hơn. Con ngườ sẽ đẹp nếu họ bế quay rở về vớ chính mình để sửa đổ, để vươn ến. Cuộc đờ chỉ đẹp kh con ngườ bế vươn lên, bế sửa đổ, bế làm cho cuộc đờ sáng ươ, rong sáng. Năm con râu vớ sự cần mẫn của loà vậ đã có nhều hập kỷ rở hành công cụ lao động quí hóa và mang lạ nhều lợ ích cho con ngườ kh con ngườ bế ùng sức lao động của con vậ này rở nên bạn vớ ngườ nông ân. Đã có mộ hờ ” Con râu đ rước, cá cầy đ sau ” luôn luôn gần gũ vớ ngườ lao động Vệ Nam. Bây gờ vớ hờ đạ khoa khoa, văn mnh đ lên, con râu không hề là một công cụ uy nhấ để cùng vớ ngườ nông ân làm ra của tất cả. Ngày nay đã có máy móc, đã có khoa học kỹ huậ, ngườ a luôn đổ mớ và luôn mã mã đổ mớ để làm cho vệc lao động mang lạ nhều của tất cả cho con ngườ, cho loà ngườ.

HÃY TÌM KIẾM NƯỚC TRỜI: Bà Tn Mừng của hánh Mahêu 6, 25-34 rình bầy cho mọ ngườ mộ quan nệm. mộ ư ưởng, mộ lố đ chúng a phả lựa chọn: ” chọn Chúa hay ền của “. Đã chọn rồ, chúng a phả sống ho đều đã lựa chọn. Nếu chúng a chọn Chúa, chúng a phả lo phụng sự Chúa, lo ngại làm những đều Chúa ạy, Chúa làm. Tuy nhên, nếu đã chọn ền của, con ngườ sẽ làm ô ma quỉ, làm ô Mammôn và như hế con ngườ sẽ xa Chúa và mấ Chúa. Con ngườ chọn Chúa sẽ được ha phần: được Chúa và Chúa ban cho con ngườ ùy ho nhu yếu của con ngườ. Do đó, suố bà Tn Mừng, Chúa ạy con ngườ đừng lo ngại há quá về những đều phụ huộc, không chính yếu lắm như của ăn, của mặc, nhưng phả n ưởng và phó hác nơ Chúa. Để làm nổ bậ ý ưởng này, Chúa ùng ha hình ảnh rấ hực ế như chm rờ và hoa huệ ngoà đồng. Chm rờ và hoa huệ ngoà đồng không lo sợ ngại lắng gì cả nhưng Thên Chúa vẫn luôn chăm sóc chúng. Chúa ạy chúng a hãy nhìn vào chm rờ và hoa huệ để bắ chước, để học bà học quan phòng của Thên Chúa. Chúa mnh chứng và xác nhận con ngườ cao quý hơn chm rờ hơn hoa huệ nhều vì con ngườ có rí khôn, lý rí, có lương âm, có đạo đức để phân bệ lành và ữ, bế phân bệ niềm sung sướng và sự xấu số vv…Chm rờ, hoa huệ vẫn làm vệc vì không mờ đ để kếm ăn, không hú nước, hú nh hoa rong lòng đấ, hoa huệ sẽ chế. Chính vì hế, Chúa không khuyên chúng a đừng làm vệc, nhưng Ngà ạy chúng a phả cần mẫn làm vệc và phó hác ấ cả cho Chúa để Chúa hướng ẫn và chỉ bảo.

NĂM MỚI VỚI NHỮNG ƯỚC MƠ MỚI: Năm mớ mở ra cho con ngườ, cho mỗ ngườ hãy sống và hãy phục vụ vớ ình yêu, vớ đức n. Chúa luôn yêu hương con ngườ và ạy con ngườ phả yêu hương như Ngà đã yêu. Bở vậy, năm mớ a cũng luôn có thể có ự phóng, cũng luôn có thể có những ước mơ nhưng ấ cả còn ùy huộc nơ sự quan phòng của Chúa. Đều gì Chúa hấy cần, Ngà sẽ ban cho con ngườ chúng a. Chúa bảo”đừng lo ” không nghĩa là Chúa bảo đừng làm vệc, đừng lao động, đừng lo cho nhu yếu phần xác và rần gan, nhưng Ngà nó hãy cần mẫn lao động ho ý Chúa và phó hác hành công và hấ bạ nơ Chúa.Ước mơ luôn là mơ ước nhưng chính Chúa mớ là ngườ định đoạ:” Bạn hãy ký hác đường đờ cho Chúa. Chúa, Chúa chính Chúa Ngà sẽ ra ay “.

ÁP DỤNG VÀO THỰC TẾ: Xuân đm lạ những gì ố đẹp cho con ngườ nếu con ngườ bế hánh hóa những ngày xuân và năm mớ.Tuy nhên, còn nhều ngườ chưa chắc đã được hưởng mộ ngày xuân ấm áp, đẹp ươ: những mảnh đờ ang hương, những mảnh đờ rách ná. Chúng a được ễm phúc hơn những hạng ngườ nghèo khổ.Chúng a hãy mở lòng để gúp đỡ những mảnh đờ đau hương và nỗ lực sưở ấm âm hồn họ.Năm mớ, chúng a cầu xn Chúa ban bình an để cuộc đờ mỗ ngườ, mỗ ga đình luôn đầy ắp ình hương và ân huệ của Chúa.

Lạy Chúa Gêsu là Mùa Xuân vĩnh cửu, xn ban cho chúng con luôn bế phó hác nơ bàn ay yêu hương của Chúa. Amn.

 

29. Chúa Gê-su là ngày xuân của nhân loạ

(Lm Ignao Trần Ngà)

Nguyện xn Chúa Gê-su là Mùa Xuân vĩnh cửu bến đổ chúng a nên những ngườ có phẩm chấ cao đẹp.

Tế đến, xuân về, a a cũng hân hoan đón mừng năm mớ; nhà nhà rộn rã sửa soạn mừng xuân.

Bầu rờ ảm đạm của ngày đông đã được Xuân về nhuộm màu hắm ươ rực rỡ.

Xuân xua an băng gá của ngày đông và đm lạ ấm áp cho con ngườ.

Xuân ô đểm cảnh vậ, cho hoa rổ hương sắc, cho cây cố đâm chồ nẩy lộc, chm chóc ríu rí vu ca.

Xuân đổ mớ vạn vậ, xuân làm phấn chấn lòng ngườ nên mọ ngườ đều ưng bừng mừng xuân, nghênh đón xuân và cầu mong xuân sẽ đm lạ nhều đều ố đẹp cho bản hân, cho ga đình mình, cho đấ nước mình rong năm mớ.

Thế nhưng còn tồn tại mộ Mùa Xuân khác uyệ vờ hơn ngày xuân của hờ gan. Đó là Mùa Xuân Gê-su.

Chúa Gê-su đó đó là Mùa Xuân ươ đẹp đã và đang đến vớ nhân loạ. Mùa Xuân Gê-su đ đến đâu hì ô đẹp cuộc đờ và hăng hoa con ngườ đến đó.

Mùa Xuân Gê-su hôm xưa đã hồ snh những ngườ đã chế: cho La-a-rô đã chế bốn ngày rồ được sống lạ, cho con ra bà goá hành Na-m và cô con gá ông Ga-rô được hồ snh.

Mùa Xuân Gê-su đã làm cho những ngườ đau bệnh được chữa lành, ngườ mù ố được sáng mắ, cho ngườ đếc được ngh, cho kẻ què đ được, ngườ phong được sạch.

Mùa Xuân Gê-su đã hồ snh những âm hồn héo hắ rong ộ và gúp họ rở về nẻo chính đường ngay: hoán cả Ga-kêu bóc lộ rở hành ngườ quảng đạ ám đm nửa ga à bố hí cho ngườ nghèo, đền gấp bốn những hệ hạ đã gây ra; bến ngườ đàn bà ộ lỗ rở hành ngườ loan n vu, bến ngườ hu huế hành ông đồ, bến Sao-lô bách hạ rở nên chến sĩ anh ũng loan Tn Mừng…

Nhưng đều đáng ếc là mặc ù Mùa Xuân Gê-su đã đến rong cuộc đờ chúng a ừ lâu nhưng chúng a không chịu để cho Mùa Xuân Gê-su đổ mớ đờ mình. Vì hế, ngày hôm nay, chúng a hãy ha hế cầu xn Mùa Xuân Gê-su ô đểm cuộc đờ chúng a nên ươ đẹp hơn.

Quý rọng né đẹp âm hồn

A a cũng quý rọng sắc đẹp phần xác. Ngược lạ, ngườ a cảm hấy buồn ủ nếu mình không được xnh đẹp uyên áng.

Nhưng hãy nhớ rằng vẻ đẹp của âm hồn đáng quý hơn vẻ đẹp hân xác. Vì hế, ngườ a hường nó: “Tố gỗ hơn ố nước sơn. Xấu ngườ đẹp nế còn hơn đẹp ngườ” hoặc: “Cá nế đánh chế cá đẹp.”

Đúng vậy, né đẹp của âm hồn, né đẹp phá xuấ ừ phẩm chấ cao quý của con ngườ đáng rân rọng và quý mến hơn vẻ đẹp hân xác.

Bằng chứng là Mẹ Tê-rê-xa Calcua, mộ nữ u gà nua, nghèo nàn, hấp bé và không còn nhan sắc, vậy mà nhờ Mẹ có mộ há độ ôn rọng mọ ngườ như ôn kính Chúa, có mộ rá m nhân á đầy ắp yêu hương, có mộ âm hồn quảng đạ quên mình vì mọ ngườ, có mộ nh hần sẵn sàng phục vụ những ngườ bần hàn khốn khổ khắp nơ rên hế gớ… nên Mẹ được hế gớ kính rọng và xm như thể ngườ phụ nữ cao quý nhấ. Đúng là “xấu ngườ đẹp nế còn hơn đẹp ngườ.”

Trang đểm âm hồn

Muốn rở nên xnh đẹp, cần phả ẩy xoá đ những gì làm cho đờ a hoá nên xấu xí.

Trong gao ếp hằng ngày, phả loạ rừ những lờ nó hô lỗ, những ngôn ừ hô bỉ, hếu văn hoá… vì nó làm mấ hanh hao anh phẩm gá của ngườ hố ra những lờ đó.

Cố gắng loạ rừ những hành vi vũ phu, những hành v côn đồ, hếu văn hoá, hếu văn mnh và đạo đức… vì a hực hện những hành v đó là ự làm hạ chính mình, đánh mấ phẩm chấ cao đẹp của tớ.

Đồng hờ chúng a nỗ lực rang đểm đờ mình bằng cung cách lịch sự, bằng những hành v cao hượng, bác á, vị ha… Chính những hành v cao đẹp nầy làm cho bản hân chúng a hực sự rở nên cao cả.

Ngô nhà chúng a ở đã được tăng cấp (rước đây ở nhà ranh nay lên nhà ngó), phương ện đ lạ của chúng a đã được tăng cấp (rước đ x đạp nay lên x máy), những mặ hàng êu ùng rong nhà đều đã được tăng cấp hì lẽ nào bản hân chúng a lạ không được tăng cấp sao?

Nguyện xn Chúa Gê-su là Mùa Xuân vĩnh cửu bến đổ chúng a nên những ngườ có phẩm chấ cao đẹp, càng hêm uổ, càng hêm khôn ngoan và nhân đức, được Thên Chúa và mọ ngườ yêu mến (ho Luca 2,39).

 

30. Thánh Lễ Mnh Nên (M 6, 25-34)

(Lm Gus Nguyễn Hưng Lợ)

Hãy ký hác đường đờ cho Chúa. Tn ưởng vào Ngườ, Ngườ sẽ ra ay. Xm ra con ngườ chúng a hường vấ vả, bon chn để snh sống và để kếm cho được mộ chỗ đứng nào đó rong xã hộ. Đó là lẽ hường ình của con ngườ. Tuy nhên, đường của những môn đệ của Chúa lạ khác bở vì Chúa nó:” Trước hế hãy ìm kếm Nước Thên Chúa và đức công chính của Ngườ, còn ấ cả những hứ ka, Ngườ sẽ hêm cho “.

Những gây phú đầu năm mớ là những gây phú hậ đẹp Chúa rao ban cho nhân loạ, cho con ngườ, cho mỗ ngườ. Chúa rao cho mỗ ngườ, ngườ năm nén, ngườ ba nén, ngườ mộ nén và Chúa đò hỏ con ngườ phả làm lợ ra cho Chúa. Mỗ ngày có 24 ếng, 365 ngày mộ năm là món ền Chúa rao ban cho mỗ ngườ đồng đều để mỗ ngườ làm lợ ra cho Chúa. Vâng, Chúa ạo ựng nên vũ rụ, con ngườ, Chúa gao cho con ngườ làm chủ vũ rụ, làm đẹp công rình sáng ạo của Chúa. Con ngườ có đức n, nên hánh Phaolô khuyên nhủ mỗ ngườ hãy vu luôn rong Chúa. Như hế, con ngườ chẳng lo ngại gì vì Chúa luôn quan phòng. Mộ sợ óc rên đầu rơ xuống cũng nằm rong bàn ay quan phòng của Chúa. Con chm sẻ, hoa huệ là ạo vậ, Chúa vẫn an bà huống ch là con ngườ…Do đó, mỗ ngườ hay ín hác vào Chúa và đặ hế snh mạng, đờ sống của tớ nơ bàn ay an bà của Chúa:” Cứ n ưởng vào Chúa và làm đều hện, hì sẽ được ở rong đấ nước và sống yên hàn. Hãy lấy Chúa làm nềm vu của bạn, Ngườ sẽ cho được phỉ chí oạ lòng”.

Chúa là Đấng chí công, Ngà là Đấng gầu lòng nhân hậu và gầu ình hương, Ngà sẽ ban ơn phù gúp cho mỗ ngườ chúng a. Đầu năm mớ, chúng a ến hêm mộ bước nữa rong cuộc hành rình đức n. Chắc chắn, mỗ ngườ cần sự an bình bở vì sự bình an là đều rấ cần hế để con ngườ lãnh nhận ân huệ của Chúa. Sự bình an mà những hên hần năm xưa há vang rên không rung ngày Chúa gáng rần:” Vnh anh Thên Chúa rên rờ. Bình an ướ hế cho ngườ hện âm “. Chúng a phả có sự an bình rong âm hồn, mớ hểu được những nấc hang gá rị của môi trường tự nhiên thiên nhiên sống đời thường. Của cả vậ chấ cần hậ để snh ồn nhưng xn Chúa là sự việc khôn ngoan, sự bình an ban cho mỗ ngườ chúng a bế sáng suố khước ừ những gan à, những bấ chính, những hỏa hệp để chỉ bế làm gầu cho thành viên, cho bản hân mình. Chúng a phả luôn ín hác nơ Chúa vì có Chúa mớ gúp chúng a bế quảng đạ, cha sẻ vớ những ngườ khổ đau, đó nghèo.

Tế Đông nay đã qua rồ, mưa phùn lạnh lẽo ngừng rơ bên hềm. Ngàn hoa rực rỡ vươn lên, ỏa hương ngào ngạ khắp mền đồng quê. Mùa vu há lạ rở về, ếng chm gáy đã vẳng ngh hôn làng (Dc 2, 11-12). Cuộc đờ con ngườ gống như Xuân, Hạ, Thu, Đông cứ xoay chuyển vần xoay và rồ năm này ếp qua năm nọ. Con ngườ rồ cũng luôn có thể có những lúc àn pha. Nhưng Chúa là ngày xuân vĩnh cửu, Chúa là Chúa của muôn xuân. Ngà ngày hôm qua, ngày hôm nay và mã mã muôn đờ vẫn ươ xnh, ố đẹp. Con ngườ chỉ bế cú đầu rước Đấng ạo hóa ố cao:” Nguyện Chúa Trờ ủ hương và chúc phúc, xn ỏa ánh Tôn Nhan rạng ngờ rên chúng con, cho tất cả hoàn cầu bế đường lố Chúa, và muôn nước bế ơn cứu độ của Ngà ” (Tv 66, 2-3).

Và rồ con ngườ chúng a luôn hểu lờ này:” Hãy ký hác đường đờ cho Chúa, n ưởng vào Ngườ, Ngườ sẽ ra ay. Chính nghĩa bạn, Chúa sẽ làm rực rỡ ựa bình mnh. Công lý ban, Ngườ sẽ cho huy hoàng như chính ngọ “.

Lạy Thên Chúa ừ b nhân hậu, rong ngày đầu năm mới mớ chúng con họp nhau đây để âng lờ chúc ụng ngợ khn Chúa. Cú xn Chúa mở lượng hả hà, ban cho hế mọ ngườ chúng con rong năm Nhâm Thìn được bình an mạnh khỏ, càng hêm uổ càng hêm nhân đức hầu đáng hưởng phúc lộc ồ ào (Lờ nguyện nhập lễ, lễ Mồng Mộ Tế).

GỢI Ý ĐỂ CHIA SẺ:

1. Ngày đầu năm có ý nghĩa gì?

2. Thánh Lễ Mnh Nên để làm gì?

3. An bình có cần hế cho con ngườ không?

4. Phúc Lộc Thọ là gì?

5. Tạ sao lạ gọ Chúa là ngày xuân vĩnh cửu?

 

31. “Những Dấu lặng của Mùa Xuân”!

Năm cũ đ. Năm mớ đến. Ngườ a lạ bắ ay vào những công vệc qun huộc. Ngườ hì lo ính oán sổ sách, hoàn ấ công vệc. Kẻ hì đ sắm sửa quần áo, gày ép, hoa kểng, bánh mứ, quà cáp … Ngườ khác lạ lo sẵn sàng sẵn sàng những mặ hàng để marketing thương mại ở chợ Tế. Năm nào thì cũng vậy, Mùa Xuân nào thì cũng hế. Nhưng hử hỏ nếu không còn Mùa Xuân? Thì…?

Chuyện kể rằng:

“Ngày ka, có và ngườ đến hưa vớ Thượng Đế rằng: Tế năm nào thì cũng luôn có thể có bấy nhêu vệc. Chán quá! Chỉ có bọn con ní vô ư ham Tế chứ ngườ lớn như chúng con chẳng ham gì Tế vì còn vấ vả, ốn kém hơn ngày hường. Xn Ngà xm xé cho”! Suy đ nghĩ lạ, Thượng Đế quyế định gọ Mùa Xuân rở về Thên Quốc.

Thế là ba răm sáu mươ lăm ngày này rô qua, lạ đến ba răm sáu mươ lăm ngày khác ếp nố nhau lên ục. Trẻ con cứ vù đầu vào sách vở. Ngườ lớn hì mệ mà chạy ho công vệc làm ăn. Nhà cửa chẳng bao gờ được rang hoàng bở những nhánh ma vàng rực rỡ và những chậu hoa kểng xnh xắn, ễ hương. Các ông bà cụ mỏ mòn bên song cửa ngày này qua háng nọ mà bóng áng con cháu vẫn bền bệ. Bạn bè không còn ịp họp mặ nhau bên ly rượu, mâm cơm để gặp gỡ, cha sẻ âm ình … Và rồ ần ần, hoa cỏ nhợ nhạ vì hếu làn gó xuân ấm áp và những đô ay chăm sóc. Con ngườ cũng ần ần xa cách nhau vì hếu sự quan âm và ình hương nồng nàn.

Chịu hế nổ, mộ ngày nọ, con ngườ lạ đến van xn Thượng Đế: “Xn Ngà đm Mùa Xuân rở về vớ chúng ô. Không có Mùa Xuân, có ngày chúng ô phá đên lên mấ”.

Kh Mùa Xuân rở lạ, sức sống và nềm vu lạ chan hòa rên cảnh vậ và con ngườ …”

Có lẽ Mùa Xuân là mộ quà ặng uyệ vờ mà Thượng Đế gử đến cho vũ rụ và con ngườ. Quà ặng đó là hờ gan, là những vẻ đẹp được kế nh ừ cả mộ chều à lịch sử văn hóa ân ộc, và sâu xa hơn, đó là mộ “món ăn” có ích cả hể xác lẫn nh hần cho con ngườ.

Có lẽ ùy vào thực trạng và âm rạng của tớ mà mỗ ngườ có những cảm xúc rất khác nhau rước Mùa Xuân.

Tô rấ hích Mùa xuân! Bao năm rồ vẫn vậy. Ngày xuân! Chợ và sêu hị nào thì cũng đầy ắp những loạ bánh mứ, rá cây … được rưng bày đủ kểu, đủ áng hậ đẹp; ấp nập kẻ bán, ngườ mua. Bước ra hộ chợ Hoa Xuân ường như … hoa cả mắ bở những loạ hoa kểng xnh xắn, rực rỡ và mớ lạ – đủ những áng kểu. Các Hộ Xuân ưng bừng những rò chơ vu nhộn. Đường phố “ập ìu à ử ga nhân” rạng rỡ rong những bộ quần áo hậ đẹp và “mol”. Trong những nhà hờ hì càng vu hơn thế nữa: mọ ngườ hăng há qué ọn, ro lộc xuân và những câu đố. Cảnh đẹp và ngườ đẹp! Nhấ là được rở về xum họp vớ ga đình và những ngườ hương mến sau những háng ngày xa cách, vì hế mà ô vẫn cứ hích Mùa Xuân!

Đón mừng Xuân Mớ. A cũng cũng luôn có thể có nhều công vệc phả làm: những chương rình vu xuân và những ự ính mớ cho ba răm sáu mươ lăm ngày sắp ớ. Gữa những ồn ào náo nhệ ấy, cần lắm mộ chú lắng đọng lạ để lắng ngh “lờ hì hầm của Mùa Xuân”!

Sau mộ năm à dạt dẹo, mỏ mệ bở công vệc và ấ bậ chạy đua vớ hờ gan, ô nên phải có những gây phú ừng lạ để nghỉ ngơ và “nạp năng lượng”; để đọc lạ những bà học may, rủ, hành công và hấ bạ đã qua; để vun ướ cho những ương quan và ình cảm ố đẹp vớ bao ngườ hân yêu mà nhều kh vì vô ình và vộ vã, ô đã đ lướ qua họ và bỏ mặc họ.

Đón Xuân không riêng gì có là ọn ẹp, rang hoàng nhà cửa cho đẹp và mặc những bộ quần áo mớ, hay có những kế hoạch vu chơ gả rí cho hậ hấp ẫn, mớ mẻ và hỏa hích. Đều quan rọng hơn, đón xuân là làm mớ lạ ấ cả: âm hồn, cách sống, công vệc và đờ sống ga đình, cũng như những mố ương quan xã hộ. Kh đã “gạn đục khơ rong” con ngườ mình bằng phương pháp loạ bỏ ư ưởng và những đều êu cực, đồng hờ chắ lọc những gá rị ích cực và có ích, ô sẽ đã có được sức mạnh và nghị lực mớ để bước ếp đoạn đường mớ mộ cách ự n và vững vàng hơn.

Mùa Xuân mở đầu cho mộ năm mớ. Hoa lá kho sắc mớ và gó xuân hổ vào lòng ngườ nềm vu và kỳ vọng của những như mong ước mớ. Ngườ ngườ phơ phớ nềm vu, hân hoan rao nhau những lờ chúc ố đẹp nhấ: Phúc, Lộc, Thọ … và gử bếu nhau những món quà hể hện lòng bế ơn, sự rân rọng, quý mến và cha sẻ. Xn đừng quên nó lờ cảm ơn những ngườ bạn hân hế đã cha sẻ cùng mình những nềm vu, nỗ buồn, hành công và hấ bạ. Hãy nó lờ cảm ơn ngườ cha, ngườ mẹ, ngườ chồng, ngườ vợ và những ngườ bà con hân quyến … đã gắn bó và nâng đỡ mình rong những ngày háng qua. Hãy cảm ơn chính mình về những nổ lực và nhệ âm … Và đừng quên cấ lờ cảm ạ Thượng Đế về bao ơn lành Ngà đã ban cho a rong mộ năm qua nơ mọ bến cố vu, buồn, may, rủ …

Có hể ví cuộc đờ mỗ ngườ như mộ bản nhạc được ệ bở những cung bậc rầm bổng của hờ gan. Gữa những cung bậc ưng bừng và náo nhệ của Mùa Xuân, có “những ấu lặng” hậ uyệ vờ để a ngh lạ âm hưởng của đoạn nhạc phía rước và bắ đầu những ga đoạn mớ ở phía sau. Kh ấy, Mùa Xuân mớ hậ sự là “mộ phần ấ yếu của môi trường tự nhiên thiên nhiên sống đời thường” chúng a. Cuộc đờ chúng a sẽ là Khúc Nhạc Mùa Xuân mà Thượng Đế ban ặng để làm phong phú hơn cho vẻ đẹp của con ngườ.

 

32. Vạn sự như ý… Chúa

Dịp ế ô có nhận được lá hư của ngườ hân ở nước ngoà, cầu chúc cho ô “vạn sự như ý” được nhắc đ nhắc lạ gần ba lần Tô hểu ngườ hân của ô rấ hương mến ô, quan âm nhều ớ ô, mong ước cho ô được như mong ước đều này đều ka, không thích ô phả khổ, không thích ô gặp những trở ngại vất vả… Vạn sự đây chắc không phả chỉ có mườ ngàn lần mà là mọ vệc xẩy ra đều ố đẹp như ý muốn, và đó là niềm sung sướng nhấ của con ngườ, rấ là ự nhên hô. Thử hỏ rên đờ này còn có a lạ “má” đến cỡ muốn đau khổ, muốn phền oá, muốn hấ bạ, mọ vệc xẩy ra đều ngoà ý muốn bao gờ đâu. Các ôn gáo này những gáo phá ka đều muốn gúp con ngườ cách này cách khác hoá khỏ khổ, vì không được như ý muốn là khổ, muốn gầu mà cứ nghèo mã chẳng khổ là gì? Muốn bình yên mà cứ gặp a nạn hoà chẳng khổ là gì?

Xưa nay ngườ a vẫn hểu công kha hoặc hểu ngầm là Ý Chúa hì luôn ngược vớ ý ngườ a nên ngườ a phả khổ. Kh phả khổ hì ngườ a chẳng còn ha hế gì vớ Đấng ấy, càng xa càng ố, càng ửng ưng càng khỏ, càng ránh được bao nhêu càng đỡ phền oá bấy nhêu… Bở vì đấng ấy có nhều quyền hành muốn sao nên vậy, mọ vậ đều phả uân hủ. Kh nổ cơn ngông lên hì gáng họa, đánh phạ, răn đ đủ đều, có kh ùng ạo vậ làm những rò êu khển; Ngà như con muỗ số ré lâu lâu chích cho a mộ phá chơ đỡ buồn. Gặp đường cùng con ngườ quay lạ chống đố, gơ nắm đấm, vênh mặ lên nghênh hoặc con ngườ không ìm được lố hoá hì đành phả ngậm bồ hòn chịu vậy. Có ngườ gắng công gồng mình ập chịu vậy, rồ cho đó là mộ nhân đức, lập công; kh chịu vậy đã qun hì cho đó là đỉnh cao của đờ sống đức n, và đ đến đâu cũng khuyên bảo ngườ khác mộ cách rấ số sắng là “Ý Chúa đấy, hãy… chịu vậy”. Gặp ngườ chịu vậy hì họ lạ chịu vậy, gặp ngườ không chịu vậy hì họ ù không ỏ há độ ra bên ngoà nhưng bên rong cũng gận đên lên!!!

Có đều con ngườ muốn nhận ện rõ ràng đâu là ý Chúa, đâu là ý ngườ a, đâu là ý Bề rên? Hay bị lẫn lộn. Ý Chúa hì ráng cú đầu chịu vậy, chứ còn ý ngườ a hì….. không hể chịu được, ăn hua đủ, sòng phẳng. Ông muốn gà bà muốn vị, ông muốn không bà muốn có, muốn có đện lạ bị cúp đện, muốn làm hòa mà nó lạ chẳng cần… như hế có phả ý Chúa không?

 

33. Hạnh phúc đích hậ

Ta nạn gao hông ở ngoạ ô hành phố Pars năm nào đã cướp đ mạng sống của công nương Dana. Cá chế của bà làm hàng rệu ngườ xúc động. Ngườ a hương bà vì bà xnh đẹp, bà nhân ừ và vì bà phả mấ đ môi trường tự nhiên thiên nhiên sống đời thường này kh uổ đờ còn qúa rẻ, không được hưởng rọn vẹn nềm vu niềm sung sướng. Hạnh phúc là nềm khá khao của mọ ngườ. Con ngườ snh ra là để được sống niềm sung sướng. Cả đờ ngườ là cuộc hành rình kếm ìm niềm sung sướng. Vậy niềm sung sướng ở đâu? Hạnh phúc là gì?

***

Bạn hân mến! Thên Chúa cũng bận âm đến niềm sung sướng của con ngườ. Những gì Ngà làm cho a như ạo ựng, nhập hể, cứu chuộc, hánh hóa..v..v.. Tấ cả đều nhằm mục đích đm lạ niềm sung sướng cho a rong cuộc đờ này và cả cuộc đờ ma sau nữa. Hạnh phúc của Thên Chúa như gắn lền vớ niềm sung sướng của con ngườ. Thên Chúa vu kh hấy con ngườ niềm sung sướng.

Định nghĩa niềm sung sướng là đều không ễ làm, vì mỗ ngườ có mộ quan nệm rất khác nhau về niềm sung sướng, và nơ mỗ ngườ, quan nệm này cũng bến đổ ho hờ gan. Thường a hay chạy ho những cá bóng của niềm sung sướng, để rồ vỡ mộng, nhưng nhờ đó a ần ần hểu hơn hế nào là “niềm sung sướng đích hậ”: Hạnh phúc đích hậ không nằm nơ của tất cả; kến hức hay quyền uy. Hạnh phúc đích hậ không o chếm đoạ những gì mình yêu thích, nhưng o rao hến những đều quý nhấ của tớ. Hạnh phúc đích hậ là mãn nguyện vớ những gì mình được ban ặng; là nềm vu nhẹ nhàng, là bình an sâu lắng. Hạnh phúc đích hậ là sự việc an bình ổn hỏa gữa ô vớ Chúa, gữa ô vớ anh m, và gữa ô vớ chính ô…

Sống ở đờ, con ngườ hấy mình không niềm sung sướng rọn vẹn. Hạnh phúc bao gờ cũng khá được pha rộn vớ mồ hô và nước mắ. Nhưng có niềm sung sướng hậ nào lạ không mua bằng khổ đau? Chỉ a bế yêu hực sự, mớ cảm hấy niềm sung sướng hực sự.

Chúng a cần nhều hờ gan để suy đ nghĩ lạ, và nhấ là cần nhều ơn ban ừ rờ cao gúp a hấu hểu được những mố phúc. Cũng như rong bà Tn Mừng Chúa Nhậ ngày hôm nay, những đều ngườ đờ co là bấ hạnh, Đức Gêsu bảo đó là niềm sung sướng đích hậ: nghèo, đó, khóc han, bị oán ghé, bị kha rừ, bị sỉ vả..v..v.. những đều đó ự chúng chẳng có gá rị gì. Nhưng nếu a nghèo vì hanh hao lêm, đó vì ngay hẳng, khóc vì đạ nghĩa, bị ghé bỏ vì nó lên ự hậ, bị sỉ vả vì Chúa..v..v..hì a hậ là ngườ có phúc. Hạnh phúc đó xảy ra ngay rong hện ạ, nơ mộ lương âm hanh hao hản. Ta hấy mình gàu lên rong cảnh nghèo khó, no hỏa kh đó khá, vu ươ kh rơ lệ, và nhảy mừng kh bị bách hạ.

Trả qua bao nhêu hế hệ, có bế bao Kô hữu đã sống những mố phúc hậ rong đờ mình. Họ cảm nghệm được cá nghịch lý ễ hương; cá hâm sâu cao cả của Lờ Chúa đã khắc gh rong Tn Mừng Chúa Nhậ ngày hôm nay.

Không phả chỉ có bốn hay ám mố phúc rong Tn Mừng. Phúc cho a ngh và gữ Lờ Chúa, phúc cho a không hấy mà n… Đức Gêsu có hể kéo à những mố phúc đến vô ận, để những mố phúc đ vào mọ ngõ ngách của đờ hường. Ước gì mỗ ngườ rong chúng a bế no gương bắ chước Đức Gêsu, bế vế lên những mố phúc mớ, cậy ựa vào những nềm vu và ơn ban Chúa ành cho a rong môi trường tự nhiên thiên nhiên sống đời thường hằng ngày.

***

Lạy Chúa Gêsu, những sách Tn Mừng chẳng kh nào nó Chúa cườ, nhưng con n Chúa vẫn cườ kh hấy những rẻ m quấn quý bên Chúa. Chúa vẫn cườ kh hồn nhên ăn uống vớ những ộ nhân. Chúa đã cố gấu nụ cườ rước ha môn đệ rên đường Emmau kh Chúa gả vờ muốn đ xa hơn thế nữa. Nụ cườ của Chúa luôn ẩn hện rong Tn Mừng. Nụ cườ ấy hòa lẫn vớ nềm vu rào âng của ngườ được lành bệnh; của ngườ chế sống lạ và của ngườ đàn bà ộ lỗ được ơn ha hứ …

Lạy Chúa, có những nềm vu Chúa muốn rao cho con ngày hôm nay, có sự bình an sâu lắng Chúa muốn để lạ rong con. Xn ạy con bế ươ cườ, cả kh cuộc đờ chẳng mỉm cườ vớ con. Xn cho con bế mến yêu môi trường tự nhiên thiên nhiên sống đời thường, ù không phả ấ cả đều là màu hồng. Con hay lo âu và chản nản, nhưng xn đừng để nụ cườ ắ rên mô của con. Xn cho con luôn cảm hấy niềm sung sướng, vì bế mình được Chúa yêu hương, và được sa đ để hông ruyền ình hương ấy cho anh chị m của con. Amn.

 

34. Ngày đầu năm – R. Vras

Tâm ình ạ ơn và phó hác rong môi trường tự nhiên thiên nhiên sống đời thường.

Mộ nhà ư ưởng ngườ Đức sống vào hế kỷ hứ 14 được ôn làm bậc ôn sự đưa ra khuôn vàng hước ngọc như sau:

– Ngườ quan rọng nhấ rong thời điểm hiện nay là ngườ đố ện vớ a. – Gờ phú quan rọng nhấ đố vớ a thời điểm hiện nay là gờ phú hện ạ.

– Công vệc quan rọng nhấ là công vệc bác á yêu hương.

Chỉ để ý quan tâm vào ngườ đố ịện, vào gờ phú hện ạ vào công vệc a đang làm. Đó là bí quyế sống niềm sung sướng.

Ngườ Nga cũng luôn có thể có mộ châm ngôn ương ự:

– Chỗ quan rọng nhấ là nơi bạn đang đứng này đây.

– Con ngườ quan rọng nhấ là con nguờ đang đứng rước mặ bạn và đang cần bạn.

Đầu năm mớ, có lẽ rằng a rong chúng a cũng luôn có thể có mộ quyế âm. Có ngườ quyế âm bỏ huốc lá. Có ngườ quyế âm bỏ uống rượu. Có ngườ quyế âm ành hêm ền bạc để đ buôn, để xây nhà,v.v… Có ngườ quyế âm hăng há học tập để sẵn sàng sẵn sàng cho mộ ương la sáng lạn. Có quyế âm và có quyế âm, nhưng lắm kh sức ngườ hạn chế, chúng a lạ bỏ cuộc gữa đàng, đâu lạ vào đó, con sâu của chán nản, của hấ vọng lúc nào thì cũng chực sẵn để gậm nhấm âm hồn chúng a.

– Hãy sống gây phú hện ạ vớ ấ cả âm ình sáng sủa và phó hác. Đó phả là quyế âm mà chúng a có hể làm ức khắc rong gây phú này.

– Hãy hưởng nếm những nềm vu nhỏ rong môi trường tự nhiên thiên nhiên sống đời thường như ân ình ệu vợ của Chúa.

– Hãy rao vào ay Ngà mọ sầu muộn lắng lo. Chúng a hãy để cho mọ lo âu lắng đọng xuống.

Chúng a hãy chấm ứ mọ bà ca han vãn của hấ vọng để chỉ từ lạ mộ âm ình uy nhấ xứng hợp vớ ngườ có lòng n: Đó là âm ình phó hác và r ân.

***

– Tạ ơn Chúa đã ban cho a nghênh đón năm mớ.

– Tạ ơn Chúa đã luôn có mặ rong môi trường tự nhiên thiên nhiên sống đời thường của chúng a để ẫn ắ chúng a rong ừng phú gây của môi trường tự nhiên thiên nhiên sống đời thường.

– Tạ ơn Chúa đã gữ vững chúng a rong nềm n vào Tình Yêu của Ngà.

– Tạ ơn Chúa cho rêng chúng a. Tạ ơn Chúa cho ấ cả mọ ngườ.

– Tạ ơn Chúa chúng a cũng không quên ạ ơn ngườ:

– Tạ ơn ông bà ổ ên đã cho chúng a được snh ra làm ngườ Vệ Nam. Tạ ơn cha mẹ đã snh ra và gáo ục chúng a nên ngườ. Tạ ơn những ngườ hân hương ruộ hị đã đùm bọc chúng a. Tạ ơn những ngườ bạn ố đã nâng đỡ chúng a bằng muôn nghìn cách hể hện của ình yêu. Tạ ơn những ngườ vô anh mà sự hện ện và âm hầm đồng hành đã gúp chúng a được sống như con ngườ. Tạ ơn ấ cả những ngườ khốn khổ kém như mong ước hơn chúng a: Nhờ đó ếng gọ sống yêu hương huynh đệ lên đớ còn vang vọng rong âm hồn chúng a. Tạ ơn nhều ngườ mà chúng a hù ghé. Tạ ơn những ngườ hù ghé chúng a. Tạ ơn ấ cả bở vì cách này hay cách khác họ vẫn luôn luôn là ếng gọ để chúng a sống nh hần Kô hữu nhều hơn.

Vớ ấ cả âm ình ạ ơn. Chúng a hãy âng lên Chúa mộ năm mớ.

Xn đâng lên Ngà ấ cả nềm cảm mến r ân của chúng a.

 

35. Gao Thừa Đoàn Tụ – Lm. Jos Tạ Duy Tuyền

Tế là khở đầu của mộ năm, là ịp lễ quan rọng và lnh hêng nhấ rong mộ năm. Ngày Tế a cũng ao ước khở đầu lạ. A cũng muốn rũ bỏ những gì không ố đẹp của năm qua để đón nhận mộ luồng snh khí mớ. Thế nên, mọ ngườ đều nỗ lực vu vẻ độ lượng vớ nhau, bỏ qua hềm khích cũ. Sống ình hân á rong những ngày Tế. Lòng ngườ a cũng ràn đầy hoà bão về niềm sung sướng và hịnh vượng cho năm mớ.

Ngày ế vớ những gờ phú rấ lnh hêng gọ là gao hừa. Mộ hờ khắc gao hoa gữa cũ và mớ. Gữa quá khứ và hện ạ. Mộ hờ khắc con ngườ như muốn chuyển mình cùng vạn vậ, hoà mình vào chốn âm lnh, bỏ lạ phía sau bao nỗ ưu ư, vấ vả ruân chuyên rong môi trường tự nhiên thiên nhiên sống đời thường. Mộ hờ khắc ràn đầy nềm sáng sủa kỳ vọng cho mộ năm mớ an bình, niềm sung sướng và hịnh vượng.

Ngày Tế còn là một ịp để ga đình òng ộc sum họp. Dù a đ ngược về xuô cũng muốn rở về đoàn ụ vớ ga đình rong gây phú lnh hêng ấy. Quây quần bên bàn hờ, hắp lên nén hương rầm rên bàn hờ ổ ên để ưởng nhớ ớ ông bà, cha mẹ những ngườ đã nuô nấng snh hành ra mình nay đã khuấ. Vì cây có cộ, nước có nguồn. Con ngườ cũng phả nhớ về ổ ên để ỏ lòng r ân và cầu mong những ngà chúc phúc cho mộ năm mớ bình an.

Trong gây phú gao hừa, mỗ hành vên rong ga đình hường lần lượ chúc uổ nhau. Con cháu chúc mừng ông bà mạnh khoẻ sống lâu. Ông bà cha mẹ mừng uổ lạ con cháu chăm ngoan, học gỏ, hảo hếu, vâng lờ. … Ngày ế ngườ lớn hường không quên lì xì cho con cháu vớ mộ ý nghĩa ượng rưng, mong sang mộ năm mớ con cháu sẽ gặ há được nhều đều ố đẹp.

Mộ vệc làm rong Ba ngày ế có lẽ rằng không hể hếu đó đó là lễ hộ âm lnh. Ngày ế ngườ Phậ Gáo rủ nhau đ Chùa. Ngườ Công Gáo đến Nhà Thờ như muốn hoà vào òng ngườ đ lễ để cảm nhận được sự gao hoà của rờ đấ. Để gở gắm vào chốn lnh hêng những ưu ừ hoà bão lên Đấng Tạo Thành. Chính nơ đây, con ngườ cũng ìm hấy sự hanh hao hoá, nhẹ nhàng cho âm hồn như những làn khó nhẹ bay vào chốn không rung.

Ngườ Công Gáo chúng a luôn nhìn nhận Thên Chúa là chủ hờ gan. Thên Chúa sắp đặ mọ vận hành của rờ đấ và con ngườ. Thế nên, gử gắm âm ình lên Đấng Tạo Thành rờ đấ là lẽ hường ình. Chỉ có Ngà mớ làm cho “con ạo xoay vần” ho chu kỳ luân hồi của nó. Chỉ có Ngà mớ gúp con ngườ đạ được ước nguyện của tớ.

Thế nê, ngày hôm nay rong gây phú gao hừa, mỗ ngườ hãy để lòng mình hanh hao hản nương ho hánh ý Chúa. Hãy rao vào ay Chúa những ưu phền lắng lo. Hãy đặ nềm n rọn vẹn vào Thên Chúa có hể xoay vần cuộc đờ ho như ý Ngà. Xn phó hác mọ sự rong ay Ngà. Và rước hềm mộ năm mớ, chúng a cùng kính chúc nhau:

– Vừa đủ HẠNH PHÚC để gữ âm hồn luôn ngọ ngào

– Vừa đủ THỬ THÁCH để luôn kên nhẫn rung kên

– Vừa đủ HY VỌNG để luôn niềm sung sướng

– Vừa đủ THẤT BẠI để luôn khêm nhường

– Vừa đủ THÀNH CÔNG để luôn nhệ âm

– Vừa đủ BẠN BÈ để được an ủ

– Vừa đủ VẬT CHẤT để đáp ứng mọ nhu yếu

– Vừa đủ NHIỆT TÌNH để đờ hêm hân hoan

– Vừa đủ NIỀM TIN để xua an hấ bạ

Xn cầu chúc lẫn nhau mộ đêm gao hừa ấm áp Tình Chúa – Tình Ngườ. Amn

 

36. Năm mớ cầu gì? – Lm. Jos Tạ Duy Tuyền

Năm mớ, mọ ngườ hường rao ặng nhau những lờ cầu chúc hậ ố đẹp. Mộ rong những lờ chúc được ưa chuộng nhấ đó là lờ chúc: Phúc – Lộc – Thọ. Lờ chúc này được ạo nên bở mộ hình ượng khá rõ né vớ bộ Tam Đa: ông Phúc bế đứa rẻ; ông Lộc mặc phẩm phục đo đa, rên đầu độ mão cánh chuồn; ông Thọ, ngườ lùn hấp, đầu nhẵn bóng rán ô lên, mộ ay chống gậy, mộ ay cầm quả đào

. Cả ba ông đều có chòm râu à bạc rắng, né mặ hồng hào, cườ ươ rạng rỡ.

Vậy, Phúc- Lộc- Thọ: Các ông là a?

Ông Phúc là Quách Tử Ngh – Thừa ướng hờ nhà Đường. Ông là mộ vị quan hanh hao lêm nên cũng nghèo. Đổ lạ nhà ông ngũ đạ đồng đường, con cháu đề huề. Lúc ông mấ, con cháu năm đờ đều có đủ.

Ông Lộc là Đậu Tử Quân, làm Thừa ướng hờ nhà Tấn. Trá ngược vớ Quách, Đậu là quan ham, ền của như nú nhưng kh răm uổ không còn ngườ nố õ.

Ông Thọ là Đông Phương Sóc, làm Thừa ướng hờ nhà Hán. Ông này gỏ xu nịnh, được lòng vua nên hưởng nhều bổng lộc. Ông mang lộc vua ban mua nhều gá đẹp làm hê hếp, mục tiêu ưỡng snh. Và cũng sống a, rên răm uổ. Kh chế hì chỉ có đứa chú bốn đờ lo ang ma, còn cháu chắ chế hế cả.

Ba vị đó được ngườ Trung Quốc ựng lên ba hình ượng, không phả để hờ mà để ngườ đờ nhìn gương đó mà lựa lựa chọn cách sống cho phù hợp. Phúc –Lộc – Thọ có lố sống rất khác nhau. Phúc hì ử ế, còn cầu như Lộc Thọ là cầu cá vô phúc, lệu có a muốn không?

Xm ra lờ cầu chúc “Phúc – Lộc – Thọ” đã được hểu sang mộ ý khác không hề mang ý nghĩa ban đầu của hình ượng Tam Đa. Nhưng hực ế, có lộc mà không còn an bình, có Thọ mà không còn nềm vu cũng là đều bấ hạnh cho con ngườ. Thế nên, không cần cầu cho có nhều ền, không cần cầu cho sống a mà là cầu cho có phúc được hưởng nềm vu rong môi trường tự nhiên thiên nhiên sống đời thường mớ là quan yếu.

Có a đó đã nó rằng: ” Ghế cao chẳng bằng uổ họ cao. Tuổ họ cao chẳng bằng nềm vu hanh hao cao”. Có được nềm vu hanh hao cao là niềm sung sướng. Đây mớ là mục tiêu ìm kếm của đờ ngườ. Con ngườ snh ra để đ ìm niềm sung sướng. Hạnh phúc là đều a cũng khao khá, ìm kếm suố cả cuộc đờ.

Tóm lạ, Phúc – Lộc – Thọ là ước nguyện lớn nhấ của mọ ngườ. Thế nhưng, rong ba đều ước Phúc – Lộc – Thọ hì Phúc mớ là đều chính yếu mà chúng a cần cầu mong. Vì được đông con, có ền, sống a mà không còn niềm sung sướng hì cũng là những háng ngày bấ hạnh cho cuộc đờ chúng a.

Chúa Gê-su ngay rong bà gảng đầu ên Ngà cũng nhắc tới cá Phúc của con ngườ. Cá phúc của Chúa Gê-su không phả là con cháu đầy nhà. Cũng không phả là nhều ền nhều của. Cũng không phả là sống lâu đến độ “bách nên ga lão”. Cá phúc mà Chúa mờ gọ chúng a ao ước, ìm kếm là có Chúa ở cùng. Có Chúa làm ga nghệp. Hay được Chúa xó hương….

Những mố phúc này hoàn oàn lệ huộc vào sự ự o lựa chọn của chúng a. Chọn Chúa để sống khó nghèo, hanh hao sạch, hền lành, nhẫn nạ, hy snh…; Đổ lạ ngườ ấy được nhìn xm Thên Chúa và có Chúa làm ga nghệp đờ đờ.

Nhưng ở đờ ngày hôm nay ngườ a í chọn Chúa kh mà nhu yếu hưởng hụ mỗ ngày mộ cao hơn. Ngườ a cần ền để hoả mãn nhu yếu vậ chấ của tớ lên không chịu sống khó nghèo. Có ền ngườ a rả ền rong những cuộc ruy hoan rụỵ lạc. Thế nên, ngườ a í sống hanh hao sạch. Cuộc sống luôn ấ bậ, bon chn, xô đẩy con ngườ, khến có mấy a hền lành, nhẫn nạ, hy snh…?

Hôm nay ngày đầu năm mới, chúng a cầu chúc lẫn nhau mộ năm mớ chứa chan ơn Phúc ừ Trờ. Xn cho chúng a luôn là ngườ có Phúc kh chọn Chúa làm ga nghệp, kh chọn Chúa hơn những của tất cả mau qua rần gan. Xn cho chúng a luôn ìm được nềm vu có Chúa ở cùng kh bế sống phụng sự Chúa vớ hế cả ấm lòng. Amn

 

37. Bình An Năm Mớ – M 6, 25-34

(Lm Gus Nguyễn Hưng Lợ – Tế Quý Tỵ 2013)

Cả rờ bỗng êu êu như báu vỡ:

Nên ếng vang hầm ộ đến hâm âm,

Mà a ngỡ Đấng Tên Tr muôn huở

Gữa đêm nay còn đứng gảng Phúc Âm.

Đó là những câu hơ của h sĩ Hàn Mạc Tử, đã vế lên để ca ngơ Đấng Tên Tr muôn huở, xn Ngà gáng phúc h ân, ban phước lộc cho muôn ngườ, muôn nhà rong năm mớ. Bở vì năm cũ Nhâm Thìn đã qua đ nhường chỗ cho năm Quý Tỵ.Mọ Kô hữu hãy ngước mắ lên rờ, xn Thên Chúa chúc lành cho năm mớ này, để muôn ngườ, muôn nhà được sống rong sự an bình của Chúa…

Tế Đông nay đã qua rồ,

Mưa phùn lạnh lẽo ngừng rơ bên hềm.

Ngàn hoa rực rỡ vươn lên,

Tỏa hương ngào ngạ khắp mền đồng quê.

Mùa vu há lạ rở về,

Tếng chm gáy đã vẳng ngh hôn làng (Tv 66,2-3).

Sự an bình, vu nhộn của đồng quê, làng mạc, hôn xóm rong những ngày xuân nó lên rằng Thên Chúa yêu hương con ngườ, quan âm đến con ngườ cả nh hần đến vậ chấ. Đoạn Tn Mừng của hánh Mahêu ngày hôm nay nó đến sự quan phòng của Thên Chúa: chm rờ, hoa huệ và mọ sự đều được Chúa an bà, trong cả sợ óc rên đầu rơ xuống đấ cũng o Thên Chúa định lệu. Con ngườ quý rọng hơn hoa huệ, chm rờ bế bao! Ngườ Kô hữu hãy ký hác đường đờ cho Chúa, ín hác nơ Chúa:” Cứ n ưởng vào Chúa và làm đều hện, hì sẽ được ở rong đấ nước và sống yên hàn.Hãy lấy Chúa làm nềm vu của bạn, Ngườ sẽ cho được phỉ chí oạ lòng “.

Suố mộ năm qua, chắc như đinh mỗ ngườ đã được Thên Chúa ban cho những ân huệ đặc bệ ùy ho lòng hương xó của Ngà…Năm mớ ớ, chúng a luôn n như hánh Phaolô vế:” Anh m đừng lo ngại gì cả.Nhưng rong mọ thực trạng, anh m cứ đm lờ cầu khẩn, van xn và ạ ơn, mà gã bày rước mặ Thên Chúa những đều anh m hỉnh nguyện. Và bình an của Thên Chúa, bình an vượ lên rên mọ hểu bế, sẽ gữ cho lòng rí anh m được kế hợp vớ Đức Kô Gêsu “.

Năm mớ, chúng a luôn xác ín rằng Thên Chúa sẽ luôn ở cùng chúng a. Nên, Lờ Chúa:” Thầy ở cùng anh m mọ ngày cho tới ận hế ” (M 28, 20) an ủ, nâng đỡ và gúp chúng a n ưởng ến bước vì chúng a cảm nghệm sâu xa Chúa ở cùng chúng a rong mọ thực trạng của đờ sống chúng a.

Ngày lạ ngày, chúng con ca ngợ Chúa, mã ngàn năm, xn chúc ụng anh Ngà, lờ Thánh Vịnh là động lực gúp chúng con luôn bám chặ vào Chúa và ôn vnh, ca ngợ Chúa. Knh ền ụng lễ Mnh Nên nhắc nhở chúng a:”…Rêng con ngườ, Cha đã ạo nên gống hình ảnh Cha và cho đều khển mọ công rình kỳ ệu rong hoàn vũ rụ, để họ hay quyền Cha làm chủ mọ loà, và kh chêm ngưỡng những kỳ công Cha đã hực hện, họ há mừng ca ụng Cha luôn mã, nhờ Đức Kô, Chúa chúng con “. Chúng a vững bước, n ưởng ký hác nơ Chúa, chính Ngườ sẽ hướng ẫn và đều khển cuộc đờ của mỗ ngườ.

Lạy Chúa, Chúa đã rao cho loà ngườ chúng con rách nhệm rông co vũ rụ. Nay chúng con hoan hỷ âng lên Chúa những lễ vậ đầu xuân, lựa chọn rong nh hoa của ruộng vườn.Xn cho chúng con không ngừng nghỉ cảm ạ r ân, và chu oàn sứ mệnh làm chủ rá đấ (Lờ nguyện ến lễ, lễ Mnh Nên).

GỢI Ý ĐỂ CHIA SẺ:

1. Tế có ý ngjĩa gì?

2. Tạ sao chúng a lạ ký hác đường đờ cho Chúa?

3. Bình an của Chúa có khác vớ hòa bình của con ngườ?

4. Phúc Lộc Thọ là gì?

5. Tạ sao lạ gọ Chúa là Mùa Xuân vĩnh cửu?

 

38. Bàn gao năm cũ – M 5, 1-10

(Lm Gus Nguyễn Hưng Lợ)

Gây phú huyền nhệm của đêm gao hừa như có mộ sự gì đó hế sức lnh hêng vì năm cũ chuyển gao cho năm mớ. Đây là gây phú rờ vớ đấ gặp nhau, rờ và đấ gao hòa như lờ Thánh vịnh 133,3 vế:” Cú xn Đấng ạo hành rờ đấ, xuống cho đoàn con muôn ngàn phúc cả ừ nú hánh Son “. Lờ khẩn cầu ấy phả là lờ nguyện xn của mỗ ngườ, mỗ ga đình khấn van Chúa ướ đổ muôn hồng ân xuống năm mớ để ngườ ngườ, nhà nhà được an bình, hịnh vượng và niềm sung sướng.

Vớ ruyền của ngườ Vệ Nam, đêm gao hừa là đêm hánh hêng, đêm con ngườ gặp gỡ hần lnh, đêm con ngườ gặp gỡ rờ và đấ. Thường ngườ lớn rong ga đình đứng rước bàn hờ ổ ên, ông bà để khấn vá ổ ên, khấn xn ngườ rên ban cho ga đình được nhều hồng phúc, ban cho ga đình được ồ ào sức khỏ, như mong ước và bình an. Đố vớ những Kô hữu, gây phú gao hừa là gây phú con ngườ gặp gỡ Thên Chúa để nó lờ cảm ạ r ân Ngà vì muôn ân phúc Ngà đã ban cho con ngườ, cho mỗ ngườ, cho ga đình rong suố mộ năm qua. Do đó, gây phú gao hừa là gây phú lnh hêng nhấ: Thên Chúa gặp gỡ con ngườ và con ngườ gặp gỡ Thên Chúa. Gây phú lnh hánh rờ và đấ gặp nhau, Thên Chúa đang ở vớ con ngườ và con ngườ đang đố ện vớ Thên Chúa. Gây phú huyền ệu này con ngườ không bế ễn ả sao cho hế ình Chúa hương yêu con ngườ. Trong gây phú ấy, con ngườ chỉ bế hợp cùng Gáo Hộ ca ụng và cảm ạ Thên Chúa:” Lạy Cha chí hánh là Thên Chúa oàn năng hằng hữu, chúng con ạ ơn Cha mọ nơ mọ lúc, hậ là chính đáng, phả đạo và snh ơn cứu độ cho chúng con. Trong Cha chúng con được hện hữu, được sống và hoạ động. Ngay rên cõ đờ này, chẳng những chúng con hằng nghệm hấy hệu quả ình hương của Cha, mà còn nhận bảo chứng sự sống muôn đờ. Quả vậy, chúng con được nhận lãnh ân huệ mở đầu là Chúa Thánh Thần, nhờ Ngườ, Cha đã cho Đức Kô sống lạ ừ cõ chế; o đó, chúng con kỳ vọng, muôn đờ được sống lạ ừ cõ chế ” (Lờ Knh Tền Tụng Chúa Nhậ IV Thường nên). Chúng a có hể nó không ngoa vì gây phú này là gây phú uyệ hảo, gây phú niềm sung sướng nhấ con ngườ gặp gỡ Đấng vô cùng chí hánh, gống như gây phú rên nú Sna, Môsê không ám nhìn vào bụ ga đang cháy kh Thên Chúa đang ở đó. Môsê phả cú mặ xuống, không ám nhìn vào Chúa.

Vâng, mỗ nước, mỗ ân ộc có mộ ập ục, mộ cách hể hện để đón năm mớ, nhưng ù vớ cách nào, vớ ập ục nào, ruyền hống nào, ngườ môn đệ Chúa luôn co gây phú gao hừa là gây phú lnh hêng, gây phú năm cũ sẽ nhường chỗ cho mộ năm mớ ớ. Ngườ môn đệ Chúa luôn ước mong năm mớ sẽ đẹp hơn, ố hơn năm cũ. Ngườ môn đệ Chúa sẽ xua đ ấ cả những gì được co như xu xẻo, co như không được như mong ước của năm cũ và đón chào những gì ố hơn, quí hơn của năm mớ mà Thên Chúa sẽ rao ban cho họ.

Lạy Chúa Gêsu, rong gây phú lnh hánh của đêm gao hừa, xn cho mọ ngườ môn đệ Chúa luôn bế nó lờ cảm ạ r ân Thên Chúa vì những ơn huệ đã nhận lãnh và nhận ra những hồng ân mà Ngà sẽ ban cho nhân loạ, cho con ngườ, cho mỗ ga đình rong năm mớ bắ đầu này. Amn.

 

39. Tế cho mọ ngườ – Lm Jos Nguyễn Hữu An

Dân ộc Vệ Nam ừ ngàn xưa vớ nền văn mnh lúa nước vốn có những ngày Tế ruyền hống, những ngày lễ hộ ân gan đầy ý vị và vu ươ. Từ Tế cơm mớ cuố vụ mùa cho tới lễ mở rừng đ săn. Đến như lễ ế ra gêng để vào hè hì có Tế Thượng Nguyên, Tế Hàn Thực, Tế Đoan Ngọ. Đặc bệ để ễn ngày đông ngườ Vệ đã ăn Tế Nguyên Đán. Bên cạnh đó còn tồn tại nhều ế khác ví như Tế Trung Nguyên (rằm háng bảy) của Phậ Gáo, Tế Trung Thu (ành cho hếu nh), Tế Trùng Dương, Tế Ông Táo… Tấ cả đều có sự ính oán ựa ho sự chuyển đổ của hờ ế rong năm và địa thế căn cứ vào nông lịch phương Đông.

Chữ “Tế” ngày này đã được mộ số quốc ga sử ụng như thể mộ “Lễ” hế sức độc đáo của ân ộc Vệ Nam. Nhều nhà nghên cứu đều nhận định rằng chữ “Tế” bắ nguồn ừ “Lễ Tế” bên Trung Quốc. Tế o Tế đọc chệch đ. Từ chữ Tế ngườ a còn ghép ho ừ Nhứ nữa ngh hậ hú vị, như ‘Tế Nhứ’ là o đọc chệch đ ừ ha âm Hán Vệ “Tế Nhự”, nghĩa là ngày Tế. Còn Nguyên Đán, ho chữ Nôm: Nguyên là bắ đầu, Đán là buổ sớm ma, Nguyên Đán là sớm ma đầu năm. Nguyên Đán còn gọ là “Chính Đán” ức là “Chính Nguyệ Ch Đán” (buổ sớm ma háng gêng), ngoà ra còn sử ụng ừ am chêu, là ba cá sớm ma (sớm ma đầu năm, sớm ma đầu mùa, sớm ma đầu háng).

Tự xưa nay, là ngườ Vệ Nam, ẫu ở bấ cứ nơ đâu vẫn xm rọng ngày Tế Nguyên Đán. Mộ năm làm lụng vấ vả mưu oan cho môi trường tự nhiên thiên nhiên sống đời thường; mộ năm xa ga đình dạt dẹo mọ nơ, ba ngày Tế Nhứ vu vẻ, đoàn ụ, mọ chuyện buồn phền lo oan đờ hường ạm gác sang mộ bên để mọ ngườ cùng hưởng nềm vu đón xuân về, ế đến.

Ngườ Vệ Nam vu hưởng Tế và luôn nhớ về Tổ ên ông bà cha mẹ, nhưng không quên nghĩ đến ngườ nghèo, hương đến những ngườ đã khuấ nú.

Tế cho ngườ rần

“Đó ngày gỗ cha, no ba ngày Tế”, câu nó ấy đủ cho hấy ngườ Vệ chú rọng đến ngày Tế như hế nào. Dù khốn ù khó hì ngày Tế cũng phả có cặp bánh chưng, khoanh gò lụa, nả chuố, hộp mứ. Nhà có đều kện hì shopping đủ hứ, nào là mâm ngũ quả hậ đẹp, những loạ bánh mứ hậ hảo hạng, cây gò hậ o, gà, hị hậ nhều, bánh chưng và nhều loạ bánh khác. Cùng vớ những hứ ăn, là những chậu hoa, hoa lá cây cảnh, chậu quấ sa qủa, gốc ma cành đào đầy đủ lộc, nụ, hoa…

“Thị mỡ, ưa hành, câu đố đỏ” là cá Tế ruyền hống của ngườ Vệ Nam. Ý nó cá Tế có cả phần vậ chấ lẫn nh hần. “Câu đố đỏ” ngày này được cả ến rấ nhều. Bên cạnh những đô câu đố vế bằng mực đn rên nền gấy đều, gấy lụa là những câu đố n rên loạ gấy bóng ố, nhều nhà còn sắm về những hoành ph câu đố được làm bằng gỗ, khảm ra hay những đô câu đố hêu… Quan nệm của ngườ Vệ, ngày Tế ễn cá cũ đ, đón cá mớ về. Chính vì vậy, cùng vớ vệc shopping, nhều nhà có đều kện, những háng cuố năm hay đổ những cá cũ rong nhà như hay đổ v mớ o hơn, đổ cá ủ lạnh, cá máy gặ hay hay x… nhà không còn đều kện hì cũng nỗ lực làm cho căn phòng mớ hơn bằng vệc qué vô lạ hoặc kê ọn đồ đạc rong nhà, lau chù đánh bóng lư hương bá đèn, ọn ẹp sân vườn sạch sẽ…

Ngày Tế, còn là một ịp để ngườ ngườ vu chơ. Bên cạnh vệc “Ăn Tế”, ngườ a nghĩ đến vệc “Chơ Tế”. Chơ Tế có hể kéo à ừ những ngày áp Tế 27, 28, 29 Tế vớ những cuộc đ ngắm chợ hoa, đ chợ Tế và ngày này còn cả vệc đ vào những sêu hị. Có hể mua hoặc có hể chẳng mua gì, song vệc đ chợ như thể nềm vu của ngày Tế, đặc bệ đố vớ gớ nữ. Vì vậy, chợ là nơ hu hú đông ngườ. Chợ vốn ĩ đã ồn ào, náo nhệ hì những ngày áp Tế chợ càng hêm ưng bừng, rộn rã hơn. Nó đến “Chơ Tế” hì không hể không nó đến chuyện đ hăm hỏ, chúc Tế nhau, con cá đ chúc Tế cha mẹ, anh m, họ hàng, hân bằng cố hữu đến chúc Tế nhau. Trong nhà, ngoà đường vu như rẩy hộ. Vệc “Chơ Tế” không riêng gì có ừng lạ ở ngày Mùng Mộ, Mùng Ha. Nó có hể kéo à hế háng gêng, háng ha và cả háng ba vớ những lễ hộ, đình đám. Vì hế mà ngườ a có câu: Tháng gêng là háng ăn chơ, háng ha đình đám, háng ba hộ hè. Có lẽ ngườ ngườ chờ đón Tế, hích Tế cũng vì lẽ đó.

Tế cho ngườ âm

Ngườ Vệ rấ rọng chữ “Lễ nghĩa – rước sau”. Ngày Tế nhà a cũng phả có mâm ngũ quả, mâm cơm hắp hương ổ ên. Quan nệm “Trần sao, âm vậy” nên ễ hấy những ngày rước Tế, rong những chợ, quầy bán hàng mã cũng rấ đông ngườ. Ngườ a mua ền, vàng, mua quần áo, có nhà chu đáo còn mua cả v, ủ lạnh, x đạp, x hona hay cả x hơ, đện hoạ động, oà nhà nhều ầng về đố cho ngườ hân ở cõ âm.

Ở nhều làng quê, ngườ a còn nghĩ về ngườ âm, lo Tế cho những ngườ âm không còn nhà cửa bằng vệc nấu cháo hay cơm ná đơm ừng hìa cho vào lá sung hoặc lá ổ đã được cuộn ròn như cá phễu đm để bụ r, ọc đường vào đêm ba mươ. Và cũng rong đêm ba mươ, ngày mùng mộ gia chủ nào cẩn hận còn bảo con cháu ra Open, mở cả cửa rước, cửa sau, ngoà ý nệm rần hế đón Xuân vào nhà còn hàm ý Open mờ ông bà, ổ ên về cùng vu đón Tế.

Tế cho ngườ âm còn hể hện ở vệc ngườ rần đ ảo mộ. Thường ngườ a đ ảo mộ vào sáng sớm mùng ha hoặc mùng ba Tế vớ mâm cơm nhỏ để ông bà, cụ kị chứng cho con, cho cháu, hoặc vớ những ngườ rẻ xấu số hì mâm cơm ảo mộ còn để cho hương hồn họ không cảm hấy cô quạnh.

Tế cho ha phần hế gớ… gao hoa

Ngày Tế, đấ rờ gao hòa, ngườ ngườ gần gũ nhau hơn. Trong cá không khí ấm áp lạ hường của ngày Tế, ngườ đ xa lạ hêm nhớ về nhà, về quê hương, nơ đó có những ngườ hân yêu, ruộ hị. Bên mâm cơm ga đình, gợ nhớ những ngườ ở xa, ngậm ngù nghĩ về những ngườ hân đã khuấ. Trong cá khố đấ rờ hoà quyện, ngườ ngườ muốn ìm và gặp nhau có lẽ rằng cũng xuấ phá ừ những ước nguyện ấy.

Những ngày Tế, ngườ a đến vớ cửa chùa, cửa đền nhều hơn. Tuỳ ừng đều kện của mỗ ga đình, uỳ vào lòng hành của mỗ ngườ song hầu hế đến chùa a đã và đang có được lễ vậ để âng. Ở nơ này, rong bảng lảng của khó hương, ngườ ngườ cầu ước và kỳ vọng những ông quan vớ bộ mặ hền ừ ngồ ka cùng những lnh hồn quanh đó ngh được và gúp họ hực hện những đều ước ố đẹp rong năm mớ. Trong ân gan, ngườ a cũng ruyền mệng nhau rằng, ngày Tế, những quan rông co những chùa cũng rấ bận rộn. Họ phả cắ cử nhau ở chùa để gh lạ những đều mong ước của ngườ rần. Sau đó báo cáo lên hên đình, rồ địa thế căn cứ vào những vệc làm hện, ác của ừng ngườ, của ừng ga đình mà hên rều cho ngườ đó được hưởng niềm sung sướng hay khổ đau rong năm đó. Những vong hồn cũng quanh quẩn cửa chùa hường là những vong hồn phêu ạ không cửa nhà, họ ìm đến đây để xn được ăn. Và cửa chùa đó đó là nơ gúp ngườ âm và ngườ ương gần nhau hơn. (Tổng hợp ừ những báo xuân: uổ rẻ, phụ nữ, nhân đạo, knh ế, công gáo ân ộc).

Tế nơ xứ đạo

Những ngày gáp Tế mọ nhà ấ bậ bận rộn công vệc bán mua, sắm sửa cho ngày Tế. Chợ búa đông vu sinh động.

Xứ đạo ô huộc mền quê, rộn ràng bao lo oan đón Tế. Chuẩn bị quà Tế cho ngườ nghèo. Năm nay mấ mùa, ngườ nghèo nhều hơn. Quà Tế cho ngườ nghèo là lương hực cứu đó. Huy động hế mọ đoàn hể, mọ gớ rong xứ đ lạc quyên gúp ngườ nghèo được “Ăn Tế” cùng vớ mọ nhà, bở lẽ “gàu hì ngày ăn ba bữa, nghèo hì cũng đỏ lửa ba lần”. Quà cho những cụ gà rên 70 uổ như ấm lòng bế ơn cùng vớ lờ chúc họ của con cháu rong hánh lễ Mồng Ha Tế.

Năm nào gáo xứ cũng ổ chức hộ hao cho gớ rẻ, hếu nh, bóng đá bóng chuyền. Thêm ba đêm hộ chợ, văn nghệ vu xuân. Vì hế khuôn vên Nhà hờ ấp nập mọ đoàn hể ngày đêm ập luyện, sẵn sàng sẵn sàng cho ba ngày Tế. Vu Tế lành mạnh, ở làng quê gảm đ bao ệ nạn cờ bạc rượu chè say sưa.

Đấ Thánh cũng đông ngườ đến ảo mộ, sửa soạn cho Thánh Lễ sáng Mồng Ha Tế. Những ngày cận Tế, nghĩa rang lung lnh ánh sáng đèn nến, nhập nhoà hương khó.

Chuyện Tế cho ngườ rần, Tế cho ngườ âm, Tế cho ngườ nghèo đó đó là môi trường tự nhiên thiên nhiên sống đời thường mà ngườ ngườ đang hố hả kh cá Tế bắ đầu gõ cửa.

 

40. Hạnh phúc rường snh

(Lm. Jos Tạ uy Tuyền)

Ngườ đờ vẫn co ba niềm sung sướng lớn nhấ của con ngườ là Phúc – Lộc – Thọ. Phúc là công anh chức ước – Lộc là con cháu đông đảo – Và họ là uổ gà.

Có công anh, snh con cá là những ịp để ngườ a khao vọng, mừng rỡ, và kh hưởng uổ gà ngườ a lạ càng cần phả mừng rỡ hơn để ạ ơn rờ đấ ên ổ đã phù hộ cho được sống lâu. Vì đây là nỗ khao khá của con ngườ vượ qua mọ hờ đạ. Dân ộc nào thì cũng ước mơ rường họ, hờ đạ nào thì cũng mong được rường snh bấ ử. Dân ộc Vệ Nam cũng bểu lộ sự khao khá rường snh bấ ử qua câu ruyện Từ Thức lạc vào chốn bồng la ên cảnh. Nỗ khao khá này còn được bểu lộ nơ chúng a rong những ịp lễ ế đầu năm hường chúc nhau mạnh khỏ sống lâu, và rong đám cướ ngườ a vẫn hường cầu chúc cô âu chú rể răm năm niềm sung sướng.

Vâng, sống niềm sung sướng và rường họ là nỗ khao khá nhấ của đờ ngườ. Ngườ đờ không riêng gì có mong sao sống lâu mà còn mong được sống niềm sung sướng và bình an. Hôm nay ngày đầu năm mới, mỗ ngườ chúng a đều chúc nhau niềm sung sướng. Chúng a cầu chúc lẫn nhau mộ năm an khang - thịnh vượng hịnh vượng. Chúng a mong ước lẫn nhau luôn mạnh khoẻ sống lâu và làm ăn phá đạ. Đây đó đó là những ước mơ rấ chính đáng của con ngườ. Là ngườ a cũng mong được sống rường snh và niềm sung sướng.

Chính Chúa Gê-su cũng định hướng cho chúng a mộ con phố ẫn ớ bến bờ niềm sung sướng và rường snh. Đó đó đó là con phố của ám mố phúc. Đây là con phố đò hỏ sự ấn hân quên mình, đò hỏ phả hy snh những cá nhỏ để được cá to hơn. Phúc hay a có âm hồn nghèo khó, có ấm lòng hền hậu, ám đồng ý khổ đau, yêu hích sự chính rực, hương xó đồng loạ, gữ lòng rong sạch, và bế xây ựng hoà bình. Đây cũng là mộ đò hỏ kên quyế của ngườ môn đệ Đức Kyô. Họ phả là những ngườ nghèo rước mặ Thên Chúa. Ngườ nghèo của Thên Chúa không phả là ngườ có đờ sống vậ chấ trở ngại vất vả úng quẫn, mà là người rước hế hoàn oàn n ưởng phó hác cậy rông nơ Chúa, bế sống cho Chúa và cho anh m đồng loạ của tớ, lấy Chúa làm ga nghệp, và luôn sống rong ình lên đớ vớ anh m đồng loạ, hực h đều răn rọng nhấ là mến Chúa yêu ngườ. Cho ù mình có bị hệ hò mộ chú, đau khổ mộ chú nhưng họ lạ có ích cho ga đình, cho xã hộ và đồng loạ. Cuộc sống của a chỉ có nềm vu rong những gì chúng a cho đ. Cho hì có phúc hơn nhận lãnh. Mộ con ngườ không bao gờ bế cho đ, không bao gờ bế hy snh vì ngườ khác, hay là không bao gờ sống hanh hao sạch lòng hanh hao – gìn gữ công lý và xây ựng hoà bình, họ chỉ là mộ ốc đảo xa xăm, ự nhố kín đờ mình rong ngục ù đơn độc. Họ là những con ngườ vô ụng, vô âm, sống xa rờ ình Chúa – ình ngườ nên họ chỉ là những cây xanh hếu lá, xm ra rơ rụ, rơ rẽn gữa cuộc đờ.

Năm nay được gọ là Năm Con Rồng. Con Rồng là lnh vậ đứng hứ 5 rong 12 con gáp, rồng được co là là sản phẩm của ruyền huyế và những huyền hoạ, bểu ượng của sự việc như mong ước, hịnh vượng cũng như quyền lực mạnh mẽ và tự tin. Rồng còn là một bểu ượng của lòng bá á bao ung. Tho ruyền huyế, kh Rồng vừa bay ớ vừa nhả lửa rên bầu rờ. Thượng Đế hắc mắc ạ sao mộ con vậ mạnh mẽ và tự tin như Rồng lạ không đến đích đầu ên, Rồng rả lờ vì nó còn phả ừng lạ gữa đường, làm mưa gúp ân ướ rần hế.

Năm Rồng chúng a cầu chúc nhau nhều đều như mong ước đến vớ chúng a rong năm, đồng hờ cũng cầu chúc nhau bế xây ựng niềm sung sướng đờ mình như con Rồng bằng vệc h ân cứu đờ. Sống hanh hao cao như Rồng. Sống vươn lên khỏ những đam mê xác hị hấp hèn. Sống hanh hao hoá khỏ những bon chn vậ chấ ầm hường, những anh lợ hú mau qua, và bế ìm nềm vu rong đờ sống hến âng phục vụ cho đờ.

Nguyện xn Chúa Xuân ban cho chúng a mộ năm mạnh mẽ và tự tin như rồng và nhều đều như mong ước đến vớ chúng a. Xn Chúa Xuân chúc lành cho chúng a mộ năm vạn sự như ý. Xn Chúa gúp chúng a bế vươn lên rong nhân đức và mạnh mẽ và tự tin rong đức n đức cậy và đức mến. Amn

 

41. Hạnh phúc đầu năm (M 5,1-10)

(Lm Gus Nguyễn Hưng Lợ)

Mỗ năm vào ngày đầu năm mới mớ ngườ a vẫn chúc ụng nhau và cầu chúc lẫn nhau những đều như mong ước, những đều ố đẹp nhấ, những đều niềm sung sướng nhấ.Hôm nay ngày thứ nhất ế Canh Dần, phụng vụ cho chúng a đọc lạ ám mố phúc hậ của Chúa Gêsu để chúng a hểu được hế nào là niềm sung sướng hậ, hế là là những ngườ được Chúa chúc phúc.

Sống nơ cõ rần, con ngườ a cũng muốn mình được như mong ước, được ố đẹp, đặc bệ được niềm sung sướng. Do đó, con ngườ ranh đấu để snh ồn, con ngườ phấn đấu để vượ khó, vượ lên cả số phận của tớ. Tuy nhên, Chúa Gêsu đã hứa ban Nước Trờ là niềm sung sướng đích hậ cho những môn đệ Chúa. Chúa cũng đảm bảo cho những con ngườ hền lành, sầu khổ, có âm hồn rong sạch, bị bách hạ sẽ được” đấ nước làm cơ nghệp ” được ” Thên Chúa xó hương” được ” nhìn hấy Thên Chúa ” được ” gọ là con Thên Chúa “. Và để những lờ chúc phúc của Chúa rở nên hện hực cho đờ sống, cho con ngườ, Chúa mờ gọ những môn đệ Chúa phả rả qua đau khổ, vác hập gá và rả qua cá chế vớ Ngà rên hập gá. Đố vớ Chúa phả qua hập gá mớ ớ được vnh quang. Chính vì hế, ngườ môn đệ Chúa sẽ không hể nhận được lờ chúc phúc, sẽ không hể nào được niềm sung sướng nếu không rả qua cuộc hành rình hập gá. Không có đau khổ không còn vnh quang. Không có cá chế, không còn sự phục snh. Chúa muốn ạy chúng a rằng muốn có niềm sung sướng, muốn được à lộc phả hy snh, chịu khó, đổ mồ hô sô nước mắ. Bở vì, không a nằm chờ sung rụng rồ sẽ được gầu có nếu họ không chịu khó, phấn đấu, cực nhọc. Không a muốn sống lâu mà cứ luôn phung phí sức khỏ, không bế ập luyện, kêng khm vv…

Ngày đầu năm mớ, chúng a cảm ạ hồng ân Thên Chúa vì Ngườ đã ựng nên chúng a gống hình ảnh của Ngườ và còn hứa ban ” Nước Trờ ” cho chúng a.

Chúng a cảm ạ r ân Thên Chúa vì Ngà đã ban cho chúng a mộ năm qua được lãnh nhận nơ Ngà bế bao hồng ân, Ngà yêu hương và hành ín vớ chúng a ù rằng nhều kh chúng a phản bộ Ngà.

Chúng a hãy ạ ơn Thên Chúa vì Ngà luôn là ngườ Cha đầy ình hương xó, luôn ha hứ mỗ lần chúng a xúc phạm đến ngà và chẳng rách cứ chúng a.

Đầu năm mớ chúng a hãy sống và chúc lẫn nhau mộ năm mớ đầy yêu hương, đầy ý nghĩa vì Chúa là ngày xuân vĩnh cửu, ngày xuân không bao gờ àn úa, nhạ pha.

Chúa là ngày xuân, chúng a hãy mở ung cõ lòng để đón nhận những lờ chúc phúc của Thên Chúa, đồng hờ, chúng a phả sống yêu hương như Ngà yêu hương chúng a và Ngà đã hy snh mạng sống vì yêu hương chúng a.

Tạ ơn Chúa vì lờ chúc phúc của Chúa vẫn luôn hện hực rong đờ sống của mọ ngườ.

Tạ ơn Chúa vì niềm sung sướng được làm con Chúa rong n yêu và kỳ vọng và như hế lờ chúc đầu năm mớ: an bình, uổ mớ và sống lâu vẫn là những đều quí hóa bở vì đó là hoa quả của ình yêu của Chúa là ngày xuân vĩnh cửu.

Lạy Chúa, xn ban cho chúng con mộ năm mớ vu ươ và niềm sung sướng. Amn.

 

42. Bình an và niềm sung sướng

(Gus Nguyễn Hữu Duyên – Lm Quản Xứ Bảo Lộc)

Anh Chị m rấ hân yêu,

Ngày đầu năm đâu đâu cũng rộn rã ếng cầu chúc bình an và niềm sung sướng. Xuyên qua những lờ chúc xuân ấy, chúng a có hể nắm bắ được những ý nghĩ cơ bản của nhân hế về niềm sung sướng và bình an:

Sức khoẻ và uổ họ, ền à và hịnh vượng, công anh và hành đạ, ình yêu và đạ ga đình, đó là những gì làm ra an bình và niềm sung sướng cho con ngườ.

Lờ Chúa chúng a mớ ngh cũng là những lờ cầu chúc bình an và niềm sung sướng. Nhưng Lờ Chúa có mộ quan điểm hoàn oàn mớ mẻ và ường như rá nghịch vớ ước mơ hường ình của con ngườ:

Trước hế nền ảng của niềm sung sướng và bình an đó đó là sự việc bảo rợ của Danh Thên Chúa và Chúc Lành của Ngườ. Dân Chúa kh còn ở A Cập cũng hường nghĩ chính công ăn vệc làm, chính đấ đa nhà cửa, chính những à sản ích lũy là sự việc bảo rợ của niềm sung sướng và an bình. Cho nên 40 năm rong sa mạc, kh phả vứ bỏ ấ cả, hậm chí ngay đến những gì gồng gánh đm ho cũng phả êu án rong cá bụ, không í lần họ đã nổ loạn chống lạ Môsê… nhưng Thên Chúa không khoan nhượng… Ngà đã chôn vù và lộ rần ấ cả rở hành những con ngườ sống ừng bữa bở lòng hương xó của uy mình Thên Chúa. Những kẻ đã ra khỏ A Cập phả phơ xương rên bển cá mênh mang, và còn lạ chỉ là mộ lớp ngườ mớ snh ra rong hoang đạ, chỉ lúc ấy Dân Chúa mớ chếm được Đấ hứa và rở nên Dân Ưu Tuyển và hùng cường.

Chúa Gêsu đã rú ừ lịch sử Thánh ấy đều cố lõ kh công bố Hến Chương Nước Trờ cho Dân Mớ: Phúc cho a có nh hần khó nghèo: Phả xây ựng Hạnh Phúc của tớ, của ga đình, của xã hộ ựa vào hành vi yêu hương của Chúa Dù sao Isral vẫn còn được cưng chều hơn, gữa sa mạc, họ vẫn còn khí rờ, vẫn còn cộ mây ch má, vẫn còn cộ lửa sáng so…và vẫn còn ình huyế ộc bao bọc chở ch, Hộ Thánh của Đức Kô phả chôn vù sự sống của tớ rên 300 năm rong những hang oạ đạo, phả phêu ạ ứ xứ nơ đấ lạ…chịu muôn vàn bách hạ và ruy sá… Thên Chúa vẫn là Thên Chúa không khoan nhượng rong đò buộc vứ bỏ ấ cả để hoàn oàn chỉ sống nhờ việc bảo rợ của Ngườ. Sau này, kh hòa bình bên ngoà được hế lập, không hếu hành phần con cá Hộ Thánh quên đ cá nô sự sống của tớ đó đó là Khó Nghèo ấy, Thên Chúa đã làm nẩy snh phong rào ẩn u, và Hộ Thánh đã được á snh chung quanh những rung âm ẩn u ấy. Gần chúng a hơn, kh Hộ Thánh sa lầy rong nhung lụa và quyền bính hờ Trung Cổ, là cá cớ của sự việc phân hóa của những gáo phá Tn Lành, Chúa đã mộ lần nữa á snh Gáo Hộ như mộ Bà Chúa Nghèo của Phanxcô hành Asss… Lịch sử Dân Chúa đó đó là lịch sử đầy ính hện snh của cá nghèo chân hực. Hạnh Phúc được no rong sự nghèo khó ấy.

Thánh Phaolô đã không làm gảm hểu ính quyế lệ ấy kh xác định cách chắc như đinh rằng, không phả là sự việc khó nghèo luân lý đạo đức nào đó là nền ảng của Hạnh Phúc và bình an, nhưng đó đó là con ngườ nghèo của Đức Gêsu Kô, và vì vậy rong mọ thực trạng sự nghèo khó của Ngườ Kô đó đó là được kế hệp vớ Đức Gêsu Kô. Và qủa hực, những a huộc về Đức Kô hì luôn sẵn sàng đ ừ hang BLm cho ớ Nú Sọ và cách rêng là rở hành Tấm Bánh bị bẻ ra cho những con ngườ nghèo.

Anh Chị Em rấ hân yêu,

Đứng rước đò hỏ của Hến Chương Hạnh Phúc Nước Trờ, và sự đò hỏ phả rở nên Tấm Bánh bị bẻ ra ấy, ô có hể nào rong thời điểm hiện nay không sở hữu và nhận ra ính nghịch hường ấy gữa mộ quang cảnh sinh động của ngày ế. Tuy nhên, bên ướ lớp vỏ vu xuân, lạ chỉ là những con m khô quạnh và nhức nhố. Còn nơ bàn hờ này sự nghèo khó đơn độc đến lạnh lùng lạ là con m rộn ràng sức sống yêu hương.

Ngày đầu năm, ô kính chúc Qúy Cha rấ đáng yêu mến của ô, kính chúc Thầy Phó Tế, Quý Tu Sỹ nam nữ,,Qúy Chủng Snh, Quý Cố Ông, Cố Bà, và oàn hể Anh chị m hân yêu được chính Thên Chúa bằng Thánh Thần rong Đức Gêsu hánh hóa và gìn gữ vẹn oàn rong năm mớ, để chúng a ấ cả rở nên nhân chứng của Hạnh Phúc đích hậ cho mọ ngườ, mọ ga đình và oàn hể xã hộ.

Kính Chúc

 

43. Xuân Tạ Ơn (M 5, 1-10)

(Lm Gus Nguyễn Hưng Lợ)

Gây phú lnh hêng của những gờ phú của đêm gao hừa luôn có mộ ý nghĩa nhệm mầu. Gây phú mà Hàn Mặc Tử đã vế:” Đây phú lnh hêng đã khở đầu…”Gây phú gao hoa gữa năm cũ và năm mớ. Gây phú mà những cá cũ được đẩy qua mộ bên để nhường cho những gây phú lnh hêng nhấ, quí hoá nhấ. Gây phú ành để cho Thên chúa vì chỉ có mình Ngườ là Đấng ạo ựng vũ rụ, ạo ựng con ngườ. ” Đức Gêsu Kô vẫn là mộ, ngày hôm qua cũng như ngày hôm nay, và như vậy mã đến muôn đờ ” như hánh Phaolô rong hư gử ín hữu Do Thá 13, 8 đã vế. Do đó, những gờ phú quan rọng của đêm gao hừa là để ạ ơn Thên Chúa.

TẠ ƠN LÀ ĐIỀU TỐI CẦN THIẾT: Sống rên gan rần, chúng a mọ ngườ đều mang ơn nhau, nặng nợ vớ nhau. Do đó, vệc r ân cảm ạ là đều cần hế mọ ngườ phả có vớ nhau. Tuy nhên, đố vớ Thên Chúa chúng a rả ơn không bao gờ cho phù hợp, Thên Chúa không cần chúng a cảm ơn Ngà, nhưng cảm ạ lạ cần hế và snh ơn cứu độ cho chúng a vì như lờ nguyện nhập lễ chúng a đọc hấy:” Lạy Thên Chúa là Đấng vô hủy vô chung, là căn nguyên và cùng đích vạn vậ, rong gờ phú gao hừa này, chúng con hướng âm hồn lên Chúa. Cú xn Chúa rộng ban cho chúng con mộ năm ồ ào phúc lộc, và đầy lòng hăng há làm vệc lành để ôn vnh Danh Thánh”. Thên Chúa là Đấng ạo hành rờ đấ, chúng a phả bế ơn Ngà và luôn luôn khuynh hướng về Ngà để cảm ạ r ân Ngà và cầu khẩn Ngà vì ” Ơn phù hộ ô đến ừ Đức Chúa là Đấng ựng nên cả đấ rờ “.Chính vì hế, gây phú gao hừa là gây phú huyền nhệm, lnh hêng để chúng a ừng lạ ạ lỗ vớ Chúa vì những hếu xó rong năm vừa qua và kính âng Chúa năm mớ vớ những nỗ lực của mỗ ngườ chúng a vớ sự bảo rợ của Mẹ Mara và hánh cả Gus. Mộ phú quay lạ vớ âm ình hống hố và những quyế âm vớ những ước mơ mớ. Tạ ơn Thên Chúa là đều ố cần hế vì những hồng ân vô gá Thên Chúa rao ban cho con ngườ, cho loà ngườ, cho mỗ ngườ:” Lạy Thên Chúa chí nhân chí hánh, Chúa là Đấng ạo hành vạn vậ. Thờ gan không gan là của Chúa, Chúa ban cho chúng con được hưởng ùng. Nay, rước hềm mộ ngày xuân mớ, chúng con đến âng lờ án ụng. Cùng vớ lờ cảm mến r ân. Năm cũ vừa qua được an bình, năm mớ sắp ớ muôn phần ố đẹp. Chúng con xn cú đầu cảm ạ”.

LỜI CẦU NGUYỆN TRI ÂN: Lạy Chúa, rước hềm năm mớ, năm Đnh Hợ, chúng con cầu xn cho ánh sáng của Chúa chếu oả khắp nơ rên vũ rụ, rần gan. Xn ơn hòa bình ngự rị mọ âm hồn của những con ngườ hành âm hện chí ” Vnh anh Thên Chúa rên rờ, bình an ướ hế cho ngườ Chúa hương “. Xn cho Quê Hương, Đấ Nước chúng con luôn luôn được nềm niềm sung sướng của ngày xuân vĩnh cửu ngự rị và muôn ân được ấm no niềm sung sướng.

Lạy Chúa, xn cho mọ âm hồn của con ngườ luôn luôn được hanh hao luyện rong Thánh Thần. Xn cho ấ cả mọ ngườ có nềm n và không còn nềm n đều ước nguyện mộ ngày xuân vĩnh cửu không bao gờ àn úa.

Xn cho những Kô hữu luôn bế sống lờ Chúa và yêu hương phục vụ.

Xn cho chúng con luôn bế hếu đễ để mọ ngườ luôn bế nó lờ cảm ạ r ân. Xn cho chúng con luôn là những òng suố má vun ướ cho cành xuân của chúng con được nở rộ rong ngày xuân vĩnh cửu, ngày xuân như ý, ngày xuân cứu độ.

Lạy Chúa, rước hềm năm mớ Đnh Hợ, chúng con xn cảm ạ r ân Chúa vì những ân huệ quí báu Thên Chúa ban cho chúng con nhưng không. Xn cảm ạ Chúa vì ngày xuân bấ ệ Chúa ặng ban cho nhân loạ, cho con ngườ, cho gan rần.

Xn cho gây phú gao hừa của xuân Đnh Hợ mang lạ cho chúng con ơn bình an và niềm sung sướng.

 

44. Vệc gì phả lo, có Chúa an bà (M 6, 25-34)

(Lm Gus Nguyễn Hưng Lợ)

Trong muôn loà được Thên Chúa ựng nên, con ngườ là hình ảnh Chúa. Do đó, con ngườ có nhều đặc ân mà không loà nào rên rần hế có hể so ví vớ con ngườ.Loà ngườ có suy ư, suy nghĩ và ư uy bế phán đoán, ưu ư, quan âm đến ngườ khác và quay lạ vớ chính mình. Thên Chúa đã ạo ựng nên con ngườ, Ngà luôn yêu hương săn sóc, lo ngại, quan phòng. Hoa huệ ngoà đồng, chm s sẻ Chúa cũng còn quan âm huống ch con ngườ. Chính vì hế, Chúa nó:”…Cha rên rờ hừa bế anh m có nhu yếu các gì?…”.

CHÚA NÓI ĐỪNG QUÁ LO LẮNG NHỮNG CÁI PHÙ PHIẾM: Nghĩ cũng nực cườ kh con ngườ hế hế hệ này qua hế hệ khác, chẳng có gì mớ mẻ, vẫn cứ ngựa y đường cũ nghĩa là cứ đầu ắ mặ ố lo ngại cơm, gạo, bạc, ền vv…Có ngườ suố đờ cơm vẫn hếu, áo vẫn không đủ mặc ấm. Tạ sao lạ như vậy? Nghĩ cũng buồn và cườ ra nước mắ, hậ là hê lương. Tuy nhên, đọc lạ Tn Mừng của hánh Mahêu 6, 25-34, Chúa nó:” Đừng lo “. Con ngườ là loà hụ ạo cao hơn mọ loà Chúa ựng nên. Hoa huệ đẹp ngoà đồng mà vua Salomon uy vnh sang như hế nhưng cũng không mặc đẹp như đóa hoa đó. Con chịm s sẻ, Chúa cũng nuô. Hoa cỏ ngoà đồng, nay còn, ma đã quẳng vào lò, mà Thên Chúa còn mặc đẹp cho như hế, hì huống hồ là anh m, ô những kẻ kém n (M 6, 30). Loà ngườ, con ngườ họa lạ hình ảnh vô song, oàn mỹ của Thên Chúa. Do đó, con ngườ được Chúa quan phòng, lo oan vì họ rọng hơn hoa, quí hơn muông hú. Ngà quan âm đến ừng nhu yếu của mỗ ngườ ho cách hức ế nhị nhệm mầu cao sâu của Ngà. Thánh Phaolô đã vế rấ chí lý rằng:” Sự gầu có, khôn ngoan và hông suố của Thên Chúa sâu hẳm ường nào!…Vì muôn vậ đều o Ngườ mà có, nhờ Ngườ mà ồn ạ và quy khuynh hướng về Ngườ. Xn ôn vnh Thên Chúa đến muôn đờ.Amn. “(Rm 11, 33-36).

CỨ TIN TƯỞNG, KÝ THÁC CHO CHÚA: Thánh vịnh 13 có câu:” Hãy ký hác đường đờ cho Chúa.Tn ưởng vào Ngườ, Ngườ sẽ ra ay”. Chúa bảo” đừng lo”, không còn nghĩa Chúa nó chúng a lườ bếng, ỷ lạ, không chịu làm vệc, đừng lo cho nhu yếu hể xác và rần hế này. Chúa không hề nương chều con ngườ, cũng như ủng hộ cho những con ngườ lườ bếng, lều lĩnh. Thánh Phaolô đã ừng nó:” Không làm vệc hì đừng ăn…”. Đúng sự đờ là như hế, con ngườ quả uyệ vờ vì có lý rí để suy luận, có đạo đức để bế phân bệ đều phả, đều ác, đều ngay, đều gan và có niềm sung sướng vĩnh cửu vớ Thên Chúa. Loà chịm, loà hú, chúng a cứ ưởng chúng không vấ vả, kỳ hực ra chúng vấ vả nhều, chúng phả bay đ hoặc đ xa để kếm mồ, kếm hức ăn nuô sống…Loà hoa, loà cây cũng phả nhờ rễ đâm sâu, nhờ hú nước ở ướ đấ, nhờ hấp hụ sương, mặ rờ vv…Con ngườ Chúa luôn khuyên nhủ hãy phó hác, nghĩa là hãy để âm hồn bình an, đừng dạt dẹo quá đáng, đừng sáng sủa đến bấ cần, nhưng ” Hãy lấy Chúa làm nềm vu…Ngườ sẽ cho được phỉ chí oạ lòng”(Tv 36). Thánh Phaolô rong hư gử gáo đoàn Phlpphê 4, 4-8 đã và đang vế:” Anh m đừng lo ngại gì cả…”.

Tế là ịp để con ngườ ừng lạ, chêm ngắm những kỳ công hế sức uyệ vờ của Thên Chúa: chm chóc, hú rừng, cây cối, hoa lá vv… ngắm lạ chính bản hân của tớ: ” Con ngườ là hình ảnh của Thên Chúa Gavê”. Và đã là hình ảnh của Thên Chúa, con ngườ sẽ sống sự sống của Thên Chúa. Sự sống của Thên Chúa vĩnh cửu, rường snh. Do đó, sự phó hác luôn là cần hế của mọ ngườ…

Lạy Chúa, xn cho chúng con luôn bế phó hác vào bàn ay uy quyền của Chúa. Amn.

 

45. Nước Thên Chúa và sự công chính của Ngườ

(Lm. Gus Nguyễn Thể Hện)

Năm mớ đang đến, mở ra mộ ga đoạn mớ của môi trường tự nhiên thiên nhiên sống đời thường. Và ở hờ khắc lnh hêng này, có lờ của Thên Chúa nó vớ chúng a qua Tn Mừng mà Hộ Thánh công bố.

Và phú suy nệm về lờ được công bố ấy, ưởng cũng là đều rấ cần hế cho chúng a thời điểm hiện nay. Vậy a hãy để cho âm hồn mình lắng đọng lạ mà đố ện vớ lờ Chúa.

1. M 6,25-32: Đừng lo ngại kh phả đố ện vớ những vấn đề của môi trường tự nhiên thiên nhiên sống đời thường

Những của tất cả rần gan có hể chếm rọn rá m, ch phố hành vi và bến hành mộ hứ hước đo gá rị của con ngườ. Con ngườ bị những hực ạ phàm rần ác động và đều kện hoá, vì a cũng phả đố ện vớ những nhu yếu rấ cơ bản của môi trường tự nhiên thiên nhiên sống đời thường như cá ăn, cá mặc… Các hực ạ vậ chấ là rấ cần hế để con ngườ có hể sống được: chúng a không hể chỉ sống bằng suy ưởng hay bằng ý chí và không cần bấ cứ hứ gì khác. Để sống, ngườ a buộc phả ăn, phả uống, phả mặc; và chính rong sự uỳ huộc vào những hực ạ vậ chấ như hế mà mố ương quan của ngườ a vớ của tất cả rần gan được hực hện. Không a có hể ránh né được mố ương quan này. Vấn đề là chúng a phả sống sự uỳ huộc đó như hế nào. Phần hứ nhấ của bà n mừng ngày hôm nay (cc.25-32) rả lờ cho chúng a câu hỏ ấy.

Vớ mộ loạ những quan sá và suy ư, Đức Gêsu nhắc chúng a nhớ rằng Thên Chúa bế rấ rõ chúng a và Ngườ luôn sẵn sàng bảo vệ cho môi trường tự nhiên thiên nhiên sống đời thường của chúng a. Ngườ đã ban cho chúng a món quà lớn lao hơn ấ cả: hân hể và mạng sống, lẽ nào Ngườ lạ chẳng sẵn sàng ban cho chúng a những món quà nhỏ hơn, ức là những phương ện gúp chúng a gìn gữ quà ặng lớn lao ka? Chm rờ vẫn ìm được của ăn, cho ù không go không gặ. Đoá huệ ngoà đồng vẫn được rang đểm ễm lệ, cho ù không làm lụng canh cử. Thên Chúa, Đấng Tạo Hoá, luôn lo lệu mọ sự cho chúng. Há Ngườ lạ chẳng làm như hế cho con ngườ, vốn là những con cá mà Ngườ quý hơn ấ cả và hằng ấu yếm lấy ình phụ ử mà chăm nom gìn gữ? Và cuố cùng là mộ suy ư đơn gản: Hỏ có a rong anh m có hể nhờ lo ngại mà kéo à đờ mình hêm được ù chỉ mộ gang không? (c.27). Chúng a được mờ gọ đón nhận những hực ạ cơ bản, ví ụ như độ à của môi trường tự nhiên thiên nhiên sống đời thường rần gan của mỗ ngườ, như Thên Chúa đã ấn định.

Đức Gêsu không còn ý nó rằng chúng a đừng làm lụng canh cử, đừng go gặ rồng cấy, đừng để ý lưu âm hay đừng xây ựng những ự phóng ương la… Ngườ muốn nó rằng ấ cả những đều đó phả được hực hện nhưng không phả là vớ mộ sự lo ngại bận âm há quá và mù quáng, mà là vớ lòng n ưởng vào Thên Chúa là Cha chúng a. Thên Chúa đã ban cho con ngườ bàn ay và khố óc, ức là Ngườ đã lo lệu rước để chúng a có hể xây ựng môi trường tự nhiên thiên nhiên sống đời thường cho phù hợp vớ phẩm gá cao cả của tớ.

Đức Gêsu bế rõ sự vận hành bình hường của cuộc đờ. Ngườ không phủ nhận rằng đô kh chm rờ và con ngườ vẫn phả chế vì đó. Nhưng trong cả rong những rường hợp cực đoan đó, sự lo ngại há quá cũng không hề gúp chúng a ến bước bình an và chắc như đinh rong môi trường tự nhiên thiên nhiên sống đời thường rần gan này. Trá lạ, rong những rường hợp cực đoan b đá đó, chúng a càng có lý o để rông cậy và kỳ vọng nơ Thên Chúa, không riêng gì có kỳ vọng về những hực ạ rần gan mà hô, mà nhấ là kỳ vọng về những hực ạ Nước Trờ, là nơ uy nhấ có môi trường tự nhiên thiên nhiên sống đời thường vên mãn hậ sự.

Sự “không lo sợ ngại lắng” của chúng a, như vậy, ho lờ của Đức Gêsu, không đặ cơ sở rên mộ sự sáng sủa ngây hơ hay rên kĩ năng làm chủ môi trường tự nhiên thiên nhiên sống đời thường của chúng a (kĩ năng ấy quá nhỏ bé). Sự “không lo sợ ngại lắng” đó được đặ cơ sở rên sự hực vững chắc, rằng Thên Chúa quyền năng và hông bế mọ sự, rằng Thên Chúa luôn luôn nhân lành yêu hương a, rằng Thên Chúa luôn luôn rung hành vớ lờ sáng ạo của Ngườ.

2. M 6,33-34: Chọn lựa cơ bản của môi trường tự nhiên thiên nhiên sống đời thường: Nước Thên Chúa và sự công chính của Ngườ

Sau kh đã ạy chúng a đừng lo ngại, Đức Gêsu nó cho chúng a bế đâu là hực ạ phả ch phố ước muốn của chúng a, lấp đầy con m của chúng a, xác định hước đo gá rị của chúng a và đò hỏ những hoạ động của chúng a: Nước Thên Chúa và sự công chính của Ngườ. Đó là những gá rị cao cả nhấ và sâu xa nhấ; và chúng a được mờ gọ hoàn oàn quy hướng ấ cả con ngườ của tớ về những hực ạ đó.

Nước Thên Chúa là chính Thên Chúa đang ỏ mình hoàn oàn cho chúng a rong ư cách là Đức Chúa quyền năng và ràn đầy ân nghĩa, Đấng luôn đón nhận và yêu hương ch chở chúng a rong sự hệp hông vào sự sống của chính Ngườ. Tấ cả lòng n của chúng a, ấ cả nềm kỳ vọng của chúng a và ấ cả lòng yêu mến của chúng a đều phả được quy khuynh hướng về Ngườ rong mộ ý hướng hoàn oàn huần khế. Đó là ìm kếm Nước Thên Chúa.

Sự công chính của Thên Chúa là sự việc công chính đến ừ chính Thên Chúa. Đó là cách hành xử của ngườ công chính, phù hợp vớ hánh ý của Thên Chúa và được Đức Gêsu nó rõ rong bà gảng rên nú. Tấ cả nỗ lực của chúng a và ấ cả sức mạnh mẽ và tự tin của chúng a, đều phả được lôi kéo để hực hện sự công chính ấy.

Nếu chúng a rước hế chỉ ìm kếm Nước Thên Chúa và sự công chính của Ngườ như hế, hì những đều khác sẽ được ban cho chúng a như những phương ện để chúng a hực hện lựa chọn cơ bản đó của cuộc đờ. Ý nghĩa của sự việc hện hữu của chúng a không uỳ huộc vào những mố bận âm về môi trường tự nhiên thiên nhiên sống đời thường hện ạ này, mà là ở sự hoàn oàn quy chếu của chúng a, ngay rong môi trường tự nhiên thiên nhiên sống đời thường hế ạm ngày hôm nay, vào Thên Chúa, và ở sự sẵn sàng sẵn sàng của chúng a, nhờ những hành vi công chính, cho cuộc hệp hông vên mãn vĩnh cửu vớ chính Thên Chúa.

Đó mớ là ương la đích hậ mà chúng a hướng ớ, chứ không phả là cá ngày ma rong cuộc đờ hế ạm này. Vì hậ ra, cá ngày ma hế ạm vẫn sẽ là cá ngày ma vấ vả: “Ngày nào có cá khổ của ngày ấy” (c.34). Nhưng sự vấ vả rong ngày ma hế ạm sẽ rấ rất khác nhau. Đó sẽ là sự việc vấ vả nhọc nhằn và cay đắng, nếu chúng a vấ vả vì những lo ngại cho môi trường tự nhiên thiên nhiên sống đời thường hế ạm và vậ chấ này. Trá lạ, đó sẽ là vấ vả phúc lạc và bình an, nếu chúng a ìm kếm Nước Thên Chúa và sự công chính của Ngườ, ức là nếu chúng a hoàn oàn quy khuynh hướng về Thên Chúa và sống ho những mố phúc mà Chúa Gêsu đã công bố rong bà gảng rên nú (5,3-12).

Ngày Tế, chúng a cầu chúc lẫn nhau mộ môi trường tự nhiên thiên nhiên sống đời thường bình an và niềm sung sướng, bở bế rằng ấ cả chúng a đều chịu ác động của những hực ạ hế ạm. Nhưng lờ Chúa nhắc cho chúng a rằng: ngay rong mố ương quan của chúng a vớ những hực ạ cần hế cho môi trường tự nhiên thiên nhiên sống đời thường hế ạm, Thên Chúa vẫn phả chếm vị rí mang ính quyế định. Ta được mờ gọ đừng để cho những lo oan về những nhu yếu (cho ù là khẩn hế nhấ) của môi trường tự nhiên thiên nhiên sống đời thường, hoàn oàn ch phố âm rí chúng a, đến nỗ chúng a đánh mấ sự n ưởng vào Thên Chúa là Cha chúng a. Quan rọng hơn ấ cả những bận âm lớn nhỏ của môi trường tự nhiên thiên nhiên sống đời thường, là lòng n và nềm xác ín rằng: “Cha anh m rên rờ hừa bế anh m cần ấ cả những hứ đó” (c.32). Nếu lòng n ưởng vững chắc vào Thên Chúa và xác ín mạnh mẽ và tự tin về sự nhân lành vô bên của Ngườ, làm ngườ bạn đồng hành vớ những mố bận âm về môi trường tự nhiên thiên nhiên sống đời thường vậ chấ của chúng a, hì chắc như đinh âm hồn chúng a sẽ được bình an, và chúng a sẽ đố ện vớ môi trường tự nhiên thiên nhiên sống đời thường (có kh rấ khắc nghệ) này vớ mộ sự ự o nộ âm đích hực. “Trước hế hãy ìm kếm Nước Thên Chúa và đức công chính của Ngườ” (M 5,33).

 

46. Tám Mố Phúc (M 6,25-34)

(Lm. Trần Bình Trọng)

Tư ưởng cũng như văn chương bình ân Vệ Nam hàm chứa những quan nệm về hờ gờ như: Thờ gờ là vàng bạc; hờ gờ hấm hoắ ựa ho đưa, cứ đ đ mã, không chờ đợ a. Thường kh ngườ a nhìn ớ hì hấy lâu à, nhưng kh nhìn lạ hì hấy mau lẹ. Ngườ a nó mớ ngày nào đó, chúng mình hế nọ hế ka, mà nay đã ha mươ năm, ba mươ năm rồ. Kh bận rộn vớ công vệc làm hay chương rình hoạ động, ngườ a cảm hấy hờ gờ đ mau lẹ. Những lúc nhàn rỗ hay là không biến thành thực trạng húc ép, ngườ a lạ cảm hấy hờ gờ đ chậm. Cho ù ngườ a cảm hấy hờ gờ đ mau hay chậm, hờ gờ vẫn xoay đều không hay đổ. Ngườ a không hể đ rước hờ gờ, cũng không hể kéo à hờ gan.

Cho ù Tế đến sớm hay muộn, mùa Xuân đến mau hay chậm, ngườ a cũng phả ho chu kì uần hoàn của vũ rụ mà đón nhận gây phú bàn gao của hờ gờ mớ cũ ở lúc không gờ của đêm gao hừa, là gây phú ống cựu nghnh ân. Ngườ Vệ xưa ka co đêm gao hừa là gây phú lnh hêng, gao hoà gữa rờ và đấ. Gần đến gây phú gao hừa, ngườ a cứ ngồ đợ để hoà nhịp vớ gây phú gao hoà của rờ đấ, không được nó hay làm gì. Vừa ớ lúc gao hừa hì họ vỗ ay vang động hay cho nổ pháo: đạch, đạch… đạch, đùng. Đạch, ĐÙNG… ĐÙNG… Đố pháo để mừng xuân mớ sang. Đố pháo ho quan nệm của nhều ngườ Vệ rước đây còn để xua đuổ ma qủ. Có ngườ còn nghĩ: pháo nổ càng lớn, ma quỉ càng sợ. Vậy phả đố pháo cố.

Ngườ Công gáo hì co ông rờ là Thượng Đế, là Thên Chúa và chỉ có Chúa mớ làm chủ được hờ gờ và hờ gan. Chúa là Chúa của ứ hờ bá ế, của Xuân, Hạ, Thu, Đông. Chúa có quyền rên mưa nắng, sóng gó, bão áp… như rong lờ nguyện đầu lễ Gao hừa, lnh mục chủ ế cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa là Đấng vô huỷ vô chung, là căn nguyên và cùng đích vạn vậ, rong gờ phú gao hừa này, chúng con hướng âm hồn lên Chúa. Cú xn Chúa rộng ban cho chúng con mộ năm ồ ào phúc lộc.

Bà Tn Mừng lễ Gao hừa bàn về Tám mố Phúc hậ. Vào ịp Tế, mọ ngườ đều chúc lẫn nhau những đều ố đẹp, hì Gáo Hộ cũng ùng những lờ Thánh Knh có tiềm ẩn những lờ chúc phúc của Thên Chúa. Trong kh hên hạ chúc lẫn nhau mọ sự gàu sang phú quí và như mong ước, hì Thên Chúa chúc phúc cho những ngườ sống Tám mố Phúc hậ rong đó có mộ lờ chúc cho những a sống nh hần nghèo khó. Thậ là mộ đều nghịch lý và mâu huẫn! Có mộ ngườ ự òng ka hỏ lnh mục chánh xứ nọ: Thưa cha kh cha gảng về Tám mố Phúc hậ, con không hể hoàn toàn có thể đồng ý được bở vì những đều Chúa ạy rong Tám mố Phúc hậ đ ngược lạ vớ quan nệm của ngườ đờ và ngược lạ vớ những gì con đã sống. Nhưng rồ con vẫn ếp ục đ lễ, ngh cha gảng Lờ Chúa. Bây gờ hì con đã đồng ý. Mỗ lần sau kh âng hánh lễ, con cảm hấy được bình an rong âm hồn.

Chúa chúc phúc cho những ngườ sống Tám mố Phúc hậ. Và không phả họ chỉ được niềm sung sướng đờ sau, nhưng còn được hưởng niềm sung sướng ngay ạ đờ này. Hạnh phúc đó là mộ âm hồn bình an, hư há. Được Chúa chúc phúc là được ấ cả: đờ này cũng như đờ sau. Có những ngườ có hể hểu lầm nhận định rằng Chúa muốn ngườ a sống nghèo khó, khắc khổ. Thực sự hì Chúa đến gả hoá con ngườ khỏ cảnh nghèo đó. Chúa bảo: Nào những kẻ được Cha a chúc phúc, hãy đến hừa hưởng Vương quốc ọn sẵn cho những ngươ ừ huở ạo hên lập địa. Vì xưa, Ta đó, những ngươ đã cho ăn; Ta khá, những ngươ đã cho uống (M 25,34-35).

Ngườ đờ còn nhận định rằng Gáo Hộ ùng mố Phúc hậ hứ nhấ để cổ võ đờ sống nghèo khó. Sự hực hì Gáo Hộ không chủ rương như vậy. Đức Thánh Cha Goan Phaolô II có lần đã ố cáo chủ trương cấm vận của Hoa kỳ khến cho ân nghèo Cuba càng nghèo, hếu những phương ện ố hểu cho nhân phẩm con ngườ. Trước đó ngà còn kêu gọ ịp Tế ương lịch 1998 hoàn cầu hoá vệc phá rển knh ế và phá rển knh ế phả nằm rong vòng lên đớ những quốc ga chứ không nhắm đến vệc ăn mảnh và đánh lẻ. Đức Thánh Cha còn khuyến khích những quốc ga gàu mạnh xoá nợ cho những quốc ga nghèo đó. Như vậy Gáo Hộ không khuyến khích hực ạ nghèo khó, nhưng là sống nh hần nghèo khó, nghĩa là nh hần sêu hoá, không để lòng ính bén vào của tất cả rần hế.

Trong hư gử ín hữu Galá, hánh Phaolô chúc cho họ như sau: Nguyện chính Thên Chúa là nguồn mạch bình an, hánh hoá oàn ện con ngườ anh m, để hần rí, âm hồn và hân xác anh m, được gìn gữ vẹn oàn (1Tx 5,23). Trong bà rích sách Dân Số, Chúa ạy Môsê chúc phúc cho ân chúng như sau: Nguyện xn Thên Chúa chúc lành và gìn gữ anh m! Nguyện xn Thên Chúa ươ né mặ gìn gữ anh m, và ủ lòng hương anh m! Nguyện xn Chúa ghé mắ nhìn và ban bình an cho anh m (Ds 6,24-26).

Đọc Thánh Knh Cựu Ước, a hấy ân được chọn kêu cầu đến Chúa mà chúc lành lẫn lẫn nhau. Bố cũng chúc lành cho con cá như ông Raguên chúc lành cho con rể là Tôba và con gá là Xara như sau: Con đ mạnh gỏ và bình an! Xn Chúa rờ cho con và Xara vợ con hành đạ, và ước gì cha được nhìn hấy con cá của chúng con rước kh nhắm mắ (Tb 10,11). Bà Éna cũng nạ đến Chúa để chúc lành cho con gá và con rể như sau: Trước mặ Chúa, mẹ kí hác Xara cho con, con rể của mẹ! Suố đờ con, đừng bao gờ làm cho nó phả buồn (Tb 10,13).

Chúc Tế và chúc uổ lẫn nhau mà nạ đến Thên Chúa và kêu cầu đến ân sủng và quyền năng của Chúa là đặ ngườ mà mình cầu chúc ướ sự ch chở và bảo vệ của Chúa. Vệc cầu chúc lẫn nhau mà nó ra ếng để ngườ được cầu chúc có hể ngh hấy còn tồn tại ác ụng âm lý là khến cho ngườ được chúc phúc cảm động và ự nỗ lực hế nào để lờ cầu chúc được hực hện nơ mình.

Để áp ụng hực hành, a nguyện xn Chúa chúc lành cho ông bà cha mẹ, anh chị m họ hàng. Và nguyện xn Chúa chúc lành lẫn lẫn nhau rong năm mớ. Ta cũng không quên xn Chúa ha hứ những lỗ lầm, những hếu só rong năm cũ, những lúc a phí phạm hờ gờ Chúa ban, cũng như vệc ếc rẻ và lạm ụng hờ gờ. Xn Chúa ha hứ những lần a không ành hờ gờ cho Chúa, cho ga đình: cha mẹ, vợ chồng và con cá; những lần a không ành hờ gờ cho chính mình để suy ư về hân phận làm ngườ rong mố ương quan vớ Đấng ác hành nên mình.

Lờ nguyện xn Chúa chúc lành cho Năm mớ:

Lạy Chúa, Chúa là Chúa của ứ hờ bá ế, của Xuân Hạ Thu Đông. Chúng con xn ạ ơn Chúa cho hờ gờ, năm háng Chúa ban rong năm cũ. Xn Chúa ha hứ những lần chúng con phí phạm hờ gờ hoặc ếc rẻ và lạm ụng hờ gờ. Xn Chúa hánh hoá hờ gờ chúng con xử ụng để chúng con bế ùng hờ gờ làm vnh quang nước Chúa. Amn.

 

47. Ơn Bình An (M 6,25-34)

Mùa xuân đang đến vớ quê hương, ga đình và mỗ âm hồn.

Mùa xuân đến mang hêm uổ đờ, nềm vu và kỳ vọng.

Mùa xuân đến làm ươ nở cuộc đờ vớ hương rờ, gó xuân, hoa hắm.

Mùa xuân đến đm nềm an bình và niềm sung sướng cho con ngườ.

Vâng, ấ cả chúng a đang được ận hưởng ràn rào hương xuân rong ngày đầu năm mới mớ vớ muôn ngàn lờ chúc ố đẹp. Chúng a chúc nhau năm mớ an khang - thịnh vượng niềm sung sướng, an bình phúc lộc, an mạnh rường họ, an lành hánh đức… Những lờ cầu chúc hân hương ấy đã ễn ả phần nào nguyện ước sâu xa của cõ lòng con ngườ. Hơn hẳn những nhu yếu hế hực khác của môi trường tự nhiên thiên nhiên sống đời thường, chúng a mong ước được an bình ừ nộ âm đến môi trường tự nhiên thiên nhiên sống đời thường ngoạ ạ, ừ mố ương gao hân ình gữa ngườ vớ ngườ đến sự hòa hợp hích ứng vớ hên nhên và những ạo vậ.

Thế nhưng, đâu là phương hức chính đáng nhấ để chúng a đã có được sự bình an đích hực như lòng mình mong ước? Câu rả lờ được ìm hấy rong bà Tn Mừng mà Gáo hộ đã chọn đọc rong ngày đầu năm mới mớ ngày hôm nay.

Trong bà Tn Mừng, Chúa Gêsu đã mờ gọ chúng a hãy n ưởng vững mạnh vào Thên Chúa quan phòng, để đừng quá bận âm vào những nhu yếu của môi trường tự nhiên thiên nhiên sống đời thường hực ạ, vì chính Chúa Cha sẽ ân ban cho chúng a ấ cả. Đều quan rọng và cần hế nhấ rong thời điểm hiện nay là chúng a hãy ưu ên ìm kếm Nước Thên Chúa và sự công chính của Ngườ (x.c.33). Đó là há độ mà chúng a cần kên quyế hực hện ngay rong ngày đầu năm mới mớ này. Nước Thên Chúa và sự công chính của Ngườ đó đó là rạm ừng chân lý ưởng nhấ để chúng a đã có được sự bình an như lòng mình mong ước. Trong sứ đệp Ngày Hòa Bình Thế Gớ năm nay, Đức Thánh Cha Bênêđcô cũng xác nhận: “Mộ xã hộ được hòa gả vớ Thên Chúa hì gần gũ vớ hòa bình hơn… Hòa bình là kết quả đó của mộ ến rình hanh hao ẩy…” (số 15).

Quả hậ, sự bình an đích hực mà chúng a đang khá khao đó đó là vệc hế lập được mố ương gao huận hảo gữa chúng a vớ Thên Chúa.

Thên Chúa đã ựng nên chúng a cho Ngà, nên âm hồn chúng a còn mã do dự khắc khoả cho tới kh nào được an nghỉ rong Chúa (hánh Augusn). Thánh nhân đã nó lên được âm ư nguyện vọng nơ hẳm sâu âm hồn của mỗ ngườ chúng a. Thậ vậy, chỉ rong Thên Chúa chúng a mớ đã có được sự bình an đích hực. Chính sự an bình ràn ngập ình yêu hương này, khến chúng a luôn luôn muốn sống hân ình vớ Thên Chúa, kế hệp hâm sâu vớ Ngà rong ình yêu, chu oàn hánh ý Ngà rong môi trường tự nhiên thiên nhiên sống đời thường, ận âm gớ hệu Chúa cho ngườ khác, mong cho Danh Ngà ỏa lan đến mọ ngườ mọ nơ. Đây cũng đó đó là phần ưu ên mà chúng a phả lựa chọn ho gáo huấn của Chúa Gêsu rong bà Tn Mừng. Bở lẽ, mộ kh có Chúa rong cuộc đờ, a sẽ được ận hưởng mộ sự bình an vô hạn. Vớ Chúa, chúng a cùng đ go rắc nềm an bình đến mọ nơ. Và vì Chúa, chúng a cũng tiếp tục bế rân rọng, gìn gữ và bảo vệ sự bình an mà Ngà đã ân ban.

Hôm nay, ngày đầu năm mới mớ, chúng a cùng nguyện cầu ơn bình an được ỏa lan đến khắp mọ nhà và mọ âm hồn. Cầu mong ơn bình an được chan hòa rên khắp mền quê hương đấ nước. Chúng a ước nguyện quê hương được há bình hịnh vượng, nhà nhà an hòa, ngườ ngườ an lòng, để cùng chung ay xây ựng quê hương ngày mộ ố đẹp hơn. Thế nhưng, để đã có được sự bình an như lòng mong ước, chúng a phả bế ngước nhìn lên Đấng là chính nguồn cộ sự bình an. Xn Ngà hương ban ặng cho chúng a nềm an bình và niềm sung sướng đích hực rong năm mớ này.

Tuy nhên, sự bình an không riêng gì có ừng lạ nơ bản hân của mỗ ngườ, mà cần phả được cha sẻ đến mọ ngườ và mọ nơ. Chúng a cần rao ặng cho ha nhân sự bình an của Chúa qua há độ bế quảng đạ ha hứ để sống yêu hương hơn, bế rân rọng ngườ khác vớ những kĩ năng và khác bệ nơ họ, bế ân cần quan âm đến nhau nhều hơn, bế nhệ âm phục vụ vớ ấ cả lòng ừ âm và nhân á, bế cảm hông rước những nỗ khổ đau hay gớ hạn của ngườ khác… Vâng, rong ngày xuân này, Thên Chúa đang ngỏ lờ vớ chúng a, đang mong đợi mộ vòng ay yêu hương rộng mở của chúng a để đón nhận, để sẻ cha cho những âm hồn nhỏ bé là hình ảnh hân hương của Ngà. Những hện hân ấy đang ở chung quanh chúng a, bên lề đường, rong những úp lều ẩm hấp, rong những cơn bệnh hập ử nhấ snh, hay rong những má nhà xêu vẹo vắng bóng ếng cườ, vắng luôn cả mếng cơm manh áo… Chúng a cần đáp rả hế nào rước ếng kêu han của ngườ anh m chúng a? Đó đó đó là ếng kêu gào của mộ vị Thên Chúa đang nhập hể ừng ngày rên quê hương này, ngay rong ngày xuân này.

Lạy Chúa, chúng con ạ ơn Chúa đã ban cho chúng con mộ ngày xuân an bình niềm sung sướng. Quê hương con gờ đây không hề chến ranh, không hề bạo lực, chúng con được hoả má vu chơ và ận hưởng ngày xuân an bình rên quê hương ấu yêu. Thế nhưng, Chúa hấy đấy, khung cảnh bên ngoà hì bình an hư há, nhưng bên rong chều sâu hăm hẳm của lòng ngườ, của xã hộ, hì cũng còn đầy ẫy những kểu “chến ranh không đổ máu”. Từ những lố sống ích kỷ, hụ hưởng vớ những đam mê khoá lạc, rồ những há độ gan ố lừa lọc, cư xử bấ công, hành xử đầy ính cách bạo lực… đã ạo nên những hố sâu ngăn cách gữa ngườ vớ ngườ. Để rồ còn ìm đâu ra sự bình an rong những cảnh ượng như hế? Mộ đều làm cho Chúa đau lòng hơn hết là ừ nộ âm con ngườ đã ự nguyện gế chế sự bình an của mộ lương âm rong sáng, kh sẵn sàng ngăn cản sự ra đờ của mộ ha nh nhỏ bé vô ộ. Thậ xó xa cho Chúa kh ừng ngày và mỗ phú gây rên quê hương con, hàng trăm ha nh bị gế chế mà không kịp ận hưởng mộ chú mùi vị ngày xuân cuộc đờ.

Lạy Chúa, xn ha hứ cho chúng con, xn canh ân đổ mớ âm hồn chúng con, đặc bệ là âm hồn những bà mẹ rẻ, để rong năm mớ này, mọ ngườ đều bế uy rì được sự bình an đích hực rong âm hồn mà Chúa đã ban ặng.

Xn cho ngày xuân này đm lạ nhều nềm vu và sự an bình cho mọ âm hồn, nhấ là những âm hồn đang đơn độc sầu khổ.

Xn cho ngày xuân này là lờ động vên, nhắc nhở hay chú ý cho ấ cả mọ ngườ, để cùng vớ ơn hánh, chúng con luôn bế nỗ lực sống yêu hương và an bình rong ình Chúa và ình ngườ chân hành. Amn.

 

48. Đừng lo ngại gì cả (Mc 6, 25-34)

(Lm Anôn Nguyễn Cao Sêu)

Suy nệm:

Ngày Tế báo hệu mộ năm cũ đã qua và mộ năm mớ đang đến.

Chúng a cần nhìn lạ mộ năm qua vớ cá nhìn của Chúa

để hấy ấ cả là hồng ân,

kể cả những gì ngườ đờ co là xu xẻo, bấ hạnh.

Chúa đã cho chúng a sống hêm mộ hờ gan, hêm mộ năm rên đờ.

Chúng a nhận ra hờ gan mộ ngày nhờ mặ rờ mọc lên rồ lặn xuống.

Nhà nông nhận ra hờ gan mộ háng nhờ mặ răng ròn rồ lạ khuyế.

Tạ ơn Chúa vì ha nguồn sáng quý báu như vậy rên bầu rờ.

Thờ gan ho Kô gáo không đ ho đường xoắn ốc, nhưng ho đường hẳng.

Thờ đểm nào thì cũng là uy nhấ, đ rồ không rở lạ, nên rấ đáng quý.

Con Thên Chúa làm ngườ đã đằm mình rong òng hờ gan như a.

Nhờ Ngà, òng hờ gan này sẽ đưa a vào vĩnh cửu của Thên Chúa.

Ngày Tế ngườ a hường hay chúc nhau.

Chúc sức khỏ, chúc làm ăn phá đạ, chúc mọ sự như ý…

Chúng a có hể học được mộ cách chúc rấ đẹp rong sách Dân Số (6, 22-27).

Đức Chúa chỉ ạy cho ông Môsê

để ông này chỉ lạ cho ông ư ế Aaron bế cách chúc lành cho ân.

Có ba lờ chúc, mỗ lờ đều bắ đầu bằng chủ ừ là Đức Chúa:

“Nguyện Đức Chúa chúc lành và gìn gữ anh m.

Nguyện Đức Chúa ươ né mặ nhìn đến anh m và ủ lòng hương anh m.

Nguyện Đức Chúa ghé mắ nhìn anh m và ban bình an cho anh m.”

Ơn bình an là ơn gồm có mọ ơn về sức khỏ, sống lâu, an nnh, hịnh vượng…

Rố cuộc chính Đức Chúa mớ là Đấng chúc lành cho ân Isral (c. 27).

Chính Đức Chúa đóng ấn Danh của Ngà rên họ để bảo rợ họ.

Và ngày hôm nay chính Ngà cũng ban muôn ơn cho a nhờ Danh Đức Gêsu.

Trước hềm Năm Mớ, con ngườ không ránh khỏ nỗ lo về ương la.

Có nhều nỗ lo rấ hữu lý, vì trở ngại vất vả rước mắ là có hậ.

Có nhều nỗ lo âu chỉ vì con ngườ hấy mình quá đỗ mong manh.

Nỗ lo quấn lấy con ngườ và làm âm con ngườ không yên.

Trong bà Tn Mừng ngày hôm nay, Đức Gêsu bốn lần nhắc chúng a “Đừng lo.”

Nếu Kô hữu không biến thành quay quắ vì lo âu

hì không phả vì họ là ngườ vô lo, hay vì họ ự n, gỏ gang hơn ngườ khác.

Đơn gản chỉ vì họ có mộ Ngườ Cha quan âm đến mọ nhu yếu của tớ.

Kô hữu ận ụy hế mình cho công vệc, nhưng lạ không bấ an, lo âu.

Tín hác như mộ đứa con ngồ rong lòng cha,

họ đặ vnh quang Thên Chúa lên rên hế,

và n mọ sự khác sẽ được Ngà lo lệu.

Cầu nguyện:

Lạy Cha,

Cha đã cho chúng con sống hêm mộ năm,

đ hêm mộ đoạn đường đờ.

Nhìn lạ đoạn đường đã qua,

chúng con chỉ bế nó lên lờ ạ ơn chân hành,

vì Cha vẫn cho chúng con sống,

và sống rong ình yêu.

Mọ bến cố vu buồn của năm qua

đều là những lờ mờ gọ kín kẽ của Cha

để hức ỉnh, nâng đỡ và đưa chúng con lên rất cao.

Tạ ơn Cha

vì những gì cuộc đờ đã làm cho chúng con,

và những gì chúng con đã làm được cho cuộc đờ.

Xn cho chúng con sống những ngày Tế ân ộc

rong nh hần vu ươ, hòa nhã,

và không quên những a nghèo khổ, đơn độc.

Ước gì những lờ chúng con chúc lẫn nhau

là những lờ chúc lành

xuấ phá ừ rá m yêu hương.

Và lạy Cha, năm mớ đã đến,

rá đấ lạ xoay mộ vòng mớ quanh mặ rờ,

chúng con cũng muốn

ở lạ rong quỹ đạo của Cha,

nhận Cha là rung âm môi trường tự nhiên thiên nhiên sống đời thường,

và nhận mọ ngườ là anh m. Amn.

 

49. Cầu bình an rong năm mớ

SUY NIỆM

Không bế có a rong chúng a hắc mắc “ạ sao Gáo hộ lạ chọn đọc bà Tn Mừng này vào ngày đầu năm mới mớ? Ngày cầu bình an?” Thế ưởng Gáo hộ là mẹ cũng muốn ạy con cá mình những đều hậ hữu ích. Vì hế, có lẽ rằng chúng a cũng nên đặ hêm mộ và câu hỏ: Tạ sao lạ phả cầu bình an rước ên ngay rong ngày đầu năm mới mớ? Đều gì đm lạ bình an? Đều gì làm mấ bình an? Lờ Chúa ngày hôm nay có gúp gì cho vệc gả quyế những vấn nạn này sẽ không?

Xn hưa câu rả lờ chắc như đinh là có. Lờ Chúa ngày hôm nay sẽ gúp cho mỗ ngườ ìm được bình an. Vì bình an là gốc của mọ đều ố lành khác. Có bình an con ngườ sẽ đã có được những hứ khác. “Thầy bảo cho anh m bế: đừng lo cho mạng sống: lấy gì mà ăn; cũng đừng lo cho hân hể: lấy gì mà mặc. Mạng sống chẳng rọng hơn của ăn, và hân hể chẳng rọng hơn áo mặc sao?”.

Lờ Chúa hậ là chí lý: xé đ xé lạ chúng a hường lo cho mình “của ăn, áo mặc”, mà cá lo này hường làm cho chúng a quên đ cá chính yếu mình đang có đó là “mạng sống và hân hể”. Chúa nhắc chúng a nhìn về đều chính yếu Chúa ban cho, Chúa đã rao cho chúng a mạng sống, cá mà chúng a không hể làm gì rên nó được, không kéo à cũng không rú ngắn, không sớm cũng không muộn… mạng sống của chúng a ùy huộc vào ay Chúa. Nhưng trong cả đều quý gá nhấ là mạng sống hì Chúa đã và đang ban cho và được đặ vào rong mộ hân hể rồ. Thân hể cũng vậy, mộ món quà quý gá không a có hể làm cho mình cao hơn lên, hoặc đầy đủ hơn. Chúng a không can hệp được về hân hể của chúng a, có chăng chúng a chỉ có hể gúp mạng sống và hân hể an oàn và ố đẹp hêm như nó đã được rao ặng. Vậy mà nhều kh rong môi trường tự nhiên thiên nhiên sống đời thường chúng a lạ quên, đánh mấ, hoặc làm ổn hạ cá chính mà mình đang có để lo ìm cá phụ. Những cá phụ huộc ấy nếu lo ngại quá đáng chúng a sẽ làm cho mấ bình an.

Tuy nhên, chúng a cũng phả nhìn nhận rằng môi trường tự nhiên thiên nhiên sống đời thường ngày ngày hôm nay có quá nhều trở ngại vất vả và hử hách. Công ăn vệc làm hế sức bấp bênh. Vệc học tập và ương la của con cá đáng phả lo nghĩ. An snh xã hộ không được bảo vệ. An nnh chính rị hì luôn bấ ổn. Xung độ và khủng bố ễn ra khắp nơ. Những đều ấy đã làm cho môi trường tự nhiên thiên nhiên sống đời thường chúng a đô kh mấ bình an và luôn phả lo nghĩ để ìm cách ứng phó. Chúng a vẫn có quyền lo nghĩ và sắp xếp ương la của tớ cho ố đẹp nhấ nhưng đừng để những hứ ấy làm ảnh hưởng đến sự bình an mà Chúa đã ban cho mỗ mộ ngườ.

Chúng a là những ngườ đã ám n vào vào quyền năng và ân sủng của Chúa, chúng a phả có mộ lố sống và cách hành xử khác, ám để cho Lờ Chúa hướng ẫn vì “Cha anh m rên rờ hừa bế anh m cần ấ cả những hứ đó”. Không phả ỉ nạ vào sự quan phòng của Chúa, nhưng là cộng ác vớ Chúa, và kh đã nỗ lực hế sức để cộng ác vớ Chúa, hì n ưởng Chúa sẽ chúc lành.

Như vậy đều đm lạ bình an là vu vớ những hồng ân mà mỗ chúng a được nhận lãnh hằng ngày cách nhưng không: mưa huận gó hòa, mặ rờ mọc và lặn đúng hờ đúng buổ, không khí rong lành và những òng nước má, những ngườ hân yêu và ình bằng hữu… Và đều làm mấ bình an là chúng a lo ngại ìm kếm những cá phụ quá đáng, đô kh lo ngại ìm cá phụ mà chúng a ranh gành làm ương ổn nhau, đô kh lo ìm những cá phụ mà đánh mấ cả những gây phú niềm sung sướng hện ạ mà mỗ chúng a đang có.

Cầu xn bình an rong năm mớ, là cầu xn cho chúng a cảm nghệm những hồng ân Thên Chúa ban cách nhưng không. Cầu xn bình an rong năm mớ là cầu xn cho có lòng n vào bàn ay Chúa quan phòng. Cầu xn bình an rong năm mớ là cầu xn cho bế lượng gá và ìm kếm những đều chính yếu, ìm kếm nước Thên Chúa và sự công chính của Ngà.

Lạy Chúa Gêsu, gữa môi trường tự nhiên thiên nhiên sống đời thường có quá nhều bộn bề và lo oan ngày hôm nay, xn cho con được gữ mã rong lòng hơ ấm bình an của Chúa. Nhều kh cơm, áo, gạo, ền đã làm chúng con quá mỏ mệ mà quên đ sự hện ện nhệm mầu của Tình Yêu Chúa.

Chúa bế đó, chúng con đang còn phả vậ lộn mỗ ngày vớ môi trường tự nhiên thiên nhiên sống đời thường nhều gay cấn và hử hách ngày hôm nay. Những trở ngại vất vả và hử hách ừ ngoà ác động vào lòng chúng con và có những hử hách ự chúng con gây ra cho chính mình. Trong ấ cả những vấn đề ấy, xn cho chúng con ìm ra được hướng gả quyế và háo gỡ. Nhưng rên hế, xn cho chúng con luôn bế đặ rọn nềm n ưởng nơ Chúa và rao đờ mình rong vòng ay yêu hương quan phòng của Chúa luôn.

Amn

 

50. Bình An – Quà Tặng Năm Mớ

(J.B. Nguyễn Quốc Tuấn)

Bình an là ân ban của Thên Chúa ành cho chúng a qua Đức Kô.

Bình an, đó là đều mà chúng a mong ước và cầu chúc lẫn nhau mỗ ịp Tế đến xuân về. Bình an là nhu yếu hế yếu của đờ sống con ngườ kể cả rên bình ện xã hộ và âm lnh. Bình an như thể ấu chỉ cho hấy Thên Chúa đang đồng hành gữa nhân loạ và há độ đáp rả của con ngườ bằng đờ sống yêu hương. Vì kh sống yêu hương, chúng a cũng đồng hờ được ận hưởng mộ hế gớ an bình.

1. Thên Chúa là nguồn mạch bình an

Nguồn bình an đích hực đến ừ Thên Chúa. Từ ạo hên lập địa, chính Thên Chúa đã kha hông nguồn bình an ấy đến ận muôn loà. Rêng đố vớ con ngườ, Ngà đã ưu á đặc bệ kh cho chúng a được cộng ác vớ Ngà rong vệc ạo lập bình an cho hế gớ. Nhưng chúng a đã khước ừ ình yêu của Thên Chúa, lạm ụng quyền ự o Ngà ban ho chều hướng xấu ẫn đến bấ an, đau khổ.

Thên Chúa không bỏ rơ con ngườ. Kh nhân loạ bị ước mấ nguồn bình an vì phả xa lìa Thên Chúa, hì chính Ngà lạ ếp ục nâng đỡ và kêu mờ chúng a rở về nhận lạ ơn bình an nơ Con Mộ Ngườ là Đức Gêsu Kô.

“Nguyện chính Thên Chúa là nguồn mạch bình an, hánh hoá oàn ện con ngườ anh m, để hần rí, âm hồn và hân xác anh m, được gìn gữ vẹn oàn, không gì đáng rách, rong ngày Đức Gêsu Kô, Chúa chúng a, quang lâm. Đấng kêu gọ anh m là Đấng rung hành: Ngườ sẽ hực hện đều đó” (1Tx 5, 23-24).

Mộ kh ý định của Thên Chúa đã được hành oàn nơ Đức Kô, nhân loạ hực sự được mờ gọ bước vào sống rong hế gớ của nguồn bình an vô ận. Kh đã được háp nhập vào hân hể huyền nhệm của Đức Kô, chúng a không hề phả bấ an vì lo sợ quyền lực sự ữ hống rị.

“Ước gì ơn bình an của Đức Kô đều khển âm hồn anh m, vì rong mộ hân hể uy nhấ, anh m đã được kêu gọ đến hưởng ơn bình an đó” (Cl 3, 15).

Cuộc lữ hành rong Đức n của ngườ môn đệ ù phả đố ện vớ muôn vàn mố hểm nguy luôn rình rập đ oạ, nhưng đó sẽ là cơ hộ quý gá cho chúng a ận hưởng bình an chân hậ o chính Thập gá mang lạ.

“Thầy để lạ bình an cho anh m, Thầy ban cho anh m bình an của Thầy. Thầy ban cho anh m không như hế gan ban ặng. Lòng anh m đừng xao xuyến, cũng đừng sợ hã” (Ga 14, 27).

2. Không có bình an nếu hếu ình yêu

Như vậy, bình an là quà ặng vô gá o bở ình yêu mà Thên Chúa ban cho nhân loạ. Đều này cho hấy bản chấ của bình an được khở đ ừ ình yêu. Tình yêu vừa là động lực, vừa là cố uỷ của sự việc bình an. Bình an mà Đức Kô đã ành rọn cho nhân loạ rong công cuộc cứu độ của Ngà, đó đó là nguồn bình an mà nhờ đó con ngườ được sống rong ình yêu Thên Chúa và anh m.

Kô gáo đã mở ra cho chúng a mộ hướng nhìn oàn ện kh nghệm xé đều mà nhân loạ ngày hôm nay không ngừng nghỉ vươn ớ: Bình An. Đích đểm mà con ngườ bao đờ vẫn kỳ vọng là được sống rong mộ hế gớ hoà bình sẽ rở hành ảo ưởng, nếu hế gớ ấy hếu đ ình hương.

Vẫn còn đó những bấ an kh con ngườ chưa đáp ứng lờ mờ gọ của Đức Kô: hoà gả, hứ ha.

Vẫn còn đó những bấ an kh những nhóm, hay thành viên bấ chấp những nguyên ắc luân lý nền ảng của sự việc sống và nhân phẩm con ngườ.

Vẫn còn đó những những bấ an kh ngườ a nhân anh quyền lực để xâm hạ quyền lợ đồng bào vô ộ.

Vẫn còn đó những bấ an kh đồng ền được đặ rên ình hương…

Vẫn còn đó những bấ an kh chúng a chưa chịu xả hân hế mình để cha sẻ những mấ má, đau hương của bao ngườ…

3. Bình an – quà ặng năm mớ

BÌNH AN- Món quà hêng lêng nhấ mà chúng a rao đến nhau rong ngày đầu năm mới mớ. Nó không là mộ lờ chúc suông hoa mỹ, mà hàm chứa mộ há độ sống, mộ nỗ lực sống của chúng a rên đoạn đường những háng ngày mớ đang mở ra.

Món quà BÌNH AN chỉ hực sự snh động và và có ý nghĩa kh chúng a gó gém vào rong đó những nguyện ước chân hành và hện chí xây ựng mộ môi trường tự nhiên thiên nhiên sống đời thường êm ấm ố đẹp lẫn nhau.

Món quà BÌNH AN chỉ có hể đm lạ bầu khí an bình đích hực kh nó được khắc vào đó ấu ấn Thân Á – Thứ Tha.

Mộ năm mớ bình an kh mỗ ngườ ành lẫn nhau nhều hờ gờ rao đổ, cha sẻ, nâng đỡ và cùng nhau hăng ến rong hệp nhấ.

Bình an là ân ban của Thên Chúa ành cho chúng a qua Đức Kô. Do vậy, hực chấ của ơn bình an đó đó là mộ môi trường tự nhiên thiên nhiên sống đời thường luôn kế hệp vớ Đức Kô rên nh hần ôn rọng sự hậ và xây ựng mộ xã hộ công bình, yêu hương.

“Trên hế mọ đức ính, anh m phả có lòng bác á: đó là mố ây lên kế uyệ hảo” (Cl 3, 14).

 

51. Những né đẹp Tn Mừng của ngày ế

(ĐTGM. Gus Ngô Quang Kệ)

Mùa Xuân đến làm đẹp đấ rờ. Những cành đào đua nhau kho sắc. Những chồ non bụ bẫm nhú ra khỏ cành cây khô khẳng. Chợ búa đông vu và đẹp đẽ vớ những hàng hoá đủ mọ loạ. Những à áo mớ ha hướ làm đẹp phố phường. Trong khung cảnh vu ươ ấp nập ấy, khuôn mặ mọ ngườ như rạng rỡ ươ cườ. Mùa Xuân đm đến nhều vẻ đẹp. Cao quý nhấ là những né đẹp văn hoá ân ộc đậm đà mầu sắc Tn Mừng.

Ngày Tế có né đẹp của lòng bế ơn. Năm hế Tế đến, ngườ Vệ nam hường nhớ đến công ơn của những ngườ đã gúp đỡ mình rong năm qua. Bế ơn là mộ né đẹp văn hoá đáng rân rọng và cũng là mộ đều hợp lý. Năm 2000 phả bế ơn 1999 năm qua. Dòng sông lớn phả mang ơn những con suố nhỏ. Hạ lúa phả nhớ ơn những hạ mưa, hạ nắng, hạ phân. Ngày ngày hôm nay phả bế ơn ngày ngày hôm qua. Thế hệ này phả nhớ ơn hế hệ rước. Đờ sống a chịu ơn bế bao ngườ. Cảm nghệm sâu xa chân lý này, nên mỗ ịp Tế đến, ngườ Vệ nam a hường bày ỏ lòng bế ơn vớ ông bà, cha mẹ và những ân nhân. Những món quà nho nhỏ nhưng hắm đượm ình nghĩa làm vu cả ngườ nhận lẫn ngườ cho. Rêng vớ ngườ Công gáo, bày ỏ lòng r ân đố vớ Thên chúa là mộ bổn phận không hể hếu. Vì Thên chúa đó đó là ổ ên đã snh hành nên a. Vì Thên chúa là ân nhân lớn nhấ đờ a. Chính Ngườ đã ban cho a món quà cao quý nhấ: đó là sự việc sống. Chính Ngườ ếp ục chăm sóc gìn gữ a ừng ngày, ừng gờ, ừng phú, ừng gây. Bế ơn là vệc làm của lương r, cổ võ cho mộ hế gớ mớ chan chứa ình ngườ. Bế ơn cũng là mộ gá rị đạo đức được Chúa Gêsu đề cao rong Tn Mừng.

Ngày Tế có né đẹp của sự việc cho đ. Ta gử đ những cánh hệp như những sứ gả của ình cảm yêu hương. Ta gử đ những lờ cầu chúc như âm ình mến yêu ha hế ành lẫn nhau. Ta sửa sang qué ọn nhà cửa để đón ếp nhau. Ta ành hờ gờ vếng hăm nhau để xế chặ hêm ình hân á. Ta ăn mặc ề chỉnh để ỏ lòng kính rọng nhau. Ta nó năng ế nhị để làm vu lòng nhau. Ta rộng rã ặng ền mừng uổ cho con cháu. Tóm lạ, ấ cả những gì a làm rong ngày Tế đều vì ngườ khác và cho ngườ khác. Đặc bệ rong lãnh vực ăn uống. Ngày Tế, nhà nào thì cũng sẵn sàng sẵn sàng sẵn đồ ăn hức uống cho ga đình, nhưng nhấ là để mờ khách. Khách vào nhà bao gờ cũng khá được mờ hưởng hức ấm chè mớ, nếm kẹo bánh ngon. Sự chếu cố của khách làm vu lòng cho chủ. Sự vu vẻ của ngườ nhận là niềm sung sướng của ngườ cho. Có nềm vu cho đ và có nềm vu lãnh nhận. Những nềm vu ấy ạo cho ngày Tế mộ né đẹp đầy mầu sắc Tn Mừng: né đẹp của sự việc quên mình, của sự việc quảng đạ cho đ, của sự việc khêm ốn đón nhận, của ình lên đớ.

Ngày Tế có né đẹp của sự việc đổ mớ. Thên nhên đổ mớ vớ sự hồ snh của cây cối. Phố phường đổ mớ vớ những căn phòng mớ, vớ những gan hàng mớ và vớ quần áo mớ. Hoà vào cá mớ của đấ rờ, của xã hộ, lòng ngườ cũng nôn nao rong nềm kỳ vọng đổ mớ bản hân và cuộc đờ. A cũng mong ống ễn những đều xấu vào quá khứ. A cũng mong đón nhận mộ ương la ươ đẹp. Nềm mong ước đổ mớ được hể hện qua những nỗ lực gữ vẻ mặ ươ cườ, không ức gận, không nó những lờ hô ục, những đều rủ ro, nhưng chỉ nó những đều ố đẹp, đố xử hoà nhã vớ mọ ngườ rong những ngày Tế. Phú gao hừa hậ hêng lêng. Nó đánh ấu mộ khở đầu mớ. Ngườ a n rằng sống ố đẹp những gây phú đầu ên sẽ có ảnh hưởng ố đến cả năm. Nên mỗ ịp Tế là mộ lần khuyến khích a nỗ lực đổ mớ đờ sống, đổ mớ bản hân.

Đổ mớ đờ sống là đều Chúa Gêsu ha hế mong ước nơ a. Ngườ không ngừng nghỉ mờ gọ a hãy ừ bỏ con phố ộ lỗ xưa cũ, bước vào con phố mớ, con phố ự o, hánh hện của con cá Thên chúa. Ngườ không ngừng nghỉ mờ gọ a rở hành bầu a mớ để có hể tiềm ẩn hứ rượu mớ là gáo lý của Ngườ. Ngày Tế đó đó là mộ cơ hộ cho a hực hành Lờ Chúa ạy, ích cực đổ mớ đờ sống nên ố đẹp hơn.

Vớ ấ cả những né đẹp rên đây, nh hần ngày Tế cổ ruyền ân ộc rấ gần gũ vớ Tn Mừng. Rõ ràng né đẹp văn hoá Vệ nam đã chấ chứa những gá rị Tn Mừng. Rõ ràng Tn Mừng đang đ vào môi trường tự nhiên thiên nhiên sống đời thường của ngườ Vệ nam.

Vì hế, ngườ Vệ nam Công gáo không những có rách nhệm gìn gữ những né đẹp văn hoá của ngày Tế cổ ruyền mà còn phả bến những né đẹp ấy hành những rang Tn Mừng sống động. Kh a sống âm ình bế ơn rong ngày Tế, đừng chỉ gữ hình hức bề ngoà hay chỉ để ý quan tâm ớ khía cạnh vậ chấ. Hãy có âm ình bế ơn sâu xa. Hãy nhìn hấy ơn Chúa ban qua mọ ân huệ nhận được. Kh a cho đ rong ngày Tế, đừng chỉ cho đ như mộ hình hức xã gao hay như thể mộ hó ục bắ buộc. Hãy cho đ vớ âm ình yêu mến, kính rọng hực sự. Hãy đón ếp khách hăm vếng như đón ếp chính Chúa. Kh a muốn đổ mớ đờ sống, đừng chỉ gữ như mộ hình hức và không riêng gì có gữ rong những ngày Tế, nhưng uy rì sự nỗ lực đổ mớ rong suố cả đờ vớ quyế âm hực sự đổ mớ đờ sống.

Kh a sống nh hần Tn Mừng rong những phong ục ngày Tế, a góp thêm phần xây ựng mộ mùa Xuân mớ, mộ mùa Xuân ân ộc, mộ mùa Xuân ình hương. Mùa Xuân ấy sẽ vĩnh cửu vì sẽ ẫn đến mùa Xuân Nước Trờ.

Lạy Đức Kô là mùa Xuân đích hực, không bao gờ àn úa, xn đổ mớ âm hồn con. Amn

 

52. Mộ năm mớ ố đẹp

I. NĂM MỚI VỚI LỜI CHÚA

Bà đọc 1: S 1,14-18.

Thên Chúa là Alpha và Oméga, nghĩa là Khở Nguyên và Cùng Tận của vũ rụ muôn loà. Ngà sáng ạo hờ gan và không gan, chính Ngà ấn định năm háng ngày gờ và đặ ra những chu kỳ luân hồi đạ lễ.

Mộ năm mớ bắ đầu là mộ khoảng chừng hờ gan nữa được ban cho chúng a. Có hờ gan là mộ ơn rấ quí. Chúng a có hờ gờ để làm ăn snh sống, nhưng cũng luôn có thể có hờ gờ để sẵn sàng sẵn sàng cho đờ sống vĩnh cửu.

Bà đọc 2: Pl 4,4-8

Thánh Phaolô khuyên chúng a hãy vu luôn rong nềm vu của Chúa. Không phả ngẫu nhên mà hánh Phaolô lạ hêm chữ nềm vu của Chúa, vì nềm vu của Chúa hì khác vớ nềm vu của ngườ a. Nềm vu của ngườ a hì ùy ở nhều yếu ố vậ chấ bên ngoà; còn nềm vu của Chúa hì nhẹ nhàng hanh hao hoá và ùy huộc những đều kện bên rong nhều hơn như: ính hền hòa, lòng quảng đạ và nh hần cầu nguyện. Có được những đều kện đó là chúng a có hể vu luôn rong Chúa.

Bà Tn mừng: M 6,25-34

Bà Tn mừng mờ gọ chúng a an âm bước vào năm mớ vớ nềm n ưởng phó hác cho Chúa. Chúng a phả bế cá gì đáng lo, đó là sống công chính, lo xây ựng Nước Trờ. Xây ựng Nước Trờ, nghĩa là hực h công bình bác á, kến ạo hòa bình và ạo ựng niềm sung sướng cho mọ ngườ. Có được Nước Trờ như hế, hì còn gì phả lo ngại cho vấn đề cơm ăn áo mặc nữa: ấ cả những cá mà chúng a cho là hế yếu nhấ, chẳng qua chỉ là những cá được “hêm cho” mà hô.

II. XUÂN ĐẾN XUÂN ĐI, XUÂN BẤT TẬN

Ngườ a hường nó:

Xuân khứ xuân la, xuân bấ ận,

Nhân hòa nhân hỉnh, nhân rường snh.

Xuân đến xuân lạ đ và sang năm xuân sẽ ớ vì quả đấ ròn quay mã không ngừng nghỉ. Dù có a yêu hay ghé xuân hì xuân vẫn đến, không phụ huộc a ù gà rẻ, lớn bé, gầu nghèo, rí hức hay ố ná, xuân đến mộ cách nhẹ nhàng, đều đặn.

Chúng a hãy rở lạ vớ sách Sáng hế. Sách cho bế Thên Chúa ựng nên rờ đấ muôn vậ và Ngà đã ách ánh sáng ra khỏ bóng ố để làm ra ngày và đêm phân bệ. Ngày và đêm hay đổ nhau để làm ra năm háng. Ngày đêm hay đổ nhau 365 lần làm ra mộ năm (x. S 1,14-18)

Sau 365 ngày lạ có mộ năm khác mà a gọ là “Năm Mớ” mà năm nay là năm Tân Mão. A rong chúng a cũng gọ năm nay là năm mớ, nhưng có hậ là mớ không vì có ngườ nhận định rằng chả có gì là mớ cả, năm nào thì cũng vậy hô và năm nay có hể cũ hơn năm ngoá.

Trước đây, h sĩ Trần Tế Xương có cá nhìn khác không gống như mọ ngườ, kh ông nó:

Bắ chước a a chúc mấy lờ:

Chúc cho khắp hế a rong đờ

Vua quan sĩ hứ ngườ muôn nước

Sao được cho ra cá gống ngườ.

Thực ra, nếu xé ho xuân cảnh vậ hì ngày càng cũ đ như 70 uổ hì phả cũ đ hơn là 20 uổ. Nhưng nếu xé ho xuân rong âm hồn, ức là xuân của ơn hánh hì có hể gọ là năm mớ.

Francs Bacon đã có cá nhìn sâu sắc về vấn đề này kh ông nó: “Con ngườ hờ nay đã gà cỗ, cần phả rở lạ “hờ hanh hao xuân” của con ngườ nguyên hủy”.

Đúng vậy, con ngườ rẻ rung rất lâu rồi đã bị vậ ục làm hư hỏng đã rở nên gà khọm. Phả làm thế nào canh ân con ngườ gà cả của chúng a để rở nên ngườ rẻ rung ươ má vì nó phả rở nên rẻ hơ mớ được vào Nước Trờ (x. M 19,13-15).

III. NGƯỜI TA CHÚC NHAU NHỮNG GÌ?

Chúng a cứ co năm Tân Mão này là Năm Mớ đ và cùng mọ ngườ chúc nhau. Vậy ngườ a hường chúc nhau những gì? Ngườ a hường chúc nhau mộ : Năm Mớ Tố Đẹp, Bonn anné hay Happy nw yar. Câu chúc cổ đển nhấ của xã hộ chúng a vừa súc ích vừa vắn gọn nhấ bằng 3 chữ là: PHÚC, LỘC, THỌ.

Cũng có ngườ chúc nhau nhều hơn bằng 5 chữ: PHÚ, QUÍ, THỌ, KHANG, NINH. Nhưng có lẽ rằng chữ Phúc luôn đứng số 1 vì nếu được ấ cả mà hếu Hạnh phúc hì cuộc đờ rở nên vô nghĩa. Chúng a hãy xm h sĩ Trần ế Xương nó chuyện vớ chúng a về lờ chúc Năm Mớ như hế nào:

1. Chúc cho sống lâu.

Có ngườ nhận định rằng năm mớ ố đẹp là ở ạ chỗ sống hậ lâu hậ bền cho tới lúc đầu phủ uyế, a đồ mồ. Th sĩ nó:

Lẳng lặng mà ngh nó chúc nhau:

Chúc nhau răm uổ bạc đầu râu.

Nhưng sống lâu có niềm sung sướng không? Tạ sao ngườ a hường nó:”đa họ, đa nhục” hoặc hành ngữ có câu:”Trẻ khôn qua, gà lú lạ”. Đã “lú lạ” sẽ bị con rẻ chê ba! Đã “lú lạ” ấ không hể rốn đâu được cá nhục. Không hếu gì những ông gà bà cả bị bỏ rơ, đang sống ủ sống nhục rong uổ gà. Í có ngườ gà nào nó: mình được niềm sung sướng rong uổ gà.

Ngắm nhìn ngày háng ần rô, ngườ gà mớ hấm hía câu ca ao:

Còn uyên như ượng ô vàng

Hế uyên như ổ ong àn ngày mưa.

Còn uyên kẻ đón ngườ đưa

Hế uyên đ sớm về rưa… mộ mình.

Trước cảnh ượng phũ phàng ấy, ngườ a ự nhên cảm hấy ù a chóng mặ. Để cứu vãn ình hế, ranh hủ hờ gan, họ đâm ra ăn chơ phóng đãng:

A ơ, chơ lấy kẻo gà,

Măng mọc có lứa, ngườ a có hì.

Chơ xuân kẻo hế xuân đ

Cá gà xống xộc nó hì ho sau.

2. Chúc cho gầu có.

Có ngườ nhận định rằng: năm mớ ố đẹp là ở chỗ làm ăn phá à phá lộc, ền chảy vào ú như nước như non. Ngườ a chúc nhau:”Nhấ bản vạn lợ” hay “Mộ vốn bốn lờ”:

Nó lạ chúc nhau cá sự gầu

Trăm ngàn vạn mớ để vào đâu?

Ngườ a chúc nhau gầu có, nhưng hử hỏ gầu có đến đâu là đã hỏa mãn? Chắc chẳng bao gờ ngươ a hỏa mãn vớ cá lòng ham vô đáy, nên chẳng bao gờ ngườ a đạ được sự gầu có như lòng mong ước?. Ngườ a vẫn khá khao sự gầu có mà không được.

Nhều ngườ đã ôn vnh ền của lên hàng hần hánh: hần MAMMON (hần Tền Của). Vị hần này rấ quyền năng, rở hành ông chủ khắc nghệ uyệ đố ch phố con ngườ họ, bắ họ làm nô lệ cho mình, và có a hấy mình được niềm sung sướng kh phả sống kếp nô lệ không?

Ngày 06/06/1976 ông Paul Gy, mộ ngườ gầu có, đã qua đờ. họ 83 uổ. Ông để lạ khoảng chừng 4 ỉ Mỹ km. Sau 5 lần ly ị, rong mộ cuộc phỏng vấn, ông đã uyên bố:”Tô đã mong ùng ấ cả ga à của ô để xây ựng mộ cuộc hôn nhân gia đình niềm sung sướng. Tô sợ mình không hành công. Tô sợ không hể ạo được niềm sung sướng hôn nhân gia đình ấy”.

Mộ lần khác, ông đã phả hú nhận vớ mộ phóng vên là ông đã không đạ được niềm sung sướng ga đình.

Mộ lần khác nữa, ông Paul Gy xác nhận: ền bạc không hể mua được niềm sung sướng. Hơn nữa, ông còn n rằng ền bạc có bà con vớ nỗ bấ hạnh.

3. Chúc cho vnh sang

Có ngườ nhận định rằng mộ năm ố đẹp là được mọ ngườ ca ụng, ếng ăm được vang khắp bốn bể, được hên hạ nâng như nâng rứng, hứng như hứng hoa:

Nó lạ chúc nhau cá sự sang

Đứa hì buôn ước, đứa buôn quan.

Danh ếng vang lừng bốn bể có làm cho ngườ a được niềm sung sướng không? Đây là mộ chứng ừ mà ngườ a đã bế: ông Anaol Franc là mộ ngườ gầu có, được mọ ngườ hoan nghênh, được nếm đủ những hứ khoá lạc rên đờ, đã phả hú nhận rằng: “Nếu anh có hể đọc được rong âm hồn ô, anh sẽ rùng mình. Trong rờ đấ không còn vậ nào vô phúc bằng ô: ngườ a ưởng ô sống niềm sung sướng. Thậ ra, không bao gờ được sung sướng cả, ầu rong mộ gờ, ẫu rong mộ ngày”.

Còn mộ chứng ừ khác của mộ ngườ còn sang hơn quan nữa, ếng ăm lừng lẫy khắp muôn phương, được hên hạ học ừ lờ ăn ếng nó, được ho õ, ừ chân ơ kẽ óc như cô đào mnh nh màn bạc Brg Baro mà cũng không hấy được niềm sung sướng.

– ?

– Mộng ô bây gờ không phả là hủ va à ử quan rọng. Mộng ô bây gờ là làm hế nào có đủ can đảm và mạnh mẽ và tự tin rú lu khỏ màn bạc.

– Thế hì ấ cả những công anh của cô xưa rầy là mây, là rất khó hay sao?

– Phả! Brg Baro đáp lạ những câu hỏ bồ hồ của mộ ký gả báo Văn Đàn. Phả! Tấ cả là mây khó, là hư vô.

IV. CHÚNG TA NÊN CHÚC NHAU NHỮNG GÌ?

Nếu chúc cho ông bà anh chị m được sống lâu, gầu có, được vnh sang… hì hấy không ổn vì ấ cả những cá đó chưa làm ra niềm sung sướng vì nó vẫn là mây khó. Xn được lấy lạ câu chúc của h sĩ Trần Tế Xương mộ lần nữa:

Bắ chước a a chúc mấy lờ:

Chúc cho khắp hế a rong đờ

Vua quan sĩ hứ ngườ muôn nước

Sao được cho ra cá gống ngườ.

Câu chúc của h sĩ “Sao được cho ra cá gống ngườ” xm ra có vẻ như hà hước và mang ính cách châm bếm. Nhưng cá nhìn của ông về con ngườ cũng gống như cá nhìn của nhà hền rế Dogèn rất lâu rồi. Đang gữa rưa ông cầm đèn ra gữa hành phố Ahèns để đ ìm cà gì đó. Ngườ a hỏ ìm gì. Ông rả lờ: đ ìm ngườ! Thếu gì ngườ ở gữa hành phố mà phả đ ìm? Nhưng ông nhận định rằng những đám ngườ này chưa phả là ngườ đúng nghĩa, ông đ ìm mộ con ngườ chính anh, con ngườ xứng đáng “lnh ư vạn vậ” ka!

Năm mớ chúng a chúc nhau hãy rở nên con ngườ đúng nghĩa, phả “lnh ư vạn vậ ” mớ được.

Đố vớ ngườ Vệ nam Công gáo chúng a, hờ gan được ban cho chúng a rong Năm mớ này là để chúng a “làm ngườ” và “làm con Chúa”. Chúng a không ự nhên là ngườ hay là con Chúa được, có là hay là không hề ùy huộc ở chỗ chúng a có “làm” và có “làm” được hay là không. Hạ gống không ự nhên có hể nở hành cây và snh hoa kết quả đó: nó cần phả được go cấy rong ruộng rong vườn, và cần phả có hờ gan để phá rển. Con ngườ chúng a cũng vậy, chúng a là những cá “nhân” được go cấy rong ruộng đồng là hế gan này và hờ gan được ban cho chúng a làm ra đờ mình bằng phương pháp cộng ác vớ ân sủng của Thên Chúa: ân sủng này cũng ví như ánh sáng và sương mưa cần hế cho việc snh rưởng của cây.

Chúng a sẽ rở nên ngườ con có Thên Chúa là Cha, để chúng a có hể hưa vớ Chúa là “Abba, Cha ơ” (Mc 14,36), và chúng a có mọ ngườ là anh chị m, và đây là mộ vnh ự lớn lao đố vớ con ngườ hèn mọn chúng a, như ngườ a nó:

Con có cha như nhà có nóc

Con không cha như nòng nọc đứ đuô.

Cha chúng a đều khển muôn loà muôn vậ, Ngà nuô chm rờ cá bển, săn sóc ừng cây cối nơ đồng nộ. Ngà lạ càng săn sóc chúng a hơn nhều vì chúng a là con của Ngà. Vì hế, chúng a đừng quá bồn chồn lo ngại về đờ sống vậ chấ cho có cơm ăn áo mặc, hãy n vào Chúa quan phòng.

Có mộ đều khác bệ nơ ngườ n và ngườ không n là ngườ n hì mộ đàng ra sức xây ựng và phá rển những gá rị rần gan (rong đó có sự ích lũy ền của), mộ đàng vẫn hướng mắ, hướng lòng, hướng lờ cầu về vớ Thên Chúa là Cha, là Nguồn Mạch mọ sự gầu có và niềm sung sướng.

Nhân ịp Năm Mớ, xn chúc ông bà anh chị m mộ năm mớ ố đẹp và mộ năm mớ ố đẹp như lờ Chúa ạy:”Tên vàn hãy lo ìm kếm Nước Thên Chúa và ăn ở công chính như Ngườ đò hỏ; còn ấ cả những hứ khác, Ngườ sẽ hêm cho”(M (M 6,23). Còn ăn ở công chính đây là sống Tám mố Phúc hậ như Chúa đã ạy rong bà gảng rên nú (x. M 5,3-12).

 

53. Mùa Xuân là Mùa của Hy Vọng

(Lm Gus Nguyễn Văn Thành)

Mùa xuân lạ về rên quê hương đấ nước chúng a. Ngườ ngườ náo nức. Chúng a hường chúc nhau những lờ ố đẹp nhấ.

Tho qu luậ của Tạo hóa, hờ ế hay đổ nố ếp nhau ho mộ chu kỳ luân hồi: Xuân, Hạ, Thu, Đông. Mùa nào mang ính độc đáo của mùa ấy, nhưng Xuân vẫn được gọ là mùa của sự việc đâm chồ nảy lộc, mùa hoa đua nở, cảnh kho sắc, bở hờ ế ấm áp hơn. Phong cảnh xnh ươ báo hệu sức sống ồ ào. Xuân cũng báo hệu nhều nềm vu, nhấ là những bạn rẻ.

Xuân nào xuân uổ nhỏ

Trong rắng ấy xuân ơ.

Hầu như ấ cả những nước rên hế gớ đón mừng năm mớ, vào ngày mồng mộ của háng đầu năm. Rêng Vệ Nam và những nước Châu Á đón Tế ho gờ, ngày của lịch Can Ch năm đó. Lịch Can Ch là Nhân lịch. Sự vận động của hờ gan ương ứng vớ những vị rí không gan rong vũ rụ được hể hện qua năm, háng, ngày, gờ. Tế Nguyên Đán là quan rọng nhấ đố vớ chúng a.

Tế Nguyên Đán được ổ chức rấ long rọng cả về nh hần lẫn vậ chấ. Nó đã đ vào hó qun của ngườ Vệ Nam và đã rở hành né đẹp văn hoá.

Ngay cả kh nền knh ế của chúng a vẫn còn o hẹp hì ngày Tế vẫn được co là “no ba ngày Tế, đó ba háng hè”. Cho ù hếu hốn đến đâu, ngườ a cũng sẵn sàng làm Tế rong ba ngày cho hịnh soạn. Vì hế, ga đình nào thì cũng phả shopping ngũ quả, gó mứ, cha rượu, rước hế để hắp hương kính ổ ên, sau để ế ông bà, cha mẹ…. Ngày xưa, nhều ngườ còn quan nệm những hứ làm ra ngày Tế:

“Thị mỡ, ưa hành, câu đố đỏ,

Cây nêu, ràng pháo, bánh chưng xanh”.

Ngườ a vẫn co ngày Tế là ngày rấ hêng lêng, nên rong ga đình có đều gì khúc mắc hì cha mẹ, con cá hay vợ chồng sẽ xn lỗ nhau để h vọng mộ năm mớ sẽ có nhều sự như mong ước.

Đố vớ ngườ Công Gáo, chúng a hãy vu và đón Tế vớ ấ cả âm ình của ngườ con Đấ Vệ, cùng đồng hành vớ ân ộc. Những hành v hảo hếu, ình bằng hữu cũng như ình làng nghĩa xóm cần phả được gữ cho rọn. Bở Chúa đó đó là chủ của ngày xuân. Ngà đến ban sức sống ồ ào cho muôn loà hụ ạo. Mọ hoạ động của vũ rụ vạn vậ đều nằm rong sự quan phòng của Thên Chúa. Cho nên, Ngà là h vọng của hế gớ.

“Bốn mùa Chúa đổ hồng ân,

Ngà cho mầu mỡ ngập ràn lố đ”.

(Tv 64,12)

Vì hế, nó rấ hợp vớ ý Chúa và Gáo Hộ kêu mờ. Đây là hờ gan huận ện để chúng a h hành những công vệc của ngườ con cá Chúa. Chúng a làm chứng cho Chúa rước mặ ngườ khác bằng đờ sống vu Tế nhưng không quên bổn phận hêng lêng và chơ Tế mà không sa vào những ệ nạn xã hộ.

Hơn nữa, vớ ngườ Kô hữu, Tế cổ ruyền còn được gọ là ịp bế ơn và báo hếu, mùa của đổ mớ và h vọng nữa.

Chúng a cầu nguyện cho hoà bình rên quê hương đấ nước.

Chúng a quan âm đến những ngườ kém như mong ước để họ cũng khá được hưởng mộ cá Tế vu vẻ, khoẻ mạnh và ràn đầy hồng ân Chúa.

 

 

PHẦN II: XUÂN 2022

 

MÙNG MỘT TẾT – CẦU BÌNH AN

Lờ Chúa:  S 1,14-18;  Pl 4,4-8;  M 6,25-34

———

Mục lục

1. Phấn đấu ạo Mùa Xuân (Tgm. Gus Ngô Quang Kệ)

2. Đầu năm ạ ơn và mày mò (Gm. GB. Bù Tuần)

3. Trờ ban ho đấ rong nhà (Lm. Jos Tạ Duy Tuyền)

4. Vệc gì phả lo, có Chúa an bà  (Lm. Gus Nguyễn Hưng Lợ, DCCT)

5. Đầu năm há lộc  (Lm. Gus Đnh Lập Lễm)

6. Ngày nào có cá khổ của ngày ấy  (Lm. Đan Vnh)

7. Thành âm ín hác (Trầm Thên Thu)

8. Năm mớ đường hướng mớ (Lm. Phêrô Trần Thanh Sơn)

9. Cầu bình an  (Lm. Gus Đnh Tấ Quý)

10. Tn vào ình yêu quan phòng của Chúa  (Lm. Gus Đỗ Đức Trí)

11. Chúa quan phòng  (Lm. Gus Nguyễn Văn Khánh)

12. Bình an, quà ặng năm mớ (Lm. JB. Nguyễn Quốc Hoan)

13. Lờ chúc đầu năm  (Lm. Gus Nguyễn Hữu An)

14. Mùa Xuân là mùa của kỳ vọng  (Lm. Gus Nguyễn Văn Thành)

15. Chúa là Mùa Xuân vĩnh cửu (Jos. Vnc, Ngọc Bển)

16. Mùng Mộ Tế con lợn (Lm. Anôn Nguyễn Văn Độ)

 

 

PHẤN ĐẤU TẠO MÙA XUÂN

TGM. Ngô Quang Kệ

Mùa Xuân là màu của hoa. Những bông hoa góp thêm phần làm hành né đẹp của ngày Tế. Ngày Tế mà hếu hoa sẽ mấ đ rấ nhều vẻ đẹp đẽ vu ươ.

Tạ Vệ  nam, ha loạ hoa êu bểu cho ngày Tế là ma và đào. Trong Nam, ma rộ  nở như ganh đua vớ nắng vàng rực rỡ. Ngoà Bắc, rong cá buố gá của mùa Đông kéo à, những cành đào ươ hắm chn gữa đám lộc non xanh bếc là mộ cánh hệp báo n vu mùa Xuân đến.

Nhìn những cánh hoa ươ hắm như đang cườ đùa vớ nắng Xuân, mấy a nghĩ rằng những cánh hoa ka đã phả rả qua mộ quá rình phấn đấu gan nan.

Thậ vậy, rước kh mùa Xuân đến, những cây đào rơ  rụ như những xác chế không hồn. Những cây ma cũng trở nên uố sạch lá để rơ những cành khẳng khu nom đến ộ nghệp.

Nhưng a đã rồng hoa đều có knh nghệm là càng uố sạch lá càng có nhều hoa. Chính  những hân cây khẳng khu rơ rụ ấy đã góp thêm phần làm ra những bông hoa ươ đẹp rang đểm cho mùa Xuân, đm nềm vu đến cho con ngườ, rở hành ấu hệu của niềm sung sướng, của hành công.

Mùa Xuân, a hường chúc nhau hành công, niềm sung sướng. Đã hấy những cành cây rơ rụ ngày đông, rồ nhìn những bông hoa rực rỡ ngày hôm nay, ô hểu rằng hành công và niềm sung sướng a đạ được cũng phả rả qua những phấn đấu như loà hoa. Để đạ được những hành công hêng lêng và hạnh phục vĩnh cửu, a càng phả no gương loà hoa mà phấn đấu rấ nhều.

Phấn đấu loạ bỏ những gì xưa cũ. Nếu những cây hoa không chịu ước bỏ lớp lá cũ gà nua xấu xí hì làm thế nào đã có được những cánh lá non mơn mởn và nhấ là làm thế nào đã có được những nụ hoa lộng lẫy vào ngày xuân?

Tương ự như hế, muốn đờ sống hêng lêng snh hoa kết quả đó, a cũng phả ừ bỏ những gì xưa cũ rong bản hân. Những gì xưa cũ là những gì không phù  hợp vớ Phúc Âm, những gì ngăn cản a ến bước như hó lườ bếng, hó gận hờn ganh ghé, hó ích kỷ, hó cha rẽ bấ hoà, hó ự kêu ư đạ.

Phấn đấu ồn hế năng lực vào mục êu chính. Mùa đông, ngườ làm vườn uố lá, ỉa cành để kh mùa đến, nhựa cây phong  phú không phả ốn phí nuô ưỡng những chếc lá gà nua, những cành cây hừa hã vô bổ, nhưng ồn hế sức sống cho hoa, cho lá mớ. Nhờ hế hoa càng hêm ươ, lá càng hêm xanh.

Con ngườ cũng hế, muốn hành công và niềm sung sướng, phả loạ bỏ những gì êu phí năng lực, để ồn hế năng lực vào mục êu chính. Mục êu chính của a là ập luyện lòng mến Chúa yêu ngườ, là sống ho Tám mố phúc hậ. Chuyên âm vào mục êu chính, a sẽ ễ hành công.

Sau cùng, phả phấn đấu vượ qua mọ gan khổ. Kh uố lá những cây ma, ô hầm nghĩ: Nếu cây ma bế nó, chắc nó sẽ kêu lên đau đớn. Tuố lá, ỉa cành  làm cho cây đau đớn, mấ má, xấu xí khó co. Nhưng chính nhờ vượ qua được những gan nan hử hách ấy mà cây hoa mớ đạ đến ngày xuân ươ đẹp đm hương sắc cho đờ.

Để loạ bỏ những gì xưa cũ và ồn hế năng lực vào mục êu chính, con ngườ cũng phả phấn đấu rấ nhều. Phấn đấu ừ bỏ mình. Không hành vi ho bản năng, ục vọng. Không hành vi ho ý rêng. Chỉ ìm hánh ý Thên Chúa. Những phấn đấu ừ bỏ mình làm cho a đớn đau. Nhưng chính những đớn đau đó góp thêm phần ạo nên ngày xuân ươ đẹp.

Năm Mớ, ô cầu chúc ấ cả anh chị m được nhều ơn chúa để có sức phấn đấu, ạo nên mộ ngày xuân ươ đẹp cho ga đình, cho đấ nước và cho nước Trờ.

 

.

ĐẦU NĂM TẠ ƠN VÀ KHÁM PHÁ

ĐGM GB. Bù Tuần

Đầu năm là mốc hờ gan rọng đạ. Dịp này, con cá Chúa hướng lòng về Cha rên rờ. Mộ vệc không hể hếu là ạ ơn Cha.

Trong âm ình ạ ơn hường có cảm nhận ình hương của Chúa. Cảm nhận sẽ rở hành mày mò, kh lnh hồn được đưa vào mộ cõ ình yêu mênh mông êm đềm, mà Chúa ành rêng cho họ.

1/ Bà học ạ ơn và mày mò

Khám phá rêng ư ấy không luôn xảy ra rong vệc ạ ơn. Khám phá đó là o Chúa ban. Không phả bấ cứ a cũng khá được ơn rêng ấy. Vậy những ngườ được Chúa ban ơn đặc bệ đó là a? Chúng a ìm được câu đáp ở lờ sau đây của Chúa Gêsu: “Ngay gờ ấy, được Thánh Thần húc đẩy, Đức Gêsu hớn hở vu mừng và nó: ‘Lạy Cha là Chúa rờ đấ, con xn ngợ khn Cha, vì Cha đã gấu kín không cho bậc khôn ngoan hông há bế những đều này, nhưng lạ mạc khả cho những ngườ bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là đều đẹp ý Cha’” (Lc 10,21).

Như vậy, những ngườ được Chúa ban ơn mày mò hấy ình xó hương Chúa đó đó là những kẻ bé mọn.

Để hểu hế nào là người bé mọn, mà Chúa Gêsu đề cao ở đây, rước hế chúng a nên đọc lạ đoạn Phúc Âm sau đây:

“Nhóm Bảy Mươ Ha rở về, hớn hở nó: ‘Thưa Thầy, ngh đến anh Thầy, cả ma quỷ cũng phả khuấ phục chúng con’, Chúa Gêsu bảo những ông: ‘Thầy đã hấy Saan như mộ a chớp ừ rờ sa xuống. Đây, Thầy đã ban cho anh m quyền năng để đạp rên rắn rế, bọ cạp và mọ hế lực Kẻ Thù, mà chẳng có gì làm hạ được anh m. Tuy nhên, anh m chớ mừng vì quỷ hần phả khuấ phục anh m, nhưng hãy mừng vì ên anh m đã được gh rên rờ’” (Lc 10,17-20).

Đoạn Phúc Âm rên đây cho chúng a hấy: Những kẻ bé mọn Chúa Gêsu muốn đề cao đó đó là nhóm Bảy Mươ Ha.

Họ đã được Chúa sa đ.

Họ đã đến vớ những ngườ nghèo hèn, cùng khổ, để ếp cận, để cứu gúp, để loan báo Tn Mừng, để gúp sám hố, để xua đuổ quỷ ữ.

Họ làm những vệc bác á đó nhân anh Chúa Gêsu vớ nhận hức ự mình chẳng có gì.

Đang kh họ vu mừng vì những hành công đó, Chúa Gêsu đã cho họ mày mò hấy ình xó hương Chúa ành cho họ còn đang cao quý hơn nhều, đó là ên họ được gh rên rờ.

Nó óm lạ, nhóm Bảy Mươ Ha được Chúa Gêsu gọ là những kẻ bé mọn, vì ha lý o:

Họ đã đến vớ những kẻ nghèo hèn, cùng khổ, để cứu gúp và cha sẻ. Họ khêm ốn rở hành bé mọn vớ bấ cứ kẻ bé mọn nào.Họ khêm ốn nhận tôi đã cho đ những gì tôi đã nhận ừ lòng xó hương Chúa. Họ chỉ làm ho ý Chúa và nhân anh Chúa, Đấng đã sa họ đ. Họ luôn bé mọn, nghèo khó.

Chúa ạy họ tránh việc vu vì những hành công rước mắ, nhưng hãy vu vì phần hưởng cao quý Chúa ành rêng cho họ, đó là ên họ được gh rên rờ. Nghĩa là họ được Chúa cứu độ, được Chúa hánh hoá, được Chúa uyển chọn. Khám phá đó sẽ cho họ hấy ình hương Chúa là vô bên, vô bờ, đm lạ cho họ sự bình an và niềm sung sướng đờ đờ, không gì sánh kịp.

Chúa Gêsu đã hớn hở vu mừng ạ ơn Đức Chúa Cha, vì những lạ lùng đã xảy ra cho những kẻ bé mọn. “Lạy Cha, con xn ngợ khn Cha, vì… đã mạc khả những đều này cho những kẻ bé mọn”

2/ Thực hện bà học ạ ơn và mày mò

Những gì Chúa Gêsu đã nó và đã làm rên đây, nên được co là bà học quý gá cho chúng a mọ ngày, nhấ là những ịp ạ ơn Chúa. Bà học đó có hể hực hện bằng những vệc sau đây:

Chúng a khêm ốn nhận mình hèn mọn, yếu đuố, nhỏ bé. Nếu a có đều gì ố, làm được vệc gì lành, hì đều o Chúa ban ơn.Chúng a khêm ốn cầu xn Chúa gúp chúng a mày mò ra những ơn lành Chúa đã ban cho chúng a. Tô được Chúa ban ơn rở về, ô được Chúa cứu độ, ô được Chúa kêu gọ, ô được Chúa ha hứ, ô được Chúa sa đ, ô được Chúa ban ơn cha sẻ ình Chúa cho ngườ khác, ô được Chúa yêu hương đặc bệ.Chúng a khêm ốn vu mừng rong ình yêu của Chúa, ho gương Chúa và Đức Mẹ. Chúa Gêsu “hớn hở vu mừng, ca ngợ Chúa Cha”. Tình cảm đó cũng khá được hấy nơ Đức Mẹ Mara, kh Mẹ đ vếng hăm bà chị họ Isav. Mẹ đã mày mò hấy ình Chúa xó hương Mẹ là hế sức lạ lùng, nên lòng Mẹ rào âng lên những lờ cảm ạ đầy hớn hở, vu mừng, ca ngợ Chúa: “Lnh hồn ô ung hô Chúa”. Tình cảm vu mừng cảm ạ Chúa có hương sắc hêng lêng sêu hoá, có sức nâng âm hồn lên vớ Chúa. Không mộ chú vẩn đục bở bấ cứ ư ưởng hế ục nào.Chúng a khêm ốn để lòng mình nghỉ ngơ rong sự chêm nệm ngắm nhìn và thưởng thức Chúa, vớ hế lòng n ưởng phó hác nơ Chúa. Chúa là nguồn mọ sự ố lành. Chúa là cùng đích cuộc đờ của a.

3/ Tỉnh hức rong ạ ơn và mày mò

Thánh Phaolô khuyên: “Anh m hãy ỉnh hức mà cầu nguyện và ạ ơn” (Cl 4,2). Lờ khuyên rên đây của hánh Tông đồ nên được áp ụng hường xuyên rong ạ ơn và mày mò.

Trước hế, cần ỉnh hức về phương ện khêm ốn. Khêm ốn hực chấ, khêm ốn luôn luôn, khêm ốn rong mọ sự. Có hể nó, cá làm cho vệc ạ ơn và mày mò đẹp lòng Chúa đó đó là sự việc khêm ốn. Đức Mẹ Mara suố đờ khêm ốn, nên suố đờ Mẹ là lễ ạ ơn và mày mò ình xó hương của Chúa.

Khêm ốn, nên luôn gữ ự o âm hồn. Tỉnh hức không để mình bị áp lực o bấ cứ quyền lực nào của ma quỷ, hế gan và xác hị. Tâm hồn nhờ vậy sẽ rấ nhẹ nhàng vâng phục hánh ý Chúa. Thánh ý Chúa là muốn chúng a sẵn sàng phục vụ.

Vì hế, cũng cần phải ỉnh hức rong vệc phục vụ. Mỗ nơ a ở, mỗ hờ a sống, đều có những ấu chỉ về hánh ý Chúa. Ta sẽ ngh được ếng gọ của Chúa rong những ấu chỉ đó, để phục vụ. Không hể ạ ơn, nếu phục vụ sa hánh ý Chúa.

Nhờ ỉnh hức, chúng a sẽ mày mò hấy ình Chúa hương chúng a, trong cả kh chúng a sống rong muôn vàn đau khổ. Trong những thực trạng khắc nghệ nhấ, chúng a cũng tiếp tục mày mò hấy Chúa ban cho chúng a vẫn hoàn toàn có thể phục vụ những lnh hồn bằng nhều cách hệu nghệm.

Nếu không ỉnh hức, vệc gọ là ạ ơn Chúa có hể sẽ rở hành ịp phô rương cá ô, và vệc gọ là mày mò ình yêu Chúa cũng ễ là ịp kho khoang hành ích. Tệ hạ nhấ là vô ơn và lạm ụng ơn Chúa cũng như anh  nghĩa Chúa.

Cú xn Mẹ Mara hương gúp chúng a bế no gương Mẹ mà ạ ơn Chúa và mày mò ình Chúa xó hương.

 

.

TRỜI BAN HEO ĐẤT TRONG NHÀ

Lm.Jos Tạ Duy Tuyền

Hôm nay ngày đầu năm mới Con Lợn ô xn kể mộ câu truyện cườ ra nước mắ của ô về con lợn.

Mộ buổ chều rước kh ắm ô mở v, hấy con bé rên v nó: a hồng hào, lông ơmịn màng là ấu chỉ khỏ mạnh. Tô lền ngó vào gương hấy mặ cũng hồng, xoa vào ay hấy lông cũng mịn, lòng mừng phấn khở, ô mỉn cườ mộ mình hì nghcon bé nó ếp: “kính hưa, quý bà con cô bác, chương rình chăn nuô lợn ớ đây là hế”! Hoá ra nó nó con lợn những bác ạ!Xâu hổ quá hô đành đ ắm vậy!

Nó gì hì nó: con lợnvẫn là hình ảnh của sự việc nhàn nhã, có của ăn của để và là ấu chỉ sự khỏ mạnh:

“Trông mặ mà bắ hình ong
Con lợn có béo hì lòng mớ ngon”

Lợn còn làm bểu ượng cho việc gàu có sung úc qua những lễ hộ, đám đình vì hế ân gan Vệ đã đặ ra bà ca ao sau đây:

Thị lợn nấu vớ măng hầm
Chờ ba ngày Tế, bà… quằm vớ ông.

Đố vớ ngườ Vệ Nam con lợn còn là một vốn lếng để ành mà nhà nào thì cũng cần phải có để kh hữu sự mang ra ùng. Nhưng nuô hì nuô chứ cũng phả nhờ Trờ chúc phúc mớ có của ư của để, bằng không lạ ế à như câu ca ao đùa cợ cảnh mấy bà gánh ho đ rồ lạ gánh về:

“Ba bà đ bán lợn con
Bán đ chẳng được lon on chạy về
Ba bà đ bán lợn sề
Bán đ chẳng được chạy về lon on”

Ngày đầu năm chúng a hay hăm hỏ nhau bạn làm ăn hế nào? Cuộc sống của bạn có bình an không? Dường như a cũng khêm ốn rả lờ: nhờ ơn Trờ mà năm nay làm ăn ố hơn. Nhờ ơn Chúa mà được bình an mọ sự. Như năm nay nhều nhà không biến thành ịch a xanh hì nó : nhờ ơn Trờ mà nhà con không biến thành mộ con nào.

Nhà hơ Nguyễn Du năm xưa cũng ừng n vào Trờ. Ông Trờ định đoạ mọ sự cho nhân gan.

Trờ còn để có ngày hôm nay
Tan sương đầu ngõ vén mây gữa rờ

Quả hực, “Trờ còn để có ngày hôm nay”  để sống, để nhìn hấy nhau, là ân ban bở Trờ. Mỗ ngày là mộ ặng phẩm của đấ rờ. Dầu không bế ngày ma sẽ ra sao nhưng vẫn phả rân quý gây phú hện ạ để cám ạ ơn Trờ đã ban cho chúng a được đoàn vên ngày hôm nay. Dẫu rằng có những lúc : “Tan sương đầu ngõ vén mây gữa rờ”, hế nhưngsau  những rủ ro, cùng cực, khổ đau, hao hức, ba đào… Trờ vẫn cho chúng a có ngày ngày hôm nay để có hề sum vầy bên nhau.

Vớ âm ình ngày xuân không riêng gì có hướng lòng con ngườ đến vớ nhau rong hộ hè, đoàn ụ ga đình hay òng ộc. Mùa Xuân còn hướng chúng a đến Đấng ạo hành. Chính Ngà đã làm cho con ạo xoay vần có Xuân – Hạ – Thu – Đông. Chính Ngà đã ô đểm cho ngày xuân hêm rạng ngờ vớ ánh nắng lung lnh, vớ gó nhè nhẹ lượn quanh ngườ. Ngà là chủ mùa Xuân. Ngà đã ban ngày xuân đến cho nhân rần. Ngà đã chúc phúc cho ngày xuân vớ bế bao nềm vu của hộ hè đình đám. Chính Ngà đã ạo ựng ngày xuân đầu ên nơ vườn địa đàng để Aam – Eva ngập ràn niềm sung sướng yêu hương. Đó là mộ ngày xuân bấ ận. Mộ ngày xuân rường snh. Mùa xuân ấy đã kế húc kh Aam –Eva quay sống lưng lạ vớ Đấng ạo hành. Vườn xuân cũng khép lạ. Cỏ ạ và sự ữ đã đ vào rần gan.

Thế nên, khuynh hướng về ngày xuân con ngườ được mờ gọ gữ mã ngày xuân rong lòng mình. Mộ ngày xuân ngập ràn nềm vu niềm sung sướng kh con ngườ sống rong ân nghĩa vớ Đấng ạo hành. Mộ ngày xuân ngập ràn yêu hương kh con ngườ sống hòa huận vớ nhau, ránh xa những đố kỵ ghn ương và cùng nhau xây ựng hòa bình. Đó đó đó là cách chúng a gìn gữ ngày xuân rong cuộc đờ chúng a. Đừng như Aam đã đánh mấ ngày xuân kh phạm ộ quay sống lưng lạ vớ Đấng ạo hành.

Hôm nay ngày đầu xuân chúng a cũng cám ơn Ngà đã ban cho mộ Mùa Xuân vớ bao hương ình nồng ấm. Cám ơn Ngà đã ẫn ắ cuộc đờ chúng a đ qua những hăng rầm của òng đờ. Mộ òng đờ có xn lẫn buồn vu sướng khổ. Có nước mắ và nụ cườ nhưng bàn ay quan phòng của Đấng ạo hóa luôn làm chủ mọ bến cố xảy ra rong cuộc đờ con ngườ. Đồng hờ cũng phó âng lên Ngà mộ năm mớ vừa mớ bắ đầu. Xn Ngà lì xì cho chúng a mộ năm mớ huận buồm xuô gó, vạn sự như ý. Mộ năm mớ ngày nào thì cũng luôn có thể có “Thị ho nấu vớ măng hầm” vớ của ăn của để như ích được ho đấ rong nhà. Xn Ngà làm chủ môi trường tự nhiên thiên nhiên sống đời thường của chúng a ngày hôm nay và mã mã.

Ước gì ngày xuân mã ở lạ đây rong âm hồn chúng a kh có Chúa đồng hành, kh rung hành vớ gáo huấn của Chúa. Ước gì cuộc đờ chúng a luôn ươ rẻ vì có Chúa Xuân hện ện chúc phúc cho cuộc đờ chúng a. Amn

 

.

VIỆC GÌ PHẢI LO, CÓ CHÚA AN BÀI

Lm Gus Nguyễn Hưng Lợ

Trong muôn loà được Thên Chúa ựng nên, con ngườ là hình ảnh Chúa. Do đó, con ngườ có nhều đặc ân mà không loà nào rên rần hế có hể so ví vớ con ngườ. Loà ngườ có suy ư, suy nghĩ và ư uy bế phán đoán, ưu ư, quan âm đến ngườ khác và quay lạ vớ chính mình. Thên Chúa đã ạo ựng nên con ngườ, Ngà luôn yêu hương săn sóc, lo ngại, quan phòng. Hoa huệ ngoà đồng, chm s sẻ Chúa cũng còn quan âm huống ch con ngườ. Chính vì hế, Chúa nó: ”…Cha rên rờ hừa bế anh m có nhu yếu các gì ?…”.

CHÚA NÓI ĐỪNG QUÁ LO LẮNG NHỮNG CÁI PHÙ PHIẾM: Nghĩ cũng nực cườ kh con ngườ hế hế hệ này qua hế hệ khác, chẳng có gì mớ mẻ, vẫn cứ ngựa y đường cũ nghĩa là cứ đầu ắ mặ ố lo ngại cơm, gạo, bạc, ền vv… Có ngườ suố đờ cơm vẫn hếu, áo vẫn không đủ mặc ấm. Tạ sao lạ như vậy ? Nghĩ cũng buồn và cườ ra nước mắ, hậ là hê lương. Tuy nhên, đọc lạ Tn Mừng của hánh Mahêu 6, 25-34, Chúa nó: ”Đừng lo”. Con ngườ là loà hụ ạo cao hơn mọ loà Chúa ựng nên. Hoa huệ đẹp ngoà đồng mà vua Salomon uy vnh sang như hế nhưng cũng không mặc đẹp như đóa hoa đó. Con chm s sẻ, Chúa cũng nuô. Hoa cỏ ngoà đồng, nay còn, ma đã quẳng vào lò, mà Thên Chúa còn mặc đẹp cho như hế, hì huống hồ là anh m, ô những kẻ kém n (M 6, 30). Loà ngườ, con ngườ họa lạ hình ảnh vô song, oàn mỹ của Thên Chúa. Do đó, con ngườ được Chúa quan phòng, lo oan vì họ rọng hơn hoa, quí hơn muông hú. Ngà quan âm đến ừng nhu yếu của mỗ ngườ ho cách hức ế nhị nhệm mầu cao sâu của Ngà. Thánh Phaolô đã vế rấ chí lý rằng: ”Sự gầu có, khôn ngoan và hông suố của Thên Chúa sâu hẳm ường nào !… Vì muôn vậ đều o Ngườ mà có, nhờ Ngườ mà ồn ạ và quy khuynh hướng về Ngườ. Xn ôn vnh Thên Chúa đến muôn đờ. Amn.” (Rm 11, 33-36).

CỨ TIN TƯỞNG, KÝ THÁC CHO CHÚA: Thánh vịnh 13 có câu: ”Hãy ký hác đường đờ cho Chúa. Tn ưởng vào Ngườ, Ngườ sẽ ra ay”. Chúa bảo “đừng lo”, không còn nghĩa Chúa nó chúng a lườ bếng, ỷ lạ, không chịu làm vệc, đừng lo cho nhu yếu hể xác và rần hế này. Chúa không hề nương chều con ngườ, cũng như ủng hộ cho những con ngườ lườ bếng, lều lĩnh. Thánh Phaolô đã ừng nó:” Không làm vệc hì đừng ăn…”. Đúng sự đờ là như hế, con ngườ quả uyệ vờ vì có lý rí để suy luận, có đạo đức để bế phân bệ đều phả, đều ác, đều ngay, đều gan và có niềm sung sướng vĩnh cửu vớ Thên Chúa. Loà chịm, loà hú, chúng a cứ ưởng chúng không vấ vả, kỳ hực ra chúng vấ vả nhều, chúng phả bay đ hoặc đ xa để kếm mồ, kếm hức ăn nuô sống…Loà hoa, loà cây cũng phả  nhờ rễ đâm sâu, nhờ hú nước ở ướ đấ, nhờ hấp hụ sương, mặ rờ vv…Con ngườ Chúa luôn khuyên nhủ hãy phó hác, nghĩa là hãy để âm hồn bình an, đừng dạt dẹo quá đáng, đừng sáng sủa đến bấ cần, nhưng “ Hãy lấy Chúa làm nềm vu…Ngườ sẽ cho được phỉ chí oạ lòng”( Tv 36 ). Thánh Phaolô rong hư gử gáo đoàn Phlpphê 4, 4-8 đã và đang vế :” Anh m đừng lo ngại gì cả…”.

Tế là ịp để con ngườ ừng lạ, chêm ngắm những kỳ công hế sức uyệ vờ của Thên Chúa: chm chóc, hú rừng, cây cối, hoa lá vv… ngắm lạ chính bản hân của tớ: “ Con ngườ là hình ảnh của Thên Chúa Gavê”. Và đã là hình ảnh của Thên Chúa, con ngườ sẽ sống sự sống của Thên Chúa. Sự sống của Thên Chúa vĩnh cửu, rường snh. Do đó, sự phó hác luôn là cần hế của mọ ngườ…

Lạy Chúa, xn cho chúng con luôn bế phó hác vào bàn ay uy quyền của Chúa. Amn.

 

.

ĐẦU NĂM HÁI LỘC

Lm Gus Đnh Lập Lễm

Ngày Tế Nguyên Đán là hờ gan quan rọng nhấ rong năm, được co như ngày hánh, con cá ù ở nơ xa cũng nỗ lực rở về sum họp ướ má ga đình để ăn Tế. Gao hừa là lúc mọ ngườ phả có mặ đầy đủ để chúc uổ mớ ông bà cha mẹ được mọ sự lành rong cả năm mớ.

Ngoà ra, ngườ a còn kêng cữ rong cách sống, không ám nó hoặc làm mộ đều gì sa rá để ạo ra xú quảy cho tất cả năm.

I. LỜI CHÚC TẾT ĐẦU NĂM

Trong những ngày đầu năm mới, ngườ a cầu chúc nhau rấ nhều đều cao quí, rấ đa ạng, ùy ho ừng thực trạng. Thường ngườ a chúc nhau : phá à phá lộc, bách nên ga lão, buôn may bán đắ, hăng quan ến chức, vạn sự như ý; hay nó mộ cách ổng quá ngườ a chúc nhau được ngũ phúc : Phú, Quí, Thọ, Khanh, Nnh.

Ngoà ra, cũng luôn có thể có những câu chúc có vẻ như văn hoa như :

Trẻ mã không gà, mặn mà nhan sắc,

Vạn sự cá ường, oàn ga niềm sung sướng,

Vu rong sức khỏ, rẻ rong âm hồn, khôn rong công vệc, uyệ vờ rong ình yêu.

Có những câu à hơ hơn như :

Vạn sự như ý, ỷ sự như mơ, cuộc đờ như hơ, ình yêu như nhạc, co ền như rác, xm bạc như rơm, chung hủy vớ cơm, không màng ch phở.

Hoặc chúc mọ ngườ mộ cách rộng rã hơn :

Chúc mọ ngườ mộ bầu rờ sức khỏ, mộ bển cả ình hương, mộ đạ ương ình cảm, mộ đệp khúc ình yêu, mộ ngườ yêu chung hủy, mộ ình bạn mênh mông, mộ ga đình niềm sung sướng.

Thế nhưng, lờ cầu chúc ố đẹp và đầy đủ nhấ vẫn là lờ chúc “ Phúc. Lộc, Thọ. Phúc là mong được nhều niềm sung sướng,

Lộc là mong được nhều của tất cả lợ lộc,

Thọ là mong được sống lâu mạnh khỏ.

Để ượng rưng cho Phúc, Lộc, Thọ, ngườ a ùng hình ảnh ba ông gà.

Ông Phúc được hể hện ướ ạng mộ ngườ gầu có, né mặ vên mãn hền hậu, vớ những ch ế về hình hể bểu lộ quí ướng như khố hình đầy đặn, a o, mũ hẳng, hàm nở… mình mặc áo chùng, ay bồng mộ đứa rẻ mũm mĩm ượng rưng cho con cháu ngoan hền.

Ông Lộc được hể hện ướ ạng mộ vên quan đầu độ mũ phốc hay mũ cánh chuồn, mình khoác áo vân cẩm, áng đứng nghêm rang, khuôn mặ uy ngh quắc hước, bở vì ngườ xưa quan nệm rằng sự hành đạ của con ngườ được hể hện rên con phố công anh chức ước nhều bổng lộc.

Ông Thọ được hể hện ướ ạng mộ ông gà hó đầu, râu óc bạc phơ, mình mặc áo chùng, ay cầm gậy rúc, rên đầu gậy có ro mấy quả đào ên, mộ bểu ượng nó lên sự rường họ.

Hôm nay, chúng a đặc bệ chúc nhau chữ LỘC, ừ lộc vậ chấ đến lộc hêng lêng, đó làLỘC THÁNH o Thên Chúa ban cho : “Đó là Phúc Lộc Chúa ành cho kẻ kính sợ Ngườ” (Tv 128,4) hoặc câu khác : “Công khó ay bạn làm, bạn được an hưởng. Bạn quả là lắm phúc nhều may” (Tv 128,2).

II. TỤC HÁI LỘC TRONG NGÀY TẾT

Tục há lộc nơ chùa mếu

Tho à lệu của ông Phan Kế Bính, ông Toan Ánh và ông Nhấ Thanh hì sáng sớm ngày mồng mộ Tế, ngườ a đ lễ chùa mếu để xn Thần Phậ ga ơn độ rì cho năm mớ.

Thường a cũng mua và nén hương để khấn vá rước bàn hờ, hoặc đông ngườ quá hì âng hương ở ngoà sân. Có ngườ mua về và ba nén hương gọ là “hương lộc” đm về cắm vào bá hương Táo quân ở nhà. Lửa đỏ ở mấy nén hương là lộc Phậ Thánh ban bểu ượng cho việc hịnh vượng.

Cũng có nhều ngườ không xn hương lộc, hì lễ xong ra sân vườn chùa mếu bẻ lấy mộ cành cây, ục gọ là “HÁI LỘC” đm về gọ là Lộc Thánh.

Tục há lộc ở những chùa mếu ý niệm xn hưởng chú lộc của Thần Phậ ban cho năm mớ. Cành lộc hường là mộ cành đa nhỏ, cành đề, cành s là những loạ cây quanh năm ươ ố và nảy lộc.

Năm mớ lúc rở về có à lộc mang ho vừa chỉ sự may lành, vừa chỉ sự vu sướng.

Tục há lộc nơ hánh đường

Ngày Mồng Mộ Tế, ngày lnh hêng nhấ rong năm, ngày cầu bình an cho năm mớ. Nhều gáo xứ ổ chức há lộc đầu xuân.

Lộc hánh là những câu Lờ Chúa được uyển chọn rong Thánh Knh. Lộc được ro rên những cành ma vàng rực rỡ đặ rên cung hánh. Sau bà gảng, Cha chủ ế há lộc hánh đầu xuân, rồ đến những u sĩ nam nữ, đến đạ ện những hộ đoàn và đạ ện những ga đình lên há lộc.

Sau Thánh lễ, mọ ngườ ra về mang ho nềm vu và niềm sung sướng, bình an và Ơn hánh. Ga đình sum họp rước bàn hờ đọc knh nguyện, âng mộ năm mớ lên Chúa và Đức Mẹ. Ngườ cha hoặc ngườ mẹ rịnh rọng mở lộc hánh đọc cho tất cả nhà ngh. Mỗ lộc hánh hợp vớ ừng ga đình. Lộc hánh được đặ rang rọng rên bàn hờ, ướ chân hánh gá. Câu chuyện ngày Tế đ hăm nhau hường hàn huyên về lộc hánh Lờ Chúa mỗ nhà.

Lờ Thánh vịnh 27 nó lên nềm cậy rông : “Tô vững vàng n ưởng, sẽ được hấy ân lộc Chúa ban rong cõ đấ ành cho kẻ sống. Hãy cậy rông vào Chúa, mạnh bạo lên, can đảm và mạnh mẽ và tự tin lên nào, hãy cậy rông vào Chúa” (Tv 27).

Vững vàng n ưởng và rông cậy vì ngườ Kô hữu xác ín vào lờ Chúa Gêsu ạy : “Các con cứ xn hì sẽ được, cứ ìm hì sẽ hấy, cứ gõ hì sẽ mở cho” (M 7,7).

Không phả bây gờ ngườ a mớ há lộc. Từ ngàn xưa, huở địa đàng đã có ruyện con gá đ há lộc đầu xuân rồ.

Đọc chương 3 sách Sáng hế, chúng a hấy rõ có mộ cô gá đẹp ở Vườn Dệu quang, cô được há lộc ở mọ cây, rừ cây bế lành bế ữ ỡ gữa vườn. Lộc cây ấy không phả lộc ố mà có hạ. Nhưng cô đã lều lĩnh há lộc cây ấy và lập ức cá lộc cây ấy quậ ngã cố. Đó là cô EVÀ đã há lộc cây rá cấm. Cô đã không há được lộc hánh mà chỉ há được lộc của ộ lỗ, độc hạ. Cô đã đánh mấ niềm sung sướng rong ngày đầu xuân.

Nhưng bù vào đó, Ngô Ha Thên Chúa đã xuống hế cứu chuộc loà ngườ bằng Cây Thập Gá mà lộc của cây này lạ đm phúc rường snh. Lộc đây là lộc hánh ban muôn vàn ơn phúc. Cũng ừ đó, Chúa lạ còn ban cho chúng a mộ hứ lộc quí gá nữa, đó là “Bí ích Thánh Thể”. Chúa phán : “A ăn hị Ta và uống máu Ta hì sẽ được sống đờ đờ”.

III. HÃY TẬN HƯỞNG LỘC THÁNH CHÚA BAN

Hôm nay chúng a không đến chùa mếu để khấn Thần Phậ như ngườ a hường làm, mà đến nhà hờ để ca ụng Chúa là Chúa của Mùa Xuân và xn Ngườ ban cho a được nhều ơn lành hồn xác. Chúng a hãy há lộc hánh đm về để cho tất cả năm Quý Tỵ này được như mong ước.

Tờ Lộc hánh mà chúng ô ặng anh chị m ngày hôm nay là lờ Chúa Gêsu đã chào hăm những môn đệ sau kh Ngườ sống lạ : “Bình anh cho những con” (Ga 20,19.26).

Cùng vớ ờ Lộc hánh, chúng ô chúc anh chị m mộ câu hơ mà ngươ a chúc nhau rong ngày đấu xuân, co như món quà ặng lẫn nhau :

Ma vàng nở khắp quê nhà

An khang hịnh vương món quà đầu năm

“An khang hịnh vượng” cũng là mộ rong 5 lờ chúc cơ bản nhấ : Phú, Quý, Thọ, Khang. Nnh. “An khang hịnh vượng” là mộ lờ chúc ừ chữ Hán, ùng để chúc nhau vào những ịp Tế hay ăn mừng ân ga..

Chữ “An” ễn ả sự bình an, yên ổn, an vu, an bình.

Chữ “Khang” ễn ả sự mạnh khỏ, ươ ố.

Vậy chúc lẫn nhau “an khang - thịnh vượng hịnh vượng” là chúc cho ngườ a được sống rong bình an, hư há, mạnh khỏ và phá đạ. Do đó, chúng ô chúc anh chị m được anh bình cả hồn lẫn xác rong ga đình cũng như ngoà xã hộ.

Sự an bình chúng ô muốn chúc cho anh chị m không phả là anh bình nhấ hờ, ạm bợ mà là hứ an bình mà Ngô Ha Thên Chúa đã chúc cho loà ngườ rong đêm Ngườ gáng snh :

Vnh anh Thên Chúa rên rờ

Bình an ướ hế cho ngườ Chúa hương.

(Lc 2,14)

Sự bình an Thên Chúa ban cho gồm cả ha phương ện :

– Về hể xác : an lành, như mong ước, không a họa, không chến ranh.

– Về âm hồn : được ơn nghĩa cùng Chúa, sống kế hợp hân mậ vớ Ngườ.

Đều chúng ô cầu chúc ngày hôm nay đặc bệ là an bình rong âm hồn, mộ hứ an bình ròn đầy và vĩnh cửu. Xã hộ có an bình mà lòng không còn hì kể là không còn an bình hực sự, và ngược lạ, xã hộ uy đầy chến ranh loạn lạc nhưng lòng vẫn được an bình hư há.

Đều kện muốn có an bình rong âm hồn là phả có mộ âm hồn rong sạch : “A có lòng rong sạch ấy là phúc hậ vì sẽ được xm hấy mặ Đức Chúa Trờ vậy”. A phạm ộ là chống lạ Chúa, chống lạ Chúa là hù nghịch vớ Chúa, gây chến vớ Chúa, như hế làm thế nào có sự bình an rong âm hồn được ?

Để kế húc, xn chúc anh chị m được hưởng sự bình an rường cửu ngay ở đờ này nếu anh chị m hực hện Lờ Chúa rong bà Tn mừng Thánh lễ ngày hôm nay : “Trước hế, hãy lo ìm kếm Nước Thên Chúa và ăn ở công chính như Ngườ đò hỏ, còn ấ cả những hứ khác, Ngườ sẽ hêm cho” (M 6,34).

Tân nên hánh đức bao ân phúc

Xuân nhậ an hòa mã phúc vnh

 

.

NGÀY NÀO CÓ CÁI KHỔ CỦA NGÀY ẤY

Lm. Đan Vnh

1- LỜI CHÚA: Chúa phán: “Vậy anh m đừng lo ngại về ngày ma: ngày ma, cứ để ngày ma lo. Ngày nào có cá khổ của ngày ấy” (M 6,34).

2- CÂU CHUYỆN: TÁI ÔNG THẤT MÃ, AN TRI HỌA PHÚC

Sách Hoà Nam Tử có gh lạ mộ câu truyện ạy đờ như sau:

Mộ ông lão ở gần bên gớ gáp vớ nước Hồ phía Bắc nước Tàu, gần bên Trường hành có nuô mộ con ngựa. Mộ hôm con của ông lão ẫn ngựa ra gần bên gớ cho ăn cỏ, vì lơ đễnh nên con ngựa vọ chạy qua nước Hồ mấ ạng. Những ngườ rong xóm ngh n đến cha buồn vớ ông lão. Ông lão rấ bình ỉnh nó:  Bế đâu con ngựa chạy mấ ấy sẽ đm lạ đều ố cho ô.

Và háng sau, con ngựa chạy mấ ấy quay rở về, ẫn ho mộ con ngựa của nước Hồ, cao lớn và mạnh mẽ và tự tin. Ngườ rong xóm hay n lền đến chúc mừng ông lão và nhắc lạ lờ ông lão đã nó rước đây. Ông lão không còn vẻ như gì vu mừng, nó:  Bế đâu vệc được ngựa Hồ nầy sẽ ẫn đến a họa cho ô.

Quả nhên con ra của ông lão rấ hích cưỡ ngựa, hấy con ngựa Hồ cao vững mạnh mẽ và tự tin hì hích lắm, lền nhảy lên sống lưng cỡ nó chạy đ. Con ngựa Hồ chưa huần nế, chưa qun ngườ nên nhảy loạn lên, con ông lão bị ngựa Hồ hấ xuống đấ, bị é gãy mộ xương đù hành ra què chân chịu cảnh ậ nguyền. Ngườ rong xóm vộ đến cha buồn vớ ông lão, hậ không ngờ con ngựa không ốn ền mua nầy lạ gây ra a họa cho con ra của ông lão như hế. Ông lão hản nhên nó:  Xn những vị chớ lo ngại cho ô, con ô bị ngã gãy chân, uy bấ hạnh đó, nhưng bế đâu nhờ họa nầy mà lạ được phúc đó.

Mộ năm sau, nước Hồ kéo quân sang xâm lấn Trung nguyên. Các ra ráng rong vùng bên gớ đều phả sung vào quân ngũ chống ngăn gặc Hồ. Quân Hồ hện chến, đánh an đạo quân mớ gọ nhập ngũ, những ra ráng đều bị ử rận, rêng con ra ông lão vì bị què chân khỏ phả đ lính, nên còn sống só.

3- THẢO LUẬN: 1) Qua câu truyện “Tá ông hấ mã, an r họa phúc” nghĩa là: Lão ông mấ ngựa, họa hay là phúc?, bạn suy nghĩ hế nào về những đều phúc họa rong môi trường tự nhiên thiên nhiên sống đời thường của bạn? 2) Tn Mừng rong hánh lễ Mùng Mộ Tế ngày hôm nay ạy hế nào về sự quan phòng của Thên Chúa rước những đều may rủ gặp phả gữa đờ hường?

4- SUY NIỆM:

1) Nộ ung Tn Mừng ngày đầu Năm Mớ:

Tn Mừng hánh lễ ngày đầu Năm Mớ ngày hôm nay, Đức Gê-su đã ạy môn đệ đừng quá lo ngại về đờ sống cho bản hân nhưng phả n cậy vào ình hương quan phòng của Thên Chúa qua ba ví ụ cụ hể như sau:

Mộ là loà chm rờ không go không gặ nhưng chúng vẫn được Cha rên rờ nuô sống.

Về vệc sống lâu hì ù có lo ngại cũng không hể kéo à đờ mình hêm mộ và gang ấc!

Về cơm ăn áo mặc: Như loà hoa huệ ngoà đồng không kéo sợ may mặc, hế mà Cha rên rờ vẫn cho chúng mặc đẹp hơn vua Sa-lo-mon vnh hoa ộ bậc.

Từ đó Đức Gê-su ạy những môn đệ phả bế phó hác cậy rông vào ình hương quan phòng của Thên Chúa: Nếu loà chm rờ chẳng đáng gá bao nhêu, và loà hoa đồng nộ sớm nở ố àn mà Cha rên rờ còn chăm sóc như hế, phương ch con cá loà ngườ đáng gá hơn muôn phần lạ không được Thên Chúa quan phòng gìn gữ hay sao? Và Đức Gê-su kế luận: “Vậy đừng quá lo ngại về ngày ma. Ngày ma cứ để ngày ma lo. Ngày nào có cá khổ của ngày đó”.

2) Về sự quan phòng của Thên Chúa:

Ngày nay chúng a cũng luôn có thể có muôn ngàn nỗ lo chính đáng: Ngườ làm cha mẹ hì lo sao cho ga đình có cá ăn cá mặc hằng ngày, lo căn phòng đang ở khỏ ộ kh mùa mưa đến, lo cho con cá học tập ử ế, lo cho ngườ nhà mắc bệnh được có ền để khám bệnh uống huốc, lo gá cả êu ùng không biến thành ăng vọ, lo mùa màng ngoà đồng không biến thành hấ bá o nắng hạn, sâu rầy hay lũ lụ… Những nỗ lo như hế phá xuấ ừ rách nhệm của mỗ ngườ chúng a và đều chính đáng đúng ho hánh ý của Thên Chúa.

3) Phả ránh hó ỷ lạ lườ bếng và vô rách nhệm:

Chm rờ uy không phả vấ vả go gặ như loà ngườ, nhưng chúng cũng phả bay đ đó đây để ìm mồ. Hoa huệ ngoà đồng uy không phả ệ may nhưng cũng phả đâm rễ ìm chấ bổ ưỡng. Đàng khác chính Đức Gê-su đã nó: “Ngày nào có cá khổ của ngày ấy” (M 6,34).

Không những Đức Gê-su không thích chúng a lườ bếng vô rách nhệm, mà còn muốn a phả chịu khó làm vệc để góp thêm phần làm cho mô rường a đang sống, cho hế gớ này ngày mộ ố đẹp hoàn hện hơn. Ngay ừ kh ựng nên loà ngườ, Thên Chúa đã ra lệnh cho họ phả canh ác rá đấ và làm chủ vạn vậ. Trong ụ ngôn về những nén bạc (x. M 25,15-25), Đức Gê-su đã đò mỗ đầy ớ phả làm lợ cho chủ gấp đô những nén bạc được rao, chứ không phả đm đ chôn gấu. Như vậy, chúng a có bổn phận phả lo ngại, ên lệu cho ương la. Đều Chúa khước từ là quá lo ngại về đờ sống vậ chấ, co nó là cùng đích đờ mình.

4) Tên vàn phả lo ìm kếm Nước Thên Chúa:

Ngườ môn đệ Đức Gê-su phả co rọng nước Thên Chúa. Những đều khác cũng cần phải phả quan âm, nhưng không được co chúng hơn Nước Thên Chúa. Thường ngườ a co ền bạc vậ chấ là ưu ên số mộ và hoàn toàn có thể gả quyế được mọ vấn đề của con ngườ. Nhưng hực ế chứng mnh suy nghĩ ấy là sa lầm. Thực ra ền bạc của tất cả là phương ện cần gúp con ngườ có đờ sống ố hơn như ngườ a hường nó: “Phú quý snh lễ nghĩa, bần hàn snh đạo ặc”. Nhưng của tất cả ự nó không mang lạ niềm sung sướng. Nó chỉ ố kh chúng a bế ùng nó như phương ện, như đầy ớ của chúng a. Nhưng ên đầy ớ ền bạc này lạ rấ có uy, rấ ễ bến hành ông chủ lúc nào không bế. Kh nó đã nắm quyền làm chủ, nó sẽ bắ chúng a phả phụng sự nó vớ bấ cứ gá nào.

Ưu ên ìm nước Thên Chúa là phả chịu khó làm vệc vớ hế kĩ năng, ìm kếm đố sách và nhìn xa rông rộng để gả quyế những vấn đề mớ phá snh ho kĩ năng của tớ. Cần ránh há độ ỷ lạ vào ình hương và quyền năng của Thên Chúa. Kh gặp sự khó chúng a ránh há độ hụ động, nhưng phả bế dữ thế chủ động xn ơn Thánh hần so sáng để ìm ra cách gả quyế ho gương mẫu và lờ ạy của Đức Gê-su rong Tn Mừng. Cần ho lờ ngườ xưa ạy: “Hãy làm hế sức mình, rồ rờ sẽ gúp”, hoặc : “Hãy hắp sáng lên ngọn đèn, chứ đừng ngồ đó mà nguyền rủa bóng ố”.

5- LỜI CẦU:

Lạy Chúa Gê-su. Hôm nay Chúa đã ạy chúng con phả bế ưu ên ìm kếm Nước Thên Chúa và sự công chính, còn những hứ khác ví như ăn gì mặc gì, hì phó hác vào ình hương quan phòng của Cha rên rờ. Xn cho chúng con ý hức rằng: “Đồng ền đó đó là đầy ớ ố nhưng lạ là ông chủ xấu”. Nhờ bế sử ụng đồng ền phục vụ cho Nước Chúa và phục vụ ha nhân, mà chúng con sẽ có sự bình an rong âm hồn và sẽ nên chứng nhân rước mặ ngườ đờ, xây ựng mộ hế gớ mớ ố đẹp là Nước Trờ đờ sau.- AMEN.

 

.

THÀNH TÂM TÍN THÁC

Trầm Thên Thu

Xuân sang cảm ạ Chúa Trờ hương xó

Tế đến r ân Đức Mẹ chở ch

Khở đầu luôn là “mốc” quan rọng rong những nghành, cũng gọ là khở đểm. Thên Chúa là ngườ khở sự đầu ên: “Lúc khở đầu, Thên Chúa sáng ạo rờ đấ” (S 1:1). Mộ năm cũ kế húc và đã qua, mộ năm mớ khở đầu và vừa ớ. Đó là quy luậ ự nhên bấ bế muôn huở, vì cá gì rồi cũng luôn có thể có ha “đểm” – khở sự và kế húc. Cả ha “đểm” đó đều là Thên Chúa: “Ta là An-pha và Ô-mê-ga, là Đầu và Cuố, là Khở Nguyên và Tận Cùng” (Kh 22:13).

Ngày đầu năm là Mồng Mộ Tế và là ngày cầu bình an cho năm mớ. Đờ ngườ có nhều khở đểm: Khở đầu cuộc đờ, khở đầu công vệc, khở đầu hôn nhân gia đình, khở đầu sự nghệp,… đặc bệ là khở đầu năm mớ, đặc bệ là lúc ừ bỏ lố sống cũ để sống lố sống mớ, đó là “đổ đờ” – âm lnh gọ là hoán cả. Tấ cả những cá khở đầu đều làm ngườ a cảm hấy quan ngạ – lo đủ hứ, đủ kểu, sợ đủ mức. Lẽ ấ nhên, vì chúng a không hể dữ thế chủ động, không bế ương la ra sao – vì “hờ gan là của Chúa”. Vì hế, ngườ a rấ cần và phả ín hác vào Chúa. Đó là sống khôn ngoan!

Trên chếc đồng hồ lớn ạ gáo xứ Thánh Goan Chrysosom ở Inglwoo (Calforna, Hoa Kỳ), ngườ a hấy có khắc chữ “Tmpus Fug” – La ngữ nghĩa là “hờ gờ rô qua”. Đều ĩ nhên nhưng rấ chí lý! Tục ngự Vệ Nam cũng nó ương ự: “Thờ gờ hấm hoắ ho đưa, nó đ đ mã có chờ đợ a”. Và ngày hôm nay, mồng Mộ Tế, cũng tiếp tục qua đ ho òng chảy hờ gan, kể cả Mùa Xuân cũng tiếp tục chấm ứ, nhưng chính Thên Chúa đã động vên mỗ chúng a: “ĐỪNG LO!” (M 6:34).

Mộ năm có bốn mùa, Mùa Xuân chỉ là mộ phần của hờ gan. Chờ Xuân hì háo hức, cảm hấy vu, đón Xuân hì lạ kém vu. Xuân đến rồ Xuân lạ đ, chẳng có gì vĩnh vễn, và mọ hứ đều hữu hạn: “Chính Ngà vạch bên cương cho cõ đấ, hờ hạ, ế đông, cũng chính Ngà hế lập” (Tv 74:17).

Mùa Xuân ấm áp sau kh an gá lạnh Mùa Đông. Có lạnh mớ bế quý hơ ấm. Mùa Xuân đến, mọ vậ đều bến đổ, khác lạ, y như được hồ snh ừ cõ chế vậy. Lạ lắm, đúng như ác gả sách Dễm Ca (2:11-12) mô ả, đơn gản mà nh ế, khôn khéo và hú vị:

Tế Đông gá lạnh đã qua

Mùa mưa đã ứ, đã xa lắm rồ

Sơn hà nở rộ hoa ươ

Và mùa ca há vang rờ về đây

Tếng chm gáy hó mê say

Văng vẳng một ngày dài rên khắp đồng quê

Khở đầu mộ năm mớ được đánh ấu bằng Mùa Xuân. Vớ cá vẻ “mớ lạ” của mùa Xuân, chúng a được gợ nhớ ớ vệc sáng ạo của Thên Chúa ừ huở hồng hoang. Khoảng hờ gan đó được Knh Thánh cụ hể hóa là sáu ngày, và hêm mộ ngày nghỉ nữa là hành mộ uần.

Con số 7 là số lượng “lạ” lắm: 7 ngày là khoảng chừng hờ gan Thên Chúa sáng ạo rờ đấ, 7 ngày rong uần, 7 bí ích, 7 nhân đức đố lập vớ 7 mố ộ đầu, 7 mố hương xác và 7 mố hương hồn (14 mố hương ngườ), 7 quỷ bị Chúa Gêsu đuổ ra khỏ cô Mara Mađalêna (Mc 16:9; Lc 8:2), 7 lờ cuố Chúa Gêsu nó rên Thập Gá, rêng sách Khả Huyền đề cập số 7 nhều nhấ: 7 ấn (5:1 & 5; 6:1), 7 đầu của Con Mãng Xà (12:3), 7 đầu của Con Thú ừ bển đ lên (13:1; 17:3, 7 & 9), 7 chén (15:7; 16:1; 17:1; 21:9), 7 chếc kèn (8:2 & 6), 7 đặc ính của Con Chên (5:12), 7 đặc ính của Thên Chúa (7:12), 7 hạng ngườ (6:12), 7 hồ sấm (10:3-4), 7 Hộ Thánh (1:4, 11 & 20), 7 mắ (5:6), 7 ngô sao (1:16 & 20; 2:1; 3:1), 7 ngọn đồ (17:9), 7 ngọn đuốc (4:5), 7 sừng (5:6), 7 a ương (15:1, 6 & 8; 21:9), 7 hần khí (1:4; 3:1; 4:5; 5:6), 7 hên sứ (8:2 & 6; 15:1, 6-8; 16:1; 17:1; 21:9), 7 rụ đèn bằng vàng (1:12 & 20; 2:1), 7 vua (17:9 & 11), 7 vương mện rên 7 đầu của Con Mãng Xà (12:3).

Còn nữa, 7 loạ hình nghệ huậ, 7 nố rong âm nhạc, 7 sắc cầu vồng, 7 màu cơ bản cho vệc phố màu rong hộ họa, 7 kỳ quan hế gớ. Thậ là hú vị quá chừng!

Con số 7 lạ lùng đầu ên là kh Thên Chúa ạo hên lập địa: 7 ngày. Vào ngày hứ ư rong công cuộc sáng ạo, Thên Chúa phán: “Phả có những vầng sáng rên vòm rờ, để phân rẽ ngày vớ đêm, để làm ấu chỉ xác định những đạ lễ, ngày và năm. Đó sẽ là những vầng sáng rên vòm rờ để chếu so mặ đấ” (S 1:14-15). Tức hì đã xảy ra y như vậy!

Tường huậ ch ế hơn, Knh Thánh cho bế: “Thên Chúa làm ra ha vầng sáng lớn: vầng sáng to hơn để đều khển ngày, vầng sáng nhỏ hơn để đều khển đêm; Ngườ cũng làm ra những ngô sao. Thên Chúa đặ những vầng sáng rên vòm rờ để chếu so mặ đấ, để đều khển ngày và đêm, và để phân rẽ ánh sáng vớ bóng ố. Thên Chúa hấy hế là ố đẹp” (S 1:16-18). Ngày để làm vệc, đêm để nghỉ ngơ. Thên Chúa đã ạo cơ hộ huận lợ để chúng a có hể cân đối môi trường tự nhiên thiên nhiên sống đời thường, nhờ đó mà làm vệc có hệu quả cao nhấ. Xn ạ ơn Chúa Tể càn khôn!

Đờ là bể khổ. Thế nên môi trường tự nhiên thiên nhiên sống đời thường luôn có những nỗ lo, không nhều hì í, không o hì nhỏ, chẳng a có hể vô ư. Ngay cả ngườ đên cũng luôn có thể có nỗ lo rêng của tớ, hậm chí ngườ sống hực vậ cũng lo – vì họ não và m của tớ vẫn hoạ động, ức là vẫn sống. Thậ vậy, cứ mở mắ ra là hấy lo rồ. Tuy nhên, lo là lẽ hường ình của nhân snh, nhưng đừng lo quá, vì chúng a “không hể làm cho mộ sợ óc hóa rắng hay đn” (M 5:36). Vệc nhỏ như vậy còn chưa làm nổ ka mà! Do đó, ác gả Thánh Vịnh nhắc nhở chúng a “hoá” ra khỏ cá “vỏ ốc yếu đuố” của tớ: “Cứ n ưởng vào Chúa và làm đều hện hì sẽ được ở rong đấ nước và sống yên hàn. Hãy lấy Chúa làm nềm vu của bạn, Ngườ sẽ cho được phỉ chí oạ lòng. Hãy ký hác đường đờ cho Chúa, chính Ngườ sẽ ra ay” (Tv 37:4-5).

Nhưng không riêng gì có có vậy, Thên Chúa còn làm cho chúng a nhều hơn thế nữa: “Chính nghĩa bạn, Chúa sẽ làm rực rỡ ựa bình mnh, công lý bạn, Ngườ sẽ cho huy hoàng như chính ngọ” (Tv 37:6). Tuy nhên, chúng a phả để ý quan tâm đến “chính nghĩa” (lẽ phả, sự hậ) và “công lý” (công mnh, chính rực) – ức là chúng a phả nghêm úc, rạch rò, hẳng hắn, chứ đừng “bẻ cong” hoặc “bóp méo” bấ cứ đều gì. Không ễ đâu đấy, hế nên phả hực sự can đảm và mạnh mẽ và tự tin mớ khả ĩ hực hện.

Thánh Vịnh ga cho bế: “Chúa gúp con ngườ bước đ vững chã, ưa chuộng đường lố họ õ ho. Dầu họ có vấp cũng không ngã gục, bở vì đã có Chúa cầm ay. Từ nhỏ ạ ớ nay ô gà cả, chưa hấy ngườ công chính bị bỏ rơ, hoặc òng gống phả ăn mày hên hạ. Ngày ngày họ hông cảm và cho mượn cho vay vốn, òng gống ma sau hưởng phúc lành” (Tv 37:23-26). Mấy câu này làm sáng ỏ mấy câu rên. Lô-gích lắm!

Cá gì rồi cũng luôn có thể có hệ lụy nhấ định. Sống ố hì ngườ a an lòng, kỳ vọng cũng làm ngườ a vu sống, và càng an âm hơn nếu ngườ a bế phó hác ấ cả cho Chúa. Thánh Phaolô kêu gọ: “Anh m hãy vu luôn rong nềm vu của Chúa. Tô nhắc lạ: vu lên anh m! Sao cho mọ ngườ hấy anh m sống hền hoà rộng rã, Chúa đã gần đến. Anh m đừng lo ngại gì cả. Nhưng rong mọ thực trạng, anh m cứ đm lờ cầu khẩn, van xn và ạ ơn, mà gã bày rước mặ Thên Chúa những đều anh m hỉnh nguyện” (Pl 4:4-6). Sống ín hác cũng là sống “con phố hơ ấu” của Thánh Hoa Hồng Nhỏ Tê-rê-xa Hà Đồng.

Và đây là hệ quả ấ yếu đố vớ những a bế sống ín hác: “Bình an của Thên Chúa, bình an vượ lên rên mọ hểu bế, sẽ gữ cho lòng rí anh m được kế hợp vớ Đức Kô Gêsu” (Pl 4:7). Thánh Phaolô nhắn nhủ hêm về những đức ính cần hế để sống ố lành và đạo đức: “Ngoà ra, hưa anh m, những gì là chân hậ, cao quý, những gì là chính rực nh uyền, những gì là đáng mến và đm lạ anh hơm ếng ố, những gì là đức hạnh, đáng khn, xn anh m hãy để ý” (Pl 4:8).

Chắc chắn đều đúng chuẩn và rõ ràng nhấ là lờ khuyên của Đạ Sư Gêsu: “ĐỪNG LO cho mạng sống: lấy gì mà ăn; cũng ĐỪNG LO cho hân hể: lấy gì mà mặc. Mạng sống chẳng rọng hơn của ăn, và hân hể chẳng rọng hơn áo mặc sao?” (M 6:25). Mộ câu ngh-vấn-xác-định hậ độc đáo quá chừng. Tuyệ vờ bế bao!

Dĩ nhên Chúa Gêsu bế chúng a còn yếu đuố, chưa đủ n, nên Ngà phả “à hơ” gả hích và đưa ra chứng cớ mnh nhên: “Hãy xm chm rờ: chúng không go, không gặ, không hu ích vào kho; hế mà Cha anh m rên rờ vẫn nuô chúng. Anh m lạ chẳng quý gá hơn chúng sao? Hỏ có a rong anh m, nhờ lo ngại, mà kéo à đờ mình hêm được ù chỉ mộ gang ay? Còn về áo mặc cũng hế, lo ngại làm gì? Hãy ngắm xm hoa huệ ngoà đồng mọc lên hế nào mà rú ra bà học: chúng không làm lụng, không kéo sợ; hế mà, Thầy bảo cho anh m bế: trong cả vua Sa-lô-môn, ù vnh hoa ộ bậc, cũng không mặc đẹp bằng mộ bông hoa ấy” (M 6:26-29). Như vậy, lệu chúng a có hực sự âm phục khẩu phục chưa?

Và rồ Ngà nhấn mạnh vấn đề bằng phương pháp đặ vấn đề: “Vậy nếu hoa cỏ ngoà đồng, nay còn, ma đã quẳng vào lò, mà Thên Chúa còn mặc đẹp cho như hế, hì huống hồ là anh m, ô những kẻ kém n! Vì hế, anh m đừng lo ngại ự hỏ: a sẽ ăn gì, uống gì, hay mặc gì đây? Tấ cả những hứ đó, ân ngoạ vẫn ìm kếm. Cha anh m rên rờ hừa bế anh m cần ấ cả những hứ đó. Trước hế hãy ìm kếm Nước Thên Chúa và đức công chính của Ngườ, còn ấ cả những hứ ka, Ngườ sẽ hêm cho” (M 6:30-33). Vớ sức con ngườ hì khó lắm, nhưng vớ nềm ín hác, chúng a sẽ làm được nhờ Đức Gêsu Kô. Chắc chắn như hế!

Cuố cùng, Chúa Gêsu đưa ra lờ xác định, vừa động vên vừa khuyến nghị: “Anh m ĐỪNG LO LẮNG về ngày ma: ngày ma, cứ để ngày ma lo. Ngày nào có cá khổ của ngày ấy!” (M 6:34). Bế hế hì sẽ hoá khổ, cứ hanh hao hản mà sống. Lo bạc râu, sầu bạc óc. Đ xuyên qua đau khổ là cách ố nhấ để hoá khổ. Vả lạ, lo ngại lắm cũng chẳng hay đổ được gì, hế hì lo ch để ự chuốc khổ vào mình?

Gờ đã đểm, ngay gây phú đầu ên của mùa Xuân, kh hòa chung nềm vu mừng của muôn loà và cùng nhau ăn Tế, mỗ ngườ chúng a hãy gh nhớ và chân hành hề hứa vớ Chúa: “Ngày lạ ngày, con xn chúc ụng Chúa và ca ngợ Thánh Danh muôn huở muôn đờ” (Tv 145:2). Có Chúa là có ấ cả, mấ Chúa là mấ ấ cả. Thế hô!

Lạy Thên Chúa là Khở Đầu và Kế Thúc – Anpha và Ômêga, chúng con n kính và yêu mến Ngà, xn gúp chúng con hể hện nềm n yêu đó qua động há yêu hương ha nhân, ngày hôm nay và mã mã. Đó là Tình Xuân của chúng con, và chúng con muốn cha sẻ vớ ha nhân, nhấ là những ngườ chưa tồn tại hể ận hưởng ngày Xuân rọn vẹn vì bấ cứ lý o nào – có hể họ là ộ nhân, bệnh nhân, ù nhân, ngườ mồ cô, ngườ năng ưu sầu, ngườ cha ly, ngườ nghèo khó, ngườ bị ruồng bỏ, ngườ bị phản bộ,… Xn Chúa hương họ cách đặc bệ, và xn ban an bình cho mọ ngườ. Chúng con cầu xn nhân anh Thánh Tử Gêsu Kô, Đấng cứu độ nhân loạ. Amn.

 

.

NĂM MỚI ĐƯỜNG HƯỚNG MỚI

Lm. Phêrô Trần Thanh Sơn

Vạn vậ đều có cộ nguồn, xuấ xứ của nó, có bắ đầu phả có kế húc. Thờ gan cũng vậy, nó là hước đo của sự việc hao mòn, hủy ệ. Vớ quan nệm Á đông “Đầu xuô đuô lọ”, nên những ngày đầu năm mới là những ngày hệ rọng, được lưu ý nhều nhấ. Vì nó êu bễu cho 365 ngày sau đó, nếu những ngày đầu năm mới -nhấ là ngày Tế- gặp như mong ước, xuông sẻ hì cả năm sẽ ố đẹp. Chuẩn bị cho năm mớ Gáp Thân này, chúng a cùng cha sẻ vớ nhau cảm nghệm về ương quan gữa ạo vậ và ạo hóa cùng ìm kếm phương hướng hích hợp cho năm mớ này.

Mùa xuân về báo hệu năm cũ sắp qua đ. Năm mớ đến hế nào thì cũng kéo ho những hay đổ, những hách đố mớ cho ừng thành viên, ga đình… Vớ ngườ Kô hữu, mỗ ngày xuân đến không phả là bến cố nhắc nhớ mình gà hêm mộ uổ, nhưng là mỗ cộ mốc đánh ấu mộ bước ến chúng a đến gần ‘quê hương hậ’ hơn. Những ngày đầu năm mới là hờ đểm để chúng a hoạch định, lên chương rình cho tất cả mộ năm. Nhều kh chúng a ự hỏ, ạ sao vớ kế hoạch rấ bà bản, nh v, hế mà chúng a vẫn hấ bạ, nhều phn chán nản, uyệ vọng. Phả chăng Thên Chúa đã bỏ rơ con cá Ngà !

Chúng a ngh oan cho Thên Chúa rồ đó, sở ĩ chúng a hấ bạ vì chúng a “ố”, chúng a ự mãn vớ kến hức sẵn có để lên kế hoạch hậ hay, và n ưởng nó sẽ hành công. Chúng a quên rằng Thên Chúa vừa là nhà kế hoạch à ba, lỗ lạc nhấ, vừa là người uy nhấ quyế định mọ kế hoạch của nhân loạ hành công hay hấ bạ, Thí ụ đơn gản: chúng a cần nhấ là sự việc sống, Ngà là người ban sự sống, đồng hờ là sự việc sống cho mỗ ngườ, ạ vì chúng a kêu ngạo, vô ơn nên không ìm đến Ngà, mặc ù Ngà luôn có sẵn kế hoạch cho bạn, ô, và mọ ngườ, chỉ việc chúng a bế rển kha ch ế, hợp ác cùng Ngà, rồ mọ sự sẽ ố đẹp.

Thên Chúa bế chúng a loay hoay kếm ìm những nhu yếu ở hế gan mà chúng a gọ là niềm sung sướng. Ngà đã rả lờ mộ cách gản ị, ứ khoá rong bà Tn Mừng ngày hôm nay, hế nhưng chúng a nhận không ra : “Tên vàn hãy ìm kếm nước Thên Chúa và sự công chính của Ngườ, còn ấ cả những hứ ka Ngườ sẽ hêm cho…”. Rõ ràng Ngà ạy rằng niềm sung sướng không phả là đố ượng chính để chúng ìm kếm; niềm sung sướng sẽ đến vì nó là kết quả đó ấ yếu, phá xuấ ừ yếu ố hứ nhấ, ự nó sẽ đến, đừng ìm nó. Nó cách khác sẽ không bao gờ có niềm sung sướng nếu đều kện hứ nhấ -ìm kếm nước Thên Chúa- chưa bắ đầu hực hện. Như hế, bế bao nhêu lần rong đờ, chúng a hấ bạ -ù kế hoạch hậ ưng ý-, chúng a đừng hỏ ạ sao.

Mộ đểm nữa đó là chúng a được ựng nên không phả cho bấ cứ ạo vậ nào, nhưng ấ cả mọ ạo vậ được ựng nên cho con ngườ sử ụng, phục vụ con ngườ, nó là phương ện để chúng a có hể đạ đến đích đểm của cuộc đờ, chứ nó không phả là đích đểm. Cá mê muộ của con ngườ là chỉ ìm kếm phương ện, lầm ưởng phương ện vớ cứu cánh. Trong năm mớ này, xn nêu lên ba đểm như thể yếu ố, phương hướng mớ để hoạ động.

Thứ nhấ : Nhều lần rong Phúc Âm, Chúa nhắc nhở chúng a chớ áy náy, lo ngại về những nhu yếu cho việc sống ở đờ này, vì nó có hể cướp mấ sự vu sống, làm mấ ngủ rền mên, hủy hoạ lần hồ hể xác và nh hần của chúng a. Vậy muốn hoá khỏ sự ngu ố nêu rên -o ộ nguyên ổ-, cũng như đáp rả ình yêu vô bên Thên Chúa ành cho nhân loạ : chúng a hãy đặ hế n ưởng vào Thên Chúa Ba Ngô, mộ cách uyệ đố, không đều kện; bế phó hác rệ để vào Đức Trnh nữ Mara -Đấng rung gan quyền hế-, là mộ bảo vệ chắc như đinh cho niềm sung sướng mỗ ngườ bây gờ và mã mã.

Thứ ha : Không a bế được đều gì sẽ xảy ra rong năm mớ này, có ngườ được nhều như mong ước, hành đạ, có kẻ đau ốm buồn phền, ngườ khác ra đ vĩnh vễn…, là con cá Chúa chúng a xn đồng ý ấ cả, vì n rằng mọ sự đều nằm rong kế hoạch ừ ngàn đờ của Thên Chúa. Chúa đã ạy : “Ngày nào có sự khốn khó của ngày ấy”, vì chính Chúa Kô không bao gờ ách rờ khỏ hập gá, đều này mnh chứng vnh quang luôn gắn lền vớ đau khổ. Là con cá, môn đệ Ngà làm thế nào chúng a hoá khỏ ! Nhều kh chúng a cầu xn mà không được Chúa nhậm lờ, cảm hấy bị hụ hẫng ! Thên Chúa yêu hương ấ cả mọ ạo vậ của Ngà, Ngà không thích mộ a hư mấ -đó là đều chắc như đinh-, kh Ngà nhìn mộ ạo vậ, Ngà hấy hế mộ rậ : quá khứ, hện ạ và ương la của ạo vậ đó. Bở vậy kh Ngà gả quyế là Ngà nhắm đến cá chung cuộc, cá lợ ích sau cùng, chứ không phả chỉ rêng cho hện ạ, bở vậy nhều kh chúng a không sở hữu và nhận ra, không hểu, nên oán rách Ngà !

Thứ ba : Thờ gan là món quà vô cùng quí gá của Thên Chúa ành cho nhân loạ. Ngà không riêng gì có là Đấng ạo nên hờ gan, nhưng còn là một Đấng làm chủ, quản lý, đều khển hờ gan. Cũng như Ngà đã đ vào hế gan để đều khển, ch phố lịch sữ nhân loạ, hờ gan hậ sự có ý nghĩa kể ừ kh Ngô Lờ Nhập Thể. Bở vậy hờ gan hế sức quý báu, chúng a đừng tiêu tốn lãng phí nó, hãy quan nệm rằng hờ gan quá ngắn ngủ, nên ành hờ gan còn lạ cho Thên Chúa.

Tóm lạ, năm mớ bắ đầu cho mộ chu kỳ luân hồi mớ, ước gì rong năm Gáp Thân này, chúng a cùng bước đ bằng những bước chân mớ mẻ, bằng cá nhìn đổ khác, đầy sáng sủa, hoan hỷ, kỳ vọng ến về “Đấ Hứa”, nơ có Đấng Cứu Độ đang chờ. Bao lâu a chưa tới được bến bờ Thên quốc, Chúa Kô vẫn còn vẫy gọ a. Cứ ín hác uyệ đố, rệ để vào Thên Chúa, để Ngà đều khển cuộc đờ và kế hoạch của a, bám chặ vào Mẹ Ngà là Đấng bầu cử hần hế, ban phá ân sủng; cứ đồng ý những nhọc nhằn, khốn khổ ở đờ, vì sự đau khổ đã được Chúa Kô hánh hóa rên hập gá; đừng tiêu tốn lãng phí hờ gan mộ cách vô ích, vì hờ gan là của Chúa. Chắc chắn chúng a sẽ đ đúng hướng mà Thên Chúa muốn. Chỉ có Thên Chúa mớ ban bình an và niềm sung sướng cho nhân loạ. Để kế húc, ô xn mượn Thánh vịnh 127, 1-2 sau đây:

“Ví như Chúa chẳng xây nhà,hợ nề vấ vả cũng là uổng công.Thành ka mà Chúa không phòng gữ,uổng công ngườ rấn hủ canh đêm.Bạn có hức khua hay ậy sớm,khó nhọc làm ăn cũng hoà công.Còn kẻ Chúa hương ầu có ngủ,Ngườ vẫn ban cho đủ êu ùng”. 

 

.

CẦU BÌNH AN

Lm. Gus Đnh ấ Quý

Anh chị m hân mến,

Chúng a vừa ngh mộ rong những đoạn Tn Mừng hay nhấ của sách Tn Mừng. Cá nhân của ô đã đọc đoạn Tn Mừng này sẽ không bế bao nhêu lần và lần nào kh đọc xong ô cũng cảm hấy mộ cảm gác hậ phấn khở.

Chọn bà Tn Mừng này để đọc vào hờ đểm chúng a bắ đầu mộ năm mớ ô cho là mộ lựa chọn uyệ vờ. Đây không phả là mộ đoạn Tn Mừng chỉ đò đò hỏ chúng a phả rà lạ cách sống của chúng a rước mặ Chúa mà nó còn là một mộ đoạn Tn Mừng gúp chúng a định hướng cho những ngày chúng a sắp sống rong mộ ương la đang đ ớ của chúng a.

Đây là mộ vệc làm rấ cần hế. Nó quyế định cho việc hành – bạ, vu ươ niềm sung sướng – hay bấ hạnh của cuộc đờ mỗ ngườ chúng a.

Đọc cả đoạn Tn Mừng ngày hôm nay, chúng a hấy Chúa Gêsu Chúa của chúng a là mộ con ngườ rấ hực ế. Ngà bế hậ rõ cuộc đờ của mỗ con ngườ. Ngà bế hậ rõ cuộc đờ không riêng gì có oàn là mầu hồng mà bên gần đó còn tồn tại cả những khốn khó gan nan và những khốn khó gan nan này hì hầu như ngày nào thì cũng luôn có thể có. Bở vậy kh phác họa ra mộ há độ sống cho mỗ ngày như rong bà Tn Mừng ngày hôm nay, Chúa Gêsu chỉ muốn nhắm ớ mộ mục tiêu là gúp cho mỗ ngườ chúng a có hể ìm hấy nềm vu và niềm sung sướng cho môi trường tự nhiên thiên nhiên sống đời thường của tớ.

Đừng lo:

Dal Carng cắ nó hêm:”Đừng lo không nghĩa là đừng nghĩ. Bạn cứ vệc nghĩ ớ ngày ma đ, cứ cẩn hận suy nghĩ, cứ ự ính, cứ sửa soạn, nhưng đừng lo ngại gì hế”

Đừng lo ngại gì hế bở vì con ngườ ù có lo ngại đến đâu đ nữa, như Chúa Gêsu nó, cũng chẳng có hể kéo à cuộc đờ của tớ ù là chỉ hêm và gang ấc.

Đàng khác lo ngại còn là một há độ của mộ ngườ không còn lòng n. Nếu hực sự con ngườ bế n nơ Thên Chúa hì chắc như đinh họ sẽ không còn gì phả lo ngại.

Chúa Gêsu nó hậ rõ: “Cha chúng con bế chúng con cần gì” Nó hế không nghĩa là Chúa bảo chúng a chẳng cần phả làm gì cả. “Tình phụ ử của Thên Chúa không phả là chủ trương phụ mẫu, nghĩa là mộ sự ch chở đầy ủy mị, bao bọc khỏ mọ may rủ bấ rắc của cuộc đờ. Mộ ngườ cha bế yêu con không phả bao gờ cũng luôn có thể có ý ránh cho con mình khỏ mọ hử hách, đau khổ hay chến đấu. Nhưng ho sức của ông, ông sẽ bến đau khổ hử hách hành knh nghệm có ích lợ cho đứa con” Tình yêu như hế mớ là ình yêu hậ sự.

Hơn nữa kh n vào Thên Chúa con ngườ cũng còn phả bế phó hác ấ cả cho Ngườ. Phả n vào gá rị của tớ cũng như phả n vào quyền năng và ình yêu của Thên Chúa. Chm chóc hoa cỏ mà còn được Chúa để ý chăm nom hì huống ch là con ngườ. Bở hế nó ho kểu của Thánh Phaolô hì “trong cả kh a phục vụ Thên Chúa mà a vẫn bị đó rách hay bị chế chóc hì a vẫn không phả là người bị quyền năng Thên Chúa ử bỏ (Rom 8,28; M 10,28-31) mà đó còn là một mộ cá phúc.(M 5,3-12) Chỉ có Thên Chúa mớ hểu hế được những sự ố lành mà Ngà làm cho những con cá của Ngườ.

Hoà Nam Tử có huậ lạ mộ câu ruyện như sau: có mộ ông lão ở gần cửa ả có mộ con ngựa ự nhên bỏ sang nước Hồ. Láng gềng bế n đó đến hỏ hăm.

Ông lão nó:

– Mấ ngựa hế mà bế đâu lạ là cá phúc.

Cách mấy háng con ngựa của ông ự nhên quay rở về, lạ về vớ mộ con ngựa khác. Láng gềng ngh n đến mừng. Ông lão nó:

– Được ngựa hế bế đâu lạ là mộ mố họa.

Từ kh có con ngựa hay, đứa con ông lão ngày ngày mả mê ập ượ. Mộ hôm chẳng may bị é ngã và què mấ mộ chân.

Láng gềng ngh n lạ đến cha buồn.

Ông lão nó:

– Con ô què hế nhưng bế đâu lạ là mộ cá phúc.

Mộ năm sau bỗng có gặc Hồ xâm lăng, nhà vua hạ lệnh ổng động bnh. Con ông lão vì què chân cho nên vì thế được mễn nhập ngũ. Trận chến ác lệ chưa ừng hấy. Tướng sĩ lâm rận mườ phần ử rận mấ chín. Nhờ được ở nhà mà con ông lão hoá được hểm nguy chế chóc và nhờ đó mà ha cha con vẫn còn được sống bên nhau.

Vậy rước hế hãy ìm kếm Nước Thên Chúa và đức công chính của Ngườ… Còn ấ cả những hứ khác Ngườ sẽ hêm cho”

Đây là câu nó hậ quan rọng và cũng là đều kên ấ yếu mà khoa Thần học gọ là đều kện “sn qua non” nghĩa là đều kện không hể không còn để cho mộ đều gì đó được hành sự hay được xẩy ra.

Tho bản văn Thánh Knh ngày hôm nay hì vệc “rước hế phả ìm kếm nước Thên Chúa và sự công chính của Ngườ” là đều kện để Chúa hực hện lờ hứa “Còn những đều khác sẽ được ban hêm cho”

Vệc ìm kếm nước Thên Chúa mà Chúa Gêsu nó ở đây không phả là sự việc ìm kếm gống như ìm kếm mộ đồ vậ nhưng là há độ gồm cả ý chí, nỗ lực và hành vi khuynh hướng về Thên Chúa, để cho Thên Chúa ch phố và đều khển mọ suy nghĩ và hành vi của tớ sao cho những hành vi đó hể hện được hánh ý của Ngườ. Làm được như vậy là con ngườ đã làm được đều mà bà Tn Mừng ngày hôm nay gọ là ìm kếm nước Thên Chúa .

Và sau đó chắc như đinh Thên Chúa sẽ hực hện những gì Ngà đã hứa cho chúng a.

Câu ruyện số 33 rong Góp nhặ B kể lạ mộ bến cố rấ đặc bệ xẩy ra rong Công đoàn những chị nữ u Bác á của Mẹ Têrêxa hành Calcua. Kể câu ruyện này để anh chị m hấy vệc Thên Chúa làm lạ lùng như hế nào. Mỗ ngày ạ Calcua hộ òng phả chăm sóc cho khoảng chừng chừng 7000 ngườ mộ số ngườ bằng cả gáo xứ Bù Phá của chúng a – rồ còn phả lo đáp ứng hực phẩm cho họ nữa. Vào mộ ngày hứ sáu nọ, chị nữ u co sóc nhà nhà bếp đến hưa vớ mẹ:

– Thưa mẹ, rong nhà không hề gì ăn cho ngày hôm nay và ngày ma nữa.Tố hơn hế là chúng a nên bo cho họ bế đều đó.

Ngh đều đó, mẹ không bế phả rả lờ cho chị phụ rách nhà nhà bếp như hế nào. Cả 7000 ngàn ngườ ăn chứ đâu phả í.

Thế nhưng vào khoảng chừng 9 gờ sáng hôm đó không hểu vì lý o gì mà cơ quan ban ngành sở tại Ấn độ uyên bố đóng cửa ấ cả những rường công lập. Thế là số bánh mì làm sẵn đáp ứng cho những học snh không còn chỗ sử ụng và chúng được chở hẳng ớ cho mẹ Têrêxa.Và ấ cả 7000 ngườ ừ nhỏ ớ lớn có đủ bánh mì ăn rong ha ngày và hơn thế nữa còn được ăn no nê hơn hết những lần khác.

Chẳng a hểu được lý o. Nhưng mẹ Têrêxa hì hấy hậ rõ. Mẹ nó: “Đó đó đó là ấu chỉ của Tình hương Thên Chúa. Ngườ là ngườ Cha gầu lòng yêu hương đố vớ con cá mình”

Thánh Phanxcô Asss kh rình bản nộ qu lên Đức Thánh Cha để xn Ngà chuẩn y. Sau kh Đức Thánh Cha đọc xong, ngà hỏ Phanxcô Asss:

– Các u sĩ của con sẽ sống bằng cá gì.

– Tâu Đức Thánh Cha, Thên Chúa là mộ ngườ Cha đầy uy quyền, nhưng Ngườ cũng là mộ ngườ Mẹ nhân ừ.” (?!)

Mộ hôm đang rên con phố vào Gêrcô Chúa Gêsu ngh hấy có mộ ếng han ừ xa xa vọng lạ:

– Lạy Ngà Gêsu, con Vua Đav, xn hương xó con.

Chúa Gêsu ừng chân lạ:

– Con muốn xn gì đây?

– Lạy Thầy, xn cho con được sáng mắ.

Thấy anh a mạnh n, Chúa hền ừ đáp:

– Được lắm. Lòng n của anh đã cứu anh.” (Lc 18,35)

Lòng n vào Chúa quan phòng là con phố gả hoá rực rỡ huy hoàng cho mọ ngườ nhấ là rong hờ đạ này.

 

.

TIN VÀO TÌNH YÊU QUAN PHÒNG CỦA CHÚA

Lm. Gus Đỗ Đức Trí

Mộ rong những hực hành mê ín của ân ngoạ đang ảnh hưởng đến đờ sống của ngườ ín hữu, đó là sự việc n kêng mù quáng và phong hủy sa lầm. Những ngườ này, mặc ù vẫn n Chúa, nhưng đồng hờ họ lạ n kêng vào những lờ lẽ của ông hày và những hó qun của ngườ ngoạ. Ví ụ như chọn ngườ xông nhà, chọn ngày khở công, kha rương, xây nhà phả đếm bậc, đếm đòn ay. Ngườ ân ngoạ, vì không bế Chúa, họ nhận định rằng sự như mong ước rong năm là o ông hầy hướng ẫn; sự hành công của công vệc là o chọn đúng ngày, ga đình niềm sung sướng là o phong hủy.

Ngườ Công gáo kh n và hực hành như hế, nghĩa là chố bỏ quyền năng và sự quan phòng của Thên Chúa, và nhận định rằng sự hành công hay hấ bạ, khỏ manh hay đau ốm, như mong ước hay bắ hạnh, là o à khéo của bản hân hoặc o mộ sức mạnh nào đó không phả là Thên Chúa. Kh cố ình n và hực hành như vậy, chúng a xúc phạm rầm rọng đến Thên Chúa và đức n của tớ.

Trong gây phú đầu năm ngày hôm nay, chúng a đến đây để âng lên Thên Chúa những gây phú đầu xuân, cầu xn Chúa ban cho mộ năm mớ huận lợ rong công vệc, ga đình bằng an, mạnh khỏ, niềm sung sướng, con cháu ngoan hền. Trong ngày đầu năm mới này, Lờ Chúa mờ gọ chúng a á khăng định nềm n của tớ vào quyền năng, ình yêu và sự quan phòng của Thên Chúa.

Bà đọc mộ cho chúng a hấy: Thên Chúa là Đấng sáng ạo và làm chủ mọ vậ mọ loà, không còn mộ hần lnh nào khác ngoạ rừ Thên Chúa. Chính Thên Chúa ựng nên vũ rụ rờ đấ, Ngà ùng lờ quyền năng, chỉ phán: hãy có, mọ vậ, mọ loà lền có. Ngà là Đấng quan phòng, sắp xếp hờ gan, cho mặ rờ so sáng ban ngày và mặ răng so đường ban đêm; Ngà ch phố hướng ẫn vũ rụ và đều khển cuộc đờ của ừng con ngườ. Vì hế, ấ cả những vệc cúng bá n kêng vào những hần lnh ho kểu của ân ngoạ đều là phản bộ lạ nềm n vào Thên Chúa ạo ựng.

Thánh Knh không riêng gì có xác định cho chúng a về mộ Thên Chúa ạo ựng quyền năng, nhưng rước hế, và rên hế, Thên Chúa hực sự là mộ ngườ Cha gàu lòng hương xó. Thên Chúa yêu hương những ạo vậ Ngà đã ựng nên, nhưng Ngà vẫn ành cho con ngườ mộ ình yêu hương đặc bệ. Vì yêu hương cách đặc bệ, nên đã ạo ựng con ngườ ho hình ảnh của Thên Chúa gống như Thên Chúa. Con ngườ được nâng cao và rao ban mộ phẩm gá đặc bệ rên ấ cả mọ loà. Thên Chúa đã yêu hương con ngườ đến độ, Ngà rở nên bạn hữu vớ con ngườ; mỗ buổ chều, Thên Chúa ngự xuống đ ạo vớ con ngườ, rò chuyện vớ con ngườ.

Tình hương của Thên Chúa ành cho con ngườ hậ cao cả lớn lao, Ngà đã đồng ý cho Con của Ngà là Chúa Gêsu xuống hế làm ngườ, để ở vớ con ngườ. Chúa Gêsu là hện hân lòng hương xó của Thên Chúa, Ngà đến hế gan để nó cho mọ ngườ bế rằng: Con ngườ được Chúa yêu hương. Bà Tn Mừng ngày hôm nay, Chúa Gêsu đã quả quyế về ình yêu quan phòng của Thên Chúa. Ngà nó cho mọ ngườ bế rằng, Thên Chúa là Cha, Ngà luôn muốn và làm đều ố đẹp cho con ngườ. Vì hế, con ngườ đừng cậy ựa vào sức lực kĩ năng của tớ, nhưng hãy n ưởng, cậy ựa và phó hác môi trường tự nhiên thiên nhiên sống đời thường mình cho Thên Chúa.

Đừng lo cho mạng sống lấy gì mà ăn, cũng đừng lo cho hân xác lầy gì mà mặc…hãy xm chm rờ, chúng không go không gặ, vậy mà Cha anh m rên rờ vẫn nuô chúng. Căn ặn chúng a như hế, Chúa Gêsu không khuyến khích chúng a lườ bếng, hụ động, cũng không ù lỳ, lườ suy nghĩ ính oán. Nhưng nó như hế, để nhắc chúng a nhớ rằng: Mưu sự ạ nhân, hành sự ạ hên. Chúng a ính oán làm ăn, nhưng vẫn phả bế rông cậy và cầu xn cùng Thên Chúa và phó hác công vệc cùng oan ính của a cho Chúa. Vì cho ù chúng a lên kế hoạc, đầu ư làm ăn, nếu Chúa không rợ gúp, không ban, chúng a cũng không hể hành công được.

Cũng vậy, cơm ăn áo mặc hằng ngày, chúng a vẫn phả vấ vả lào động để ìm kếm, nhưng đừng vì quá lo chuyện ngày ma ăn gì mặc gì, mà quên Thên Chúa là Cha yêu hương, Ngà không ngừng nghỉ chăm sóc cho chúng a. Vì hế, đừng bao gờ mấ nềm n vào Thên Chúa, cho ù cuốc sống có muôn vàn trở ngại vất vả, Thên Chúa vẫn ìm cho a mộ gả pháp ố nhấ. Do đó, hãy lao động làm vệc rong ư cách là con của Thên Chúa, làm vớ lòng n ưởng và yêu mến. Đừng bến mình rở nên như mộ kẻ nô lệ, lệ huộc vào công vệc và lệ huộc vào mếng cơm manh áo, đến độ, làm gảm phẩm gá làm ngườ làm con Chúa. Vì là con của Thên Chúa, nên ù có gan lao vấ và, chúng a vẫn phả ưu ên ìm kếm Thên Chúa và niềm sung sướng đờ đờ cho lnh hồn của a và của ngườ hân rong ga đình. Vì hế, Chúa căn ặn chúng a: Trước hế, hãy ìm kếm Nước Thên Chúa và đức công chính của Ngườ, còn ấ cả những hứ khác Ngườ sẽ ban cho.

Mộ kh đã cảm nhận được ình Chúa yêu hương, quan phòng, chăm sóc cho ừng ngườ chúng a, hánh Phaolô mờ gọ: Anh m hãy vu luôn rong nềm vu của Chúa. Tô nhắc lạ: Vu lên anh m! Sao cho mọ ngườ hấy anh m sống hền hòa rộng rã. Đều đó nghĩa là, mỗ chúng a đón nhận được Tn Mừng yêu hương của Thên Chúa, chúng a không hể để mình sống rong u bồn sầu não, cũng không b quan chán nản, nhưng rong mọ thực trạng chúng a luôn vu. Vu, vì ù rong đau khổ, trở ngại vất vả nhấ, chúng a vẫn hấy Chúa hện ện cạnh bên nâng đỡ; vu vì bế mình luôn luôn được Chúa yêu hương, Chúa cha sẻ và nâng đỡ.

Thánh Phaolô căn ặn: Trong mọ thực trạng, anh m hãy ạ ơn Thên Chúa và gã bày rước Thên Chúa mọ đều anh m khẩn nguyện. Vì vậy, rong gờ phú đầu năm quy ụ rong nhà Chúa đây, nhìn lạ mộ năm qua, không phả ấ cả mọ ngườ đều hành công hành đạ, nhưng ấ cả cùng chung mộ lờ để ạ ơn Thên Chúa. Tạ ơn Chúa vì món quà hờ gan, năm mớ, Chúa ban ặng; ạ ơn vì bao hăng rầm đã và đang rô qua, bao trở ngại vất vả phía rước, xn Chúa gả gỡ; ạ ơn vì Chúa luôn quan phòng chở ch bênh đỡ.

Ngày nay, nhều ngườ không hề bế phong hủy là gì nhưng vẫn n kêng mộ cách mù quáng vào phong hủy và nhều hứ khác nữa. Họ n như hể rằng, mọ sự họ đang có, đang hưởng là o phong hủy, o n kêng, o hên, hơn là o Thên Chúa. Đều này đang là mộ cám ỗ và là rủi ro tiềm ẩn tiềm ẩn phá vỡ đức n của chúng a.

Phong hủy ho nghĩa của ngườ Hoa, nghĩa là gó và nước. Hợp phong hủy, là sự việc hòa hợp của đấ rờ, của nắng của gó, sự hòa hợp của hên nhên. Kh con ngườ bế ôn rọng hên nhên, sống hòa hợp vớ hên nhên, con ngườ sẽ mạnh khỏ. Phong hủy có nghĩa như hế.

Tho cá nhìn của Kô gáo, kh con ngườ sống hòa hợp vớ Thên Chúa, vớ ha nhân và vớ hên nhên vũ rụ, con ngườ sẽ đạ được niềm sung sướng. Tỗ lỗ và ma quỷ, đó đó là người gây sự bấ hòa gữa con ngườ và Thên Chúa, cũng như vớ ha nhân và vũ rụ. Vì hế, chỉ kh loạ rừ ộ lỗ, ma quỷ rong âm hồn, chúng loạ rừ được nguyên nhân gây xáo rộn bấ hòa.

Ngày ế, mọ ngườ đều muốn có mộ bầu khí hòa hợp vu ươ, quảng đạ, ễ àng bỏ qua lẫn nhau những xích mích. Vì vậy, hãy ận ụng những ngày ế này, để gao hòa vớ Thên Chúa, đm lạ cho ga đình nhều nềm vu ếng cườ. Hãy dữ thế chủ động bước đến hăm nhau và hậ lòng mong ước, cầu chúc lẫn nhau những đều ố đẹp. Quan rọng hơn, là hãy làm những đều ố đẹp cho ga đình, lẫn nhau, không riêng gì có rong ngày ế, mà kéo à âm ình hòa huận vu ươ của ngày ế rong suố cả năm mớ này.

Cầu chúc cho mọ ngườ năm mớ sống hòa hợp vu ươ, luôn n ưởng vào sự quan phòng của Thên Chúa. Trong mọ thực trạng vu buồn, xn Chúa gúp a nhận ra sự hện ện đồng hành của Chúa. Amn.

 

.

CHÚA QUAN PHÒNG

Lm. Gus Nguyễn Văn Khánh

Ngườ a hay kể câu truyện sau đây để nó về sự quan phòng của Thên Chúa:

Có ha ngườ bộ hành đ lên đường đ đến mộ phương xa. Họ ùng mộ con lừa để chuyên chở tư trang, và mang ho mộ chú gà cồ làm bạn. Ban đêm đến họ đố đuốc để so đường.

Mộ rong ha ngườ  là mộ ín hữu rấ đạo đức, luôn mệng nó: “Chúa là Ðấng ố lành  quan phòng mọ sự”. Ngườ ka hì rấ cứng lòng n. Ông rấ bực mình mỗ kh ngh ngườ bạn đồng hành hơ mộ í là cầu nguyện “phó hác cho Chúa lòng lành”.Trước kh mặ rờ lặn, họ đến mộ ngô làng nhỏ. Họ ìm mộ nơ để qua đêm. Họ gõ cửa khắp nơ, nhưng không còn a đón ếp họ. Cuố cùng họ đành phả ra khỏ làng và ìm đến bìa rừng để qua đêm. Trong cảnh màn rờ chếu đấ, ngườ bạn không còn  lòng n mớ hố lên: “Nào,  Chúa ố lành của anh ở đâu rồ?”. Ngườ ka bình ĩnh đáp lạ: “Ðây là nơi ố nhấ Chúa ành cho chúng a ngủ qua đêm này”.

Ðêm đó, họ nằm ngủ ướ mộ gốc cây lớn nằm sá bìa rừng. Họ cộ chú lừa vào mộ gốc cây gần đó. Họ còn chưa kịp đố lên ngọn đuốc hì mộ ếng  động mạnh ừ xa vang lạ. Thì ra, chỉ rong chớp nhoáng, mộ chú sư ử đã đến cắn xé con lừa và mang đ. Vừa hương ếc cho chú lừa, vừa lo sợ cho hân phận của tớ, ha ngườ bộ hành chỉ từ bế lo lên cây để ránh a họa.Vừa ức gận, vừa mỉa ma, ngườ bạn cứng lòng  mớ hố lên: “Nào, Chúa quan phòng của anh còn ố nữa không?”. Ngườ ín hữu ngoan đạo õng ạc uyên bố: “Nếu con sư ử không bắ gặp con lừa rước, hì chắc như đinh nó đã bổ nhào rên chúng a rồ. Tạ ơn Chúa là Ðấng ố lành”.

Mộ và phú sau, con gà cồ bỗng kêu la hấ hanh hao. Ha ngườ bộ hành mớ rèo cao hơn. Họ nhận ra con gà cồ đang nằm rong nanh vuố của mộ chú mèo rừng. Họa vô đơn chí! Chỉ và phú sau đó, mộ cơn gó mạnh ùa đến, ngọn đuốc bỗng ắ ngụm đưa ha ngườ vào rong cảnh ố ăm ghê rợn. Lần này, ngườ ín hữu ngoan đạo chỉ bế gữ hnh lặng rước lờ xên xỏ của  ngườ bạn không n Chúa của  mình.

Sáng hôm sau, ha ngườ mon mn rở lạ làng để mua hức ăn. Họ mớ hay bế rằng đêm hôm đó mộ băng cướp đã độ nhập vào làng cướp của gế ngườ. Nhìn cảnh ượng hoang àn của ngô làng , ngườ có lòng n mớ  gả hích cho ngườ bạn như sau: “Anh đã chứng kến ừ đầu đến cuố. Gá như đêm ngày hôm qua, chúng a huê được mộ chỗ rọ rong làng, hì có lẽ rằng chúng a cũng không hoá khỏ ay của bọn cướp. Nếu cơn gó lớn không làm ắ ngọn đuốc của chúng a, hì hẳn bọn chúng đã nhìn hấy chúng a. Bạn hấy chưa, rong ấ cả mọ sự, Thên Chúa luôn là Ðấng quan phòng uyệ hảo”.

Thn Chúa không thích cho chúng a gặp phả sự ữ. Trong Cựu ước  sự kện hên hần Raphal phù hộ cho ông Toba rên đường đ cướ vợ, hay là Thên Chúa có hể bến sự ữ hành đều lành cho chúng a như rường hợp ông Gus bị bán sang A Cập,ấ cả nó lên sự quan phòng của Thên Chúa. Chúa Gêsu ùng hình ảnh con chm sẻ chẳng đáng mấy đồng hay bông huệ ngoà đồng nay còn ma mấ mà vẫn được Thên Chúa chăm sóc, huống hồ là con ngườ chúng a…

– Ngày đầu năm mớ,ngườ a hường cầu chúc lẫn nhau mạnh khỏ,bằng an, niềm sung sướng… Những gì ngườ a đã có hì không cần chúc nữa. Vậy hì kh cầu chúc cho ngườ khác đều gì là cũng hàm chứa mộ  chú  lo ngại rong đó. Chúng a lo ngạ  ngườ hân có hể gặp rắc rố vì bệnh ậ nên mớ chúc “mạnh khỏ”. Vì chưa gàu đủ nên mớ chúc “Phá à”, sợ a nạn hay chuyện này chuyện nọ xảy ra nên mớ chúc “bình an”. Mỗ lờ chúc đều hàm chứa mộ phần sự hện mà chúng a ao ước và đồng hờ cũng hàm chứa mộ “nỗ lo”. Tuy nhên lờ Chúa ngày hôm nay lạ là n vu cho chúng a. Bở vì Chúa Gêsu cho chúng a bế chúng a có mộ ngườ Cha là Thên Chúa rấ quyền năng mà lạ nhân lành luôn quan âm đến mỗ ngườ đến độ mộ sợ óc rên đầu rụng xuống Chúa cũng ính cả rồ. Như vậy hì chăng vệc  gì phả lo những chuyện không đâu ,như thể lo động đấ,lo hên hạch nhảy vào rá đấ, lo ận hế…

– Chớ lo ngại về ngày ma không nghĩa là cứ  nằm chờ sung rụng. Các nhà u đức ạy rằng: Cầu nguyện mà không hành vi là sự việc xúc phạm đến Thên Chúa.Cũng như mộ ngườ bị bệnh cầu xn Chúa chữa cho mình mà không hèm sử ụng những phương hế y học mà Thên Chúa đã ban cho con ngườ mày mò ra…

– Tn vào Chúa quan phòng, chúng a yên âm mạnh ạn sắp xếp chương rình sống cho ga đình của tớ rong đó ưu ên cho vệc kếm ìm Nước Thên Chúa. Ưu ên cho vệc cầu nguyện và những vệc đạo đức hay vì ành hế ấ cả hờ gan cho công vệc làm ăn mà hô. Ưu ên cho vệc kếm ìm Nước Thên Chúa cũng nghĩa là chúng a phả ám hy snh đồng ý mộ phần hệ hò nào đó về vậ chấ,  ành mộ phần knh phí cho vệc đạo hay vì sợ ốn ền xăng rồ không ám đ lễ…

Để kế húc,  chúng a n ưởng nhắc lạ lờ  Đức Gáo Hoàng Bnco XVI rong phần mở đầu sứ đệp Hòa Bình: “Năm mớ luôn mang lạ cho chúng a nềm kỳ vọng về mộ hế gớ ố đẹp hơn. Trong ánh sáng này, ô nguyện xn Thên Chúa, là Cha của nhân loạ, ban cho ấ cả chúng a sự hoà huận và bình an để những khao khá của chúng a về mộ đờ sống niềm sung sướng và hịnh vượng có hể được hành ựu.”

 

.

BÌNH AN, QUÀ TẶNG NĂM MỚI

Lm. JB. Nguyễn Quốc Hoan

Bình an là ân ban của Thên Chúa ành cho chúng a qua Đức Kô.

Bình an, đó là đều mà chúng a mong ước và cầu chúc lẫn nhau mỗ ịp Tế đến xuân về. Bình an là nhu yếu hế yếu của đờ sống con ngườ kể cả rên bình ện xã hộ và âm lnh. Bình an như thể ấu chỉ cho hấy Thên Chúa đang đồng hành gữa nhân loạ và há độ đáp rả của con ngườ bằng đờ sống yêu hương. Vì kh sống yêu hương, chúng a cũng đồng hờ được ận hưởng mộ hế gớ an bình.

Thên Chúa là nguồn mạch bình an

Nguồn bình an đích hực đến ừ Thên Chúa. Từ ạo hên lập địa, chính Thên Chúa đã kha hông nguồn bình an ấy đến ận muôn loà. Rêng đố vớ con ngườ, Ngà đã ưu á đặc bệ kh cho chúng a được cộng ác vớ Ngà rong vệc ạo lập bình an cho hế gớ. Nhưng chúng a đã khước ừ ình yêu của Thên Chúa, lạm ụng quyền ự o Ngà ban ho chều hướng xấu ẫn đến bấ an, đau khổ.

Thên Chúa không bỏ rơ con ngườ. Kh nhân loạ bị ước mấ nguồn bình an vì phả xa lìa Thên Chúa, hì chính Ngà lạ ếp ục nâng đỡ và kêu mờ chúng a rở về nhận lạ ơn bình an nơ Con Mộ Ngườ là Đức Gêsu Kô.

“Nguyện chính Thên Chúa là nguồn mạch bình an, hánh hoá oàn ện con ngườ anh m, để hần rí, âm hồn và hân xác anh m, được gìn gữ vẹn oàn, không gì đáng rách, rong ngày Đức Gêsu Kô, Chúa chúng a, quang lâm. Đấng kêu gọ anh m là Đấng rung hành: Ngườ sẽ hực hện đều đó” (1Tx 5, 23-24).

Mộ kh ý định của Thên Chúa đã được hành oàn nơ Đức Kô, nhân loạ hực sự được mờ gọ bước vào sống rong hế gớ của nguồn bình an vô ận. Kh đã được háp nhập vào hân hể huyền nhệm của Đức Kô, chúng a không hề phả bấ an vì lo sợ quyền lực sự ữ hống rị.

“Ước gì ơn bình an của Đức Kô đều khển âm hồn anh m, vì rong mộ hân hể uy nhấ, anh m đã được kêu gọ đến hưởng ơn bình an đó” (Cl 3, 15).

Cuộc lữ hành rong Đức n của ngườ môn đệ ù phả đố ện vớ muôn vàn mố hểm nguy luôn rình rập đ oạ, nhưng đó sẽ là cơ hộ quý gá cho chúng a ận hưởng bình an chân hậ o chính Thập gá mang lạ.

“Thầy để lạ bình an cho anh m, Thầy ban cho anh m bình an của Thầy. Thầy ban cho anh m không như hế gan ban ặng. Lòng anh m đừng xao xuyến, cũng đừng sợ hã” (Ga 14, 27).

Không có bình an nếu hếu ình yêu

Như vậy, bình an là quà ặng vô gá o bở ình yêu mà Thên Chúa ban cho nhân loạ. Đều này cho hấy bản chấ của bình an được khở đ ừ ình yêu. Tình yêu vừa là động lực, vừa là cố uỷ của sự việc bình an. Bình an mà Đức Kô đã ành rọn cho nhân loạ rong công cuộc cứu độ của Ngà, đó đó là nguồn bình an mà nhờ đó con ngườ được sống rong ình yêu Thên Chúa và anh m.

Kô gáo đã mở ra cho chúng a mộ hướng nhìn oàn ện kh nghệm xé đều mà nhân loạ ngày hôm nay không ngừng nghỉ vươn ớ: Bình An. Đích đểm mà con ngườ bao đờ vẫn kỳ vọng là được sống rong mộ hế gớ hoà bình sẽ rở hành ảo ưởng, nếu hế gớ ấy hếu đ ình hương.

Vẫn còn đó những bấ an kh con ngườ chưa đáp ứng lờ mờ gọ của Đức Kô: hoà gả, hứ ha.

Vẫn còn đó những bấ an kh những nhóm, hay thành viên bấ chấp những nguyên ắc luân lý nền ảng của sự việc sống và nhân phẩm con ngườ.

Vẫn còn đó những những bấ an kh ngườ a nhân anh quyền lực để xâm hạ quyền lợ đồng bào vô ộ.

Vẫn còn đó những bấ an kh đồng ền được đặ rên ình hương…

Vẫn còn đó những bấ an kh chúng a chưa chịu xả hân hế mình để cha sẻ những mấ má, đau hương của bao ngườ…

Bình an – quà ặng năm mớ

BÌNH AN- Món quà hêng lêng nhấ mà chúng a rao đến nhau rong ngày đầu năm mới mớ. Nó không là mộ lờ chúc suông hoa mỹ, mà hàm chứa mộ há độ sống, mộ nỗ lực sống của chúng a rên đoạn đường những háng ngày mớ đang mở ra.

Món quà BÌNH AN chỉ hực sự snh động và và có ý nghĩa kh chúng a gó gém vào rong đó những nguyện ước chân hành và hện chí xây ựng mộ môi trường tự nhiên thiên nhiên sống đời thường êm ấm ố đẹp lẫn nhau.

Món quà BÌNH AN chỉ có hể đm lạ bầu khí an bình đích hực kh nó được khắc vào đó ấu ấn Thân Á – Thứ Tha.

Mộ năm mớ bình an kh mỗ ngườ ành lẫn nhau nhều hờ gờ rao đổ, cha sẻ, nâng đỡ và cùng nhau hăng ến rong hệp nhấ.

Bình an là ân ban của Thên Chúa ành cho chúng a qua Đức Kô. Do vậy, hực chấ của ơn bình an đó đó là mộ môi trường tự nhiên thiên nhiên sống đời thường luôn kế hệp vớ Đức Kô rên nh hần ôn rọng sự hậ và xây ựng mộ xã hộ công bình, yêu hương.

“Trên hế mọ đức ính, anh m phả có lòng bác á: đó là mố ây lên kế uyệ hảo” (Cl 3, 14).

 

.

LỜI CHÚC ĐẦU NĂM

Lm. Gus Nguyễn Hữu An

Tế đến, lờ chúc đầu năm mang nhều ý nghĩa, và là bểu rưng hêng lêng cho ình cảm gữa con ngườ vớ nhau. Tế mang lại những gì mớ mẻ, rẻ rung, sức sống, cho nên vì thế a cũng muốn chúc Tế và được chúc Tế.

Ngày hường gặp nhau “ếng chào cao hơn mâm cỗ”. Ngườ Vệ lấy ứng xử nhân nghĩa ở đờ làm hước đo văn hóa nên chào hỏ rở hành ngh lễ rong xã gao, và nó rở hành né đẹp văn hóa đờ hường. Lờ chúc đầu năm hêng lêng là lờ hay ý đẹp ành ặng lẫn nhau.

Th sĩ Bù Nghệp có bà hơ “Chúc Tế” ngũ phúc lâm môn.

Chẳng có món gì mừng uổ nhau
Gọ là năm mớ ế hêm màu
Thô hì mượn chữ ngườ xưa cũ
Mến chúc xuân này ngũ phúc sâu

Phước ngập ga đình lẫn ổ ga
Nềm vu rên ướ sống chan hòa
Ân ình nghĩa hế luôn đằm hắm
Vắng mặ gần lòng chẳng có xa

Lộc nảy mầm ươ kế ựu hành
Xum xuê cành lá rổ vươn xanh
Đơm hoa kế rá mau hông đạ
Phấn khở ền à lợ ức nhanh

Thọ vớ đấ rờ ựa nú sông
Tuổ gà ù đến cứ ung ung
Bên đàn con cháu đông vu đủ
Ríu rí xum xuê cộ bách ùng

Khang an ráng kện háng ngày vu
Gân cố bền a ạo chợ đờ
Thờ ế bốn mùa xm nhẹ hẫng
Nắng mưa nóng lạnh chuyện hường hô

Nnh ĩnh bình yên ướ má nhà
Khó khăn rắc rở đẩy lù xa
An cư lạc nghệp huyền xuô má
Ga ộc luôn vu sống huận hòa

Ngũ phúc lâm môn đón quý hần
Cận kề ga ộc suố hằng năm
Đầu xuân mến chúc chư bằng hữu
Vạn sự hanh hao hông phúc đức ràn…

Những ngày đầu năm mới, lờ chúc rước ên là ành cho ngườ hân ruộ hị rong ga đình òng ộc. Đêm 30 Tế, ham ự hánh lễ ấ nên, ga đình đoàn vên, cả nhà quây quần nó chuyện âm ình, ôn lạ buồn vu được mấ của năm qua đón chờ gao hừa. Thắp nến sáng lung lnh rên bàn hờ, đố nén nhang hơm ỏa ngá. Chuông nhà hờ ngân vang đúng lúc gao hừa. Mọ ngườ âng lờ knh hạ đầu năm mớ, sau đó vu vẻ chúc mừng nhau. Con cháu chúc ông bà cha mẹ, anh chị chúc mừng m, ba mẹ chúc con cá, ông bà chúc con cháu. Lòng a cũng nao nao hờ khắc gao hừa vu vầy rang rọng, gần gũ hêng lêng ấm áp ình hân.

Sáng Mồng Mộ, hánh lễ Mnh nên, đến nhà hờ gặp nhau a cũng rôm rã lờ chúc mừng năm mớ. Cha xứ chúc cộng đoàn, mọ ngườ chúc mừng nhau những lờ ố đẹp. Những ngày ế đến hăm nhau, ga chủ mờ ly rà ly rượu hân ình và cầu chúc những lờ hay nhấ: ơn hánh ồ ào, sức khỏ bình an, niềm sung sướng hành đạ, làm ăn ấn ớ. Hàng xóm hân qun, ngườ này đến hăm ngườ ka, rộn ràng vu vẻ, nén nhang hắp rên bàn hờ ga ên, ly rượu đầu xuân mờ nhau hân hế, nó chuyện đầu năm nụ cườ ươ nở. Đơn sơ mà ấm áp, hăm nhau chúc nhau mấy ngày xuân được xm như nghã cử ở đờ hậ đáng quý đáng rân rọng. Tếng Vệ vốn phong phú nên lờ chúc Tế cũng muôn hình vạn rạng, không cứng nhắc và không sáo ngữ. A cũng tinh lọc câu chữ nh ế để ngườ ngh cảm hấy vu lòng n ưởng. Lờ chúc làm cho âm hồn cảm hấy hăng hoa niềm sung sướng, nềm vu âng ràn. Gặp nhau đầu năm mớ, lờ chúc Tế bao hàm nhều ý nghĩa ố đẹp. Ngày hường gận nhau ghé nhau hế nào đ nữa, nhưng Tế đến Xuân về mọ lờ chúc đều rở nên chan hòa rân rọng ràn ngập yêu hương gắn bó mọ ngườ, mọ ga đình rong gáo xứ. Lờ chúc đầu năm rở hành văn hóa hẩm mỹ mang nhều ý nghĩa hêng lêng của ân ộc Vệ Nam.

Đố vớ ngườ Kô hữu, lờ chúc Tế hay nhấ, mang lại niềm sung sướng và nềm vu rọn vẹn đó đó là Lờ Chúa rong sách Dân Số: “Đức Chúa phán vớ ông Môsê: Hãy nó vớ Aharon và những con nó rằng: Kh chúc lành cho con cá Íran, anh m hãy nó hế này :Nguyện Đức Chúa chúc lành và gìn gữ anh m!

Nguyện Đức Chúa ươ né mặ nhìn đến anh m và ủ lòng hương anh m!

Nguyện Đức Chúa ghé mắ nhìn và ban bình an cho anh m!

Chúc như hế là đặ con cá Íran ướ quyền bảo rợ của anh Ta, và Ta, Ta sẽ chúc lành cho chúng” (Ds 6, 22-27).

Chúa Gêsu không chúc ho kểu hế gan. Kh Chúa Gáng Snh, những hên hần đã chúc bình an cho ngườ hện âm. Kh Phục Snh, Chúa cũng chúc bình an cho những môn đệ rung hành. Bà gảng rên nú “Tám mố phúc hậ” là Hến Chương Nước Trờ, Chúa Gêsu chúc phúc cho những hân phận nhỏ bé, bị hua hệ hay bị áp bức đáng hương, cùng những âm hồn bế khuynh hướng về Chúa, về ha nhân.

Chúa Gêsu không chúc “phú quý họ khang nnh” mà chúc phúc Nước Trờ cho những a có âm hồn nghèo khó, không nô lệ ền bạc vậ chấ hay ện ngh, những ngườ bé mọn, yếu đuố, oan ức, đau buồn, mếu máo. Kh có ấm lòng hanh hao hoá, sẵn sàng đón nhận Lờ Chúa go vào, bén rễ và snh hoa kế rá, là phúc rường snh sau này.

Năm Mậu Tuấ, Mùa Xuân vừa về hì Mùa Chay vừa đến đúng 29 Tế. “Vu năm Mậu Tuấ, hãy chân hậ hoà gả; Mùa Chay hoán cả, lòng rộng rả yêu hương“. Mừng Xuân và vu Tế nhưng phả luôn nhớ “mình là bụ đấ và sẽ rở về vớ bụ đấ” (S 3,19). Vì hế ngườ ín hữu luôn âm nệm lờ Chúa ặn ò: “Tên vàn hãy ìm kếm Nước Thên Chúa và đức công chính của Ngườ, còn ấ cả những hứ ka (nghĩa là của tất cả vậ chấ), Ngườ sẽ hêm cho” (M 6, 33). Sống ho ưu ên của Nước Thên Chúa, ngườ Kô hữu sẽ gữ được sự ự o hanh hao hoá và bình an ngay gữa những nhệm vụ nặng nề nhấ, vì họ bế có Chúa là Cha yêu hương cùng lo cho họ và vớ họ, và chỉ có Ngườ mớ đm lạ cho họ nềm niềm sung sướng đích hực mà người ta hằng mong ước.

Sẽ không mong là an khang - thịnh vượng hịnh vượng, là công hành anh oạ, là buôn may bán đắ, là vạn sự như ý, là… là… Nhưng chỉ việc âm nguyện là mộ năm mớ rong ình hương của Chúa, mộ năm mớ bình an, mộ năm mớ ho hánh ý Chúa, mộ năm mớ huộc về Chúa. Nềm niềm sung sướng của mộ âm hồn rong sạch và có Chúa ở cùng, cũng đó đó là nềm niềm sung sướng mà chúng a cầu chúc lẫn nhau rong năm mớ Mậu Tuấ này.

Lạy Chúa, mỗ lần Tế đến, chúng con ành lẫn nhau những lờ chúc ố đẹp nhấ và ước ao cho ấ cả cầu chúc ấy rở nên hện hực rong năm mớ. Gờ đây, ướ ánh sáng của Lờ Chúa, chúng con bế rằng Chúa là khở nguyên và cùng đích của mọ phúc lành. Chúng con xn đặ đấ nước chúng con, ga đình, bạn bè hân hữu, và ấ cả anh chị m chúng con ướ sự bảo rợ của anh Chúa rong năm mớ này. Xn Chúa chúc lành cho chúng con.

Lạy Chúa, kh chúng con chúc lành lẫn nhau, xn hướng lòng chúng con về Chúa và hưa lên: Nguyện Đức Chúa chúc lành và gìn gữ anh chị m!

Nguyện Đức Chúa ươ né mặ nhìn đến anh chị m và ủ lòng hương anh chị m!Nguyện Đức Chúa ghé mắ nhìn và ban bình an cho anh chị m!

 

.

MÙA XUÂN LÀ MÙA CỦA HY VỌNG

Lm Gus Nguyễn Văn Thành

Mùa xuân lạ về rên quê hương đấ nước chúng a. Ngườ ngườ náo nức. Chúng a hường chúc nhau những lờ ố đẹp nhấ.

Tho qu luậ của Tạo hóa, hờ ế hay đổ nố ếp nhau ho mộ chu kỳ luân hồi: Xuân, Hạ, Thu, Đông. Mùa nào mang ính độc đáo của mùa ấy, nhưng Xuân vẫn được gọ là mùa của sự việc đâm chồ nảy lộc, mùa hoa đua nở, cảnh kho sắc, bở hờ ế ấm áp hơn. Phong cảnh xnh ươ báo hệu sức sống ồ ào. Xuân cũng báo hệu nhều nềm vu, nhấ là những bạn rẻ.

Xuân nào xuân uổ nhỏ

Trong rắng ấy xuân ơ.

Hầu như ấ cả những nước rên hế gớ đón mừng năm mớ, vào ngày mồng mộ của háng đầu năm. Rêng Vệ Nam và những nước Châu Á đón Tế ho gờ, ngày của lịch Can Ch năm đó. Lịch Can Ch là Nhân lịch. Sự vận động của hờ gan ương ứng vớ những vị rí không gan rong vũ rụ được hể hện qua năm, háng, ngày, gờ. Tế Nguyên Đán là quan rọng nhấ đố vớ chúng a.

Tế Nguyên Đán được ổ chức rấ long rọng cả về nh hần lẫn vậ chấ. Nó đã đ vào hó qun của ngườ Vệ Nam và đã rở hành né đẹp văn hoá.

Ngay cả kh nền knh ế của chúng a vẫn còn o hẹp hì ngày Tế vẫn được co là “no ba ngày Tế, đó ba háng hè”. Cho ù hếu hốn đến đâu, ngườ a cũng sẵn sàng làm Tế rong ba ngày cho hịnh soạn. Vì hế, ga đình nào thì cũng phả shopping ngũ quả, gó mứ, cha rượu, rước hế để hắp hương kính ổ ên, sau để ế ông bà, cha mẹ…. Ngày xưa, nhều ngườ còn quan nệm những hứ làm ra ngày Tế:

“Thị mỡ, ưa hành, câu đố đỏ,

Cây nêu, ràng pháo, bánh chưng xanh”.

Ngườ a vẫn co ngày Tế là ngày rấ hêng lêng, nên rong ga đình có đều gì khúc mắc hì cha mẹ, con cá hay vợ chồng sẽ xn lỗ nhau để h vọng mộ năm mớ sẽ có nhều sự như mong ước.

Đố vớ ngườ Công Gáo, chúng a hãy vu và đón Tế vớ ấ cả âm ình của ngườ con Đấ Vệ, cùng đồng hành vớ ân ộc. Những hành v hảo hếu, ình bằng hữu cũng như ình làng nghĩa xóm cần phả được gữ cho rọn. Bở Chúa đó đó là chủ của ngày xuân. Ngà đến ban sức sống ồ ào cho muôn loà hụ ạo. Mọ hoạ động của vũ rụ vạn vậ đều nằm rong sự quan phòng của Thên Chúa. Cho nên, Ngà là h vọng của hế gớ.

“Bốn mùa Chúa đổ hồng ân,

Ngà cho mầu mỡ ngập ràn lố đ”.

(Tv 64,12)

Vì hế, nó rấ hợp vớ ý Chúa và Gáo Hộ kêu mờ. Đây là hờ gan huận ện để chúng a h hành những công vệc của ngườ con cá Chúa. Chúng a làm chứng cho Chúa rước mặ ngườ khác bằng đờ sống vu Tế nhưng không quên bổn phận hêng lêng và chơ Tế mà không sa vào những ệ nạn xã hộ.

Hơn nữa, vớ ngườ Kô hữu, Tế cổ ruyền còn được gọ là ịp bế ơn và báo hếu, mùa của đổ mớ và h vọng nữa.

Chúng a cầu nguyện cho hoà bình rên quê hương đấ nước.

Chúng a quan âm đến những ngườ kém như mong ước để họ cũng khá được hưởng mộ cá Tế vu vẻ, khoẻ mạnh và ràn đầy hồng ân Chúa.

 

.

CHÚA LÀ MÙA XUÂN VĨNH CỬU

Jos. Vnc. Ngọc Bển

Trong bầu không khí hân hoan của tất cả ân ộc đón mừng năm mớ, chúng a quy ụ nhau nơ ngô nhà hờ hân hương này, để cùng nhau ca ụng Thên Chúa là Mùa Xuân Vĩnh Cửu hì hậ là ý nghĩa và hợp lý bế chừng nào!

Kh nềm vu của chúng a được quyện vào ình hương của Chúa, hì nềm vu của mỗ ngườ được rở nên rọn vẹn. Đều này đã được hánh Phaolô nhắc những ín hữu của ngà: “Anh m hãy vu lên rong nềm vu của Chúa. Tô nhắc lạ: vu lên anh m” (Pl 4,4).

Không vu sao được, vì đố vớ ngườ Công Gáo, nềm vu không riêng gì có ừng lạ ở ngày xuân ự nhên, ngày xuân của đấ rờ, hay ngày xuân của lòng ngườ, mà nềm vu ấy còn được âng cao để hòa quyện vào nềm vu Ơn Thánh, nềm vu của Mùa Xuân Vĩnh Cửu.

1. Nềm vu kh ngày xuân ự nhên đến 

Mộ quy luậ uần hoàn, sau 365 ngày, đấ rờ lạ có ngày xuân mớ. Cứ hế, nó đã đ vào quy luậ ự nhên. Quả hậ: “Xuân khứ, xuân la, xuân bấ ận. Xuân đến, xuân đ, xuân lạ về”. Có ngày xuân, bở vì rá đấ vần xoay, nên hế xuân sang hạ, hế hạ sang hu, hế hu sang đông và hế đông lạ sang xuân.
Đây là quy luậ của Tạo Hóa, Đấng đã cho ứ hờ bá ế chuyển xoay… kh ngày xuân đến, mọ ngườ, mọ nhà, đều được hưởng nềm vu!

Vì hế, rên khuôn mặ mỗ ngườ đều nở những nụ cườ ươ vu, niềm sung sướng, vì a a cũng khá được ận hưởng ngày xuân. Nềm vu ấy không hể gữ lạ cho rêng mình, vì hế, chúng a hường rao ặng lẫn nhau những lờ cầu chúc ố đẹp. Mong cho mọ ngườ phúc ấm bền vững, khang an hịnh đạ, phúc, lộc, họ…

Thậ là ý nghĩa kh mỗ ngườ đều mong cho mình và cho ha nhân được: “Tân nên hánh đức bao ân phúc, xuân nhậ an hòa mã phú vnh”.

Tạ sao đã có được nềm vu ạ ào nơ mọ ngườ như vậy, hưa, bở vì ự đáy lòng, con ngườ cũng nở rộ ngày xuân.

2.  Mùa Xuân của lòng ngườ

Nếu xuân ự nhên nơ đấ rờ là o quy luậ uần hoàn, hì xuân của lòng ngườ hoàn oàn khác, bở nó không ự đến rồ lạ ự đ, mà phả o ày công vun đắp ngày xuân mớ có.

Vì hế, ngày xuân nơ lòng ngườ, mỗ ngườ cảm nghệm mỗ khác, không a gống a. Có ngườ hì vu, có kẻ lạ buồn. Có ngườ niềm sung sướng, có ngườ bấ an. Có ngườ được quây quần, có ngườ cha ly. Có ngườ được đoàn ụ, có kẻ bị đơn độc. Có ngườ ấm lòng, có ngườ lạnh anh…

Như vậy, ngày xuân này, có lẽ rằng phả đặ ra cho mỗ ngườ chúng a mộ câu hỏ mà có nhều ngườ xm ra hậ vớ vẩn, ngẩn ngơ, đó là: ế năm nay, xuân năm nay, bạn buồn hay vu???

Nhưng nghĩ suy mộ chú hì phả chăng câu hỏ đó không đến nỗ hẩm hu, nhưng nó gợ lạ cho chúng a về nềm vu, niềm sung sướng có hay là không rong năm mớ, rong ngày xuân này!

Thậ ra hì năm hế, ế đến, có ngườ vu vì hu được nhều ền, buôn may bán đắ, ga đình xum họp, hêm con âu, có con ể, đầy đủ ấm êm…

Nhưng cũng luôn có thể có bế bao nhêu cảnh đờ éo l! Năm mớ mà nhà nghèo hơn ngày hường! Không có ền, không còn ình yêu! Cha mẹ ly án, con cá bơ vơ…!

Hay nhìn rộng ra, ngày xuân là mùa của nềm vu, của kỳ vọng, nhưng nềm vu đâu chẳng hấy, kỳ vọng có lẽ rằng là hứ xa xỉ phẩm kh hấy quá nhều bấ công, áp bức, bóc lộ, đâm chém, xì k ma úy; đạo đức gáo ục xuống cấp, học snh như ngườ vô học, con cá lếu láo vớ cha mẹ, cha mẹ vô rách nhệm vớ con cá, bạn bè phản bộ nhau…

Kh suy nghĩ như hế, chúng a hấy, nềm vu của lòng ngườ bị gớ hạn vào âm rạng nộ âm, vì hế cảm xúc hoàn oàn rất khác nhau!

Tuy nhên, vớ ngườ Công Gáo, chúng a gặp nhau ở mộ đểm, đó là ngày xuân ự nhên, kế hợp vớ lòng ngườ và vươn ớ Mùa Xuân Ơn Thánh.

3.  Mùa Xuân Ơn Thánh

Nếu ngày xuân ự nhên cứ đều đặn uần hoàn nố ếp: “Xuân khứ, xuân la, xuân bấ ận”, hay ngày xuân của lòng ngườ phụ huộc vào hành quả hay âm rạng chủ quan, hì Mùa Xuân Ơn Thánh là mộ ngày xuân bấ ệ, oàn ện và được rao ặng cho hế mọ ngườ…

Tuy nhên, Mùa Xuân Ơn Thánh này lạ phụ huộc vào mỗ ngườ, nếu đón nhận hì được ồ ào, phong phú, nhưng không đón nhận hì rơ rụ, cằn khô.

Mộ rong những nguyên nhân khến con ngườ không còn Mùa Xuân Ơn Thánh, đó là: âm hồn ràn ngập ộ lỗ, ích kỷ, kêu ngạo, bấ công… Những ngườ như hế, họ luôn mang rong âm hồn mình mộ rạng há bấ an, ù úng, và không chừng, lnh hồn sẽ bị chế chóc, sầu hương ảm đạm!

Chỉ kh nào con ngườ bế khôn ngoan quay rở về vớ Chúa, rộng ay làm phúc cho kẻ úng nghèo và lo sống mộ cuộc đờ hánh hện, hì sẽ được Thên Chúa h ân chúc phúc. Lúc đó, con ngườ mớ hưởng được Mùa Xuân Ơn Thánh, nó cách khác, lúc đó Mùa Xuân Vĩnh Cửu mớ hện về rong âm hồn của con ngườ.

Nó cách cụ hể hơn, nếu muốn cho ngày xuân rở về rong rá m chúng a, hì chúng a phả hực sự rở nên gống rẻ hơ để đón nhận ình hương của Thên Chúa, vì Mùa Xuân Ơn Thánh chỉ đến vớ âm hồn đơn sơ rong rắng mà hô.

Kh có âm hồn đơn sơ rong rắng, chúng a phó hác đường đờ cho Chúa, và phần còn lạ, đó là chúng a đ rong đường lố của Ngà để được ồ ào ân lộc: “Hãy ký hác đường đờ cho Chúa, n ưởng vào Ngườ, Ngườ sẽ ra ay”. Vì “Hãy xm chm rờ: chúng không go, không gặ, không hu ích vào kho; hế mà Cha anh m rên rờ vẫn nuô chúng. Anh m lạ chẳng quý gá hơn chúng sao ?”.

Hôm nay, ngày đầu năm mới mớ, mỗ ngườ chúng a hãy cầu chúc lẫn nhau mộ năm mớ không riêng gì có ừng lạ ở nềm vu của ngày xuân đấ rờ, cũng không hệ ạ lòng ngườ, nhưng chúng a luôn hướng lòng về Mùa Xuân Ơn Thánh – Vĩnh Cửu.

Ước mong Mùa Xuân Ơn Thánh – Mùa Xuân Vĩnh Cửu luôn ngự rị rong âm hồn của chúng a, để mỗ ngườ chan chứa ân sủng và bình an rong năm mớ này.

Kính chúc cộng đoàn mộ năm mớ luôn luôn ạ ào ơn hánh, để: “Xuân sang cộ phúc snh nhành lộc. Tế về cây đức rổ hêm hoa”. Amn.

 

.

MÙNG MỘT TẾT CON LỢN

Lm. Anôn Nguyễn Văn Độ

Anh chị m hân mến,

Chào năm mớ,

Chúng a họp nhau họp nhau đây những gờ phú đầu ên của Năm Mớ, để cầu xn Thên Chúa uôn đổ phúc lành xuống cho ấ cả chúng a rong suố cả Năm Mớ này. Đầu Năm Mớ gặp nhau, a rong chúng a cũng cầu chúc lẫn nhau được sức khoẻ ồ ào, bình an, niềm sung sướng. Chúc nhau đong đầy niềm sung sướng, xuân sang đắc lộc, ga đình niềm sung sướng, vạn sự cá ường v.v… ựu chung lạ là cầu mong lẫn nhau được muôn phần an lành, ước lẫn nhau những đều ố đẹp.

Nguyện cầu và ký hác

Năm Mớ, chúng a muốn mọ sự cũ phả được qua đ, cá mớ, cá đẹp phả ỏa sáng. Vậy hì rong hánh lễ ân nên này, chúng a hãy đặ n ưởng, cậy rông và phó hác vào Chúa là nguồn mạch mọ ơn mọ phúc. Mọ sự ố lành đều o Chúa, bở Chúa mà ra, nên hánh vịnh ga khuyên chúng a : “Hãy ký hác đường đờ cho Chúa, n ưởng vào Ngườ, Ngườ sẽ ra ay” (Tv 37,5). Chúa là Nguyên hủy và là Cùng đích của đờ chúng a, chúng a cùng cầu xn Chúa : “Lạy Thên Chúa là Đấng vô hủy vô chung, là căn nguyên và cùng đích vạn vậ… chúng con hướng âm hồn lên Chúa. Cú xn Chúa rộng ban cho chúng con mộ năm ồ ào phúc lộc, và đầy lòng hăng há làm vệc lành để ôn vnh anh hánh” . Lờ Thánh vịnh 133,3 mớ đẹp làm thế nào, chúng a nguyện cầu lẫn nhau : “Cú xn Đấng ạo hành rờ đấ, xuống cho đoàn con muôn ngàn phúc cả ừ nú hánh Son” ( Tv 133, 3 ).

Quả hậ, Chúa là Thên Chúa Tình Yêu, Ngà yêu hương con ngườ và hằng mong ước con ngườ được bình an niềm sung sướng ngay ừ kh ạo ựng con ngườ, nên Ngà sẵn sàng chúc phúc cho chúng a. Ngà vu kh nhìn hấy chúng a mạnh khoẻ, cả về hể xác lẫn âm hồn. Cha mẹ nào mà không vu kh hấy con cá mình lớn lên, khôn ngoan, khoẻ mạnh, huống ch là Thên Chúa, Đấng đã ựng nên chúng a, không để chúng a hư không đờ, mà lạ snh ra a cho a được làm ngườ…lạ cho Ngô Ha Xuống hế làm ngườ để cứu độ, gả hoá a khỏ mọ ộ lỗ và sự ữ, cứu chúng a khỏ án phạ đờ đờ hì càng muốn chúng a hanh hao nhàn vu vẻ đờ đờ.

“Các con chớ áy náy về ngày ma” (M 6, 34). Chúa luôn muốn mọ ngườ nghĩ đến cùng đích của môi trường tự nhiên thiên nhiên sống đời thường mình. Tương la mỗ ngườ đều nằm rong ay quyền năng và sự quan phòng của Thên Chúa.Vớ ình hương và lòng nhân hậu của Ngà, chúng a luôn n ưởng và phó hác, bở Ngà là ngườ Cha luôn muốn những đều ố nhấ cho con cá. Lo lắng, bận rộn, ấ bậ làm vệc để ích luỹ và để bảo vệ cho ương la..ấ cả đều ố và cần hế, nhưng cũng nên nhớ mộ đều “nếu như Chúa chẳng xây nhà, hợ nề vấ vả cũng là uổng công” (x. Tv 127,1). Hãy làm ố bao nhêu có hể, những bổn phận và rách nhệm của tớ, phần còn lạ hãy phó hác rong ay quan phòng của Thên Chúa. Ngà sẽ hoàn ấ những gì còn lạ.

Ngày đầu năm chúng a hường chúc nhau.

. Phúc, lộc, họ.

. Phú, qú, họ, khang, nnh.

. Đa ử, đa ôn, đa phú qú.

. Thăng quan ến chức

. Buôn may bán đắ, nhấ bán vạn lợ, mộ vốn bốn lờ.

Đố vớ những cha chúng a hường chúc:

. Thánh hện,

. Khôn ngoan,

. Khỏ mạnh.

Th sĩ Trần ế Xương lạ chúc :

Bắ chước a a chúc mấy lờ :

Chúc a sống ra cá con ngườ.

Năm “Hợ”, năm con lợn

 

Năm Mớ chúng a vừa bước vào ho văn hóa Đông Phương gọ là năm Kỷ Hợ, năm mang con lợn. Hợ là con lợn, mền Nam gọ là con ho. Không bế ừ bao gờ mà ha mền có ha ên gọ rất khác nhau như vậy để chỉ mộ con vậ. Từ đển Vệ -Bồ – La (1651) đã vế về sự rất khác nhau này : “Ho, con ho: con ho. Tố hơn, con lợn. Lợn: con lợn, con ho. Cùng mộ nghĩa”.

Lợn là con vậ gần gũ vớ đờ sống con ngườ, hình ảnh của nó đã đ vào hơ ca, ca ao, hộ họa ân gan, và là mộ bểu ượng văn hóa. Lợn được vẽ rong ranh, khắc ở cộ đình làng, hông ụng là con ho đấ. Trước Tế, lợn đã được nhều nghệ nhân đắp vẽ và rang rí cho đủ sắc tố bán rấ đắ ùy mẫu mã, nguyên lệu.

Trong âm hức ngườ Vệ, ượng rưng cho việc như mong ước, sung úc, ấm no và an nhàn, nên mớ có câu : “Tuổ Hợ nằm đợ mà ăn”. Dân gan nhận định rằng, ngườ uổ lợn rấ hông mnh, sống hào hệp, ố bụng, nóng ính nhưng sêng năng và chịu lắng ngh, sáng sủa, nhàn nhã, không vộ vã, í kh phả lo ngại về ền bạc. Gặp khó, ngườ uổ “lợn” mớ có ịp chứng ỏ cho mọ ngườ hấy cá à “xử lý” độc đáo của tớ. Vì bản chấ vu vẻ hòa nhã, hành hực, nên họ là ngườ có hể n cậy rong lúc lâm nguy. Ngườ uổ “lợn” không lo sợ ngại ế vợ ế chồng! vì ngườ uổ này hểu rõ ý muốn của “đố ượng !” Tưởng Gớ Thạch (Đà Loan,) Thủ Tướng Lý Quang Dệu (Tân Ga Ba) và Thống Đốc Arnol Schwarznggr (Calforna, USA), cả 3 ngườ đều uổ “lợn.”

Tuy nhên, không rõ nguyên o ừ đâu mà ngườ a hường khnh con lợn và hay nó ho quán ính cứ xấu là gán cho lợn. Ở Vệ Nam, ù được xm là bểu ượng của sự việc như mong ước và rù phú, nhưng rong ân gan lợ vẫn mang nhều hình ượng êu cực. Nó đến lợn là ngườ a nó đến ính lườ bếng (lườ như lợn), ham ăn, bẩn hỉu, và ố như lợn. Thậ mấ công minh, bở ừ nguyên hủy Thên Chúa ạo ựng mọ sự và Ngà hấy là ố đẹp, kể cả con lợn.

Trong ấ cả những loạ hị hì hị lợn là được ùng nhều nhấ và có hể chế bến ra hàng răm món rất khác nhau, ví ụ như : gò ho, a ho, a ho, lòng ho … ừ ệc sang cho tới bửa cơm hường. Các đám cướ hỏ, cúng đình … hì không hể vắng mặ ho.

Bà học ừ năm con lợn

Chuyện kể rằng, có mộ hôm lợn hỏ bò: “ Bò ơ bò, ạ sao mọ ngườ đều yêu quý cậu, đố xử ử ế vớ cậu và nghĩ rằng cậu hào phóng chỉ vì hằng ngày cậu cho ngườ a sữa? Còn ớ đây, ớ cho mọ ngườ hế : hị để làm nhều món, cả a, cả m gan, cả lông cứng… Thế mà không mộ a bế ơn ớ! Chẳng hểu sao nữa?”

Chúng a có bế bò rả lờ sao không ? Bò đã rả lờ rằng: “Có hể vì bò cho ngườ a rong kh bò vẫn còn sống”.

Câu chuyện rên rả lờ cho mộ ngườ gầu có đã ừng hố lên như hế này : Chẳng hểu sao mọ ngườ đều gọ ô là ko kệ rong kh họ hừa bế là sau kh ô chế ô sẽ để lạ ấ cả cho xã hộ?

Hay là câu truyện “Lợn cướ áo mớ ”, gúp ngườ đọc rú ra được nhều bà học ý nghĩa sâu sắc. Trước hế, lên án, phê phán đố vớ những kẻ khoác loác, kho khoang mộ cách lố bịch và nhắc nhở chúng a tránh việc a ua và học ập ho những kẻ hợm hĩnh. Đồng hờ khuyên con ngườ a nên học đức ính khêm ốn, luôn không ngừng nghỉ học ập và rèn luyện để rau ồ bản hân, tránh việc có chú ự cao về những gì mình đang có. Và hểu rằng, gá rị con ngườ không nằm ở những kẻ hích chỉ rích, và lạ càng không năm ở những kẻ hích ngồ phán xé ngườ khác. Thước đo gá rị của con ngườ đó đó là rí hức, à năng, đóng góp và cống hến của bản hân đố vớ hiệp hội, xã hộ kh sống. Còn những hứ như ền bạc, địa vị chỉ là phù u, không đáng đm ra để đánh gá con ngườ.

Nhân ịp năm Kỷ Hợ, cầu chúc mọ ngườ Năm Mớ nhều sức khỏ, khang an, hịnh vượng, phá đạ, hăng ến về nh hần cũng như vậ chấ nhờ hồng ân Thên Chúa là Chúa Xuân ặng ban. Amn.

Tải thêm tài liệu liên quan đến nội dung bài viết Bài giảng ngày mồng một tết tet 2023

Clip Bài giảng ngày mồng một tết ?

Bạn vừa đọc Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Bài giảng ngày mồng một tết tiên tiến nhất

Share Link Cập nhật Bài giảng ngày mồng một tết miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Down Bài giảng ngày mồng một tết miễn phí.

Thảo Luận thắc mắc về Bài giảng ngày mồng một tết

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Bài giảng ngày mồng một tết vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha #Bài #giảng #ngày #mồng #một #tết - 2022-12-26 11:15:11

Post a Comment